• ראשי
 • בחינת גמר במסלול העיוני

  • עם סיום לימודיהם, לאחר קבלת הציונים על מלוא שעות הלימוד, ייגשו התלמידים לבחינת גמר.
    
  • לצורך הבחינה יקבע לתלמידים מנחה מן הסגל הבכיר של החוג, בתיאום עם היועץ ללימודי התואר השני.
    
  • נושא הבחינה והביבליוגרפיה הראשית, התאורטית, והמשנית הרלוונטית יקבעו על ידי המנחה וינתנו 3 חודשים לפני תאריך הבחינה.
  • תאריך הבחינה יקבע על ידי מזכירות החוג. בדיקת הבחינה תתבצע על ידי המנחה וקורא נוסף מסגל המרצים של החוג. 
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive