פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

קורסי התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW
תואר ראשון
 • דרישות הקורס/ים כפי שהן מופיעות בסילבוס/ים עשויות להשתנות
 • בהתאם להחלטות האוניברסיטה באשר לאופי הלמידה בשנת תשפ"ב
 • קורסי הליבה - מסגרת 100
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר דקל טל
  שיעור ה 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  א' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
  שיעור ה 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  א' 0608.1133.01 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי ד"ר וילמובסקי ענבל
  שו"ת ב 16:00-14:00 105 רוזנברג מטלה
 • הקורס פתוח משנה ב'. חובה לתואר ראשון
 • א' 1071.2328.01 ורוד זה צבע של בנות?** פרופ' יואל דפנה
  שיעור ג 12:00-10:00 201 נפתלי מטלה
 • הקורס פתוח משנה ב'
 • ב' 1041.2611.01 מגדר וחברה ד"ר דונת אורנה
  שו"ת ה 12:00-09:00 001 נפתלי מטלה
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0608.1199.01 מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמית ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שו"ת ג 14:00-12:00 103 רוזנברג מטלה
 • חובה לכל תלמידות ותלמידי מגדר בשנה א'
 • ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  ב' 0608.1166.01 היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ב 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
  אב 0607.5553.01 מרחב משלנו פרופ' דפנה הקר
  סדנה ה 14:00-12:00 449 גילמן מטלה
 • הקורס "מרחב משלנו" אינו מעניק נקודות זכות לתואר
 • קורסי מסלול רוח - מסגרת 600
  קורסי מבוא - מסגרת 600
 • על תלמידי תואר ראשון שהתחילו בתשפ"ב ואילך חלה חובת לימוד
 • 2 קורסים אקדמיים בשפה האנגלית לכל התואר
 • א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה * ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
 • מומלץ לבחור באחד התרגילים לשיעור זה:
 • א' 0680.1006.01 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה גב' נעה שבתאי
  תרגיל ד 12:00-10:00 101 דן-דוד מטלה
  א' 0680.1006.02 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה גב' ענבר גדרון
  תרגיל ד 16:00-14:00 102 דן-דוד מטלה
  א' 0680.1006.03 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה גב' תמרי גודארד
  תרגיל ה 14:00-12:00 317 גילמן מטלה
  א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20* פרופ' מיכאל גלוזמן
  שיעור ג 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
 • מומלץ לבחור באחד התרגילים לשיעור זה:
 • א' 0680.1113.01 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 מר יונתן תדמור
  תרגיל ג 18:00-16:00 317 גילמן מטלה
  א' 0680.1113.02 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 גב' יערה אדלסבורג
  תרגיל ה 12:00-10:00 102 דן-דוד מטלה
  א' 0680.1113.03 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 גב' מאיה מיכאלי
  תרגיל ה 16:00-14:00 102 דן-דוד מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר עידו בן-עמי
  שיעור ד 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0622.2191.01 נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה ד"ר אירית בק
  שו"ת א 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 16:00-14:00 282 גילמן
  א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1043.01 מבוא לפילוסופיה סינית פרופ' גליה פת-שמיר
  שיעור ג 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ג 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0626.1511.01 מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies ד"ר פרומר יואב
  שיעור ג 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  א' 0626.1500.01 מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture ד"ר ספנסר מוריסון
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
  א' שיעור ה 20:00-18:00 זום -
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 282 גילמן
  א' 0687.1111.01 מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1113.01 מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר רעות הררי
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1115.01 מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  אב 0723.1000.01 מבוא לחינוך: היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים ד"ר וגמן -רוזי אורית
  ד"ר ג'רמי פוגל
  ד"ר הישראלי אדם
  שו"ת ג 15:00-12:00 410 שרת מטלה
  ב' 0680.1000.01 לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת * פרופ' איריס מילנר
  שיעור ג 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
 • מומלץ לבחור באחד התרגילים לשיעור זה:
 • ב' 0680.1111.01 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' נגה לביא
  תרגיל ד 12:00-10:00 102 דן-דוד מטלה
  ב' 0680.1111.02 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' אור נוי פיינר
  תרגיל ד 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0680.1111.03 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' יערה אדלסבורג
  תרגיל ה 12:00-10:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0626.1250.01 מבוא לתיאוריה Introduction to Theory ד"ר ניר עברון
  שיעור א 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 282 גילמן
  ב' 0626.1208.01 ניתוח סיפורת Narrative Analysis ד"ר גל מנור
  שיעור א 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ד 18:00-16:00 001 ווב
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.2001.01 מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת פרופ' און ברק
  שיעור ג 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית ד"ר רועי צהר
  שיעור ג 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1016.01 מבוא לפילוסופיה של הדת ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1032.02 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה ד"ר אמיר טייכר
  שיעור ג 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.1112.01 מבוא סין ב'-מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.1114.01 מבוא יפן ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר רעות הררי
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.1116.01 מבוא הודו ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism גב' רותם מיכל
  פרופ' אבולוף אוריאל
  שו"ת ב 20:00-18:00 103 נפתלי מטלה
 • הקורס יינתן באנגלית
 • קורסי בחירה במסלול רוח - מסגרת 600
 • על תלמידי תואר ראשון שהתחילו מתשפ"ב חלה חובת לימוד
 • 2 קורסים בשפה האנגלית בשני החוגים יחד
 • א' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • קורס מקוון
 • א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0608.3607.01 תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 10:00-08:00 281 גילמן מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
 • קורס לתואר שני הפתוח משנה ב' לתואר ראשון
 • א' 0662.1180.01 זהות בעולם המודרני ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 16:00-14:00 212 רוזנברג מטלה
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
 • אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
 • הקורס מוכר כ-6 נקודות זכות
 • א' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה ד"ר סמדר וינטר
  שיעור ד 18:00-16:00 307 גילמן מטלה
  א' 0662.2246.01 הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1035.01 ידע, כוח, וחירות בעידן האינפורמציה: מבוא לתרבות דיגיטלית ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור ד 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2642.01 לצדק פנים רבות ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  א' 0680.3188.01 נשים ויידיש ד"ר חנה פולין-גלאי
  שיעור ה 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  א' 0680.3293.01 היסטריה והתנגדות נשית ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור ב 18:00-16:00 277 גילמן מטלה
 • לא פתוח למי שלמדו סמינר "היסטריה והתנגדות נשית"
 • א' 1662.2526.01 A Love that is More than Love ד"ר גדעון לב
  שיעור א 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  א' 1662.2425.01 Nietzsche and Foucalut on Power and Subjectivation ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 1662.5913.01 Gender, Race and Algorithems ד"ר גלית ולנר
  שיעור ה 18:00-16:00 220 גילמן מטלה
  א' 0723.1004.01 אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות ד"ר רוט ברקאי יעל
  שו"ת ה 20:00-18:00 004 שרת מטלה
  א' 0723.2013.01 אי שיוויון חברתי בראי החינוך גב' שהרבני טלי
  שו"ת ג 16:00-14:00 307 שרת מטלה
  א' 0723.2017.01 חינוך מודע מגדר ד"ר נץ הדר
  שו"ת ג 14:00-12:00 309 שרת מטלה
  א' 0723.2012.01 יזמות בחינוך פרופ' ימיני מירי
  שו"ת ה 16:00-14:00 332 שרת מטלה
  א' 0612.6035.01 האמהות והאבות בספר בראשית ד"ר אהובה אשמן
  שיעור ב 18:00-16:00 זום - מטלה
 • קורס מקוון
 • א' 0672.1900.01 The Classical Tradition: Greco-Roman Masterpieces in English מר אברהם ארואטי
  שיעור ב 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  א' 0626.5019.01 New Women: American Modernism and Gender ד"ר ניר עברון
  שיעור ד 12:00-10:00 102 ווב מטלה
  א' 0626.6005.01 Contemporary Women's War Poetry גב' יעל הכהן
  שיעור ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 0608.1166.01 היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ב 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 0607.5431.01 קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילה ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 277 גילמן מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח החל משנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0608.2102.01 אקו-פמיניזם, נשים וסביבה גב' שלומית שמחי
