• ראשי
 • לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
   יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים – תשפ"א:
   סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א.
   סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב.
   סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב.

  בהצלחה!!!

  סמסטר א'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0687111101   מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת   ד"ר אורי סלע   בחינת בית   מועד א : 27/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 24/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687111301   מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת   ד"ר ליאורה צרפתי   בחינת בית   מועד א : 02/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 02/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01/03/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687111501   מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת   ד"ר אהוד הלפרין   בחינת בית   מועד א : 08/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 08/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07/03/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687168001   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינת ביניים   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687168002   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינת ביניים   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687168003   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינת ביניים   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687170001   סינית שנה א'   גב' ג'אנג לי   בחינת ביניים   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 15/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687170002   סינית שנה א'   גב' ג'אנג לי ,גב' חויי סיה   בחינת ביניים   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 15/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687170003   סינית שנה א'   גב' חויי סיה   בחינת ביניים   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 15/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687170004   סינית שנה א'   גב' חואנג צולי   בחינת ביניים   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 15/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687218901   זהויות אזוריות בסין המודרנית   פרופ' מרק גמזה   בחינת בית   מועד א : 01/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 31/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 01/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687242501   דת ביפן המודרנית   ד"ר ארז יוסקוביץ   בחינת בית   מועד א : 09/02/2921 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 15/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 14/03/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687243901   חיים בין תרבויות   פרופ' מרק גמזה   בחינת בית   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687247301   בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה   ד"ר רועי צהר   בחינת בית   מועד א : 12/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 09/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08/03/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687248601   מבוא לדתות סין   פרופ' מאיר שחר   בחינת בית   מועד א : 27/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 24/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687250901   הודו המודרנית:רקע, אתגרים ותמורות   ד"ר רוני פרצ'ק   בחינת בית   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 27/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 12/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11/03/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687251001   דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה   ד"ר אהוד הלפרין   בחינת בית   מועד א : 25/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24/01/2021 שעת לקיחה 9:00

  מועד ב : 22/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 21/02/2021 שעת לקיחה 9:00

  0687251201   מבוא לקוריאה המודרנית   ד"ר ליאורה צרפתי   בחינת בית   מועד א : 11/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 10/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687252901   הודו עכשו: קולנוע, ספרות, פילוסופיה   פרופ' דני רוה   עבודה   מועד א : 15/03/2021 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0687253001   מאה שנים למפלגה הקומוניסטית בסין:הצלחות, מפלות, התאמות והסתג   ד"ר יואל קורנרייך   בחינת בית   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 05/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 04/03/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687253701   Western Influence and the Transformation of Chinese Society   Dr. Lu Di   בחינת בית   מועד א : 29/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 19/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687268001   יפנית שנה ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינת ביניים   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687268002   יפנית שנה ב'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינת ביניים   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687270001   סינית שנה ב'   גב' חואנג צולי   בחינת ביניים   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 15/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687270002   סינית שנה ב'   גב' ג'אנג לי   בחינת ביניים   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 15/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687452101   קריאת טקסטים ביפנית מודרנית   ד"ר מיקה לוי- יממורי            
  0687900001   סנסקריט שנה א'   ד"ר רפי פלד   בחינת ביניים   מועד א : 18/01/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 17/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687900201   סינית קלאסית א'   פרופ' אסף גולדשמידט   בחינת בית   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 16/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09/03/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687900801   סינית שנה ג', חלק א'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   בחינת בית   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687900802   סינית שנה ג', חלק א'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   בחינת בית   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687901901   יפנית שנה ג', חלק א'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   בחינת בית   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 17/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687910901   יפנית קלאסית, חלק א'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   בחינת בית   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 16/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09/03/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687920001   הינדי שנה א'   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינת ביניים   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 18/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 18/02/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 17/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687921001   הינדי שנה ב'   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינת ביניים   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 18/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687923501   קוריאנית א'   מר ז'אי רוסמן קים   בחינת בית   מועד א : 08/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 08/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07/03/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687923701   סנסקריט שנה ב': על אבות ובנים בספרות המיתולוגיה: קריאה בסיפו   ד"ר רפי פלד   בחינת בית   מועד א : 25/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 24/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687923901   הינדי שנה ג': התפתחות הסיפור בהינדי   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינת בית   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18/01/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 18/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17/02/2021 שעת לקיחה 09:00

