פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

החוג למקרא
לימודי התואר הראשון
לימודי חובה (מסגרת 120)
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0612.1007.01 מבוא למקרא א' פרופ' יונתן בן דב
שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא ב' פרופ' יונתן בן דב
שיעור א 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
 • לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא.
 • לא ניתן להירשם לחלק ב' של המבוא ללא חלק א'.
 • א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  א' 0612.1714.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  ב' 0612.1715.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב': ביזנטיון וארצות הנצרות פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 101 ווב מטלה
 • ניתן להירשם לכל חלק בנפרד.
 • א' 0612.1294.01 אוריינות אקדמית בחקר המקרא פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ב 18:00-16:00 זום - מטלה
  ב' 0612.2004.01 לשון המקרא וסגנונו ד"ר טליה סוצקובר
  שו"ת א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1706.01 נוסחים ותרגומים של המקרא פרופ' יונתן בן דב
  שו"ת א 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  מיומנויות (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1006.01 הדרכה ביבליוגרפית ד"ר טליה סוצקובר
  תרגיל א 16:00-14:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  א' 0612.1704.01 ספרות המקרא ממעוף הציפור - ת"נ למבוא למקרא א' מר מתן אורן
  תרגיל א 20:00-18:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1705.01 ספרות המקרא ממעוף הציפור - ת"נ למבוא למקרא ב' מר מתן אורן
  תרגיל א 20:00-18:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
 • התרגילים הנלווים למבוא הינם חובה לתלמידי החוג למקרא.
 • את התרגיל יש ללמוד בצמוד לשיעור המבוא.
 • תרגיל טקסטואלי למתחילים (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0612.1311.01 "בימים ההם אין מלך בישראל": קריאה בספר שופטים מר שניר לפיד
  תרגיל ג 16:00-14:00 106 רוזנברג מטלה
  תרגיל טקסטואלי למתקדמים (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.2018.01 ואלה שמות: פרקים בתולדות משה, העם והאלהים פרופ' דלית רום-שילוני
  תרגיל א 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
 • יש ללמוד שני תרגילים טקסטואליים למתקדמים
 • במהלך התואר
 • קורסי אנגלית: שיעורי חובה (מסגרת 777)
 • לנרשמים החל משנה"ל תשפ"ב חובה להשתתף בשני שיעורים
 • בשפה האנגלית בהיקף 4 ש"ס במהלך התואר. תלמידים
 • שהשלימו חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו
 • שיעורי בחירה בהיקף זה
 • ב' 0612.6036.01 Thinking about the Climate Crisis with the Bible ד"ר דיאנה ליפטון
  שיעור ג 20:00-18:00 102 רוזנברג מטלה
 • השיעור יועבר בשפה האנגלית.
 • שיעורי בחירה (מסגרת 225)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.2019.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 16:00-14:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.3022.01 משלים וחידות של טבע ביצירה המקראית פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור א 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.3023.01 אלימות מינית במקרא ד"ר אהובה אשמן
  שיעור ג 12:00-10:00 104 רוזנברג מטלה
  שיעורי בחירה לתלמידי מ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים
  (מסגרת 225)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.6035.01 האמהות והאבות בספר בראשית ד"ר אהובה אשמן
  שיעור ב 18:00-16:00 זום - מטלה
  א' 0612.6037.01 תפיסות של מלחמה ושלום במקרא פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ג 14:00-12:00 002 רוזנברג מטלה
  א' 0612.6014.01 טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור ג 18:00-16:00 401 ווב מטלה
  ב' 0612.6006.01 הבן הסורר - היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6036.01 Thinking about the Climate Crisis with the Bible ד"ר דיאנה ליפטון
  שיעור ג 20:00-18:00 102 רוזנברג מטלה
 • **השיעור יועבר בשפה האנגלית.
 • קורסי מגוון (מסגרת 444)
 • מקטגוריה זו ניתן לבחור עד 4 ש"ס.
 • א' 0672.1102.01 מבוא לספרות יוונית ד"ר טדי פסברג
  שיעור א 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ב 16:00-14:00 103 רוזנברג מטלה
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ב 16:00-14:00 220 גילמן מטלה
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה * ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20* פרופ' מיכאל גלוזמן
  שיעור ג 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0641.1104.01 מסביבה לחברה: דיאלוג בינתחומי ד"ר לנגוט דפנה
  שיעור ג 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב* פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור ד 12:00-10:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** פרופ' יובל גדות
  שיעור א 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0671.2549.01 מיציאת מצרים לשיבת ציון: קיצור תולדות ההיסטוריה של עם ישראל פרופ' עודד ליפשיץ
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0677.1272.01 מי הרג את ישו? הפולמוס היהודי-נוצרי בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0680.1000.01 לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת * פרופ' איריס מילנר
  שיעור ג 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0641.1105.01 רוח אינטראקטיבית: סדנה לשיתוף והנגשת ידע במדעי היהדות והרוח ד"ר ג'רמי פוגל
  סדנה ד 18:00-16:00 207 (תוכנית אופקים) רוזנברג מטלה
  ב' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא ד"ר עידו יזרעלוביץ
  שיעור ה 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  קורסי חיבור אישי (מסגרת 229)
 • ניתן ללמוד עד 8 ש"ס מקטגוריה זו.
 • ניתן לבחור בשנים ב'-ג' באחד מקורסי הבחירה שהחוג מציע
 • או בקורס שפה זרה בתאום עם יועץ החוג.
 • א' 1884.0102.01 כלים ושיטות ביזמות מר תומר איתי
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1884.0102.02 כלים ושיטות ביזמות ד"ר בנימין אייל יוסף
  שיעור א 19:00-17:00 מטלה
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  סמינריונים (מסגרת 360)
 • תלמידים ישתתפו בשני סמינריונים בהיקף של 8 ש"ס.
 • האחד יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט.
 • עבודת הרפרט ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים
 • ובתחומים שונים. תלמידם הבוחרים סמינריון בהיקף 2 ש"ס
 • בלבד, ישלימו את השעות בקורס בחירה או בסמיריון נוסף.
 • תנאי קדם לרישום לקורס סמינריוני: השתתפוות בקורס בחירה בתחו
 • אב 0612.3508.01 השליחות הנבואית פרופ' יונתן בן דב
  סמינר א 20:00-18:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  ב' 0612.4331.01 כבוד האדם במקרא פרופ' מאירה פוליאק
  סמינר ג 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  לימודי התואר השני
  שיעורים לתואר שני (מסגרת 620)
 • במסגרת סך כל השעות לתואר השני ניתן להשתתף בשיעורים
 • מתקדמים בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס, כולל השיעור
 • 'ספרות סופוטמית והמקרא'.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0612.6004.01 ספרות מסופוטמית והמקרא ד"ר טליה סוצקובר
  שיעור ג 12:00-10:00 102 רוזנברג מטלה
 • שיעור חובה לתלמידי התואר השני
 • א' 0612.6037.01 תפיסות של מלחמה ושלום במקרא פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ג 14:00-12:00 002 רוזנברג מטלה
  א' 0612.6035.01 האמהות והאבות בספר בראשית ד"ר אהובה אשמן
  שיעור ב 18:00-16:00 זום - מטלה
  א' 0612.6014.01 טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור ג 18:00-16:00 401 ווב מטלה
  ב' 0612.6006.01 הבן הסורר - היה או לא היה? החוק המקראי בין ספרות למציאות ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6020.01 ארגז כלים לחקר המקרא ד"ר טליה סוצקובר
  שיעור ב 18:00-16:00 זום - מטלה
  ב' 0612.6036.01 Thinking about the Climate Crisis with the Bible ד"ר דיאנה ליפטון
  שיעור ג 20:00-18:00 102 רוזנברג מטלה
 • השיעור יועבר בשפה האנגלית.
 • סמינריונים לתואר שני (מסגרת 660)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0612.4327.01 הסיפור המקראי: היבטים בעריכה ובעיצוב ד"ר טליה סוצקובר
  סמינר ג 16:00-14:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
 • סמינר מחקרי - חובה לתלמידי תואר שני בחוג
 • להשתתף בסמינר מחקרי אחד במהלך התואר.
 • אב 0612.4332.01 דמותו של דוד - גלגולים פרשניים בין יהדות, נצרות ואסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  סמינר ג 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  א' 0612.4328.01 עיון במזמורי תהלים פרופ' יונתן בן דב
  סמינר ג 10:00-08:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0612.4329.01 בין נבואה לתורה: יסודות בפרשנות פנימית פרופ' דלית רום-שילוני
  סמינר ג 10:00-08:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0671.4350.01 סמינר בית ספרי - מילים וחפצים - כתב, חפץ ותמונה ד"ר עדו קוך
  פרופ' יונתן בן דב
  סמינר ג 14:00-12:00 204 )(סיפריה) גילמן מטלה
  ב' 0612.4331.01 כבוד האדם במקרא פרופ' מאירה פוליאק
  סמינר ג 18:00-16:00 101 ווב מטלה
  ב' 0612.4330.01 קריאה באורית: התנ"ך האתיופי של ביתא ישראל פרופ' דלית רום-שילוני
  ד"ר אנבסה טפרה
  סמינר ג 18:00-16:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
 • דרישת קדם ל'קריאה באורית: התנ"ך האתיופי': הקורס
 • געז למתחילים
 • ב' 0612.4333.01 שיטות שדה לאיסוף מסורות בע"פ: הדרכה באיסוף נתונים ד"ר וייס אריקה
  פרופ' דלית רום-שילוני
  סמינר ה 12:00-10:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
 • סמינר חובה לתלמידי הדגש 'תופסי האורית'.
 • א' 0680.4259.01 אתיופיה: נצרות ויהדות, דמיון ומציאות ד"ר רן הכהן
  סמינר ג 20:00-18:00 455 גילמן מטלה
 • סמינר חובה לתלמידי הדגש 'תופסי האורית'.
 • א' 0612.9990.01 בחינת גמר לתלמידי המסלול העיוני - סמס' א' מטלה
  ב' 0612.9990.02 בחינת גמר לתלמידי המסלול העיוני - סמס' ב' מטלה
 • תלמידי המסלול העיוני נדרשים בבחינת גמר.
 • הרישום לבחינה נעשית במזכירות החוג עד שבועיים לפני
 • מועד קיומה
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>