טופס בקשה עבור שירותים שונים בתשלום

לאחר שליחת הבקשה ניתור עימך קשר לתשלום עבור הבקשה

האישורים יונפקו לאחר התשלום

מזכירות כללית הפקולטה למדעי הרוח

לוח תעריפים לאישורים המונפקים במזכירות תלמידים 

סוג האישור

עלות האישור

מספר עותקים

הערות

אישור זכאות לתואר

35 ₪ לסטודנט פעיל ועד שנה לאחר סיום התואר.

50 ₪ לסטודנט שסיים לימודיו לפנישנה או יותר

3

ניתן להזמין גם בשפה האנגלית

גליון ציונים

35 ₪ לסטודנט פעיל ועד שנה לאחר סיום התואר.

50 ₪ לסטודנט שסיים לימודיו לפני שנה או יותר

3

ניתן להזמין גם בשפה האנגלית

ניתן להזמין אישור לגמול השתלמות בצמוד לגליון הציונים

אישור מצב לימודים

35 ₪

3

ניתן רק לתלמידים פעילים

ניתן להזמין גם בשפה האנגלית

חידוש לימודים

230 ₪ לתלמידים המחדשים לימודיהם בפקולטה אחת.

340 ₪ לתלמידים המחדשים לימודיהם בשתי פקולטות

 

תלמידים המחדשים לימודים בשתי

פקולטות ישלמו 170 ₪ בכל פקולטה בנפרד

 
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive