פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

התכנית לתרבות צרפת
לימודי התואר הראשון
שנה א
שיעורי מבואות - חובה - מסגרת 168
סמסטר א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
שיעור ה 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
א' 0668.1404.01 תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
תרגיל ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
 • תרגיל לשיעור 06681400 - חובה לשנה א'
 • סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0668.1401.01 מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת ד"ר אביב אמית
  שו"ת ה 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  ב' 0668.1402.01 זרמים ספרותיים ותנועות אינטלקטואליות בצרפת של המאה ה-20 ד"ר עילי ראונר
  שיעור ה 18:00-16:00 102 ווב מטלה
  שיעורי שפה מסגרת 555
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.1406.01 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1 גב' יעל כץ
  שו"ת ב 12:00-08:00 212 רוזנברג מטלה
  א' שו"ת ה 14:00-12:00 211 רוזנברג
  ב' 0668.1407.01 צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2 גב' יעל כץ
  שו"ת ב 12:00-08:00 101 ווב מטלה
  ב' שו"ת ה 14:00-12:00 101 ווב
  שנה ב
  שיעורי מבוא ותרגיל - חובה - מסגרת 168
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.2594.01 יצירות מופת של צרפת הקלאסית פרופ' נדין קופרטי-צור
  שיעור ב 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  א' 0668.2596.01 תרגיל ליצירות מופת של צרפת הקלאסית ד"ר דינה חרובי
  תרגיל ג 16:00-14:00 102 ווב מטלה
  שיעורי שפה מסגרת 555
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.1408.01 צרפתית כתובה ומדוברת 3 גב' קוראלי דלייר
  תרגיל ה 18:00-14:00 105 ווב מטלה
  ב' 0668.1409.01 צרפתית כתובה ומדוברת 4 גב' קוראלי דלייר
  תרגיל ד 16:00-14:00 105 ווב מטלה
  שיעורי בחירה שנה ב' ג' מסגרת 224
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.2348.01 ויקטור הוגו א' מר עמנואל הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0668.2362.01 ז'ורז' פרק מר עמנואל הלפרין
  שיעור ד 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  א' 0668.2331.01 תולדות הלשון הצרפתית מהגאלים ועד ימינו ד"ר אביב אמית
  שו"ת ה 12:00-10:00 103 ווב מטלה
  א' 0668.2330.01 לשון ושנסון סוציו - בלשנות של השפה הצרפתית ד"ר אביב אמית
  שו"ת ה 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  א' 0621.1560.01 ממהפכת הדפוס למהפכה הצרפתית: העת החדשה המוקדמת ד"ר עודד רבינוביץ
  שו"ת א 12:00-10:00 306 גילמן מטלה
  א' שו"ת ב 12:00-10:00 306 גילמן
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 14:00-12:00 א206 מכסיקו מטלה
  א' 0680.3242.01 תיאוריה צרפתית במאה ה-20 א פרופ' עירן דורפמן
  שיעור א 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' שיעור ג 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן
  א' 0662.2616.01 רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית פרופ' שי פרוגל
  שיעור ג 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  קורסי יזמות - סמסטר א'
  * ניתן לקחת עד 2 ש"ס כקורס בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ה 18:00-16:00 מטלה
  א' 1884.0101.01 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  א' 1884.0102.01 כלים ושיטות ביזמות מר תומר איתי
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0668.2338.01 ויקטור הוגו ב' מר עמנואל הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  ב' 0668.2108.01 החלום הפלאי והעולם המפלצתי פרופ' נדין קופרטי-צור
  שו"ת ב 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  ב' 0668.2074.01 המהפכה הצרפתית מר עמנואל הלפרין
  שיעור ד 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  ב' 0668.2103.01 תולדות הפמיניזם בצרפת: ספרות ותאוריה ד"ר דינה חרובי
  שו"ת ה 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  ב' 0668.2068.01 סדנת תרגום ועריכה 3 ד"ר דורית שילה
  שו"ת ד 18:00-16:00 102 ווב מטלה
  ב' 0668.2269.01 צרפתים בדיוק כמו כולם? היסטוריה של יהודי צרפת, מהמהפכה עד שר מר יונתן סיטבון
  שו"ת ג 10:00-08:00 105 ווב מטלה
  ב' 0621.1370.01 אירופה אחרי המוות השחור פרופ' גדי אלגזי
  שו"ת ג 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 18:00-16:00 306 גילמן
  ב' 0662.2235.01 רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים* ד"ר ננה אריאל
  שיעור ג 20:00-18:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0680.7015.01 המלט באפריקה, מולייר בתל-אביב: תרגום ספרותי בהקשר רב-תרבותי מר ניר רצ'קובסקי
  שיעור א 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
 • ייחשב כקורס חיבור אישי בלבד
 • שיעורי בחירה בסמסטר ב' המועברים בשפה הצרפתית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0668.2261.01 ספרות ילדים: מצ'רלס פרו ועד ימינו מר איב והל
  ק"מ ג 12:00-10:00 301 ווב מטלה
  ב' 0668.2328.01 לגולל את סיפור המלחמה: שיח הלוחמים הצרפתים ב1918-1914 ד"ר סילבי עוזיאל
  ק"מ ג 14:00-12:00 101 ווב מטלה
  ב' 0668.3058.01 La Guerre d'independance algerienne ד"ר יאן סקיולדו זורשר
  שיעור א 18:00-16:00 105 ווב מטלה
  קורסי יזמות - סמסטר ב'
  * ניתן לקחת עד 2 ש"ס כקורס בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  שיעורי בחירה שנתיים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0668.4236.01 פורום תרבות צרפת פרופ' נדין קופרטי-צור
  שיעור ג 18:00-16:00 103 ווב מטלה
  קורסים בשפה האנגלית
  יש ללמוד קורס אחד בשפה האנגלית במסגרת תרבות צרפת
  ואת הקורס השני באנגלית במסגרת החוג השני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0672.1900.01 The Classical Tradition: Greco-Roman Masterpieces in English מר אברהם ארואטי
  שיעור ב 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  שיעור א 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ד 18:00-16:00 001 ווב
  שנה ג
  שעורי שפה מסגרת 555
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.3590.01 צרפתית 5 לשנה ג' ד"ר סילבי עוזיאל
  תרגיל א 20:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0668.3591.01 צרפתית 6 לשנה ג' גב' קוראלי דלייר
  תרגיל ב 16:00-14:00 101 ווב מטלה
  סמינר מסגרת 227
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.3008.01 יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות ד"ר טל סלע
  סמינר ב 20:00-16:00 301 ווב מטלה
  א' 0621.2737.01 היסטוריה וספרות ברנסנס הצרפתי פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  א' 0680.4263.01 המשוררים המקוללים פרופ' עירן דורפמן
  סמינר א 18:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  * ברישום ידני, לאחר אישור המרצה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.2745.01 ספרות, אמנות וחברה בצרפת של המשטר הישן ד"ר עודד רבינוביץ
  סמינר ב 18:00-14:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0621.2744.01 סוגיות מגדריות בצרפת הטרום מודרנית פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  תואר שני
  קורסים שנתיים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0668.4236.01 פורום תרבות צרפת פרופ' נדין קופרטי-צור
  שיעור ג 18:00-16:00 103 ווב מטלה
 • נוכחות חובה
 • אב 0668.4232.01 פורום אד"ר פרופ' רות עמוסי
  שיעור ג 20:00-18:00 103 ווב מטלה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.3008.01 יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות ד"ר טל סלע
  סמינר ב 20:00-16:00 301 ווב מטלה
  א' 0621.2737.01 היסטוריה וספרות ברנסנס הצרפתי פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0668.5002.01 כוחה של האנלוגיה בשיח הפוליטי, הספרותי והתקשורתי פרופ' רות עמוסי
  שיעור ג 16:00-14:00 105 ווב מטלה
 • השיעור בשפה הצרפתית
 • ב' 0668.3058.01 La Guerre d'independance algerienne ד"ר יאן סקיולדו זורשר
  שיעור א 18:00-16:00 105 ווב מטלה
 • השיעור בשפה הצרפתית
 • ב' 0621.2744.01 סוגיות מגדריות בצרפת הטרום מודרנית פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>