• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  לימודי התואר ראשון -מסלול ספרות אנגלית
  תואר ראשון - ספרות אנגלית
  לימודי עומק - קורסי מבוא ( מסגרת 125)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 16:00-14:00 מקוון -
  א' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר רון בן טובים
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
  שיעור א 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 101 דן-דוד
  לימודי עומק - קורסי תיאוריה ( מסגרת 126)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1217.01 ניתוח שירה Poetry Analysis ד"ר רועי טרטקובסקי
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 12:00-10:00 מקוון -
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ה 18:00-16:00 001 ווב
  ב' 0626.1250.01 מבוא לתיאוריה Introduction to Theory ד"ר ניר עברון
  שיעור א 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ד 12:00-10:00 279 גילמן
  יסודות הומניסטים ( מסגרת 127
  קורס כתיבה בסיסי - חובה שנה א' סמ' א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.01 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
  שו"ת ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ה 12:00-10:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.02 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
  שו"ת ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ה 14:00-12:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.03 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
  שו"ת א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ד 18:00-16:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.04 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
  שו"ת ג 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.1142.01 Basic Academic Writing in English ד"ר דרה ברנאט
  שו"ת א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ד 14:00-12:00 מקוון -
 • סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני תש"ף ועדין לא השלימו בהצלחה
 • את תרגיל הכתיבה (06261141), ילמדו קורס זה
 • שיוכר להם כתרגיל כתיבה ו- 2 ש"ס מתוך הקורסים המתקדמים
 • לימודי עומק - קורס כתיבה ( מסגרת 127) - Writing Proseminar
 • ניתן להירשם החל משנה ב'
 • הרישום לפרוסמינר מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה (06261141)
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2064.01 Writing Proseminar ד"ר דרה ברנאט
  פרו"ס א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' פרו"ס ד 12:00-10:00 מקוון -
 • קבוצה 01 מיועדת רק לסטודנטים בשנה ג'
 • ב' 1662.2064.02 Writing Proseminar in English ד"ר דרה ברנאט
  פרו"ס א 12:00-10:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' פרו"ס ד 12:00-10:00 107 רוזנברג
  ב' 0626.2064.01 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  פרו"ס ב 12:00-10:00 101 ווב מטלה
  ב' פרו"ס ה 12:00-10:00 101 ווב
  ב' 0626.2064.02 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  פרו"ס ב 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  ב' פרו"ס ה 14:00-12:00 101 ווב
  לימודי עומק - קורסי ליבה (מסגרת 128)
 • הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי הקדם
 • כפי שמופיעים במסך הסיליבוס של הקורס
 • במסלול דו-חוגי - יש לבחור 3 קורסים לא מאותו תחום
 • ניתן לקחת קורסי ליבה מעבר למכסה בתור קורסים מתקדמים
 • תחום שירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.5014.01 Major and Minor Poets of the 20th century ד"ר רועי טרטקובסקי
  שיעור ב 16:00-14:00 456 גילמן מטלה
  ב' שיעור ה 16:00-14:00 305 גילמן
  ב' 1662.2224.01 Identity in American Poetry ד"ר דרה ברנאט
  שיעור א 14:00-12:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 107 רוזנברג
  תחום שייקספיר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.5015.01 Shakespeare's Classical World ד"ר יונתן סטבסקי
  שיעור א 18:00-16:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 18:00-16:00 205 רוזנברג
  תחום הרומן
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2368.01 American Modernism ד"ר ניר עברון
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0626.5016.01 Making and Unmaking the Self in Victorian Novels גב' ענאל יונס - פנט
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 16:00-14:00
  תחום הסטוריה של הספרות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.5015.01 Shakespeare's Classical World ד"ר יונתן סטבסקי
  שיעור א 18:00-16:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 18:00-16:00 205 רוזנברג
  ב' 0626.5012.01 Cold War American Literature and Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  שיעור א 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 12:00-10:00 205 רוזנברג
  תחום תיאוריה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.5017.01 Psychoanalysis and poetics פרופ' שירלי זיסר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0626.2684.01 Myths of the Origin of Language פרופ' שירלי זיסר
  שיעור ב 14:00-12:00 105 ווב מטלה
  ב' שיעור ה 14:00-12:00 105 ווב
  קורסים מתקדמים (מסגרת 121)
 • הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי קדם
 • כפי שמופיע במסך הסילבוס של הקורס
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2422.01 Drama and Creative Writing ד"ר נועם גיל
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  ב' 0626.2683.01 American literature and popular culture ד"ר סוניה וינר
  שיעור ג 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0626.2559.01 The American Novel of Manners in Three Acts: Howells ד"ר ניר עברון
  שיעור ד 16:00-14:00 102 ווב מטלה
  ב' 1662.2363.01 Poets Respond to America ד"ר דרה ברנאט
  שיעור ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0626.2377.01 Marriage At the Turn of the Twentieth Century ד"ר דלית אלפרוביץ
  שיעור ג 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' 0612.6023.01 Reading the Bible Through Other Eyes ד"ר דיאנה ליפטון
  שיעור ג 20:00-18:00 105 רוזנברג מטלה
  ב' 0680.3195.01 Jewish American Literature ד"ר חנה פולין-גלאי
  שיעור ב 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
  סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.3141.01 Apocalypse and Dystopia in American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  סמינר ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0626.3803.01 African American Literature ד"ר סוניה וינר
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0626.3587.01 Poetic Forms , Formulas and Formulations ד"ר רועי טרטקובסקי
  סמינר ב 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ה 12:00-10:00 262 גילמן
  ב' 0626.3810.01 Theories of Love פרופ' שירלי זיסר
  סמינר ב 16:00-14:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ה 16:00-14:00 105 ווב
  ב' 0626.3236.01 Tradition and Identity in Swift and Defoe ד"ר רון בן טובים
  סמינר ג 14:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' 0626.3812.01 Whiteness & the Study of American Literature ד"ר טיילור ג'ונסון
  סמינר א 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 105 ווב
  לימודי תואר ראשון - מסלול לימודים אמריקניים
  מסלול לימודים אמריקניים
  קורסי חובה / לימודי עומק (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1511.01 מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies ד"ר פרומר יואב
  שיעור ג 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ה 18:00-16:00 001 ווב
  יסודות הומניסטים ( מסגרת 120)
  קורס כתיבה בסיסי - חובה שנה א' סמ' א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.01 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
  שו"ת ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ה 12:00-10:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.02 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' אנה קיסין שכטר
  שו"ת ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ה 14:00-12:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.03 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
  שו"ת א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ד 18:00-16:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1142.04 Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד גב' לואיס חייט
  שו"ת ג 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.1142.01 Basic Academic Writing in English ד"ר דרה ברנאט
  שו"ת א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ד 14:00-12:00 מקוון -
  לימודי עומק - קורס כתיבה (מסגרת 120 )Writing Proseminar
 • יכולים להירשם סטודנטים החל משנה ב'
 • הרישום לפרוסמינר מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה (06261141)
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2064.01 Writing Proseminar ד"ר דרה ברנאט
  פרו"ס א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' פרו"ס ד 12:00-10:00 מקוון -
 • 1662206401 מיועד רק לסטודנטים בשנה ג'
 • ב' 0626.2064.01 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  פרו"ס ב 12:00-10:00 101 ווב מטלה
  ב' פרו"ס ה 12:00-10:00 101 ווב
  ב' 0626.2064.02 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  פרו"ס ב 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  ב' פרו"ס ה 14:00-12:00 101 ווב
  ב' 1662.2064.02 Writing Proseminar in English ד"ר דרה ברנאט
  פרו"ס א 12:00-10:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' פרו"ס ד 12:00-10:00 107 רוזנברג
  לימודי עומק - קורס מהחוג להיסטוריה (מסגרת 120)
  קורס חובה שנה א'
  תחנות יסוד בארה"ב (שו"ת ארה"ב)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1973.01 להתחיל מחדש: ארצות הברית, 1980-1865 ד"ר פרומר יואב
  שו"ת א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ג 18:00-16:00 מקוון -
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1972.01 חברה, משטר ותרבות באמריקה, 1877-1492 פרופ' מיכאל זכים
  שו"ת ב 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 456 גילמן
  קורס חובה שנה ב'
  קורס בהיסטוריה של ארה"ב אחרי 1865
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1973.01 להתחיל מחדש: ארצות הברית, 1980-1865 ד"ר פרומר יואב
  שו"ת א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ג 18:00-16:00 מקוון -
 • קורס זה יוכל להחשב כל עוד לא נלקח בתור קורס "שו"ת ארה"ב"
 • 2 ש"ס מתוך 4 ש"ס של הקורס ייחשבו במניין שעות הבחירה מחוץ
 • מחוץ לחוג
 • או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2711.01 ארה"ב במזרח התיכון ד"ר נעם כוכבי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • קורס מתקדם בתוך החוג שניתן להכיר בו כקורס חובה שנה ב'
 • קורסים מתקדמים בחוג לאנגלית (מסגרת 121)
  הרישום לקורסים מותנה בעמידה בתנאי קדם
  כפי שמופיע במסך סיליבוס הקורס
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.2368.01 American Modernism ד"ר ניר עברון
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0626.2422.01 Drama and Creative Writing ד"ר נועם גיל
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0626.2711.01 ארה"ב במזרח התיכון ד"ר נעם כוכבי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0626.2559.01 The American Novel of Manners in Three Acts: Howells ד"ר ניר עברון
  שיעור ד 16:00-14:00 102 ווב מטלה
  ב' 0626.5012.01 Cold War American Literature and Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  שיעור א 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 12:00-10:00 205 רוזנברג
  ב' 0626.2377.01 Marriage At the Turn of the Twentieth Century ד"ר דלית אלפרוביץ
  שיעור ג 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' 1662.2224.01 Identity in American Poetry ד"ר דרה ברנאט
  שיעור א 14:00-12:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 107 רוזנברג
  ב' 1662.2363.01 Poets Respond to America ד"ר דרה ברנאט
  שיעור ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0626.2682.01 Visual History of the United States ד"ר איילת כרמי
  שיעור ד 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
 • הקורס ינתן בעברית
 • ב' 0626.2683.01 American literature and popular culture ד"ר סוניה וינר
  שיעור ג 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0680.3195.01 Jewish American Literature ד"ר חנה פולין-גלאי
  שיעור ב 16:00-14:00 449 גילמן מטלה
  קורסי בחירה מחוץ לחוג לאנגלית (מסגרת 143)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte ד"ר זומר אודי
  שיעור ה 15:00-12:00 מטלה
  א' 1031.3841.01 מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829 פרופ' קוצ'ין מיכאל
  שיעור ד 19:00-16:00 מטלה
  א' 0821.6474.01 Made to be Seen: צילום וגזע באמריקה ד"ר איילת כרמי
  שיעור ג 12:00-10:00 211 מכסיקו מטלה
  א' 0821.6683.01 Postwar: Art After the A-Bomb, 1945-1968 ד"ר רייצ'ל פרי
  שיעור א 14:00-12:00 212 מכסיקו מטלה
  א' 1843.0621.01 סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית ד"ר אלחנתי משה
  שיעור ד 12:00-10:00 מטלה
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  א' 1662.1500.01 Digital Discourse: New Media Language and Dynamics ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' שיעור ג 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן
  א' 0677.1229.01 The Jews in America ד"ר סקוט אורי
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 1031.3687.01 בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים ד"ר זומר אודי
  שיעור ב 12:00-09:00 מטלה
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 14:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 1662.1501.01 Techno-Utopia ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ב 20:00-18:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' שיעור ד 20:00-18:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.3141.01 Apocalypse and Dystopia in American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  סמינר ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0626.3803.01 African American Literature ד"ר סוניה וינר
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0626.3813.01 Women's Rights in America, 1920-2020 ד"ר עינב ברקוביץ פוקס
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • קורס סמינר בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס נוספים
 • מתוך קורסים מתקדמים בחוג
 • קורס מקוון, הרישום מותנה בציון עובר בקורס פרו-סמינר
 • ב' 0621.3280.01 תולדות המכונה פרופ' מיכאל זכים
  סמינר ב 18:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 18:00-16:00 א362 גילמן
  ב' 0626.3812.01 Whiteness & the Study of American Literature ד"ר טיילור ג'ונסון
  סמינר א 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 105 ווב
  חטיבה בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים
 • לסטודנטים בפקולטה למדעי החברה
 • משקל החטיבה 16 ש"ס. ניתן לבחור באחד משני המסלולים
 • מסלול ספרות בריטית - קורסי חובה ( מסגרת 520)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1217.01 ניתוח שירה Poetry Analysis ד"ר רועי טרטקובסקי
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 12:00-10:00 מקוון -
  *או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ה 18:00-16:00 001 ווב
  א' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר רון בן טובים
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
  שיעור א 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 101 דן-דוד
 • קורסים מתקדמים לבחירה ( יש לקחת במצטבר 4 ש"ס)
 • א' 0626.5016.01 Making and Unmaking the Self in Victorian Novels גב' ענאל יונס - פנט
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 16:00-14:00
  ב' 0626.5014.01 Major and Minor Poets of the 20th century ד"ר רועי טרטקובסקי
  שיעור ב 16:00-14:00 456 גילמן מטלה
  ב' שיעור ה 16:00-14:00 305 גילמן
  ב' 0626.2684.01 Myths of the Origin of Language פרופ' שירלי זיסר
  שיעור ב 14:00-12:00 105 ווב מטלה
  ב' שיעור ה 14:00-12:00 105 ווב
  ב' 0626.5015.01 Shakespeare's Classical World ד"ר יונתן סטבסקי
  שיעור א 18:00-16:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 18:00-16:00 205 רוזנברג
  מסלול לימודים אמריקניים- קורסי חובה ( מסגרת 520)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1511.01 מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies ד"ר פרומר יואב
  שיעור ג 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ה 18:00-16:00 001 ווב
 • קורסים מתקדמים לבחירה (יש לקחת במצטבר 6 ש"ס)
 • א' 0626.2711.01 ארה"ב במזרח התיכון ד"ר נעם כוכבי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0626.2377.01 Marriage At the Turn of the Twentieth Century ד"ר דלית אלפרוביץ
  שיעור ג 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  ב' 0626.2682.01 Visual History of the United States ד"ר איילת כרמי
  שיעור ד 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 1662.2224.01 Identity in American Poetry ד"ר דרה ברנאט
  שיעור א 14:00-12:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 107 רוזנברג
  ב' 1662.2363.01 Poets Respond to America ד"ר דרה ברנאט
  שיעור ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0626.2683.01 American literature and popular culture ד"ר סוניה וינר
  שיעור ג 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  מיומנויות יסוד - קורסי מיגוון ( מסגרת 444)
  קורסי מגוון
 • מיועד לסטודנטים שהחלו מתש"ף
 • היקף כל קורס הנו 2 ש"ס, על התלמידים לקחת 4 ש"ס (2 קורסים)
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד
 • החוג להיסטוריה כללית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית ד"ר אמיר טייכר
  שיעור ג 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  החוג לפילוסופיה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.1032.02 מבוא לפילוסופיה חדשה פרופ' צבי טאובר
  שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  החוג לבלשנות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  החוג להיסטוריה של עם ישראל
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  החוג לספרות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.1116.01 יצירות מופת בשירת ימי הביניים ד"ר אריאל זינדר
  שיעור ג 12:00-10:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  התכנית לתרבות צרפת
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
  שיעור א 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  התכנית ללימודי נשים ומגדר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  התכנית הרב תחומית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  *לא מיועד למסלול לימודים אמריקניים
  מקרא
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא (ב) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  *לא ניתן להירשם לחלק ב' של הקורס ללא חלק א'
  קורסי חיבור אישי (מסגרת 132)
 • לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תש"ף
 • עבור תלמידים שהחלו לפני תש"ף: ניתן לקחת עד 4 ש"ס
 • מתוך רשימה זו
 • קורסים מביה"ס לחינוך לתעודת הוראה (מסגרת 121)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0723.1004.01 אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות ד"ר רוט ברקאי יעל
  שו"ת ה 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0769.1004.01 שילוב והכלה- לומדים בעלי צרכים מיוחדים ד"ר זיו אורית
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 0769.1002.01 מערכת החינוך בישראל ד"ר הופמן תמי
  שיעור ג 16:00-14:00 מטלה
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מטלה
  א' 0723.2002.01 הוראה וטכנולוגיה בעידן הידע ד"ר הרשקוביץ ארנון
  שו"ת ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ד"ר גרוס-ספקטור מיכל
  שיעור מטלה
  ב' 0723.1201.01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי ד"ר גובני יובל
  שו"ת ג 16:00-14:00 410 שרת מטלה
  ב' 0723.2015.01 משפט וחינוך לא יינתן
  שו"ת מטלה
  קורסי יזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  א' 1884.0102.01 כלים ושיטות ביזמות מר תומר איתי
  שיעור א 19:00-17:00 מטלה
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה
  *למסלול לימודים אמריקניים ניתן לקחת עד 2 ש"ס כקורסי בחירה מח
  סדנאות תרגום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.7028.01 סדנה בעריכת תרגום ד"ר רן הכהן
  סדנה ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0668.2327.01 סדנת תרגום ועריכה 2 ד"ר דורית שילה
  שו"ת ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.6016.01 סדנה בתרגום פרוזה ד"ר רן הכהן
  סדנה ה 14:00-12:00 497 גילמן מטלה
  ב' 0680.7014.01 סדנה: התרגום כשער לכתיבה מר דרור משעני
  סדנה ה 18:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0680.1448.01 סדנה: לכתוב משפט מדובר פרופ' גלילי שחר
  סדנה ג 18:00-16:00 260 גילמן מטלה
  קורסים נוספים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.2963.01 לקראת קליניקה במדעי הרוח* ד"ר גל הרץ
  סדנה ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • מיועד לסטודנטים מצטיינים משנה ג', לאחר אישור יועץ תואר ראש
 • רישום לקורס" קליניקה" הנו ידני ולא באמצעות הבידינג
 • א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  לימודי התואר השני
  סמינר לתואר שני (מסגרת 620 )
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.4802.01 Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה ד"ר ניר עברון
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 16:00-14:00
  * קורס חובה
  * קורס זה פתוח רק לסטודנטים מן המניין תואר שני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.4247.01 Poetry in Theory ד"ר רועי טרטקובסקי
  סמינר ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 16:00-14:00 מקוון -
  א' 0626.4553.01 Michele Montrelay and Jacques Lacan פרופ' שירלי זיסר
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0626.4411.01 Literature and Human Rights ד"ר ספנסר מוריסון
  סמינר ב 16:00-14:00 101 ווב מטלה
  ב' סמינר ה 16:00-14:00 101 ווב
  ב' 0626.4656.01 Fictions of masculinity פרופ' מלאת שמיר
  סמינר ד 20:00-16:00 101 ווב מטלה
  ב' 0626.3812.01 Whiteness & the Study of American Literature ד"ר טיילור ג'ונסון
  סמינר א 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 105 ווב
  לימודי השלמה לתואר שני
  קורסי השלמה ( מסגרת 623)
 • הרישום בהתאם לתנאי הקבלה האישיים
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.1279.01 מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2 ד"ר רון בן טובים
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 16:00-14:00 מקוון -
  א' 0626.1217.01 ניתוח שירה Poetry Analysis ד"ר רועי טרטקובסקי
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 12:00-10:00 מקוון -
  ב' 0626.1278.01 מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1 ד"ר יונתן סטבסקי
  שיעור א 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 101 דן-דוד
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ה 18:00-16:00 001 ווב
  ב' 0626.1250.01 מבוא לתיאוריה Introduction to Theory ד"ר ניר עברון
  שיעור א 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ד 12:00-10:00 279 גילמן
  יש לבחור אחד מפרוסמינר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1662.2064.01 Writing Proseminar ד"ר דרה ברנאט
  פרו"ס ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' פרו"ס א 12:00-10:00 מקוון -
  ב' 0626.2064.01 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  פרו"ס ב 12:00-10:00 101 ווב מטלה
  ב' פרו"ס ה 12:00-10:00 101 ווב
  ב' 0626.2064.02 פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English גב' אנה קיסין שכטר
  פרו"ס ב 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  ב' פרו"ס ה 14:00-12:00 101 ווב
  ב' 1662.2064.02 Writing Proseminar in English ד"ר דרה ברנאט
  פרו"ס א 12:00-10:00 107 רוזנברג מטלה
  ב' פרו"ס ד 12:00-10:00 107 רוזנברג
  סמינרים (מסגרת 623)
 • יש לבחור סמינר בהתאם לתכנית האישית
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0626.3141.01 Apocalypse and Dystopia in American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  סמינר ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 12:00-10:00 מקוון -
  ב' 0626.3587.01 Poetic Forms , Formulas and Formulations ד"ר רועי טרטקובסקי
  סמינר ב 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ה 12:00-10:00 262 גילמן
  ב' 0626.3810.01 Theories of Love פרופ' שירלי זיסר
  סמינר ב 16:00-14:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ה 16:00-14:00 105 ווב
  ב' 0626.3236.01 Tradition and Identity in Swift and Defoe ד"ר רון בן טובים
  סמינר ג 14:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' 0626.3812.01 Whiteness & the Study of American Literature ד"ר טיילור ג'ונסון
  סמינר א 12:00-10:00 105 ווב מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 105 ווב
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive