• ראשי
 • לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
   יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים – תשפ"א:
   סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א.
   סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב.
   סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב.

  בהצלחה!!!

  סמסטר א'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0626114201   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 11:00 ; בהתאם להנחיות המרצה

  0626114202   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 11:00 ; בהתאם להנחיות המרצה

  0626114203   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' לואיס חייט   עבודה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 11:00 ; בהתאם להנחיות המרצה

  0626114204   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' לואיס חייט   עבודה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 11:00 ; בהתאם להנחיות המרצה

  0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, עד השעה 09:00

  0626127901   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר רון בן טובים   בחינה   מועד א : 07/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת 3 שעות

  מועד ב : 07/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת 3 שעות

  0626127901   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר רון בן טובים   בחינת ביניים   מועד א : 27/11/2020 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 15/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

  0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 10/12/2020 בשעה : 09:00 ; עבודת אמצע יוגש במודל

  0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 18/02/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   עבודה   מועד א : 24/02/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   בחינת ביניים   מועד א : 27/11/2020 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 18/12/2020 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

  0626236801   American Modernism   ד"ר ניר עברון   עבודה   מועד א : 04/03/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   מועד א : 16/12/2020 בשעה : 09:00 ; מטלת אמצע , יוגש במודל

  0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   מועד א : 07/03/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626271101   ארה"ב במזרח התיכון   ד"ר נעם כוכבי   עבודה   מועד א : 01/03/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626314101   Apocalypse and Dystopia in American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626380301   African American Literature   ד"ר סוניה וינר   עבודה סמינריונית   26/04/2021  09:00     
  0626381301   Women's Rights in America, 1920-2020   ד"ר עינב ברקוביץ פוקס   עבודה סמינריונית   26/04/2021  09:00     
  0626424701   Poetry in Theory   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; יוגש במודל

  0626455301   Michele Montrelay and Jacques Lacan   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626480201   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר ניר עברון   עבודה   מועד א : 21/02/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626501601   Making and Unmaking the Self in Victorian Novels   גב' ענאל יונס - פנט   בחינת בית   מועד א : 23/12/2020 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה : 20.12.20 שעת לקיחה :09:15 , מבחן אמצע יוגש במודל

  מועד ב : 20/01/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה : 17.1.21 שעת לקיחה 09:15 , מבחן אמצע יוגש במודל

  0626501601   Making and Unmaking the Self in Victorian Novels   גב' ענאל יונס - פנט   עבודה   מועד א : 21/02/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626501701   Psychoanalysis and poetics   פרופ' שירלי זיסר   בחינת בית   מועד א : 12/02/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה: 9.2.2021, יוגש במודל

  מועד ב : 05/03/2021 בשעה : 09:15 ; תאריך לקיחה: 2.3.2021 , יוגש במודל

  סמסטר ב'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   ד"ר גל מנור   עבודה   מועד א : 23/04/2021 בשעה : 09:00 ; מטלת אמצע

  0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   ד"ר גל מנור   עבודה   28/06/2021  09:00     
  0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינה   12/07/2021  09:00  10/08/2021  09:00 
  0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינת ביניים   07/05/2021  09:00  11/06/2021  09:00 
  0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינה   20/07/2021  09:00  18/08/2021  09:00 
  0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת ביניים   04/06/2021  09:00  28/06/2021  09:00 
  0626206401   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   22/06/2021  09:00     
  0626206402   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   22/06/2021  09:00     
  0626237701   Marriage At the Turn of the Twentieth Century   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   מועד א : 27/04/2021 בשעה : 09:00 ; עבודת אמצע, יוגש במודל

  0626237701   Marriage At the Turn of the Twentieth Century   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   מועד א : 25/07/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626255901   The American Novel of Manners in Three Acts: Howells   ד"ר ניר עברון   עבודה   מועד א : 04/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626268201   Visual History of the United States   ד"ר איילת כרמי   בחינת בית   מועד א : 15/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 12/07/2021 שעה: 09:00, יוגש במודל

  מועד ב : 12/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה: 09/08/2021 שעה: 09:00 יוגש במודל

  0626268301   American literature and popular culture   ד"ר סוניה וינר   בחינת בית   מועד א : 11/05/2021 בשעה : 11:00 ; תאריך לקיחה: 10/05/2021 שעה 11:00, מבחן אמצע יוגש במודל

  מועד ב : 15/06/2021 בשעה : 11:00 ; תאריך לקיחה: 14/06/2021 שעה: 11:00 מבחן אמצע יוגש במודל

  0626268301   American literature and popular culture   ד"ר סוניה וינר   עבודה   מועד א : 15/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626268401   Myths of the Origin of Language   פרופ' שירלי זיסר   עבודה   מועד א : 08/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626323601   Tradition and Identity in Swift and Defoe   ד"ר רון בן טובים   עבודה סמינריונית   12/09/2021  09:00     
  0626358701   Poetic Forms , Formulas and Formulations   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626381001   Theories of Love   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   מועד א : יוגש במודל

  0626381001   Theories of Love   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626381201   Whiteness & the Study of American Literature   ד"ר טיילור ג'ונסון   עבודה סמינריונית   12/09/2021  09:00     
  0626441101   Literature and Human Rights   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 27/04/2021 בשעה : 09:00 ; מטלת אמצע, יוגש במודל

  0626441101   Literature and Human Rights   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626465601   Fictions of masculinity   פרופ' מלאת שמיר   עבודה סמינריונית   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626501201   Cold War American Literature and Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 12/05/2021 בשעה : 09:00 ; מטלת אמצע, יוגש במודל

  0626501201   Cold War American Literature and Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 18/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626501401   Major and Minor Poets of the 20th century   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה   מועד א : 12/08/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל

  0626501401   Major and Minor Poets of the 20th century   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינת ביניים   23/04/2021  09:00  18/06/2021  09:00 
  0626501501   Shakespeare's Classical World   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת בית   מועד א : 30/04/2021 בשעה : 16:00 ; תאריך לקיחה: 29/04/21בשעה: 16:00, מטלת אמצע, יוגש במודל

  מועד ב : 28/05/2021 בשעה : 16:00 ; תאריך לקיחה: 27/05/21 שעה: 16:00 מטלת אמצע, יוגש במודל

  0626501501   Shakespeare's Classical World   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   מועד א : 30/07/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל


  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive