• ראשי
 • תנאי הקבלה

   הקבלה לתואר השני בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים תיעשה על פי המפורט באתר ההרשמה ללימודים.

   

  כמועמדים ללימודי התואר השני ייחשבו:

  1) בעלי תואר ב"א במתכונת חד חוגית בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים: שסיימו בציון גמר של 80 לפחות ורמת "פטור" מהשפה האנגלית.

  2) בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" במתכונת דו-חוגית במסלול לספרות אנגלית: בציון גמר של 80 לפחות בחוג לאנגלית ורמת "פטור" מהשפה האנגלית.

  3) בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" במתכונת דו-חוגית במסלול לימודים אמריקניים בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים: בציון גמר של 80 לפחות ורמת "פטור" מהשפה האנגלית.   לתלמידים  תורכב תוכנית השלמות  של 12 ש"ס קורסי יסוד מהתואר הראשון

  4) בעלי תואר ב"א באנגלית ממוסדות אחרים: במקרים מסוימים תורכב למועמדים אלו תכנית השלמות שתכלול קורסים בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס, בהתאם להחלטת יועץ החוג לתואר.

  5) בעלי תואר ב"א בחוג שאינו מתחום ספרות אנגלית: שסיימו בציון גמר של 80 לפחות ורמת "פטור" מהשפה האנגלית. למועמדים אלו תורכב תכנית השלמות שתכלול קורסים בהיקף של עד 32 ש"ס על פי החלטת יועץ החוג לתואר שני. במקרה זה הקבלה הינה על תנאי. על המועמדים לעבור בציון 85 לפחות בכל אחד מהקורסים מתכנית ההשלמות האישית. רק עם סיום קורסים אלו בציון 85 לפחות בכל אחד, יתקבלו המועמדים ללימודי התואר השני של החוג ויורשו לקחת קורסים בתואר השני.


  מועמד שהתקבל לתואר השני בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים יתקבל ראשית למסלול העיוני
  המעבר למסלול המחקרי מותנה בהשלמת 12 ש"ס בממוצע 90 במסלול העיוני ובהתאם להחלטת ועדת ההוראה של החוג ובכפוף למציאת מנחה מתאים לעבודת הגמר.
  על תלמידים במסלול המחקרי לשמור על ממוצע 90 ומעלה בשאר קורסי החובה.

  ועדת הוראה של החוג שומרת לעצמה את הזכות להחזיר תלמיד למסלול העיוני אם לא יעמוד בתנאים אלו.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive