• ראשי
 • לוח בחינות ועבודות

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
   יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 26/04/2020, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 24/09/2020
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

  סמסטר א'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0626114201   Basic Academic Writing in English-- מיומניות יסוד - כתיבה אק   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   30/01/2020  13:00     
  0626114202   Basic Academic Writing in English-- מיומניות יסוד - כתיבה אק   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   30/01/2020  13:00     
  0626114203   Basic Academic Writing in English-- מיומניות יסוד - כתיבה אק   גב' לואיס חייט   עבודה   30/01/2020  13:00     
  0626114204   Basic Academic Writing in English-- מיומניות יסוד - כתיבה אק   גב' לואיס חייט   עבודה   30/01/2020  13:00     
  0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינה   09/02/2020  09:00  01/03/2020  09:00 
  0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינת ביניים   13/12/2019  09:00  24/01/2020  09:00 
  0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   בחינה   16/02/2020  13:00  15/03/2020  16:00 
  0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 15/12/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל

  0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   בחינה   מועד א : 13/12/2019 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  מועד ב : 17/01/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   עבודה   מועד א : 12/03/2020 בשעה : 11:00 ; הגשה במודל

  0626168701   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל   בחינה   11/02/2020  09:00  03/03/2020  09:00 
  0626168701   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל   עבודה   23/12/2019  09:00     
  0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   27/12/2019  09:00     
  0626242201   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   מועד א : 27/03/2020 בשעה : 11:00 ; הגשה במודל

  0626242202   Drama and Creative Writing   ד"ר נועם גיל   עבודה   27/03/2020  13:00     
  0626254101   Alternative Comics and American Identities   ד"ר סוניה וינר   בחינה   מועד א : 13/12/2019 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  מועד ב : 03/01/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  0626254101   Alternative Comics and American Identities   ד"ר סוניה וינר   עבודה   12/03/2020  09:00     
  0626265901   Translation and the Literary Imagination   גב' מיה קליין   בחינה   מועד א : 10/01/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  מועד ב : 14/02/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  0626265901   Translation and the Literary Imagination   גב' מיה קליין   עבודה   מועד א : 08/03/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל

  0626292501   Theories of the Signifier   פרופ' שירלי זיסר   בחינת בית   מועד א : 27/02/2020 בשעה : 11:00 ; לקיחה ב 24.2.20 בשעה 11:00

  מועד ב : 25/03/2020 בשעה : 11:00 ; לקיחה ב 21.3.20 בשעה 11:00

  0626388301   Chaucer: Dream Visions and Troilus and Criseyde   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626388401   Early Modern English Devotional Poetry   ד"ר נועם רייזנר   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626388501   James Baldwin and His Legacies   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626424801   Poetic Sounds   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626424901   Literary Realism: Theory and Practice   ד"ר ניר עברון   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626427001   The Masculine Imaginary   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626500001   Humanist Shakespeare   ד"ר נועם רייזנר   בחינה   מועד א : 06/12/2019 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  מועד ב : 03/01/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  0626500001   Humanist Shakespeare   ד"ר נועם רייזנר   בחינת בית   מועד א : 06/02/2020 בשעה : 11:00 ; לקיחה ב 3.2.20 בשעה 11:00

  מועד ב : 05/03/2020 בשעה : 11:00 ; לקיחה 2.3.20 בשעה 11:00

  0626500301   Edith Wharton: The Major Works   ד"ר ניר עברון   בחינה   מועד א : 27/12/2019 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  מועד ב : 17/01/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

  0626500301   Edith Wharton: The Major Works   ד"ר ניר עברון   בחינת בית   מועד א : 20/02/2020 בשעה : 11:00 ; לקיחה ב 17.2.20 בשעה 11:00

  מועד ב : 26/03/2020 בשעה : 11:00 ; לקיחה ב 23.3.20 בשעה 11:00

  0626500401   Literary Theory from Antiquity to Modernity   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת בית   מועד א : 16/02/2020 בשעה : 16:00 ; לקיחה ב 13.2.20בשעה 16:00

  מועד ב : 22/03/2020 בשעה : 16:00 ; לקיחה ב 19.3.20 בשעה 16:00

  סמסטר ב'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   פרופ' אילנה גומל   בחינת בית   מועד א : 07/05/2020 בשעה : 16:00 ; לקיחה ב 5.5.20 בשעה 13:00

  מועד ב : 18/06/2020 בשעה : 16:00 ; לקיחה ב 16.6.20 בשעה 13:00

  0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   פרופ' אילנה גומל   בחינת בית   מועד א : 24/07/2020 בשעה : 13:00 ; לקיחה ב 22.07.20 בשעה 13:00

  מועד ב : 27/08/2020 בשעה : 13:00 ; לקיחה בשעה 25.8.20 בשעה 13:00

  0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינה   19/07/2020  09:00  16/08/2020  09:00 
  0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינת ביניים   01/05/2020  09:00  05/06/2020  09:00 
  0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינה   28/07/2020  09:00  21/08/2020  09:00 
  0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת ביניים   08/05/2020  09:00  19/06/2020  09:00 
  0626206401   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   02/07/2020  09:00     
  0626206402   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   גב' אנה קיסין שכטר   עבודה   02/07/2020  09:00     
  0626206403   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   ד"ר רובין בגון   עבודה   02/07/2020  09:00     
  0626239201   Transnational Literature   ד"ר סוניה וינר   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626239201   Transnational Literature   ד"ר סוניה וינר   בחינת ביניים   22/05/2020  09:00  19/06/2020  09:00 
  0626293201   Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities   ד"ר דלית אלפרוביץ   בחינה   12/07/2020  09:00  12/08/2020  09:00 
  0626293201   Literature and Disability Studies: Cognitive Disabilities   ד"ר דלית אלפרוביץ   עבודה   מועד א : 20/05/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל

  0626293301   Mourning? in America: the Rise of Trump and the Return of th   ד"ר פרומר יואב   עבודה   מועד א : 29/07/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626293301   Mourning? in America: the Rise of Trump and the Return of th   ד"ר פרומר יואב   בחינת ביניים   15/05/2020  09:00  19/06/2020  09:00 
  0626295501   Shakespeare's Narrative Poems   פרופ' שירלי זיסר   עבודה   02/08/2020  09:00     
  0626299801   Reimagining History in Contemporary American Literature   ד"ר סוניה וינר   עבודה   מועד א : 29/07/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626299801   Reimagining History in Contemporary American Literature   ד"ר סוניה וינר   בחינת ביניים   08/05/2020  09:00  12/06/2020  09:00 
  0626307201   Lacan's Hamlet   פרופ' שירלי זיסר   עבודה סמינריונית   מועד א : 20/09/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626309601   The Civil War: History, Myth and Memory    ד"ר יעל שטרנהל   עבודה סמינריונית   מועד א : 20/09/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626388601   The Secret Problems and Pleasures of Poetry   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה סמינריונית   מועד א : 20/09/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626388901   The American West as Setting, Theme and Value   ד"ר ניר עברון   עבודה סמינריונית   מועד א : 20/09/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626425101   Rhetoric of Fantasy   פרופ' אילנה גומל   עבודה סמינריונית   מועד א : 20/09/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626425201   American Literature and American Foreign Policy   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה סמינריונית   מועד א : 20/09/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626425801   Milton and the Birth of Modernity   ד"ר נועם רייזנר   עבודה סמינריונית   מועד א : 26/04/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626426001   Hollywood and Politics   פרופ סטיבן רוס   עבודה סמינריונית   20/09/2020  09:00     
  0626426101   Why Trump?   פרופ' דיוויד שינין   עבודה סמינריונית   20/09/2020  09:00     
  0626480201   Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   05/08/2020  13:00     
  0626500401   Literary Theory from Antiquity to Modernity   ד"ר יונתן סטבסקי   עבודה   מועד א : 24/07/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל

  0626500501   Confessional Poetry   ד"ר רועי טרטקובסקי   עבודה   10/08/2020  09:00     
  0626500501   Confessional Poetry   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינת ביניים   15/05/2020  09:00  19/06/2020  09:00 
  0626500601   Death and Mourning in Victorian Literature and Culture   גב' ענאל יונס - פנט   עבודה   מועד א : 28/07/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל

  0626500601   Death and Mourning in Victorian Literature and Culture   גב' ענאל יונס - פנט   בחינת ביניים   15/05/2020  09:00  19/06/2020  09:00 
  0626500701   The American Novel Since 2000   ד"ר ספנסר מוריסון   בחינה   05/07/2020  13:00  02/08/2020  09:00 
  0626500701   The American Novel Since 2000   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 13/05/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive