מועדי רישום לסמסטר ב'

מועדי הרישום והייעוץ בכל חוגי הפקולטה:

17.2.19

רישום לתלמידי תואר שני חדשים וממשיכים

18.2.19

רישום לתלמידי תואר ראשון חדשים וממשיכים

19.2.19

רישום לקורסי העשרה לתלמידי הפקולטה בין השעות 13-10

20.2.19

רישום לתלמידי פקולטות אחרות בין השעות 13-10

6.3.19 -13.3.19

שבוע השינויים

 

הרישום ייערך במזכירויות החוגים הרלוונטים בשעות שיפורסמו על ידם

ביטול רישום לקורסים באינטרנט ניתן לבצע בין התאריכים 13.3.19-27.2.19

 

רישום לקורסי העשרה לתלמידי הפקולטה

יום ג' 19.2.19 בין השעות 13-10

 

רישום לתלמידי פקולטות אחרות

יום ד' 20.2.19 בין השעות 13-10

 

הרישום ייערך במזכירויות החוגים

אנגלית ולימודים אמריקניים – בניין ווב, חדר 505

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום – בניין גילמן, חדר 226

בלשנות – בניין ווב, חדר 405

היסטוריה כללית – בניין גילמן, חדר 374

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה – תואר ראשון – בניין גילמן, חדר 429

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה – תואר שני – בניין גילמן, חדר 428

אפריקה בתוכנית הבין-אוניברסיטאית – בניין גילמן, חדר 442

היסטוריה של עם ישראל – בניין קרטר, חדר 206

לימודי מזרח אסיה – בניין גילמן, חדר 259

לימודי נשים ומגדר – בניין רוזנברג, חדר 210

לימודים קלאסיים – יוון ורומא – בניין גילמן, חדר 457

לימודי הערבית והאסלאם – בניין ווב, חדר 414

לשון עברית ובלשנות שמית – בניין רוזנברג, חדר 309

מקרא – בניין רוזנברג, חדר 309

פילוסופיה יהודית – בניין רוזנברג, חדר 309

ספרות – בניין גילמן, חדר 358

פילוסופיה – בניין גילמן, חדר 363

פכ"מ- בניין גילמן, חדר 484

תרבות צרפת – בניין ווב, חדר 305

התוכנית הרב תחומית במדעי הרוח – בניין גילמן, חדר 459

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות – בניין גילמן, חדר 383

ביה"ס למדעי התרבות – בניין גילמן, חדר 480

תכנית מחקר תרבות הילד והנוער – בניין גילמן, חדר 478 א'

לימודי הדתות – בניין גילמן, חדר 435

לימודים קוגניטיביים – בניין גילמן, חדר 435

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive