• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  תואר ראשון
  חובה במסלול ארכיאולוגיה של א"י ובמסלול חד חוגי
  מבואות שנה א
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ד 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
 • ** ניתן גם בסמסטר ב' (יש לקחת אחד מהם)
 • א' 0671.1035.01 הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים פרופ' רפאל גרינברג
  שיעור ב 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00
  א' 0671.1010.01 האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית פרופ' רן ברקאי
  שיעור ד 12:00-10:00 220 גילמן מטלה
  א' שיעור ב 12:00-10:00
  א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0671.1123.01 מיומנויות יסוד - סדנה מתודולוגית קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי ד"ר ספיר-חן לידר
  סדנה ב 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0671.1216.01 חפירה לימודית** ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  עבודה מעשית מטלה
 • רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
 • א' 0671.1124.01 סיורים (חובת 8 ימי סיור במהלך התואר)** ד"ר עדו קוך
  סיור מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס מטלה
 • רישום יתבצע במזכירות החוג
 • ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** דר' יובל גדות
  שיעור א 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
 • ** ניתן גם בסמסטר א' (יש לקחת אחד מהם)
 • ב' 0671.1071.01 מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות ד"ר גיא שטיבל
  שיעור ג 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  ב' שיעור א 14:00-12:00 282 גילמן
  ב' 0671.1125.01 מיומנויות יסוד - כתיבה אקדמית באנגלית ד"ר דבורה סוויני
  סדנה ד 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0671.1120.01 ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנט דר' יובל גדות
  שיעור ג 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
 • ** אינו פתוח לסטודנטים שלקחו ממצא וטקסט מתקופת הברזל
 • ב' 0671.1216.02 **חפירה לימודית* עבודה מעשית מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס מטלה
 • רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
 • ב' 0671.1124.02 סיורים (חובת 8 ימי סיור במהלך התואר)** סיור מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס מטלה
 • הרישום יתבצע על יד מזכירות החוג בתחילת שנה א'
 • פרוסמינרים (יש לבחור אחד)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0671.2544.01 אלים ואלות במזרח הקדום פרופ' אמיר גילן
  פרו"ס ג 16:00-14:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0671.1058.01 הארכיאולוגיה של ביות הכלב ד"ר ספיר-חן לידר
  פרו"ס ד 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0671.1084.01 תעלומת האדם הנאנדרתלי פרופ' רן ברקאי
  פרו"ס ב 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
  חובה במסלול תרבויות המזה"ק וחד חוגי
  מבואות שנה א
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ד 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
 • ** ניתן גם בסמסטר ב' (יש לקחת אחד מהם)
 • א' 0671.1035.01 הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים פרופ' רפאל גרינברג
  שיעור ב 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00
  א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0671.1123.01 מיומנויות יסוד - סדנה מתודולוגית קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי ד"ר ספיר-חן לידר
  סדנה ב 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0671.1216.01 חפירה לימודית** ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  עבודה מעשית מטלה
 • רישום לקורס יתבצע במזכירות החוג
 • א' 0671.1124.01 סיורים (חובת 8 ימי סיור במהלך התואר)** ד"ר עדו קוך
  סיור מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס מטלה
 • הרישום יתבצע על יד מזכירות החוג בתחילת שנה א'
 • ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** דר' יובל גדות
  שיעור א 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
 • ניתן גם בסמסטר א' (יש לקחת אחד מהם)
 • ב' 0671.1120.01 ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנט דר' יובל גדות
  שיעור ג 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0671.1238.01 טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו פרופ' אמיר גילן
  שיעור א 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0671.1125.01 מיומנויות יסוד - כתיבה אקדמית באנגלית ד"ר דבורה סוויני
  סדנה ד 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  שפות עתיקות - חובה למסלול תרבויות המזה"ק (יש לבחור שפה אחת)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.1552.01 מצרית למתחילים ד"ר דבורה סוויני
  שו"ת ב 18:00-16:00 220 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 17:00-16:00
  א' 0671.2526.01 מצרית למתחילים - תרגול גב. יעל דובדבני
  תרגיל ד 18:00-17:00 מטלה
  ב' 0671.1552.01 מצרית למתחילים ד"ר דבורה סוויני
  שו"ת ב 18:00-16:00 456 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 17:00-16:00 456 גילמן
  ב' 0671.2526.01 מצרית למתחילים - תרגול גב. יעל דובדבני
  תרגיל ד 18:00-17:00 456 גילמן מטלה
  א' 0671.1553.01 Akkadian for Beginners** פרופ' יורם כהן
  שו"ת ג 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  א' 0671.2527.01 Akkadian for Beginners - practice** גב' אביטל רומח
  תרגיל ב 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0671.1553.01 Akkadian for Beginners** פרופ' יורם כהן
  שו"ת ג 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0671.2527.01 Akkadian for Beginners - practice** גב' אביטל רומח
  תרגיל ב 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
 • השיעור והתרגול מועברים באנגלית
 • מספר מקומות מוגבל
 • פרוסמינרים (יש לבחור אחד)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0671.2544.01 אלים ואלות במזרח הקדום פרופ' אמיר גילן
  פרו"ס ג 16:00-14:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0671.1058.01 הארכיאולוגיה של ביות הכלב ד"ר ספיר-חן לידר
  פרו"ס ד 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0671.1084.01 תעלומת האדם הנאנדרתלי פרופ' רן ברקאי
  פרו"ס ב 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
  קורסי מגוון (כל המסלולים)**
 • יש לבחור שני קורסים (סה"כ 4 ש"ס) מהאפשרויות הבאות
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמי
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0612.2142.01 סדר הטבע במקרא פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0612.2143.01 צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0612.6031.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  חובות שנים ב-ג -מסלול ארכיאולוגיה של א"י וחד חוגי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.1011.01 כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים* פרופ' רן ברקאי
  שו"ת ב 10:00-08:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
 • דרישת קדם: מבוא לארכ' פרהיסטורית
 • א' 0671.1218.01 טיפולוגיה של כלי-חרס א'* פרופ' רפאל גרינברג
  שו"ת ב 12:00-10:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
 • דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י, ארכ' מהי
 • א' 0671.3203.01 ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי* ד"ר עדו קוך
  שו"ת ב 16:00-14:00 מטלה
 • דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
 • חובת השתתפות בארבעה סיורים שיתקיימו בימי ה'
 • א' 0671.2063.01 יסודות הארכיאוזואולוגיה ד"ר ספיר-חן לידר
  שיעור ג 14:00-12:00 מטלה
 • דרישת קדם: ארכיאולוגיה מהי
 • א' 0671.2000.01 תולדות המחשבה הארכיאולוגית* פרופ' אבי גופר
  שיעור ב 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
 • דרישת קדם: מבוא לארכ' של א"י
 • ב' 0671.2220.01 טיפולוגיה של כלי חרס ב'* דר' יובל גדות
  שו"ת ד 12:00-10:00 220 גילמן מטלה
 • דרישות קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
 • ב' 0671.2200.01 טיפולוגיה של כלי חרס ג'** פרופ' אורן טל
  שו"ת ד 10:00-08:00 220 גילמן מטלה
 • דישות קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
 • חובות שנים ב-ג - מסלול תרבויות המזה"ק וחד חוגי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.1031.01 מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית פרופ' אמיר גילן
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.1045.01 מבוא למצרים העתיקה ד"ר דבורה סוויני
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0671.2383.01 תקופת האימפריות במזרח הקדום: האימפריה הניאו-אשורית והניאו-בב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 18:00-16:00 307 גילמן מטלה
 • לא פתוח לסטודנטים שלמדו מבוא למסופוטמיה של האלף הראשון
 • סמינרים מסלול ארכיאולוגיה של א"י וחד חוגי
 • רישום לסמינרים מותנה במילוי חובת השתתפות בפרוסמינריון
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.2525.01 ארכיאולוגיה של הבית דר' יובל גדות
  סמינר א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0671.2529.01 חקלאות ותעשייה זעירה בארץ ישראל בתקופה הקלאסית ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0671.2531.01 ארכיאולוגיה של פולחן פרופ' אורן טל
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.2532.01 ארכיאולוגיה חופית ותת-ימית ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  סמינר ג 12:00-08:00 מטלה
  ב' 0671.2530.01 להכיר, להבין, ולהסביר עולם ניאוליתי ללא קיראמיקה: המהפכה הח פרופ' אבי גופר
  סמינר ב 12:00-10:00 א362 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 א362 גילמן
  ב' 0671.2528.01 הארכיאולוגיה של ההווה פרופ' רפאל גרינברג
  סמינר א 14:00-12:00 א362 גילמן מטלה
  ב' סמינר ג 14:00-12:00 א362 גילמן
  סמינרים מסלול תרבויות המזה"ק וחד חוגי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.2533.01 סוגיות נבחרות בהיסטוריה, בתרבות ובדת החורית פרופ' אמיר גילן
  סמינר א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר א 18:00-16:00 280 גילמן
  א' 0671.4194.01 דת וספרות במסופוטמיה* פרופ' יורם כהן
  סמינר א 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר א 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
 • פתוח לסטודנטים שנה ג' מתואר ראשון
 • דרישת קדם: אכדית למתחילים
 • רישום דרך מזכירות החוג
 • סמינרים מחוגים אחרים
 • ניתן להגיש רק רפראט בסמינרים אלו
 • מספר מקומות מוגבל
 • ב' 0672.3509.01 זהות אתנית בעולם העתיק פרופ' בנימין איזק
  סמינר ב 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  ב' 0672.4320.01 עבדות בעולם העתיק פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  סמינר ב 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
  א' 0677.4135.01 יוספוס- היסטוריון צבאי ד"ר יובל שחר
  סמינר ב 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  שעורי בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.2126.01 מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית** ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
 • א' 0671.2331.01 ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגי ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור א 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  א' 0671.1091.01 מבוא לאמנות בדרום-מערב אסיה: 3,500 - 500 לפני הספירה ד"ר עדו קוך
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.2190.01 מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום ד"ר ספיר-חן לידר
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0671.2521.01 שיטות תארוך בארכיאולוגיה ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.2524.01 גני פאר בעולם הקדום ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.2344.01 טכנולוגיות קדומות בעולם הקלאסי פרופ' אורן טל
  שו"ת ד 10:00-08:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
  א' 0671.2420.01 גיאוארכיאולוגיה ד"ר בן-יוסף ארז
  שיעור ג 12:00-08:00 220 גילמן מטלה
  א' 0671.1119.01 ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל דר' יובל גדות
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.2543.01 מרוגם הירי לסטונהנג'- היבטים מרחביים, תרבותיים ותאורטיים במ ד"ר פז יצחק
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • **דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י
 • א' 0671.2545.01 כל העולם במה" - תרבות הפנאי של העולם הקלאסי** ד"ר גיא שטיבל
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • **דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה קלאסית
 • א' 0671.3603.01 ארכיאולוגיה של נוודות* ד"ר בן-יוסף ארז
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • **דרישות קדם: מבוא ארכיאולוגיה של א"י וארכיאולוגיה מהי
 • א' 0671.2131.01 Advanced Egyptian** ד"ר דבורה סוויני
  שו"ת ב 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
 • **דרישת קדם: מצרית למתחילים
 • א' 0671.2546.01 מהפכות שקטות: הדינמיקה החברתית-כלכלית של תקופת הניאולית הקיר פרופ' אבי גופר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • ** דרישות קדם: ארכיאולוגיה מהי ומבוא לפרהיסטוריה
 • ב' 0671.2329.01 ביות צמחים וסביבה בפרספקטיבה ארכיאולוגית ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ג 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0671.2163.01 שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ב 14:00-12:00 362 גילמן מטלה
  ב' 0671.2060.01 מבוא לתקופת הברזל לאור תיאורי המקרא והכתובות הקדומות פרופ' עודד ליפשיץ
  שיעור ג 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
  ב' 0671.2064.01 סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה* ד"ר ספיר-חן לידר
  שו"ת ב 16:00-14:00 מטלה
 • דרישת קדם: ארכיאוזאולוגיה
 • ב' 0671.2537.01 עולם החי בתקופת המקרא ד"ר ספיר-חן לידר
  שיעור ד 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0671.2509.01 ארכיאומטלורגיה** ד"ר בן-יוסף ארז
  שיעור ג 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
 • ** דרישת קדם: יסודות הגיאוארכיאולוגיה או קורס דומה (מבוא
 • ב' 0671.2567.01 אוגרית, תרבותה ושכניה** דר' שירלי נתן יולזרי
  שיעור ד 14:00-12:00 304 גילמן מטלה
 • ** יכול להיחשב כקורס מבוא חובה לתרבויות
 • שיעורי בחירה מחוגים אחרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0697.1002.01 מבוא למדעי הדתות א': אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת ד"ר אהרון אנגלברג
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 16:00-14:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים פרופ' פינקוס אסף
  ד"ר אריה קפיטיקין
  ד"ר אילת זהר
  ד"ר ברטל רננה
  ד"ר ניב אלון
  שיעור א 18:00-16:00 א206 מכסיקו מטלה
  א' 0677.1134.01 עולמות יהודים בין כורש למוחמד פרופ' יובל רוטמן
  שו"ת ה 14:00-10:00 103 ווב מטלה
  א' 0677.2078.01 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשו בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ד"ר יובל שחר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0349.1407.01 מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה פרופ' יובל פורטוגלי
  שו"ת ב 14:00-12:00 115 יד אבנר מטלה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 120 יד אבנר
  ב' 0349.1503.01 מבוא לאקלים ובעיות הסובב פרופ' עודד פוצ'טר
  שו"ת ד 12:00-08:00 120 יד אבנר מטלה
  א' 0672.2146.01 המצאת הכתב והספרות בעולם הקלאסי ד"ר טדי פסברג
  פרו"ס א 18:00-16:00 מטלה
  א' פרו"ס ד 18:00-16:00
  שיעורים למסלול ארכיאולוג חופר
  שיעורי חובה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.2160.01 סדנה ארכיאולוג חופר** ד"ר יפתח שלו
  שיעור ב 18:00-16:00 281 גילמן מטלה
 • ** רישום דרך מזכירות החוג
 • א' 0671.2159.01 הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר** פרופ' אבי גופר
  עבודה מעשית מטלה
 • ** רישום דרך מזכירות החוג
 • א' 0671.2063.01 יסודות הארכיאוזואולוגיה ד"ר ספיר-חן לידר
  שיעור ג 14:00-12:00 מטלה
  א' 0671.2000.01 תולדות המחשבה הארכיאולוגית* פרופ' אבי גופר
  שיעור ב 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  סדנת ארכיאוזאולוגיה או ארכיאובטניקה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0671.2064.01 סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה* ד"ר ספיר-חן לידר
  שו"ת ב 16:00-14:00 מטלה
 • דרישת קדם: יסודות הארכיאוזאולוגיה
 • א' 0671.2331.01 ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגי ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור א 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  אחד מקורסי הטיפולוגיה (טיפולגיה א/ב/ג/כלי צור)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.1218.01 טיפולוגיה של כלי-חרס א'* פרופ' רפאל גרינברג
  שו"ת ב 12:00-10:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
  ב' 0671.2220.01 טיפולוגיה של כלי חרס ב'* דר' יובל גדות
  שו"ת ד 12:00-10:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0671.2200.01 טיפולוגיה של כלי חרס ג'** פרופ' אורן טל
  שו"ת ד 10:00-08:00 220 גילמן מטלה
  א' 0671.1011.01 כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים* פרופ' רן ברקאי
  שו"ת ב 10:00-08:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
  אחד מהקורסים הבאים:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.2521.01 שיטות תארוך בארכיאולוגיה ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.2524.01 גני פאר בעולם הקדום ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.2344.01 טכנולוגיות קדומות בעולם הקלאסי פרופ' אורן טל
  שו"ת ד 10:00-08:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
  א' 0671.2420.01 גיאוארכיאולוגיה ד"ר בן-יוסף ארז
  שיעור ג 12:00-08:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0671.2329.01 ביות צמחים וסביבה בפרספקטיבה ארכיאולוגית ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ג 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0671.2163.01 שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ב 14:00-12:00 362 גילמן מטלה
  ב' 0671.2509.01 ארכיאומטלורגיה** ד"ר בן-יוסף ארז
  שיעור ג 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
 • ** דרישת קדם: יסודות הגיאוארכיאולוגיה או קורס דומה (מבוא
 • ב' 0671.2048.01 מבוא לתרבות חומרית** ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  שיעור ג 12:00-10:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
 • פתוח לתלמידי שנה ג' מתואר ראשון
 • תואר השני
  חובות תואר שני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0671.4182.01 סמינר מחלקתי - מי שמאמין לא מפחד? הארכאולוגיה של האמונה פרופ' רן ברקאי
  ד"ר עדו קוך
  סמינר ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר בית ספרי
 • ב' 0671.4160.01 סדנה לתלמידי מחקר** פרופ' רפאל גרינברג
  שיעור ג 16:00-14:00 א317 גילמן מטלה
 • **קורס חובה רק למסלול מחקרי
 • סמינרים וקורסי בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.2547.01 חותמות מתקדמים: שרשרת היצור של חותמות עתיקים** ד"ר עדו קוך
  שיעור ב 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
 • ** דרישת קדם: השתתפות בקורס ״חותמות בדרום-מערב אסיה 4,500
 • א' 0671.2475.01 מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.4197.01 שיטות שדה: סדנה בארכיאובוטניקה ושחזור אקלים** ד"ר לנגוט דפנה
  עבודה מעשית מטלה
 • ** הקורס מועבר באנגלית
 • א' 0671.4334.01 היסטוריה צבאית של המזרח הקדום פרופ' אמיר גילן
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.4166.01 מדעי הארכיאולוגיה: סוגיות בחזית המחקר ד"ר ספיר-חן לידר
  ד"ר בן-יוסף ארז
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 204 )(סיפריה) גילמן
  ב' 0671.4333.01 תיאורי מלחמה בתקופת המקרא פרופ' עודד ליפשיץ
  שיעור ג 20:00-18:00 220 גילמן מטלה
  א' 0671.4200.01 The History of the Shephelah: Tel Azekah as a Case Study פרופ' עודד ליפשיץ
  סמינר ד 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 326 גילמן
  א' 0671.4603.01 האדם והסביבה: מבט מהעבר ד"ר לנגוט דפנה
  דר' יובל גדות
  סמינר ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
  א' 0671.4196.01 מצעד האיוולת והתבונה: הארכיאולוגיה של ניהול משברים פרופ' רפאל גרינברג
  פרופ' שלמה בונימוביץ
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר א 16:00-14:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
  א' 0671.4198.01 תפילות המגיפה החיתיות בהקשרן ההיסטורי והדתי פרופ' אמיר גילן
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ג 14:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
 • ** פתוח גם לשנה ג' מתואר ראשון
 • א' 0671.4194.01 דת וספרות במסופוטמיה* פרופ' יורם כהן
  סמינר א 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר א 14:00-12:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
 • **דרישת קדם: אכדית למתחילים
 • א' 0671.4335.01 Ancient Egyptian Culture abroad, foreign cultures in Egypt ד"ר דבורה סוויני
  סמינר ג 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' סמינר ג 16:00-14:00 326 גילמן
  ב' 0671.2048.01 מבוא לתרבות חומרית** ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  שיעור ג 12:00-10:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
 • ** פתוח לתלמידי שנה ג' מתואר ראשון
 • ב' 0671.4192.01 אנשי המערות: מדוע מערות כל כך משמעותיות עבור בני אדם מאז ומע פרופ' רן ברקאי
  שיעור ב 14:00-12:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0671.4199.01 מעבר לכל גבול - הארכאולוגיה של אזורי חיץ וגבול ד"ר גיא שטיבל
  סמינר א 18:00-16:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
  ב' סמינר ג 18:00-16:00 204 )(סיפריה) גילמן
  ב' 0671.4336.01 התקופה הניאוליתית וערש התרבות המערבית: הרהורים על אז ועכשיו פרופ' אבי גופר
  שיעור ב 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0671.4193.01 חפירות נבחרות בארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות פרופ' אורן טל
  סמינר ד 20:00-16:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
  ב' 0671.4195.01 Pots and People: Ceramic Technology, Typology and Social Imp ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  סמינר ג 20:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0671.4098.01 קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה** ** ד"ר בן-יוסף ארז
  שיעור ב 16:00-14:00 260 גילמן מטלה
 • דרישת קדם: מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה
 • פתוח לתואר ראשון שנים ב-ג
 • ** פתוח לסטודנטים מתואר ראשון באישור המרצה
 • ב' 0671.4292.01 הממד הנוסף - ארכאולוגיה חישובית ותלת-ממדית** ** גב. אורטל הרוש
  שיעור ד 12:00-10:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
 • ** פתוח לתמידי תואר ראשון באישור המרצה
 • שיעורים וסמינרים לתואר שני מחוגים אחרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.6030.01 ירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ישראל הקדום
  קורסי חובה - ישראל הקדום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0671.4182.01 סמינר מחלקתי - מי שמאמין לא מפחד? הארכאולוגיה של האמונה פרופ' רן ברקאי
  ד"ר עדו קוך
  סמינר ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר בית ספרי
 • ב' 0671.4160.01 סדנה לתלמידי מחקר** פרופ' רפאל גרינברג
  שיעור ג 16:00-14:00 א317 גילמן מטלה
 • **קורס חובה רק למסלול מחקרי
 • קורסים וסמינרים לבחירה - ישראל הקדום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.1119.01 ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל דר' יובל גדות
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.2475.01 מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.6030.01 ירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0612.2142.01 סדר הטבע במקרא פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4135.01 יוספוס- היסטוריון צבאי ד"ר יובל שחר
  סמינר ב 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0671.2060.01 מבוא לתקופת הברזל לאור תיאורי המקרא והכתובות הקדומות פרופ' עודד ליפשיץ
  שיעור ג 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
  ב' 0671.4333.01 תיאורי מלחמה בתקופת המקרא פרופ' עודד ליפשיץ
  שיעור ג 20:00-18:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0671.1120.01 ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנט דר' יובל גדות
  שיעור ג 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא (ב) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0612.6031.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.2143.01 צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0671.4199.01 מעבר לכל גבול - הארכאולוגיה של אזורי חיץ וגבול ד"ר גיא שטיבל
  סמינר א 18:00-16:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
  ב' סמינר ג 18:00-16:00 204 )(סיפריה) גילמן
  ישראל הקדום - דגש על היסטוריה צבאית
  קורסי חובה - ישראל הקדום - דגש על היסטוריה צבאית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0671.4182.01 סמינר מחלקתי - מי שמאמין לא מפחד? הארכאולוגיה של האמונה פרופ' רן ברקאי
  ד"ר עדו קוך
  סמינר ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר בית ספרי
 • ב' 0671.4160.01 סדנה לתלמידי מחקר** פרופ' רפאל גרינברג
  שיעור ג 16:00-14:00 א317 גילמן מטלה
 • קורס חובה רק למסלול מחקרי
 • קורסים וסמינרים - ישראל הקדום - דגש על היסטוריה צבאית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0671.4199.01 מעבר לכל גבול - הארכאולוגיה של אזורי חיץ וגבול ד"ר גיא שטיבל
  סמינר א 18:00-16:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
  ב' סמינר ג 18:00-16:00 204 )(סיפריה) גילמן
  ב' 0671.4333.01 תיאורי מלחמה בתקופת המקרא פרופ' עודד ליפשיץ
  שיעור ג 20:00-18:00 220 גילמן מטלה
  א' 0671.4334.01 היסטוריה צבאית של המזרח הקדום פרופ' אמיר גילן
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1285.01 פולמוס ומחלוקת במלחמת העצמאות פרופ' מאיר חזן
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4135.01 יוספוס- היסטוריון צבאי ד"ר יובל שחר
  סמינר ב 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1134.01 עולמות יהודים בין כורש למוחמד פרופ' יובל רוטמן
  שו"ת ה 14:00-10:00 103 ווב מטלה
  א' 0677.2078.01 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשו בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ד"ר יובל שחר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  International program - Ancient Israel Studies
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1673.4000.01 Archaeology and History of the Land of Israel - Late Bronze ד"ר עומר סרגי
  שיעור ב 16:00-14:00 220 גילמן מטלה
  א' שיעור ג 20:00-16:00 220 גילמן
  א' 1673.4001.01 Archaeology and History of the Land of Israel - Late Iron Ag ד"ר עומר סרגי
  שיעור ב 16:00-14:00 220 גילמן מטלה
  א' שיעור ג 20:00-16:00 220 גילמן
  א' 1673.4002.01 The Archaeology and History of the Land of Israel - Iron Age ד"ר עומר סרגי
  שיעור ב 16:00-14:00 220 גילמן מטלה
  א' שיעור ג 20:00-16:00 220 גילמן
  א' 1673.4003.01 Archaeology & History of the Southern Levant during Persian מר מאיר אדרעי
  שיעור ד 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ק 1673.4007.01 Field Archaeology עבודה מעשית מטלה
  א' 1673.4005.01 Academic Workshop גב' שועה קיסילביץ
  שיעור ב 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  א' 1673.4006.01 Research Workshop גב' שועה קיסילביץ
  שיעור ב 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  א' 1673.4004.01 An Introduction to Field Archaeology: Theory and Method מר בועז גרוס
  שיעור ד 16:00-14:00 220 גילמן מטלה
  ב' 1673.4010.01 The View from the North: the Archaeology of Northern Israel ד"ר קרן קובלו פראן
  שיעור ד 16:00-14:00 304 גילמן מטלה
  א' 0671.2131.01 Advanced Egyptian** ד"ר דבורה סוויני
  שו"ת ב 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  ב' 1673.4008.01 Between Egypt and Israel: the Jezreel Valley and the Beth-Sh ד"ר עומר סרגי
  סמינר ב 12:00-08:00 326 גילמן מטלה
  א' 0671.4200.01 The History of the Shephelah: Tel Azekah as a Case Study פרופ' עודד ליפשיץ
  סמינר ד 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 326 גילמן
  ב' 0671.4195.01 Pots and People: Ceramic Technology, Typology and Social Imp ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין
  סמינר ג 20:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0671.4335.01 Ancient Egyptian Culture abroad, foreign cultures in Egypt ד"ר דבורה סוויני
  סמינר ג 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' סמינר ג 16:00-14:00 326 גילמן
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive