• ראשי
 • לוח בחינות ועבודות

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
   יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת רפראטים ועבודות סמינריוניות:
   סמסטר א' : יום א', 26 באפריל 2020, ב' באייר תש"ף
   סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ה', 24 בספטמבר 2020, ו' בתשרי תשפ"א

  סמסטר א'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0612100601   הדרכה ביבליוגרפית   ד"ר טליה סוצקובר   בחינה   05/02/2020  09:00  03/03/2020  09:00 
  0612100701   מבוא למקרא (א)   ד"ר גיא דרשן   בחינה   28/01/2020  09:00  23/02/2020  09:00 
  0612170401   תרגיל נלווה למבוא למקרא (א)   מר מתן אורן   בחינה   02/02/2020  09:00  06/03/2020  09:00 
  0612170601   נוסחים ותרגומים של המקרא   ד"ר גיא דרשן   בחינה   09/02/2020  09:00  27/03/2020  09:00 
  0612171401   מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם   פרופ' מאירה פוליאק   בחינה   17/02/2020  09:00  03/04/2020  09:00 
  0612200501   קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום   ד"ר אסנת ברתור   בחינה   13/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
  0612200601   נבואה: עיונים בנביאי תרי-עשר   גב' בורובסקי רחל   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

  0612407801   אהבה ורעות במקרא ובתולדות פרשנותו   פרופ' מאירה פוליאק   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

  0612601401   טקסט, קנון ופרשנות המקרא: תולדות היצירה היהודית על המקרא   פרופ' מאירה פוליאק   בחינה   20/02/2020  09:00  17/04/2020  09:00 
  0612602001   ארגז כלים לחקר המקרא   ד"ר טליה סוצקובר   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612602301   From Generation to Generation: The Bible Through Other Eyes   ד"ר דיאנה ליפטון   בחינת בית   מועד א : 21/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.02.2020 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 25/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19.03.2020 שעת לקיחה 09:00

  0612999001   בחינת גמר לתלמידי תואר שני     בחינה          

  סמסטר ב'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0612100801   מבוא למקרא (ב)   ד"ר גיא דרשן   בחינה   01/07/2020  09:00  31/07/2020  09:00 
  0612129401   מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמית בחקר המקרא**   גב' בורובסקי רחל   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612170501   תרגיל נלווה למבוא למקרא (ב)   מר מתן אורן   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612171201   מגילת רות וספר יונה: עיון בטקסט ובמשמעות   ד"ר טליה סוצקובר   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

  0612171501   מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים ב': ביזנטיון וארצות הנצרות   פרופ' מאירה פוליאק   בחינה   13/07/2020  09:00  11/08/2020  09:00 
  0612171601   ספר תהילים: תרגיל נלווה לפרשנות ימי הביניים   מר אדם לויד אלפיה   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612200401   לשון המקרא וסגנונו   ד"ר טליה סוצקובר   בחינה   06/07/2020  09:00  04/08/2020  09:00 
  0612214101   הורים וילדים במקרא   ד"ר טליה סוצקובר   בחינה   16/07/2020  09:00  16/08/2020  09:00 
  0612350401   שכר ועונש בחיי היחיד והציבור   פרופ' דלית רום-שילוני   עבודה סמינריונית   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612407601   שאלות של זהות: בטקסט ובחומר   ד"ר גיא דרשן ,ד"ר ספיר-חן לידר   עבודה סמינריונית   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612407701   דמותה של אסתר בראי פרשנות המקרא   פרופ' מאירה פוליאק   עבודה סמינריונית   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612407901   תפיסות אלוהים (תאולוגיה) בספרות המקרא   פרופ' דלית רום-שילוני   עבודה סמינריונית   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

  0612602401   חוק וסיפורת   ד"ר אסנת ברתור   בחינה   20/07/2020  09:00  19/08/2020  09:00 
  0612602701   ספר בראשית - סוגיות מפתח   פרופ' מאירה פוליאק   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612999002   בחינת גמר לתלמידי תואר שני     בחינה   21/08/2020  09:00  14/10/2020  09:00 

  סמסטר בא

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0612350301   "התנ"ך בנוף מולדתו": סיורים לימודיים   פרופ' דלית רום-שילוני   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

  0612350501   ראשית האמונה המקראית   ד"ר גיא דרשן   עבודה סמינריונית   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612407501   הגליות מישראל ומיהודה, על גולים ועל נשארים   פרופ' דלית רום-שילוני   עבודה סמינריונית   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

  0612408001   תרגום השבעים לספרי יהושע ושופטים   ד"ר גיא דרשן   עבודה סמינריונית   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612408101   סיפורי יוסף: מחניכה לחינוך   ד"ר אשמן אהובה   עבודה סמינריונית   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

  0612600401   ספרות מסופוטמית והמקרא   ד"ר טליה סוצקובר   בחינה   09/07/2020  09:00  09/08/2020  09:00 
  0612602501   ירמיהו הנביא מן הכוהנים אשר בענתות וספרו   פרופ' דלית רום-שילוני   בחינת בית   מועד א : 30/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.07.2020 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 25/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.08.2020 שעת לקיחה 09:00

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive