לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626114201   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   12/01/2022  13:00     
0626114202   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   12/01/2022  13:00     
0626114203   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' לואיס חייט   עבודה   12/01/2022  13:00     
0626114204   Basic Academic Writing in English-- מיומנויות יסוד   גב' לואיס חייט   עבודה   12/01/2022  13:00     
0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינה   17/01/2022  09:00  10/02/2022  09:00 
0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינת ביניים   19/11/2021  09:00  17/12/2021  09:00 
0626127901   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר גל מנור   בחינת בית   מועד א : 30/01/2022 בשעה : 09:00 ; בחינת בית 4 שעות

מועד ב : 11/03/2022 בשעה : 09:00 ; בחינת בית 4 שעות

0626127901   מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2   ד"ר גל מנור   עבודה   03/12/2021  13:00     
0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   בחינת בית   מועד א : 24/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 23/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 17/01/2022 שעה 09:00

0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   26/11/2021  13:00     
0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   בחינה   19/11/2021  09:00  17/12/2021  09:00 
0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   עבודה   13/02/2022  13:00     
0626236701   Love and Courtship in the Shakespearean Imagination   פרופ' נועם רייזנר   בחינה   10/12/2021  09:00  07/01/2022  09:00 
0626236701   Love and Courtship in the Shakespearean Imagination   פרופ' נועם רייזנר   בחינת בית   מועד א : 21/01/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 19.01.22,

מועד ב : 15/02/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 13.2.22, תאריך החזרה: 15.2.22

0626239401   American Short Fiction   גב' מיה קליין   עבודה   18/02/2022  09:00     
0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   04/02/2022  13:00     
0626292501   Theories of the signifier   פרופ' שירלי זיסר   עבודה   04/02/2022  13:00     
0626293201   Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   08/02/2022  13:00     
0626311501   Spenser, Milton and the Epic   פרופ' נועם רייזנר   עבודה סמינריונית          
0626311501   Spenser, Milton and the Epic   פרופ' נועם רייזנר   עבודה סמינריונית   01/05/2022  09:00     
0626346601   Gender and Genre in Chaucer's Canterbury Tales   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   08/12/2021  09:00     
0626346601   The Canterbury Tales   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה סמינריונית          
0626346601   Gender and Genre in Chaucer's Canterbury Tales   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה סמינריונית   01/05/2022  09:00     
0626480201   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר ניר עברון   עבודה          
0626480201   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר ניר עברון   עבודה   01/05/2022  09:00     
0626488901   Masculine Sexuality and Writing   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית          
0626488901   Masculine Sexuality and Writing   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   01/05/2022  09:00     
0626489001   Modern Poetry of Mourning and Love   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית          
0626501901   New Women: American Modernism and Gender   ד"ר ניר עברון   עבודה   30/01/2022  09:00     
0626600001   American Life-Writing   ד"ר סוניה וינר   בחינת בית   מועד א : 25/11/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 23.11.21, תאריך החזרה: 25.11.21

מועד ב : 22/12/2021 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 20.12.21, תאריך החזרה: 22.12.21

0626600001   American Life-Writing   ד"ר סוניה וינר   עבודה   30/01/2022  09:00     
0626600501   Contemporary Women's War Poetry   גב' יעל הכהן   עבודה   11/02/2022  13:00     

סמסטר אב

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626489401   Jews, Saracens, and Other Others in Medieval   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה סמינריונית          
0626500401   Literary Theory from Antiquity to Modernity   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   22/07/2022  09:00     

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   ד"ר גל מנור   עבודה   08/04/2022  09:00     
0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   ד"ר גל מנור   עבודה   08/07/2022  09:00     
0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינה   22/06/2022  09:00  27/07/2022  09:00 
0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינת ביניים   01/04/2022  09:00  06/05/2022  09:00 
0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינה   20/07/2022  09:00  17/08/2022  09:00 
0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת ביניים   13/05/2022  09:00  10/06/2022  09:00 
0626206401   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   13/06/2022  09:00     
0626206402   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   13/06/2022  09:00     
0626220401   Reading the English Renaissance   פרופ' נועם רייזנר   בחינת בית   מועד א : 30/06/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 28.6.22, תאריך החזרה: 30.6.22

מועד ב : 04/08/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 02.08.22, תאריך החזרה: 04.08.22

0626220401   Reading the English Renaissance   פרופ' נועם רייזנר   בחינת ביניים   13/05/2022  09:00  10/06/2022  09:00 
0626234301   The Indian in American Literature   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   08/07/2022  09:00     
0626239201   Transnational Literature   ד"ר סוניה וינר   בחינת בית   מועד א : 29/03/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 27.03.22 תאריך החזרה: 29.03.22

מועד ב : 03/05/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 01.05.22, תאריך החזרה: 03.05.22

0626239201   Transnational Literature   ד"ר סוניה וינר   עבודה   29/07/2022  09:00     
0626242501   The Anatomy of the Story   ד"ר נועם גיל   עבודה   08/07/2022  09:00     
0626292601   Disruptive Poetics: Dickinson and Cummings   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה   15/07/2022  09:00     
0626293301   Mourning in America: History and Culture of the 1980s   ד"ר פרומר יואב   בחינת בית   מועד א : 24/06/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 22.06.22, תאריך החזרה: 24.06.22

מועד ב : 28/07/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל: תאריך לקיחה: 26.07.22, תאריך החזרה: 28.07.22

0626293401   Renaissance rhetoric and poetics   פרופ' שירלי זיסר   עבודה   29/07/2022  09:00     
0626346701   Literature and Human Rights   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית          
0626346701   Literature and Human Rights   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626390001   Poetic Rhythms   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית          
0626390101   Feminine sexuality and Writing   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית          
0626390101   Feminine sexuality and Writing   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626390201   Legacies of American Slavery   ד"ר יעל שטרנהל   עבודה סמינריונית          
0626390201   Legacies of American Slavery   ד"ר יעל שטרנהל   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626426001   Hollywood and Politics   פרופ סטיבן רוס   עבודה סמינריונית          
0626426001   Hollywood and Politics   פרופ סטיבן רוס   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626489101   The Modern University and its Discontents: the Anglo-America   ד"ר ניר עברון   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626489201   American Literature and the Question of Belief   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית          
0626489201   American Literature and the Question of Belief   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626489301   Classical Shakespeare   פרופ' נועם רייזנר   עבודה סמינריונית   18/09/2022  09:00     
0626502001   Victorian Monsters   גב' ענאל יונס - פנט   בחינת בית   מועד א : 12/07/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 5.7.22, תאריך החזרה: 7.7.22

מועד ב : 15/08/2022 בשעה : 09:00 ; יוגש במודל, תאריך לקיחה: 9.8.22, תאריך החזרה: 11.8.22

0626600301   From J. D. Salinger to Jamaica Kincaid: The Author-Reader Re   ד"ר חן אדלסבורג   עבודה   05/08/2022  09:00     
0626600401   Anglophone Palestinian Literature between Citizenship and Di   גב' דיאנה שחאדה   בחינה   15/07/2022  09:00  12/08/2022  09:00 

בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>