  שיעור ד 12:00-10:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 212 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 זום - מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • קורס מקוון
 • ב' 0668.2103.01 תולדות הפמיניזם בצרפת: ספרות ותאוריה ד"ר דינה חרובי
  שו"ת ה 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  ב' 0680.3289.01 פמניזם וספרות ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ב 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0680.2154.01 קוויריחנה ד"ר גיא ארליך
  שיעור ה 12:00-10:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0680.3254.01 צדק ופמיניזם ד"ר עידית אלפנדרי
  שיעור א 12:00-10:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0680.3294.01 משבר הגבריות בפוסטמודרניזם האמריקאי ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור ד 16:00-14:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0626.6003.01 From J. D. Salinger to Jamaica Kincaid: The Author-Reader Re ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור ד 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
 • הקורס יתקיים באנגלית. רמת פטור באנגלית - חובה
 • ב' 0631.2476.02 Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies ** ד"ר יונקר קרל
  שיעור ד 10:00-08:00 103 ווב מטלה
  ב' 0612.3023.01 אלימות מינית במקרא ד"ר אהובה אשמן
  שיעור ג 12:00-10:00 104 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ב 18:00-16:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  ב' 0662.2637.01 ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהול ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ב 18:00-16:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0662.1757.01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה ד"ר איתי שניר
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0693.3002.01 בימת אפריקה ב'* פרופ' גליה צבר
  שיעור ד 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
 • משנה ב', קורס מקוון
 • קורסי "חיבור אישי" - קורסי בחירה מסלול רוח 600
 • ניתן ללמוד עד 8 ש"ס לתואר
 • קורסי יזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0723.2012.01 יזמות בחינוך פרופ' ימיני מירי
  שו"ת ה 16:00-14:00 332 שרת מטלה
  קורסים שיוכרו כשיעורי חובה בתעודת הוראה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0723.1004.01 אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות ד"ר רוט ברקאי יעל
  שו"ת ה 20:00-18:00 004 שרת מטלה
  א' 0769.1002.01 מערכת החינוך בישראל ד"ר בשארה מוזנא
  שיעור ג 16:00-14:00 432 שרת מטלה
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מקוון - מטלה
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ( ד"ר צורף אסף
  שיעור מקוון - מטלה
  סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610
 • מותנה בציון חיובי באוריינות אקדמית ובקורס מבוא במסלול רוח
 • א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ד 16:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  א' 0621.3383.01 תולדות הגוף פרופ' מיכאל זכים
  סמינר א 20:00-18:00 א362 גילמן מטלה
  א' סמינר ה 20:00-18:00 א362 גילמן
 • הסמינר מתקיים פעמיים בשבוע, 4 ש"ס
 • א' 0621.9065.01 היסטוריה של מגדר ושל המיניות ד"ר מיכל שפירא
  סמינר ג 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  א' 0616.3525.01 טקס, טקסט, קונטקסט: היסטו' ותיאוריה של טקסי מעבר בתרבות היהו ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ב 14:00-12:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  א' 0602.6149.01 צעדים ראשונים: ההיסטוריה של הלידה והינקות ד"ר טלי ברנר
  סמינר ד 12:00-10:00 210 דן-דוד מטלה
  ב' 0607.5434.01 מגדר בפעולה: ממחקר יישומי לשינוי חברתי ד"ר גולדין סיגל
  סמינר ב 16:00-14:00 211 רוזנברג מטלה
 • סמינר לתואר שני בפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0608.5308.01 "בא לי לצעוק אני פרחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנוע ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס או הסמינר "אני המזרחית"
 • ב' 0607.5427.01 פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלות ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
 • סמינר לתואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0621.2744.01 סוגיות מגדריות בצרפת הטרום מודרנית פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  ב' 0616.3526.01 על נשים ומצוות פרופ' ורד נעם
  סמינר ד 16:00-14:00 102 רוזנברג מטלה
  ב' 0680.4261.01 שירה מזרחית פרופ' יוחאי אופנהיימר
  סמינר ד 14:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  קורסי מסלול חברה - מסגרת 400
  קורסי מבוא - מסגרת 400
 • על תלמידי תואר ראשון שהתחילו מתשפ"ב חלה חובת לימוד
 • 2 קורסים אקדמיים בשפה האנגלית בשני החוגים יחד.
 • א' 1009.1820.01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה** ד"ר פלייסיג דידה
  שו"ת ד 10:00-08:00 201 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה פרופ' מזרחי ניסים
  שיעור ב 10:00-08:30 101 נפתלי מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה:
 • א' 1041.1102.02 מבוא לסוציולוגיה גב' וננסיה דבורה
  תרגיל ב 12:00-10:00 205 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.03 מבוא לסוציולוגיה גב' בורוכוביץ יעל
  תרגיל ב 12:00-10:00 207 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.04 מבוא לסוציולוגיה גב' בורוכוביץ יעל
  תרגיל ב 16:00-14:00 207 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.05 מבוא לסוציולוגיה גב' זלצברג ענת
  תרגיל ג 16:00-14:00 206 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.06 מבוא לסוציולוגיה מר טננבאום אופיר
  תרגיל ד 14:00-12:00 106 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שיעור ב 14:00-12:30 201 נפתלי מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה:
 • א' 1041.1101.02 מבוא לאנתרופולוגיה גב' ברונשטיין אלונה
  תרגיל ב 16:00-14:00 208 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.03 מבוא לאנתרופולוגיה גב' וורציזר עפרון דרה
  תרגיל ב 16:00-14:00 205 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.04 מבוא לאנתרופולוגיה מר שכטר אוריאל
  תרגיל ב 16:00-14:00 206 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.05 מבוא לאנתרופולוגיה מר שכטר אוריאל
  תרגיל ג 18:00-16:00 207 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.06 מבוא לאנתרופולוגיה מר טננבאום אופיר
  תרגיל ד 16:00-14:00 204 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.01 מבוא למחשבה פוליטית ד"ר להט גולן
  שיעור א 17:00-14:00 201 נפתלי מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה:
 • א' 1031.1400.02 מבוא למחשבה פוליטית גב' רותם מיכל
  תרגיל ב 19:00-18:00 106 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.03 מבוא למחשבה פוליטית גב' רותם מיכל
  תרגיל ב 20:00-19:00 106 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.04 מבוא למחשבה פוליטית גב' לנדאו נעה
  תרגיל א 18:00-17:00 105 נפתלי מטלה
  אב 0723.1000.01 מבוא לחינוך: היבטים פילוסופיים, סוציולוגיים ופסיכולוגיים ד"ר וגמן -רוזי אורית
  ד"ר ג'רמי פוגל
  ד"ר הישראלי אדם
  שו"ת ג 15:00-12:00 410 שרת מטלה
  קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0608.3607.01 תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 10:00-08:00 281 גילמן מטלה
  א' 1071.2328.01 ורוד זה צבע של בנות?** פרופ' יואל דפנה
  שיעור ג 12:00-10:00 201 נפתלי מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או בחירה
 • א' 1041.2618.01 אוכלוסייה וחברה פרופ' ששון יצחק
  שו"ת ג 19:00-16:00 101 נפתלי מטלה
  א' 1041.2621.01 משפט וחברה ד"ר שיף טליה
  שו"ת א 15:00-12:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1041.2619.01 Politics and Ethnography ד"ר וייס אריקה
  שו"ת ד 18:30-16:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1031.2105.01 מחשבה מדינית בת זמננו ד"ר להט גולן
  שיעור א 14:00-12:00 201 נפתלי מטלה
  א' 1031.2105.04 מחשבה מדינית בת זמננו גב' סטרוגנו בר
  תרגיל ג 11:00-10:00 105 נפתלי מטלה
  א' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 18:00-16:00 118 שאפל מטלה
 • קורס תאורטי - דרישה מקבילה לקורס המעשי 11103757
 • פתוח משנה ג'. ניתן ללמוד ללא הקורס המעשי
 • א' 1110.3757.01 אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויות ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 20:00-18:00 118 שאפל מטלה
 • דרישה מקבילה -קורס 11103752 חובה במקביל לקורס זה
 • פתוח משנה ג'. נדרשת הגשת נייר עמדה לפני הרישום
 • אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 16:00-14:00 212 רוזנברג מטלה
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
 • אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
 • הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות
 • ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5431.01 קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילה ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 277 גילמן מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0608.2102.01 אקו-פמיניזם, נשים וסביבה גב' שלומית שמחי
  שיעור ד 12:00-10:00 304 גילמן מטלה
  ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 212 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ב 16:00-14:00 001 ווב מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס בחירה או כקורס ליבה
 • ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 זום - מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • קורס מקוון
 • ב' 1041.2611.01 מגדר וחברה ד"ר דונת אורנה
  שו"ת ה 12:00-09:00 001 נפתלי מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 1041.2614.01 רפואה וחברה פרופ' מזרחי ניסים
  שו"ת א 18:30-16:00 201 נפתלי מטלה
  ב' 1041.3539.01 אנתרופולוגיה של אדם-חיה-צמח ד"ר וייס אריקה
  שו"ת ב 12:00-09:30 210 נפתלי מטלה
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  שו"ת ג 16:00-13:00 103 נפתלי מטלה
  ב' 1085.2647.01 צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  שיעור ה 10:00-08:00 אולם זאב סגל מטלה
  ב' 1085.2777.01 יחסים רומנטיים בקרב צעירים/ות בעידן האינטרנט ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  שיעור ה 12:00-10:00 אולם זאב סגל מטלה
  ב' 1110.3744.01 משפחה בחברה הערבית גב' מסארוה מראם
  שיעור ד 16:00-14:00 150 שאפל מטלה
  ב' 0693.3002.01 בימת אפריקה ב'* פרופ' גליה צבר
  שיעור ד 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
 • משנה ב', קורס מקוון
 • קורסי "חיבור אישי" - קורסי בחירה מסלול חברה 400
 • ניתן ללמוד עד 8 ש"ס לתואר
 • קורסי יזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ה 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  שיעור ה 18:00-16:00 מטלה
  קורסים משלבי עשיה חברתית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל ד"ר כהן רוית
  שיעור א 18:00-16:00 305 גילמן מטלה
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 152 שאפל מטלה
  ב' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות ערכיות, חברתיות וחינוכיות ד"ר טל קוגמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.1005.02 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל ד"ר כהן רוית
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל ד"ר סימה זלצברג
  שיעור ב 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? מר מקדוסי עודד
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  קורסים שיוכרו כשיעורי חובה בתעודת הוראה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0723.1004.01 אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות ד"ר רוט ברקאי יעל
  שו"ת ה 20:00-18:00 004 שרת מטלה
  א' 0769.1002.01 מערכת החינוך בישראל ד"ר בשארה מוזנא
  שיעור ג 16:00-14:00 432 שרת מטלה
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מקוון - מטלה
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ( ד"ר צורף אסף
  שיעור מקוון - מטלה
  סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410
 • בחלק מהסמינרים במסלול זה ניתן להגיש ע' סמינריונית בלבד
 • נא לשים לב לדרישות קדם בסילבוסים.
 • מותנה בציון חיובי באוריינות אקדמית ובקורס מבוא במסלול חברה
 • א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  א' 0607.5313.01 משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 18:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
 • סמינר תואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • א' 0697.4128.01 החברה החרדית בישראל: הלכה,פולטיקה ומגדר דר' שרה זלצברג
  סמינר ד 18:00-14:00 א361 גילמן מטלה
 • סמינר תואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0607.5427.01 פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלות ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
 • סמינר תואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0607.5434.01 מגדר בפעולה: ממחקר יישומי לשינוי חברתי ד"ר גולדין סיגל
  סמינר ב 16:00-14:00 211 רוזנברג מטלה
 • סמינר לתואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0607.5318.01 תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת ד"ר תגריד יחיא-יונס
  סמינר ג 18:00-14:00 301 ווב מטלה
  ב' 1041.3812.01 ארגונים ואי שוויון חברתי פרופ' קלב אלכסנדרה
  סמינר ב 16:00-12:00 203 נפתלי מטלה
  ב' 1041.3822.01 עולם בתנועה: סוגיות בחקר הגירה ופליטות פרופ' קמפ אדריאנה
  סמינר א 16:00-12:00 425 נפתלי מטלה
  ב' 1041.4482.01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  סמינר ב 16:00-12:00 425 נפתלי מטלה
  קורסי מסלול אמנויות - מסגרת 800
 • שעות הקרנת סרטים בקורסים של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה
 • אינן נספרות במניין השעות.
 • על תלמידי תואר ראשון שהתחילו מתשפ"ב חלה חובת לימוד
 • 2 קורסים אקדמיים בשפה האנגלית בשני החוגים יחד.
 • קורסי מבוא - מסגרת 800
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 18:00-16:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00-10:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  א' שיעור ג 16:00-14:00 115 פאסטליכט מכסיקו
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ג 18:00-16:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 14:00-10:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים ד"ר ברטל רננה
  ד"ר שלום גילי
  ד"ר שדה נאוה
  ד"ר אריה קפיטיקין
  ד"ר אילת זהר
  שיעור א 18:00-16:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר איתי שניר
  שיעור א 14:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 18:00-16:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00-16:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' שיעור ג 20:00-18:00 א206 מכסיקו
  ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 16:00-14:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' שיעור ג 14:00-10:00 115 פאסטליכט מכסיקו
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 14:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
  ד"ר צ'ולקמן תמר
  ד"ר מיימון ורד
  ד"ר אילת זהר
  ד"ר מאיר תמר
  שיעור א 18:00-16:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  קורסי בחירה - מסגרת 800
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר דקל טל
  שיעור ה 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
 • קורס לתואר שני הפתוח משנה ב' לתואר ראשון
 • א' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • קורס מקוון
 • א' 0851.6698.01 תחנות יסוד בקולנוע הלטינו- אמריקני:היסטוריה,אסתטיקה ופוליטיק ד"ר אוטין פבלו
  שיעור ב 16:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  א' 0851.6717.01 מלחמה וקולנוע גב' גזית אירית
  שיעור ג 18:00-14:00 211 מכסיקו מטלה
  א' 0851.6227.01 האישה עם מצלמת הקולנוע גב' עוזרי יערה
  שיעור א 20:00-16:00 211 מכסיקו מטלה
  א' 0821.6150.01 ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ה 16:00-14:00 02 קיקואין מטלה
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה, קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור א 16:00-14:00 ב206 מכסיקו מטלה
  ב' 0811.2367.01 מגדר ופמיניזם בדרמה ותיאטרון ד"ר להבי שרון
  שיעור ה 18:00-16:00 213 מכסיקו מטלה
  ב' 0821.6846.01 זהירות, מהפכה! זהירות, מהפכה! נשים, מגדר ואמנות פמיניסטית בא ד"ר דקל טל
  שיעור ה 18:00-16:00 01 קיקואין מטלה
  ב' 0851.6742.01 רב תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראל ד"ר אלוש לברון מירב
  שיעור ד 20:00-18:00 120 מכסיקו מטלה
  סמינריונים במסלול אמנות - מסגרת 810
 • מותנה בציון חיובי באוריינות אקדמית ובקורס מבוא במסלול אמנו
 • א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ד 16:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0608.5308.01 "בא לי לצעוק אני פרחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנוע ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס או הסמינר "אני המזרחית"
 • ב' 0851.5133.01 הקולנוע הפלסטיני: בית, גלות, מולדת וזיכרון ד"ר אריאל שיטרית
  סמינר ה 16:00-10:00 מטלה
  קורסי מסלול מצומצם במשפטים - מסגרת 700 - קורסי בחירה
 • המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה
 • שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!
 • דרישת קדם למסלול - השלמת קורס ליבה
 • "פמיניזמים, משפט וחברה בישראל"
 • א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • א' 1411.9105.10 פוליטיקה, כלכלה, חברה ד"ר קריכלי כץ תמר
  שיעור ד 12:00-10:00 105 - אולם הופיין טרובוביץ מטלה
  א' 1411.9220.01 דיני משפחות מר מנדלסון יוסף
  שיעור ה 14:00-12:00 301 טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ב 14:00-12:00 301 טרובוביץ
 • קבוצה 01 זהה בתוכן הקורס לקבוצה 10
 • ב' 1411.9220.10 דיני משפחות פרופ' טריגר צבי חיים
  שיעור ב 12:00-10:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ מטלה
  ב' שיעור ה 12:00-10:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
 • קבוצה 10 זהה בתוכן הקורס לקבוצה 01
 • א' 1411.9352.01 סרבנות גט - איך יוצאים מזה? ד"ר עליזה בזק
  שיעור ב 14:00-12:00 209 - אולם קפלון טרובוביץ מטלה
  א' 1411.9309.01 אפליה ד"ר תירוש יופי
  שיעור ה 18:00-16:00 זום טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ב 18:00-16:00 301 טרובוביץ
  א' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 18:00-16:00 118 שאפל מטלה
 • קורס תיאורטי - דרישה מקבילה לקורס מעשי 11103757
 • משנה ג'. ניתן ללמוד ללא הקורס המעשי.
 • א' 1110.3757.01 אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויות ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 20:00-18:00 118 שאפל מטלה
 • משנה ג'. דרישה מקבילה - קורס תיאורטי 11103752
 • ב' 0607.5435.01 היבטים תיאורטיים, חברתיים ומשפטיים של זכויות הקהילה הלהט"בית פרופ' טריגר צבי חיים
  שיעור ב 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
 • פתוח משנה ב'.
 • ב' 1411.7168.01 עבירות מין ד"ר פונדיק עמית
  פרו"ס א 18:00-16:00 103 טרובוביץ מטלה
  תואר שני
 • דרישות הקורס/ים כפי שהן מופיעות בסילבוס/ים עשויות להשתנות
 • בהתאם להחלטות האוניברסיטה באשר לאופי הלמידה בשנת הלימודים
 • תואר שני-קורסי הכשרה (חובה) - מסגרות 620, 630
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0607.5423.01 סדנת קריאה וכתיבה מגדרית ד"ר גבע שרון
  סדנה ה 16:00-14:00 260 גילמן מטלה
  ב' 0607.5423.02 סדנת קריאה וכתיבה מגדרית ד"ר גבע שרון
  סדנה ה 16:00-14:00 211 רוזנברג מטלה
  ב' 0607.5100.01 תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור ה 10:00-08:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0607.5101.01 תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 209 רוזנברג מטלה
  תואר שני-סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632
  תואר שני-קורסים וסמינרים של התוכנית למגדר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0607.5313.01 משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 18:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  א' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ב 20:00-18:00 זום - מטלה
 • קורס מקוון
 • א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ד 16:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 12:00-10:00 449 גילמן מטלה
  א' 0607.5405.01 תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים ד"ר להד כנרת
  סמינר ה 20:00-18:00 211 רוזנברג מטלה
  אב 0607.5553.01 מרחב משלנו פרופ' דפנה הקר
  סדנה ה 14:00-12:00 449 גילמן מטלה
 • הקורס "מרחב משלנו" אינו מעניק נקודות זכות לתואר
 • סמינר מחלקתי - מתקיים אחת לשבועיים
 • אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 16:00-14:00 212 רוזנברג מטלה
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
 • אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה
 • הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • ב' 0607.5435.01 היבטים תיאורטיים, חברתיים ומשפטיים של זכויות הקהילה הלהט"בית פרופ' טריגר צבי חיים
  שיעור ב 14:00-12:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0607.5434.01 מגדר בפעולה: ממחקר יישומי לשינוי חברתי ד"ר גולדין סיגל
  סמינר ב 16:00-14:00 211 רוזנברג מטלה
  ב' 0608.5308.01 "בא לי לצעוק אני פרחה"? יוצרות במזרחית בספרות ובקולנוע ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ב 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס או הסמינר "אני המזרחית"
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב בקורס בחירה לתואר שני
 • ב' 0607.5318.01 תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת ד"ר תגריד יחיא-יונס
  סמינר ג 18:00-14:00 301 ווב מטלה
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0607.5304.01 מגדר וטראומה ד"ר אפי זיו
  סמינר ג 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0607.5431.01 קוויריות בישראל: שפה, אקטיביזם, קהילה ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0607.5427.01 פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלות ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 זום - מטלה
 • קורס מקוון
 • קורסים וסמינרים מחוגים אחרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.5228.01 אין דבר כזה יחסים מיניים ד"ר עידית אלפנדרי
  סמינר א 14:00-10:00 א362 גילמן מטלה
  א' 1411.5760.01 חוק התשוקה: משפט נטייה מינית וזהות מגדרית פרופ' גרוס אייל
  פרו"ס א 16:00-14:00 103 טרובוביץ מטלה
  א' 0621.3383.01 תולדות הגוף פרופ' מיכאל זכים
  סמינר א 20:00-18:00 א362 גילמן מטלה
  א' סמינר ה 20:00-18:00 א362 גילמן
 • מתקיים פעמיים בשבוע, 4 ש"ס
 • אב 1411.7598.01 עבודה ורווחה - סדנה בחסות מ. פירון ושות' פרופ' מונדלק גיא
  פרופ' שמיר הילה
  ד"ר פרידמן רחל
  סדנה א 16:00-14:00 017-מרכז טרובוביץ מטלה
  א' 1411.7640.01 טרנס במשפט ד"ר קטרי עידו
  סמינר ב 19:00-16:00 017-מרכז טרובוביץ מטלה
  א' 0680.5908.01 אתה חברה שלי ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ב 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  א' 0677.1800.01 של מי אתה ילד? סוגיות במעמד אישי בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ב 16:00-12:00 202 חדר מורים קרטר מטלה
 • סמינר תואר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • א' 0616.3525.01 טקס, טקסט, קונטקסט: היסטו' ותיאוריה של טקסי מעבר בתרבות היהו ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ב 14:00-12:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
 • סמינר תואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • א' 1041.3798.01 בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי ד"ר פוראני חאלד
  סמינר ב 14:00-12:00 421 נפתלי מטלה
  ב' סמינר ב 12:00-10:00 421 נפתלי
 • סמינר תואר ראשון שנתי, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • נא לשים לב לדרישות קדם בסילבוס
 • א' 0621.9065.01 היסטוריה של מגדר ושל המיניות ד"ר מיכל שפירא
  סמינר ג 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  א' 0602.6149.01 צעדים ראשונים: ההיסטוריה של הלידה והינקות ד"ר טלי ברנר
  סמינר ד 12:00-10:00 210 דן-דוד מטלה
  א' 0697.4128.01 החברה החרדית בישראל: הלכה,פולטיקה ומגדר דר' שרה זלצברג
  סמינר ד 18:00-14:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0810.6007.01 החיים כיצירת אמנות: עיצוב עצמי והעצמי המעוצב ד"ר איתי שניר
  שיעור ד 10:00-08:00 211 מכסיקו מטלה
  א' 0810.5107.01 צו האופנה: הפוליטיקה של הלבוש בתרבות חזותית ד"ר מיכל קרייזברג
  סמינר ד 18:00-14:00 א119 מכסיקו מטלה
  א' 0602.6142.01 דימויי נערות במדיה ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  סמינר ד 10:00-08:00 זום - מטלה
  א' 1041.3824.01 אנתרופולוגיה של המוסר ד"ר וייס אריקה
  סמינר ד 14:00-12:00 420 נפתלי מטלה
  ב' סמינר ב 18:00-16:00 207 נפתלי
 • סמינר תואר ראשון שנתי, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • נא לשים לב לדרישות קדם בסילבוס
 • א' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 18:00-16:00 118 שאפל מטלה
 • קורס תאורטי - דרישה מקבילה לקורס המעשי 11103757
 • ניתן ללמוד ללא הקורס המעשי.
 • א' 1110.3757.01 אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויות ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 20:00-18:00 118 שאפל מטלה
 • דרישה מקבילה -קורס 11103752 חובה במקביל לקורס זה
 • נדרשת הגשת נייר עמדה לפני הרישום
 • א' 0810.5112.01 אהבה בספירה הציבורית: על אהבה בעבודת חנה ארנדט דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ה 14:00-10:00 305 רקנאטי מטלה
  א' 0626.4889.01 Masculine Sexuality and Writing פרופ' שירלי זיסר
  סמינר ב 14:00-12:00 301 ווב מטלה
  א' סמינר ה 14:00-12:00 301 ווב
 • הסמינר מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • א' 0821.6150.01 ארוס והפוליס: מגדר ומחשבה אפלטונית באמנות הארכאית והקלאסית ד"ר שדה נאוה
  שיעור ה 16:00-14:00 02 קיקואין מטלה
  א' 1411.9309.01 אפליה ד"ר תירוש יופי
  שיעור ה 18:00-16:00 זום טרובוביץ מטלה
  א' שיעור ב 18:00-16:00 301 טרובוביץ
 • מתקיים פעמיים בשבוע, 4 ש"ס.
 • ב' 1411.7168.01 עבירות מין ד"ר פונדיק עמית
  פרו"ס א 18:00-16:00 103 טרובוביץ מטלה
  ב' 0810.5115.01 ביטש ופוס הם לא רק חיות מחמד ד"ר מיכל קרייזברג
  סמינר ב 14:00-10:00 א117 מכסיקו מטלה
  ב' 0851.9825.01 נשים ומיתוסים בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 16:00-10:00 מטלה
  ב' 1041.4224.01 דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות פרופ' הרצוג חנה
  שו"ת ב 18:00-16:00 425 נפתלי מטלה
  ב' 1411.7215.01 בלוז לכחולי המדים: משטרה ושיטור במאה ה-21 ד"ר לבנקרון נעמי
  פרו"ס ב 20:00-18:00 207 טרובוביץ מטלה
  ב' 0602.6208.01 לוח האם: אמהות ובנות בתרבות ד"ר מעין הראל
  סמינר ג 14:00-12:00 260 גילמן מטלה
  ב' 0602.6146.01 המשפחה המוסלמית בעידן המודרני קאדי איאד זחאלקה
  שיעור ג 18:00-16:00 317 גילמן מטלה
  ב' 0616.3526.01 על נשים ומצוות פרופ' ורד נעם
  סמינר ד 16:00-14:00 102 רוזנברג מטלה
 • סמינר תואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • ב' 1411.7607.01 הגוף במשפט ד"ר תירוש יופי
  סמינר ד 19:00-16:00 305 טרובוביץ מטלה
  ב' 0677.4146.01 מבט על אלימות בישראל פרופ' אורית רוזין
  סמינר ד 20:00-16:00 261 גילמן מטלה
  ב' 0621.2744.01 סוגיות מגדריות בצרפת הטרום מודרנית פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  ב' 0626.3901.01 Feminine sexuality and Writing פרופ' שירלי זיסר
  סמינר ב 14:00-12:00 301 ווב מטלה
  ב' סמינר ה 14:00-12:00 301 ווב
 • סמינר תואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • ב' 0677.3091.01 על משפחה, זהות וכסף: דיני ירושה בעת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ה 16:00-12:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0821.6846.01 זהירות, מהפכה! זהירות, מהפכה! נשים, מגדר ואמנות פמיניסטית בא ד"ר דקל טל
  שיעור ה 18:00-16:00 01 קיקואין מטלה
  ב' 0821.6845.01 מעבדת מחקר-אמניות בישראל, המקרה של הדוויג גרוסמן להמן ד"ר דקל טל
  שיעור ה 16:00-14:00 200 מכסיקו מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>