  סמסטר אב

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0687251401   סדנת סין העכשווית:תאוריה ופרקטיקה   ד"ר אורי סלע   עבודה   מועד א : 02/09/2021 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  סמסטר ב'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0687111201   מבוא סין ב'-מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו   ד"ר אורי סלע   בחינת בית   מועד א : 30/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29/06/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 29/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687111401   מבוא יפן ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו   ד"ר ארז יוסקוביץ   בחינת בית   מועד א : 06/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 03/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 02/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687111601   מבוא הודו ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו   ד"ר אהוד הלפרין   בחינת בית   מועד א : 12/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 06/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך ךקיחה 05/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687168001   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינת בית   מועד א : 23/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 25/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687168002   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינת בית   מועד א : 23/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 25/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687168003   יפנית שנה א'   גב' ניקי ליטמן ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינת בית   מועד א : 23/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 25/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687170001   סינית שנה א'   גב' ג'אנג לי   בחינת בית   מועד א : 22/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 22/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687170002   סינית שנה א'   גב' ג'אנג לי ,גב' חויי סיה   בחינת בית   מועד א : 22/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 22/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687170003   סינית שנה א'   גב' חויי סיה   בחינת בית   מועד א : 22/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 22/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687170004   סינית שנה א'   גב' חואנג צולי   בחינת בית   מועד א : 22/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 22/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687206201   אדריכלות וסביבה ביפן   מר אריה קוץ   עבודה   מועד א : 02/09/2021 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  0687211701   אתגר המערב בתרבות סין ממחצית המאה ה-19 ועד ימינו   פרופ' מרק גמזה   בחינת בית   מועד א : 16/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 13/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 11/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687216601   עולם העבודה ביפן הגלובאלית   ד"ר בייקוביץ אביטל   בחינת בית   מועד א : 20/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 13/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 12/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687242002   נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה   ד"ר סמדר וינטר   בחינת בית   מועד א : 14/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 06/08/2021 בשעה : 13:00 ; תתאריך לקיחה 03/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687246401   מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן   ד"ר רז גרינברג   בחינת בית   מועד א : 01/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30/06/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 02/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687251101   העבר שלפנינו:דיונים מודרניים על היסטוריוגרפיה בהודו   ד"ר לוי שחם אילנית   בחינת בית   מועד א : 16/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 30/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687251501   הינדואיזם חי בהודו העכשווית : דת, חברה ופוליטיקה   ד"ר אהוד הלפרין   בחינת בית   מועד א : 07/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 06/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 12/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687251701   הלב של הודו:היסטוריה תרבותית של הדרום   ד"ר לוי שחם אילנית   בחינת בית   מועד א : 02/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 01/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 03/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 02/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687251801   נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרנית   ד"ר רוני פרצ'ק   עבודה          
  0687251801   נחיתה בדלהי:עיר ועירוניות בהודו המודרנית   ד"ר רוני פרצ'ק   עבודה   מועד א : 02/09/2021 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  0687251901   סדנת יזמות באסיה   פרופ' אריאב גדי ,מר יאיר סאקוב   עבודה   02/09/2021  13:00     
  0687252301   פסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונדידתם אל המערב   ד"ר קרן ארבל   עבודה   מועד א : 02/09/2021 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  0687252401   שווקים ומסחר בהודו העכשווית:כלכלה,חברה ותרבות   מר אופיר מזרחי   בחינת בית   מועד א : 13/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 12/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 05/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 04/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687253101   מדיניות החוץ של סין : סייבר,חגורות וחיידקים   ד"ר יואל קורנרייך   בחינת בית   מועד א : 09/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 11/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 10/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687253201   ספרות סינית במאה העשרים ואחת   פרופ' מרק גמזה   בחינת בית   מועד א : 09/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 06/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 13/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 10/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687253301   יפן בעת החדשה המוקדמת:סוגיות חברתיות ותרבותיות   ד"ר שלמית בג'רנו   בחינת בית   מועד א : 16/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 13/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 11/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687253401   מייסדי הבודהיזם היפני: מסע בהיסטוריה הגותית   ד"ר איתן בולוקן   בחינת בית   מועד א : 29/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28/06/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 30/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687253501   Asia Across Boundarins   ד"ר אורי סלע   בחינת בית   15/07/2021  13:00  17/08/2021  13:00 
  0687268001   יפנית שנה ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי ,גב' מסקו מוסקוביץ   בחינת בית   מועד א : 23/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 25/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687270001   סינית שנה ב'   גב' חואנג צולי   בחינת בית   מועד א : 22/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 22/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687452001   הינדואיזם בחדשות הטלויזיה   ד"ר גנאדי שלומפר            
  0687900001   סנסקריט שנה א'   ד"ר רפי פלד   בחינת בית   מועד א : 21/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 25/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0687902001   יפנית שנה ג', חלק ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   בחינת בית   מועד א : 24/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23/06/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 26/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687910201   סינית קלאסית ב'   פרופ' ג'אנג פינג   בחינת בית   מועד א : 14/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 22/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687910801   סינית שנה ג', חלק ב'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   בחינת בית   מועד א : 29/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22/06/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 29/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687910802   סינית שנה ג', חלק ב'   גב' חואנג צולי ,פרופ' ג'אנג פינג   בחינת בית   מועד א : 29/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22/06/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 29/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687911001   יפנית קלאסית, חלק ב'   ד"ר מיקה לוי- יממורי   בחינת בית   מועד א : 14/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 22/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687920001   הינדי שנה א'   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינת בית   מועד א : 22/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 21/06/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 26/07/2021 בשעה : 13:00 ; שעת לקיחה 25/07/2-21 שעת לקיחה 09:00

  0687921001   הינדי שנה ב'   ד"ר גנאדי שלומפר   בחינת בית   מועד א : 22/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 21/06/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 26/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687923601   קוריאנית ב'   מר ז'אי רוסמן קים   בחינת בית   מועד א : 21/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20/07/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 10/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09/08/2021 שעת לקיחה 09:00

  0687923801   סנסקריט שנה ב': שירת הגעגוע של קאלידאסה: קריאה ב"שליח-ענן"   ד"ר רפי פלד   בחינת בית   מועד א : 28/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 21/06/2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 01/08/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25/07/2021 שעת לקיחה 09:00


  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive