לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626114201   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   12/01/2022  13:00     
0626114202   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   12/01/2022  13:00     
0626114203   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' לואיס חייט   עבודה   12/01/2022  13:00     
0626114204   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' לואיס חייט   עבודה   12/01/2022  13:00     
0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינה   17/01/2022  09:00  10/02/2022  09:00 
0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינת ביניים   19/11/2021  09:00  17/12/2021  09:00 
0626127901   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר גל מנור   בחינת בית   מועד א : 30/01/2022 בשעה : 09:00 ; בחינת בית 4 שעות

מועד ב : 11/03/2022 בשעה : 09:00 ; בחינת בית 4 שעות

0626127901   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר גל מנור   עבודה   03/12/2021  13:00     
0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   בחינת בית   מועד א : 24/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 23/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 17/01/2022 שעה 09:00

0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   26/11/2021  13:00     
0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   בחינה   19/11/2021  09:00  17/12/2021  09:00 
0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   עבודה   13/02/2022  13:00     
0626236701   Love and Courtship in the Shakespearean Imagination   פרופ' נועם רייזנר   בחינה   10/12/2021  09:00  07/01/2022  09:00 
0626236701   Love and Courtship in the Shakespearean Imagination   פרופ' נועם רייזנר   בחינת בית   מועד א : 21/01/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 19.01.22,

מועד ב : 15/02/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 13.2.22, תאריך החזרה: 15.2.22

0626239401   American Short Fiction   גב' מיה קליין   עבודה   18/02/2022  09:00     
0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   04/02/2022  13:00     
0626292501   Theories of the signifier   פרופ' שירלי זיסר   עבודה   04/02/2022  13:00     
0626293201   Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   08/02/2022  13:00     
0626311501   Spenser, Milton and the Epic   פרופ' נועם רייזנר   עבודה סמינריונית          
0626311501   Spenser, Milton and the Epic   פרופ' נועם רייזנר   עבודה סמינריונית   01/05/2022  09:00     
0626346601   Gender and Genre in Chaucer's Canterbury Tales   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   08/12/2021  09:00     
0626346601   The Canterbury Tales   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה סמינריונית          
0626346601   Gender and Genre in Chaucer's Canterbury Tales   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה סמינריונית   01/05/2022  09:00     
0626480201   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר ניר עברון   עבודה          
0626480201   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר ניר עברון   עבודה   01/05/2022  09:00     
0626488901   Masculine Sexuality and Writing   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית          
0626488901   Masculine Sexuality and Writing   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   01/05/2022  09:00     
0626489001   Modern Poetry of Mourning and Love   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית          
0626501901   New Women: American Modernism and Gender   ד"ר ניר עברון   עבודה   30/01/2022  09:00     
0626600001   American Life-Writing   ד"ר סוניה וינר   בחינת בית   מועד א : 25/11/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 23.11.21, תאריך החזרה: 25.11.21

מועד ב : 22/12/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 20.12.21, תאריך החזרה: 22.12.21

0626600001   American Life-Writing   ד"ר סוניה וינר   עבודה   30/01/2022  09:00     
0626600501   Contemporary Women's War Poetry   גב' יעל הכהן   עבודה   11/02/2022  13:00     
1662110001   World Masterpieces of the Western Tradition   פרופ' אורי ש. כהן   בחינת בית   מועד א : 28/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 26.01.22 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 15/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 13.02.22שעת לקיחה 09:00

1662110201   Academic Writing**   ד"ר סוניה וינר   עבודה   02/02/2022  09:00     
1662111001   Israel Past and Present   ד"ר רונה יונה   בחינת בית   מועד א : 21/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 19.01.22 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 11/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 09.02.22 שעת לקיחה 09:00

1662111601   Advanced Academic Writing   ד"ר רובין בגון   עבודה   02/02/2022  09:00     
1662111901   Understanding the Climate Crisis: An Interdisciplinary Intro   ד"ר עמיחי עמית   בחינת בית   מועד א : 18/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.01.22 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 08/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 06.02.22 שעת לקחיה 09:00

1662112901   What are the Humanities?   ד"ר יהודית קורנבלט   עבודה   04/02/2022  09:00     
1662113201   Fundamental Concepis of Philosophy   Dr אדריאן סקסון   עבודה   07/02/2022  09:00     
1662113301   The Modern Jewish Experrience   ד"ר רונה יונה   עבודה   16/02/2022  09:00     
1662113401   Community Strategy   ד"ר גינזבורג איריס , הילה ליזרוביץ   עבודה   04/01/2022  09:00     
1662113501   Science Fiction and Digital Culture   ד"ר ענבר קמינסקי   עבודה   01/02/2022  09:00     
1662113701   Organic Chemistry   ד"ר בשיר סלאם   בחינה   מועד א : 02/02/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 20/02/2022 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

1662113801   Physical Chemistry   ד"ר אסף גנות   בחינה   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 13:30 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 07/02/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

1662113901   Neuroscience   ד"ר בועז ברק   עבודה   06/02/2022  09:00     
1662114001   Middle Eastern Networks:Society, Elites, and Radical Movemen   ד"ר הראל חורב   בחינת בית   מועד א : 01/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 30.01.22 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 15/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 13.02.22 שעת לקיחה 09:00

1662114201   Basic Academic Writing in English   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   12/01/2022  09:00     
1662114301   Philosophical Perspectives on Modern Art   גב' עלמה יצחקי   עבודה   08/02/2022  09:00     
1662114401   Business strategy   ד"ר נחום נורית   עבודה   09/01/2022  09:00     
1662120301   Data in Tech Compenies   מר עידו וירון   עבודה   04/01/2022  09:00     
1662150001   Digital Discourse: New Media Language and Dynamics   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה   11/02/2022  09:00     
1662150301   Theories in communication and new media   ד''ר שרון אביטל   עבודה   18/02/2022  09:00     
1662151101   Body, Media and Technology   ד''ר שרון אביטל   עבודה   15/02/2022  09:00     
1662160301   Freud and Beyond   עמית פלכר   עבודה   13/02/2022  09:00     
1662160401   Research Methods   ד"ר Deborah Deitcher   עבודה   09/02/2022  09:00     
1662160601   Cognitive Psycology   ד"ר ליסה ארמון   בחינה   מועד א : 13/01/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 09/02/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

1662206401   Writing Proseminar   ד"ר דרה ברנאט   עבודה          
1662206401   Writing Proseminar   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   12/01/2022  09:00     
1662221401   Islamic Philosophy in the Modern Era   Ms. Rachel Kantz Feder   עבודה   06/02/2022  09:00     
1662222901   Arabic Beginners   גב' לוראן קאדרי   בחינה   מועד א : 10/01/2022 בשעה : 13:30 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 06/02/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

1662223101   Spoken Arabic   גב' לוראן קאדרי   בחינה   מועד א : 12/01/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה בעל פה דרך הזום

מועד ב : 08/02/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה בעל פה דרך הזום

1662242501   Nietzsche and Foucalut on Power and Subjectivation   ד"ר תומר ששונקין עפרון   עבודה   10/02/2022  09:00     
1662252601   A Love that is More than Love   ד"ר גדעון לב   עבודה   03/02/2022  09:00     
1662261301   Intro to Psychology   ד"ר Deborah Deitcher   עבודה   14/02/2022  09:00     
1662320801   Posthumanism   ד"ר רובין בגון   עבודה סמינריונית   01/05/2022  09:00     
1662320901   Child And Adolescent Psychopathology   ד"ר אלכס ביילי   עבודה סמינריונית   01/05/2022  13:00     
1662321001   From Zionism to Communism and Back   ד"ר אלכס ולדמן   עבודה סמינריונית   01/05/2022  13:00     
1662321101   Palestinian Citizens in Israel   ד"ר אריק רודניצקי   עבודה   03/02/2022  09:00     
1662520001   Introduction to Islamic Civilization   מר סמיר בן לאיישי   בחינת בית   מועד א : 25/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 23.01.22 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.02.22 שעת לקיחה 09:00

1662590001   Introduction to Biology A   פרופ מרסלו ארליך ,ד"ר צפריר צור ,ד"ר פדלר קראוני ורד   בחינה   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 07/02/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

1662590301   Marketing for Entrepreneurs   ד"ר לסרי לירז   עבודה   04/01/2022  09:00     
1662590401   Entrepreneurship and the Startup Ecosystem   גברת קפ נוגה   בחינת בית   מועד א : 14/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 12.01.22 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.02.22 שעת לקיחה 09:00

1662591301   Gender, Race and Algorithems   ד"ר גלית ולנר   עבודה   17/02/2022  09:00     

סמסטר אב

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626489401   Jews, Saracens, and Other Others in Medieval   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה סמינריונית          
0626500401   Literary Theory from Antiquity to Modernity   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   22/07/2022  09:00     

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   ד"ר גל מנור   עבודה   08/04/2022  09:00     
0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   ד"ר גל מנור   עבודה   08/07/2022  09:00     
0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינה   22/06/2022  09:00  27/07/2022  09:00 
0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינת ביניים   01/04/2022  09:00  06/05/2022  09:00 
0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינה   20/07/2022  09:00  17/08/2022  09:00 
0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת ביניים   13/05/2022  09:00  10/06/2022  09:00 
0626206401   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   13/06/2022  09:00     
0626206402   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   13/06/2022  09:00     
0626220401   Reading the English Renaissance   פרופ' נועם רייזנר   בחינת בית   מועד א : 30/06/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 28.6.22, תאריך החזרה: 30.6.22

מועד ב : 04/08/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 02.08.22, תאריך החזרה: 04.08.22

0626220401   Reading the English Renaissance   פרופ' נועם רייזנר   בחינת ביניים   13/05/2022  09:00  10/06/2022  09:00 
0626234301   The Indian in American Literature   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   08/07/2022  09:00     
0626239201   Transnational Literature   ד"ר סוניה וינר   בחינת בית   מועד א : 29/03/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 27.03.22 תאריך החזרה: 29.03.22

מועד ב : 03/05/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 01.05.22, תאריך החזרה: 03.05.22

0626239201   Transnational Literature   ד"ר סוניה וינר   עבודה   29/07/2022  09:00     
0626242501   The Anatomy of the Story   ד"ר נועם גיל   עבודה   08/07/2022  09:00     
0626292601   Disruptive Poetics: Dickinson and Cummings   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה   15/07/2022  09:00     
0626293301   Mourning in America: History and Culture of the 1980s   ד"ר פרומר יואב   בחינת בית   מועד א : 24/06/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 22.06.22, תאריך החזרה: 24.06.22

מועד ב : 28/07/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל: תאריך לקיחה: 26.07.22, תאריך החזרה: 28.07.22

0626293401   Renaissance rhetoric and poetics   פרופ' שירלי זיסר   עבודה   29/07/2022  09:00     
0626346701   Literature and Human Rights   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית          
0626346701   Literature and Human Rights   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626390001   Poetic Rhythms   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית          
0626390101   Feminine sexuality and Writing   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית          
0626390101   Feminine sexuality and Writing   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626390201   Legacies of American Slavery   ד"ר יעל שטרנהל   עבודה סמינריונית          
0626390201   Legacies of American Slavery   ד"ר יעל שטרנהל   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626426001   Hollywood and Politics   פרופ סטיבן רוס   עבודה סמינריונית          
0626426001   Hollywood and Politics   פרופ סטיבן רוס   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626489101   The Modern University and its Discontents: the Anglo-America   ד"ר ניר עברון   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626489201   American Literature and the Question of Belief   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית          
0626489201   American Literature and the Question of Belief   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626489301   Classical Shakespeare   פרופ' נועם רייזנר   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626502001   Victorian Monsters   גב' ענאל יונס - פנט   בחינת בית   מועד א : 07/07/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 5.7.22, תאריך החזרה: 7.7.22

מועד ב : 11/08/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 9.8.22, תאריך החזרה: 11.8.22

0626600301   From J. D. Salinger to Jamaica Kincaid: The Author-Reader Re   ד"ר חן אדלסבורג   עבודה   05/08/2022  09:00     
0626600401   Anglophone Palestinian Literature between Citizenship and Di   גב' דיאנה שחאדה   בחינה   15/07/2022  09:00  12/08/2022  09:00 
1662110202   Academic Writing**   ד"ר סוניה וינר   עבודה   02/08/2022  09:00     
1662110801   Political History of the Economy   פרופ' מיכאל זכים   בחינת בית   21/06/2022  09:00  26/07/2022  09:00 
1662111101   Modernity and its Discontents   ד"ר פרומר יואב   עבודה   17/07/2022  09:00     
1662111602   Advanced Academic Writing   ד"ר רובין בגון   עבודה   02/08/2022  09:00     
1662111701   Critical Theory   ד"ר רובין בגון   עבודה   14/07/2022  09:00     
1662111801   From Pythagoras to Google: Social Histories of Knowledge   ד"ר אורי רוטלוי   עבודה   07/07/2022  09:00     
1662112801   Introduction to Statistics   מר זאבי יואב   בחינה   14/06/2022  13:00  17/07/2022  13:00 
1662113001   Ethics and the digital sphere   גב' ארנה רביב   עבודה   15/07/2022  09:00     
1662114101   Thinking Critically about Technology   גב' ויסברג ניצן   עבודה   12/08/2022  09:00     
1662120101   Social and Cultural History of the Middle East   ד"ר עידו בן עמי   בחינת בית   28/06/2022  09:00  26/07/2022  09:00 
1662130001   Introduction to Modern Jewish Thought   מר נתנאל קופפר   בחינת בית   01/07/2022  09:00  29/07/2022  09:00 
1662131101   Social Psychology   Josh Maroof   עבודה   24/07/2022  09:00     
1662140001   Introduction to Greek Philosophy   ד"ר עמיחי עמית   עבודה   19/07/2022  09:00     
1662140601   Jewish Political Philosophy: Zionism and its Discontents   Dr אדריאן סקסון   עבודה   08/07/2022  09:00     
1662150101   Techno-Utopia   ד"ר עופר נורדהיימר נור   עבודה   22/07/2022  09:00     
1662150901   Media,Conflicts and Politics   Dr. Erga Atad   עבודה   28/07/2022  09:00     
1662160101   Psychopathology   ד"ר ליסה ארמון   בחינת בית   מועד א : 07/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 06.07.22 שעת לקיחה 9:00

מועד ב : 09/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 08.08.22 שעת לקיחה 09:00

1662206402   Writing Proseminar in English   ד"ר דרה ברנאט   עבודה          
1662206402   Writing Proseminar in English   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   13/06/2022  09:00     
1662222001   Walt Whitman's World   ד"ר דרה ברנאט   בחינת בית   מועד א : 29/04/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 26/04/2022 שעה 09:00

מועד ב : 03/06/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 31/05/2022 שעה 09:00

1662222001   Walt Whitman's World   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   01/07/2022  09:00     
1662222701   Modern Turkey from Ataturk to Erdogan   ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק   עבודה   07/08/2022  09:00     
1662223201   climate Change: A view from the middle east   פרופ' און ברק   עבודה סמינריונית   18/09/2022  13:00     
1662242401   Good and Evil   ד"ר אליזבט אופנהיימר   בחינת בית   מועד א : 05/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 03.07.22 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 12/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 10.08.22 שעת לקיחה 09:00

1662243001   Political Philosophy   ד"ר תומר ששונקין עפרון   עבודה   20/07/2022  09:00     
1662243201   What is real? Philosophy and Virtual Reality   Dr. Noa Gedi   עבודה   31/07/2022  09:00     
1662243301   An Aesthetic Death   ד"ר עידית אלפנדרי   עבודה   18/07/2022  09:00     
1662250501   Introduction to Gaming   ד"ר שון עדרי   עבודה   04/08/2022  09:00     
1662260901   Personality Theories   ד"ר Deborah Deitcher   עבודה   26/07/2022  09:00     
1662320301   State and Stateness   Prof. Asher Susser   עבודה סמינריונית   18/09/2022  13:00     
1662320601   Contemporary Moral Problems   ד"ר רונה כהן   עבודה סמינריונית   18/09/2022  13:00     
1662320701   Kabbalah in Islam   רונית מרוז   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
1662350401   Digital Religion   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה סמינריונית   18/09/2022  13:00     
1662350601   Environmental Consideration in Development and Consumption o   Dr Blass Vered   עבודה סמינריונית   18/09/2022  13:00     
1662360001   Psychology and Political Conflict   ד"ר ברגר רוני   עבודה סמינריונית   18/09/2022  13:00     
1662502101   Politics in American Poetry   ד"ר דרה ברנאט   בחינה   01/04/2022  09:00  06/05/2022  09:00 
1662502101   Politics in American Poetry   ד"ר דרה ברנאט   בחינת בית          
1662502101   Politics in American Poetry   ד"ר דרה ברנאט   עבודה          
1662502101   Politics in American Poetry   ד"ר דרה ברנאט   עבודה   08/08/2022  09:00     
1662590101   Biology B   פרופ טל פופקו ,פרופ' הושון דורתה   בחינה   15/06/2022  13:00  19/07/2022  13:00 
1662590201   General Chemistry   גב' קומצ'רנקו נטלי   בחינה   13/06/2022  13:00  15/07/2022  13:00 
1662590501   Project Management   shlomo erlich   בחינת בית   17/06/2022  09:00  21/07/2022  09:00 
1662591001   Biology C   ד"ר פדלר קראוני ורד ,פרופ' יובל יוסי   בחינה   15/06/2022  13:00  19/07/2022  13:00 
1662591201   Startup Law   עו"ד הופמן גל ,ד"ר שנהב איל   בחינת בית   מועד א : 24/06/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 22.06.22 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 02/08/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 31.07.22 שעת לקיחה 09:00

1662591401   Conscious Entrepreneurship   ד"ר ארז ירושלמי   עבודה   10/08/2022  09:00     

בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>