מורים

פרופ' רקפת סלע-שפי (Rakefet Sela-Sheffy) – ראש היחידה

פרופסור חבר לסמיוטיקה ומחקר התרבות. ראש היחידה.

עוסקת בנושאים הבאים: מאבקי זהות, הצגת העצמי וייצור הון סימבולי,מחקר הדיבור ביומיום, זהות מקצועית וסטאטוס, מודלים תרבותיים ומודלים של רגש, שינוי ושימור תרבות, התרבות הפופולארית והעילית, קנון וקנוניזאציה, התרבות העברית והישראלית.

תחומים ספציפיים: משא ומתן על ייצוגי "ישראליות" בשיח היומיומי; אסטרטגיות זהות של קבוצות מקצוע שוליות (מתרגמים כמקרה מבחן); תסריטי רגש באינטראקציה (כעס); צמיחה מלמטה של האתוס הסביבתי – היסטוריה אזורית בתקופת ראשית המדינה (הגליל המערבי); יחסי התבדלות-השתלבות של מהגרים בעלי סטאטוס גבוה ועילית מקומית (היקים בארץ-ישראל המנדטורית). מחקרים קודמים: בנית רפרטואר וקנון של תרבות גרמנית אותנטית בסוף המאה ה-18, השתנות הרפרטואר וקנוניזציה של השיר הפופולארי בישראל ובארה"ב.

 

אתר אינטרנט: http://www.tau.ac.il/~rakefet

 

דואר אלקטרוני: rakefet@tauex.tau.ac.il

פרופ' איתמר אבן-זהר (Itamar Even-Zohar)

פרופסור מן המניין 1977–2007. מאז 2007 – פרופסור אמריטוס. היה ראש היחידה למחקר התרבות בשנים 1996–2007. כעת יועץ הלימודים ביחידה.

עוסק בנושאים הבאים: תיאוריה ומתודולוגיה של מחקר התרבות, דינאמיקה של מערכות הטרוגניות, יזמי-תרבות ומייצרי-רעיונות, תכנון תרבות, גלובליזאציה ומגעים בין תרבויות, האינטראקציה פנים-אל-פנים.

תחומים ספציפיים, בין השאר: התרבות העברית, איטליה, גליציה של ספרד, איסלנד, קבק הצרפתית, קטלוניה, ניופאונדלנד, ופרקים בתרבות האירופית והערבית של ימי הביניים והעת החדשה

אתר אינטרנט: http://www.even-zohar.com

דואר אלקטרוני אישי: itamar@even-zohar.com

דואר אלקטרוני לענייני ייעוץ לימודים ביחידה: tarbut@tauex.tau.ac.il

ויקיפדיה

פרופ' גדי אלגזי (Gadi Algazi)

(החוג להיסטוריה כללית)

פרופסור מן המניין. עורך כתב-העת History and Memory.

עוסק בנושאים הבאים: שימוש לשון והשלטת אידיאולוגיה; קודיפיקאציה של דגמי ידע ותהליכי בניית סמכות מלומדת; דינמיקה מערכתית וגיבוש קבוצות בחברות טרום-מודרניות; המצאה של רפרטוארים ודגמי זהות עצמית; התארגנות תרבות בכתב לעומת בעל-פה.

תחומים ספציפיים, בין השאר: היחסים בין השלטון למעמדות הנשלטים בגרמניה מימי הביניים ואילך; אלימות, מסורתיות והדדיות בחברה האיכרית; תפקיד הכתבנים במעבר ממסורות משפטיות לוקאליות שבעל-פה למערכת משפטית מאוחדת מודרנית; בניית דגמי החיים ומערכות היחסים של המלומדים במאות ה-15–17.

אתר אינטרנט: http://www.tau.ac.il/~algazi

דואר אלקטרוני: gadi.algazi@gmail.com

ויקיפדיה

פרופ' אריה אלטמן (Arie Altman)

פרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית בירושלים (מייסד המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות 1999-2005, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט סמית, רחובות). לשעבר (1998-1994) נשיא האגודה הבינלאומית  לביוטכנולוגיה של הצמח.

עוסק בנושאים הבאים: ביוטכנולוגיה של צמחים וחקלאות, ביולוגיה וביולוגיה מולקולרית של הצמח, תרביות רקמה של צמחים, היבטים היסטוריים ותרבותיים של החקלאות.

תחומים ספציפיים: עמידות צמחים לעקות יובש, מליחות וטמפרטורה.

אתר אינטרנט: http://departments.agri.huji.ac.il/plantscience/staff-eng/arie-altman.html

דואר אלקטרוני: arie.altman@mail.huji.ac.il

ד"ר דפנה הירש (Dafna Hirsch)

מרצה בכירה במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה מ-2015, ומורה מן החוץ ביחידה למחקר התרבות מ-2006.

עוסקת בנושאים הבאים: תרבות חיי היומיום, ובפרט הקשר בין תהליכים חברתיים ופוליטיים רחבים לפרקטיקות יומיומיות; העיצוב החברתי-תרבותי של הגוף; יחסי מגדר; יחסים אתניים; תפיסות גזע וגזענות; מחקר האוכל.

תחומים ספציפיים, בין השאר: הנחלת רפרטואר גופני בחברה היהודית בתקופת המנדט ויצירת בידולים חברתיים; בניית תרבות חיי היומיום בתקופת המנדט ובפרט חלקם של ארגוני נשים בתהליך; שיח הגזע בישוב; גן העצמאות בתל-אביב כמרחב קווירי; צריכת החומוס בישראל כמקרה מבחן למגע בין תרבויות.

אתר אינטרנט: http://www.openu.ac.il/Personal_sites/dafna-hirsch.html

דואר אלקטרוני: dafnahi@openu.ac.il

ד"ר תגריד יחיא-יונס (Taghreed Yahya-Younis)

מלמדת בתכנית ללימודי נשים ומגדר וביחידה למחקר התרבות באוניברסיטת תל-אביב. היא בעלת תואר שלישי בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת תל-אביב. פוסט-דוקטורט עשתה ב- LSE וב- SOAS שבאנגליה.

עוסקת בנושאים הבאים: סוציולוגיה של הזר, דינמיקות של שייכות וזרות, מגדר וזהויות מגדריות, פוליטיקה אלקטוראלית, מרחב ומגדר.

תחומים ספציפיים, בין השאר: החברה הישראלית, החברה הערבית-הפלסטינית בישראל.

דואר אלקטרוני: taghreed@netvision.net.il‏

ד"ר דלית בלוך (Dalit Bloch)

אנתרופולוגית חברתית וחוקרת החברה היפנית המודרנית. מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל-אביב בחוג ללימודי מזרח אסיה וביחידה למחקר התרבות, וכן באוניברסיטת בן-גוריון במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

עוסקת בנושאים הבאים: זירות של חליפין ו"תרגום" בין תרבויות, נישואין בין תרבותיים , תיירות,  רגשות כקונסטרוקטים תרבותיים,   חברה ותרבות ביפן המודרנית מפרספקטיבה אנתרופולוגית.

תחומים ספציפיים, בין השאר: יפן כחברה מגוונת ומרובדת, יפן כיעד תיירותי, הבניית הדימוי של יפן בעיניים "מערביות", המערכת המשפחתית ביפן והשינויים החלים בה, זוגיות ויחסי  גברים-נשים ביפן.

דואר אלקטרוני: dalitbloch@gmail.com

ד"ר רותם לשם (Rotem Leshem)

מדריך ביחידה למחקר התרבות.

עוסק בנושאים הבאים: תיאוריה ומתודולוגיה של מחקר התרבות, חקר הרגשות, אינטראקציה חברתית, מחקר איכותני.

תחומים ספציפיים: מחקר סוציו-תרבותי של הרגשות, זהות ישראלית, יחסים בין-דוריים, ניתוח נרטיבי, חקר השיחה והשיח.

דואר אלקטרוני: leshem.rotem@gmail.com

ד"ר שרית פז (Sarit Paz)

ארכיאולוגית. מרצה מן החוץ ביחידה למחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב מ-2014, ובחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בשנים 2012–2016. עמיתת בתר-דוקטורט בתכנית עמיתי מרטין בובר במדעי הרוח והחברה באוניברסיטה העברית (2011–2015), ועמיתת גולדה מאיר באוניברסיטה העברית (2015–2016). מנהלת שותפה של משלחת מחקר וחפירות תל בית ירח, וראש פרויקט מחקר ופרסום חפירות קבצחלבי (גיאורגיה).

עוסקת בנושאים הבאים: ארכיאולוגיה של דרום הלבנט בתקופות הברונזה והברזל; עיור ועירוניות; הגירה ופזורה; ארכיאולוגיה של בתים ומשקי בית; ארכיאולוגיה ומגדר; מתודה ותיאוריה ארכיאולוגית; מגעים בין תרבויות; תרבות חומרית; מורשת תרבותית.

תחומים ספציפיים, בין השאר: תקופת הברונזה הקדומה בלבנט ובדרום הקווקז; ראשית העירוניות; הביטוס עירוני; התרבות הטרנס-קווקזית הקדומה (קורה-ארקס) כמקרה מבחן להגירה ופזורה; מגעים וגבולות בין תרבויות בחברות מהגרים; בתים ומשקי בית מתקופת הברונזה הקדומה בא"י ובדרום הקווקז.

אתר אינטרנט:  https://huji.academia.edu/SaritPaz

דואר אלקטרוני: sarit.paz@mail.huji.ac.il; saritpaz@tauex.tau.ac.il

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>