פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

קורסים שנתיים
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
אב 0659.5397.01 סמינר מחקר פרופ' שאול קציר
סמינר ב 20:00-18:00 449 גילמן מטלה
סמסטר א'
 • קורסי השלמות
 • א' 0659.6126.01 היסטוריה אינטלקטואלית א' פרופ' שאול קציר
  שיעור ב 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  א' 0659.5415.01 חשיבה ביולוגית ד"ר אהוד לם
  שיעור ב 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  א' 0618.1041.01 מבוא לפילוסופיה של המדע ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0659.3056.01 מבוא לתיאוריה ביקורתית ד"ר לין חלוזין דברת
  שיעור ג 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
  א' 0659.5155.01 שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה פרופ' עמוס מוריס- רייך
  שיעור ג 20:00-18:00 278 גילמן מטלה
  שיעורים וסמינרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.2307.01 יצירתה של תרבות הסייבר: קיברנטיקה, שיתוף, תרבות-עלומים וגאול ד"ר אלחנתי משה
  סמינר א 14:00-10:00 497 גילמן מטלה
  א' 0659.2430.01 ההיגיון של הברירה הטבעית-מבוא לפלוסופיה של הביולוגיה ד"ר אהוד לם
  סמינר א 16:00-12:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' 0659.2581.01 קריאה בטקסטים קלאסיים ד"ר אורי בלקינד
  ק"מ ב 12:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  א' 0659.5415.01 חשיבה ביולוגית ד"ר אהוד לם
  שיעור ב 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  א' 0659.2210.01 המתודה המדעית של אבן אל- היית'ם ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 101 דן-דוד מטלה
  א' 0659.2588.01 קונטיגננטיות היסטורית וcounterfactuals במאה העשרים פרופ' עמוס מוריס- רייך
  סמינר ב 16:00-12:00 449 גילמן מטלה
  א' 0659.2594.01 קריאה בטקסטים קלאסיים ד"ר לין חלוזין דברת
  ק"מ ב 16:00-14:00 450 גילמן מטלה
  א' 0659.2617.01 קריאה בטקסטים קלאסיים ד"ר אהוד לם
  ק"מ ב 16:00-14:00 א317 גילמן מטלה
  א' 0659.2583.01 קריאה בטקסטים קלאסיים: הפילוסופיה של הדיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  ק"מ ב 18:00-16:00 450 גילמן מטלה
  א' 0659.8280.01 מהמכני לדיגיטלי: שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיים מהמאה ה פרופ' שאול קציר
  סמינר ג 14:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' 0659.2629.01 פרספקטיבות פסיכולוגיות על הנאציזם - על הסברים רציונלים לתופע פרופ' ז'וזה ברונר
  סמינר ג 18:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' 0659.2621.01 The beginning of science: ד"ר אשבל רצון
  סמינר ג 20:00-16:00 220 גילמן מטלה
 • הסמינר משותף באנגלית עם אוניברסיטת מקמסטר: 9 מפגשים סינכרו
 • א' 0659.2622.01 יצירתה של עובדה מדעית: מדעי החברה על מדעי החיים ד"ר שירה שמואלי
  סמינר ד 14:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' 0659.2624.01 אי הקיימות של העצמי ד"ר גל הרץ
  סמינר ד 20:00-16:00 261 גילמן מטלה
  א' 0659.2605.01 Einstein's Unified field theory Dr. Bernadette Lessel
  סמינר ה 14:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0659.2625.01 זמן ומרחב בשפה ובקוגניציה: הבלשנות בין הפילוסופיה למדעי הטבע ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ה 18:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  *סמינרים לבחירה מחוגים אחרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.3393.01 מיקרו-היסטוריה ואנתרופולוגיה פרופ' יגאל חלפין
  סמינר ג 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
 • קורסי השלמות
 • ב' 0659.2119.01 הסטוריה של הפיזיקה החדשה פרופ' שאול קציר
  שיעור א 18:00-16:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0659.6247.01 מושגי יסוד במתמטיקה ד"ר מיכאל פרידמן
  שיעור ב 12:00-10:00 362 גילמן מטלה
  ב' 0659.2611.01 היסטוריה אינטלקטואלית ב' פרופ' ליאו קורי
  שיעור ב 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0659.4613.01 פילוסופיה של המדע המשך ד"ר אורי בלקינד
  שיעור ב 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  שיעורים וסמינרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.1994.01 המטאפיזיקה של הזמן בפילוסופיה האנאליטית ד"ר אורי בלקינד
  סמינר א 14:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0659.2572.01 נורמות חברתיות ד"ר אהוד לם
  סמינר א 16:00-12:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0659.2119.01 הסטוריה של הפיזיקה החדשה פרופ' שאול קציר
  שיעור א 18:00-16:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0659.3040.01 סמינר מתודולוגי ד"ר אהוד לם
  סמינר ב 14:00-12:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0659.2626.01 תולדות המתמטיקה מיוון העתיקה ועד ניוטון פרופ' ליאו קורי
  שיעור ב 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0659.2620.01 אסטרונומיה אסלאמית בין תיאוריה, תצפית ודת ד"ר אחמד אגבאריה
  סמינר ב 16:00-12:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0659.2618.01 קריאה בטקסטים קלאסיים ד"ר אהוד לם
  ק"מ ב 16:00-14:00 א317 גילמן מטלה
  ב' 0659.2609.01 קריאה בטקסטים מכוננים של התרבות הדיגיטלית ד"ר וייסמן כרמל
  ק"מ ב 18:00-16:00 450 גילמן מטלה
  ב' 0659.2628.01 מדע, מיתולוגיה ופנטזיה ביהדות הקדומה ד"ר אשבל רצון
  סמינר ג 14:00-12:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0659.2585.01 של מי האוניברסיטה? לקראת תיאוריה פוליטית של האקדמיה ד"ר לין חלוזין דברת
  סמינר ג 18:00-14:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0659.2632.01 רגשות וביקורת עצמית: בושה, ענווה הומור פרופ' מנחם פיש
  סמינר ג 20:00-16:00 260 גילמן מטלה
  ב' 0659.8893.01 מחלוקות בביואתיקה ובבריאות הציבור ד"ר דניאל חי מישורי
  סמינר ד 12:00-08:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0659.2626.01 תולדות המתמטיקה מיוון העתיקה ועד ניוטון פרופ' ליאו קורי
  שיעור ד 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0659.2630.01 מתמטיקה ופילוסופיה קונטיננטלית במאה ה-20 ד"ר מיכאל פרידמן
  סמינר ד 16:00-12:00 209 דן-דוד מטלה
  ב' 0659.2598.01 קריאה בטקסטים קלאסיים ד"ר גל הרץ
  ק"מ ד 16:00-14:00 א317 גילמן מטלה
  ב' 0659.2637.01 Body-Environment Relationships Before Modern Science: Techno Prof. Maurizio Meloni
  סמינר ה 14:00-10:00 101 דן-דוד מטלה
 • 6 מפגשים של 4 ש"ס בין ה- 28/4/22 ועד 09/06/2022
 • ב' 0659.2597.01 קריאה בטקסטים קלאסיים פרופ' עמוס מוריס- רייך
  ק"מ ה 14:00-12:00 261 גילמן מטלה
  ב' 0659.2631.01 גישות פילוסופיות מרכזיות לטכנולוגיה מודרנית פרופ' עמוס מוריס- רייך
  סמינר ה 18:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0659.2614.01 Dams, Highways, Fiberoptic Cables etc.: Introduction into th Prof. Monika Dommann
  סמינר ו 13:00-09:00 497 גילמן מטלה
 • 6 מפגשים של 4 ש"ס בין ה- 29/04/2022 ועד 10/06//2022
 • *סמינרים לבחירה מחוגים אחרים
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>