• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  החוג למקרא - תואר ראשון
  לימודי חובה שנה א'
  מבואות (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא (ב) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
 • לתלמידי החוג, שני חלקי השיעור מהווים יחדיו את שיעור המבוא
 • לשני חלקי המבוא תרגיל נלווה, נא ראו במסגרת "מיומנויות"
 • לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'.
 • מיומנויות (מסגרת 121)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1006.01 הדרכה ביבליוגרפית ד"ר טליה סוצקובר
  תרגיל א 16:00-14:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1704.01 תרגיל נלווה למבוא למקרא (א) מר מתן אורן
  תרגיל ג 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1705.01 תרגיל נלווה למבוא למקרא (ב) מר מתן אורן
  תרגיל ג 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
 • התרגילים הנלווים למבוא, חובה לתלמידי החוג למקרא
 • את התרגיל יש ללמוד בצמוד לשיעור המבוא.
 • קורסי חובה (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1714.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1715.01 מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב': ביזנטיון וארצות הנצרות פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור א 18:00-16:00 103 ווב מטלה
 • ניתן להירשם לכל חלק בנפרד.
 • ב' 0612.1706.01 נוסחים ותרגומים של המקרא ד"ר גיא דרשן
  שו"ת א 16:00-14:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1716.01 ספר תהילים: תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים מר אדם לויד אלפיה
  תרגיל ג 18:00-16:00 220 גילמן מטלה
 • הקורסים: קריאה בין תרבותית בתנ"ך ופרשנות ימה"ב
 • (שיעור +תרגיל) אפשר ללמוד בשנים א-ג.
 • תרגיל טקסטואלי למתחילים (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1308.01 סיפורי יוסף ד"ר טליה סוצקובר
  תרגיל ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  שנים ב'-ג'
  תרגילים טקסטואלים למתקדמים (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.2003.01 על מלכים ונביאים: סיפורי אליהו, אלישע וישעיהו בספר מלכים ד"ר גיא דרשן
  תרגיל א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.2017.01 יחזקאל: הנביא ונבואתו בהקשר בבלי פרופ' דלית רום-שילוני
  תרגיל א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  שיעורי בחירה מהחוג למקרא (מסגרת 225)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.2142.01 סדר הטבע במקרא פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0612.2143.01 צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה לתלמידי מ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.6028.01 תמונות טבע במזמורי תהילים פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ג 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.6029.01 ייצוגי נשים במקרא ד"ר אשמן אהובה
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0612.6014.01 טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור ג 14:00-12:00 מטלה
  א' 0612.6030.01 ירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0612.6031.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6018.01 ותעמודנה שתי נשים לפני המלך: על הליכים שיפוטיים במקרא ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6033.01 ניהול משברים במקרא: ערכים, דילמות ורלוונטיות בהוראת המקרא ד"ר אשמן אהובה
  שיעור ג 12:00-10:00 105 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6020.01 ארגז כלים לחקר המקרא ד"ר טליה סוצקובר
  שיעור ג 14:00-12:00 105 רוזנברג מטלה
  לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שנים א'-ג'
 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
 • לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:
 • לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה (4 ש"ס)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1294.01 אוריינות אקדמית בחקר המקרא פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור א 20:00-18:00 106 רוזנברג מטלה
 • שיעור חובה לתלמידי שנה א'.
 • ב' 0612.6023.01 Reading the Bible Through Other Eyes ד"ר דיאנה ליפטון
  שיעור ג 20:00-18:00 105 רוזנברג מטלה
 • על תלמידי התואר הראשון שהחלו ללמוד בשנה"ל תשע"ט חלה
 • חובת השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית במהלך התואר.
 • תלמיד שהשתתף בקורס בשפה האנגלית במסגרת חוג לימודיו
 • השני, יבחר קורס בחירה נוסף בהיקף של 2 ש"ס.
 • לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש"ס) מסגרת 444
 • מקטגוריה זו ניתן לבחור עד 4 ש"ס.
 • לפירוט הקורסים נא ראו בהמשך "רשימת קורסי מגוון"
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0671.1119.01 ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל דר' יובל גדות
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  א' 0671.1001.01 ארכיאולוגיה מהי?** ד"ר עדו קוך
  שיעור ד 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** דר' יובל גדות
  שיעור א 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0621.1221.01 הדת היוונית ושינויה עד ערב התנצרות האימפריה הרומית פרופ' סילבי הוניגמן
  שיעור ב 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0680.1000.01 לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת פרופ' איריס מילנר
  שיעור ג 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0671.2060.01 מבוא לתקופת הברזל לאור תיאורי המקרא והכתובות הקדומות פרופ' עודד ליפשיץ
  שיעור ג 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
  א' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  סמינריונים (מסגרת 360)
 • החל משנה ב' ניתן להשתתף בקורס סמינריוני. מומלץ בשנה זו
 • לכתוב את עבודת הרפרט ובשנה ג' את עבודת הסמינר.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0612.3506.01 עיצוב הדמות המקראית: טקסט, אינטרטקסט ותורת ההתקבלות פרופ' מאירה פוליאק
  סמינר א 16:00-14:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  אב 0612.3507.01 הסיפור הכוהני בתורה: שאלות במחקר העכשווי ד"ר גיא דרשן
  סמינר ג 12:00-10:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  ב' 0612.4326.01 חרדה ופחד במקרא ובתולדות פרשנותו פרופ' מאירה פוליאק
  סמינר ג 16:00-14:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים.
 • החוג למקרא תואר שני (מסגרת 620)
  שיעורים לתואר שני
 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
 • בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0612.6004.01 ספרות מסופוטמית והמקרא ד"ר טליה סוצקובר
  שיעור ג 16:00-14:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
 • שיעור חובה לתלמידי התואר השני
 • א' 0612.6028.01 תמונות טבע במזמורי תהילים פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ג 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.6029.01 ייצוגי נשים במקרא ד"ר אשמן אהובה
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0612.6014.01 טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא פרופ' מאירה פוליאק
  שיעור ג 14:00-12:00 מטלה
  א' 0612.6030.01 ירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס פרופ' דלית רום-שילוני
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0612.6031.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6018.01 ותעמודנה שתי נשים לפני המלך: על הליכים שיפוטיים במקרא ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6033.01 ניהול משברים במקרא: ערכים, דילמות ורלוונטיות בהוראת המקרא ד"ר אשמן אהובה
  שיעור ג 12:00-10:00 105 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6020.01 ארגז כלים לחקר המקרא ד"ר טליה סוצקובר
  שיעור ג 14:00-12:00 105 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6023.01 Reading the Bible Through Other Eyes ד"ר דיאנה ליפטון
  שיעור ג 20:00-18:00 105 רוזנברג מטלה
 • השיעור יועבר בשפה האנגלית.
 • סמינריונים לתואר שני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0612.4322.01 אדם וטבע בספר איוב פרופ' יונתן בן דב
  סמינר ג 12:00-10:00 107 רוזנברג מטלה
  אב 0612.4323.01 תרגום השבעים לספר שמואל ד"ר גיא דרשן
  סמינר ג 14:00-12:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
 • דרישה מקדימה: תלמידי מקרא שלא השלימו 'יוונית למתחילים'
 • רשאים להשתתף בתיאום עם המרצה
 • אב 0612.4324.01 הספרות האפוקליפטית בימי בית שני פרופ' יונתן בן דב
  סמינר ג 18:00-16:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
 • סמינר מחקרי-לתלמידי מקרא תואר שני. חובה להשתתף בסמינר מחקר
 • אחד במהלך התואר.
 • א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר בין-תחומי המוצע לתלמידי החוגים של בית הספר
 • למדעי היהדות וארכיאולוגיה
 • א' 0612.4325.01 לנתח סיפור מקראי ד"ר טליה סוצקובר
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0612.4326.01 חרדה ופחד במקרא ובתולדות פרשנותו פרופ' מאירה פוליאק
  סמינר ג 16:00-14:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive