• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  קורסי התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW
  תואר ראשון
 • דרישות הקורס/ים כפי שהן מופיעות בסילבוס/ים עשויות להשתנות
 • בהתאם להחלטות האוניברסיטה באשר לאופי הלמידה בשנת תשפ"א
 • קורסי הליבה - מסגרת 100
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה סילבוס
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה סילבוס
  א' 0608.1155.01 מגדר וארגונים ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה סילבוס
  א' 0608.1133.01 שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי ד"ר וילמובסקי ענבל
  שו"ת ג 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה סילבוס
 • הקורס פתוח משנה ב'. חובה לתואר ראשון
 • ב' 1071.2328.01 "כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר פרופ' יואל דפנה
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה סילבוס
 • הקורס פתוח משנה ב'
 • ב' 0608.1199.01 מיומנויות יסוד: אוריינות אקדמית ד"ר להד כנרת
  שו"ת ה 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה סילבוס
 • חובה לכל תלמידות ותלמידי מגדר בשנה א'
 • ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ג 12:00-10:00 326 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 279 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0608.1166.01 היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה סילבוס
  אב 0607.5553.01 מרחב משלנו פרופ' דפנה הקר
  סדנה ה 14:00-12:00 282 גילמן מטלה סילבוס
 • הקורס "מרחב משלנו" אינו מעניק נקודות זכות לתואר
 • קורסי מסלול רוח - מסגרת 600
  קורסי מבוא - מסגרת 600
 • על תלמידי תואר ראשון שהתחילו אחרי תשע"ט חלה חובת לימוד
 • קורס בשפה האנגלית באחד החוגים
 • א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  שיעור ד 14:00-12:00
  א' 0622.9102.01 מבוא ללימודי אפריקה ד"ר אירית בק
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר נורית צפריר
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0662.1013.01 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד ד"ר רימה שיכמנטר
  שיעור ג 18:00-14:00 280 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה סילבוס
  א' 0618.1043.01 מבוא לפילוסופיה סינית פרופ' גליה פת-שמיר
  שיעור א 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה סילבוס
  א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • מומלץ לבחור באחד התרגילים לקורס זה
 • א' 0680.1006.01 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה מר עמרי לבנת
  תרגיל ד 12:00-10:00 282 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0680.1006.02 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה מר עמרי לבנת
  תרגיל ד 18:00-16:00 280 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0680.1006.03 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה גב' שני פוקר
  תרגיל ה 14:00-12:00 326 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 פרופ' מיכאל גלוזמן
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • מומלץ לבחור באחד התרגילים לקורס זה
 • א' 0680.1113.01 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 מר יונתן תדמור
  תרגיל ג 18:00-16:00 306 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0680.1113.02 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 גב' מאיה שבאלבו
  תרגיל ד 16:00-14:00 220 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0680.1113.03 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 מר גיא שרמן
  תרגיל ה 12:00-10:00 307 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0680.3219.01 מבוא לנרטולוגיה פוליטית ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0687.1111.01 מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה סילבוס
  א' 0687.1113.01 מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר ליאורה צרפתי
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה סילבוס
  א' 0687.1115.01 מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0677.1534.01 עליות, עדות ומזרחים: מבוא ל'ישראל השניה' ד"ר נח גרבר
  שו"ת א 16:00-12:00 277 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית ד"ר אמיר טייכר
  שיעור ג 18:00-16:00 001 ווב מטלה סילבוס
  ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** דר' יובל גדות
  שיעור א 12:00-10:00 220 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0622.2001.01 מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת פרופ' און ברק
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  ב' 0662.1757.01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה ד"ר איתי שניר
  שיעור ב 18:00-16:00 282 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0631.1140.01 מבוא לספרות ערבית מודרנית גב' שיבי מייסון
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • נדרשת ידיעת השפה הערבית ברמה גבוהה
 • ב' 0680.1000.01 לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת פרופ' איריס מילנר
  שיעור ג 14:00-12:00 282 גילמן מטלה סילבוס
 • מומלץ לבחור באחד התרגילים לקורס זה
 • ב' 0680.1111.01 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' יערה אדלסבורג
  תרגיל ג 18:00-16:00 317 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0680.1111.02 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' אור נוי פיינר
  תרגיל ד 14:00-12:00 209 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 0680.1111.03 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' נגה לביא
  תרגיל ה 12:00-10:00 104 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism גב' רותם מיכל
  פרופ' אבולוף אוריאל
  שו"ת ג 18:00-16:00 אולם זאב סגל מטלה סילבוס
 • הקורס יתקיים בשפה האנגלית
 • ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0618.1016.01 מבוא לפילוסופיה של הדת ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0618.2434.01 שיעור יסוד: תיאוריה ביקורתית מאדורנו עד באטלר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 18:00-16:00 279 גילמן מטלה סילבוס
 • הקורס מיועד לשנה ב' ומעלה
 • ב' 0723.1201.01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי ד"ר גובני יובל
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • הקורס יוכר כשיעור חובה בתעודת הוראה
 • ב' 0687.1112.01 מבוא סין ב'-מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0687.1114.01 מבוא יפן ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר ארז יוסקוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0687.1116.01 מבוא הודו ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה סילבוס
  קורסי בחירה במסלול רוח - מסגרת 600
 • על תלמידי תואר ראשון שהתחילו אחרי תשע"ט חלה חובת לימוד
 • קורס בשפה האנגלית באחד החוגים
 • א' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית"
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי"
 • לא פתוח למי שלמדו קורס או סמינר "קוויר באופן פמיניסטי
 • א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 12:00-10:00 001 ווב מטלה סילבוס
 • קורס לתואר שני הפתוח משנה ב' לתואר ראשון
 • אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  סדנה ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
 • אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה סילבוס
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
 • הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
 • הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות
 • א' 0608.3606.01 נשים בפוליטיקה - בין האישי לפוליטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית
 • א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה סילבוס
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • א' 0612.6029.01 ייצוגי נשים במקרא ד"ר אשמן אהובה
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0622.2197.01 תרבות פופולרית במזה"ת ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון -
 • הקורס מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • א' 0662.2608.01 רטוריקה של הגוף ד''ר שרון אביטל
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0662.1331.01 המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד ד"ר יוסף טריאסט
  שיעור ד 16:00-14:00 326 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0662.2252.01 תחת גלגלי הצדק ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 281 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0677.2078.01 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשו בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ד"ר יובל שחר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0723.2013.01 אי שיוויון חברתי בראי החינוך גב' שהרבני טלי
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0680.3198.01 האישה ברומן הנאורות בצרפת פרופ' מישל קאהן
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0680.3161.01 אתיופיה ודימוייה ד"ר רן הכהן
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0680.2127.01 על הזהות הפלסטינית בישראל ד"ר מנאר מח'ול
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0680.2906.01 סופרים מזרחים בעברית עד שנות ה-50 ד"ר קרן דותן
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מטלה סילבוס
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 279 גילמן מטלה סילבוס
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 0608.1166.01 היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה סילבוס
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 0607.5311.01 לב הבית, לב האור: ייצוג המשפחה בספרות פרופ' חנה נוה
  שיעור ה 10:00-08:00 280 גילמן מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח החל משנה ב' לתואר ראשון
 • לא פתוח למי למד/ה סמינר עם מספר קורס זהה
 • ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח החל משנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 103 ווב מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 002 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 106 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0680.2129.01 יונה וולך - השירה הישראלית לפניה ואחריה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0622.2030.01 מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה ד"ר משה מורד
  שיעור ג 14:00-12:00 456 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0662.2605.01 אגדות יהודיות על הורים וילדים פרופ' דרור בורשטיין
  שיעור ב 16:00-14:00 280 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0662.2231.01 תרבות זמננו: רעיון המודרניות ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 14:00-12:00 326 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0723.2017.01 חינוך מודע מגדר ד"ר נץ הדר
  שו"ת ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  ב' 0616.2015.01 "אבר מחזיק אבר": הגוף האנושי והגוף האלוהי בספרות הקבלה ד"ר אסף תמרי
  שיעור ג 20:00-18:00 105 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 0680.3199.01 גברים, סופרז'יסטיות וזונות ד"ר עידית אלפנדרי
  שיעור א 14:00-12:00 279 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0680.3218.01 הסיפור האמריקאי הקצר ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור ב 18:00-16:00 277 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה ד"ר סמדר וינטר
  שיעור א 18:00-16:00 306 גילמן מטלה סילבוס
  קורסי "חיבור אישי" - קורסי בחירה מסלול רוח 600
 • ניתן ללמוד עד 8 ש"ס לתואר
 • קורסי יזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה סילבוס
  א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות ד"ר טל קוגמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1884.0102.02 כלים ושיטות ביזמות מר נחום גל
  שיעור ד 19:00-17:00 מטלה סילבוס
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 0723.2012.01 יזמות בחינוך ד"ר ימיני מירי
  שו"ת ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  קורסים שיוכרו כשיעורי חובה בתעודת הוראה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0769.1004.01 שילוב והכלה- לומדים בעלי צרכים מיוחדים ד"ר זיו אורית
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מטלה סילבוס
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ד"ר גרוס-ספקטור מיכל
  שיעור מטלה סילבוס
  ב' 0723.1201.01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי ד"ר גובני יובל
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
  סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ד 16:00-12:00 001 רוזנברג מטלה סילבוס
  א' 0622.3222.01 דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת ד"ר מירה צורף
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
 • הסמינר מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • א' 0680.4901.01 מהי ספרות מזרחית? ד"ר אלמוג בהר
  סמינר ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  סמינר ד 12:00-10:00 מקוון -
 • הסמינר מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • אב 0621.2742.01 נזירות ונזירים, 1650-1350 פרופ' תמר הרציג
  סמינר ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה סילבוס
  ב' 0621.3389.01 מגדר ומעמד בהיסטוריה שבעל פה פרופ' חררדו לייבנר
  סמינר ה 20:00-16:00 א362 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0677.2109.01 בין גברים לנשים: הלכה וחוק בתקופת המשנה והתלמוד ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ה 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה סילבוס
  ב' 0618.3032.01 מעמד, גזע, מגדר: פולמוסים על אי-שוויון חברתי ד"ר נוה פרומר
  סמינר ה 20:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0608.5308.01 אני המזרחית שאתם לא מכירים ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ג 20:00-16:00 455 גילמן מטלה סילבוס
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "אני המזרחית" 06804250
 • ב' 0608.4404.01 מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 0607.5321.01 מגדר ורגשות ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 18:00-14:00 105 ווב מטלה סילבוס
 • סמינר לתואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0680.4124.01 אתה חברה שלי ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ד 14:00-10:00 א317 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0626.3813.01 Women's Rights in America, 1920-2020 ד"ר עינב ברקוביץ פוקס
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • הסמינר ינתן באנגלית
 • קורסי מסלול חברה - מסגרת 400
  קורסי מבוא - מסגרת 400
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה פרופ' מזרחי ניסים
  שיעור ב 10:00-08:30 101 נפתלי מטלה סילבוס
 • נא לבחור באחד מהתרגילים הבאים לשיעור זה
 • א' 1041.1102.02 מבוא לסוציולוגיה גב' וננסיה דבורה
  תרגיל ב 12:00-10:00 110 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1041.1102.03 מבוא לסוציולוגיה גב' זלצברג ענת
  תרגיל ב 12:00-10:00 103 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1041.1102.04 מבוא לסוציולוגיה גב' זלצברג ענת
  תרגיל ג 16:00-14:00 208 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1041.1102.05 מבוא לסוציולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ד 16:00-14:00 110 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1041.1102.06 מבוא לסוציולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ד 18:00-16:00 103 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שיעור ב 14:00-12:00 101 נפתלי מטלה סילבוס
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה
 • א' 1041.1101.02 מבוא לאנתרופולוגיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שיעור ב 16:00-14:00 101 נפתלי מטלה סילבוס
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה
 • א' 1041.1101.03 מבוא לאנתרופולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ב 16:00-14:00 204 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1041.1101.04 מבוא לאנתרופולוגיה מר זלצר זוביידה אוהד
  תרגיל ב 18:00-16:00 204 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1041.1101.05 מבוא לאנתרופולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ב 18:00-16:00 004 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1041.1101.06 מבוא לאנתרופולוגיה מר זלצר זוביידה אוהד
  תרגיל ג 18:00-16:00 004 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1041.1101.07 מבוא לאנתרופולוגיה גב' חאג' יחיא אלאא
  תרגיל ד 16:00-14:00 103 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1009.1820.01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה** ד"ר פלייסיג דידה
  שו"ת ד 10:00-08:00 אולם זאב סגל מטלה סילבוס
 • הקורס מורכב מ-2 ש"ס פרונטליות ו-2 ש"ס מקוונות. 4 ש"ס
 • א' 1031.1400.01 מבוא למחשבה פוליטית פרופ' מייזלס תמר
  שיעור א 17:00-14:00 110 נפתלי מטלה סילבוס
 • ** נא לבחור באחד מהתרגילים הבאים לשיעור זה
 • א' 1031.1400.02 מבוא למחשבה פוליטית מר זהבי דניאל
  תרגיל ג 14:00-13:00 425 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1031.1400.03 מבוא למחשבה פוליטית מר זהבי דניאל
  תרגיל ג 15:00-14:00 425 נפתלי מטלה סילבוס
  א' 1031.1400.04 מבוא למחשבה פוליטית מר חזוני הדר אחיעד
  תרגיל א 18:00-17:00 425 נפתלי מטלה סילבוס
  ב' 1009.1102.01 כלכלה למדעי החברה מר בן יהודה שלומי
  שו"ת ב 16:00-14:00 105 נפתלי מטלה סילבוס
  שו"ת ה 12:00-10:00 105 נפתלי
 • הקורס מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0608.1155.01 מגדר וארגונים ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה סילבוס
 • ניתן ללמוד כקורס בחירה או כקורס ליבה
 • א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  סדנה ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
 • אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה סילבוס
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
 • הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
 • הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות
 • א' 0608.3606.01 נשים בפוליטיקה - בין האישי לפוליטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי"
 • לא פתוח למי שלמדו קורס או סמינר "קוויר באופן פמיניסטי"
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית"
 • א' 1110.3742.01 ילדות בחברה הערבית גב' מסארוה מראם
  שיעור ד 14:00-12:00 מטלה סילבוס
  א' 1041.2620.01 דת ואתנוגרפיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שו"ת ד 19:00-16:00 מטלה סילבוס
  א' 1041.3100.01 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו ד"ר שרון סמדר
  שיעור ד 17:00-14:00 מטלה סילבוס
 • נא לבחור באחד מהתרגילים הבאים לשיעור זה
 • א' 1041.3100.02 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו גב' שמש לירון
  תרגיל ד 13:00-12:00 מטלה סילבוס
  א' 1041.3100.04 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו גב' ציון רותם
  תרגיל ד 18:00-17:00 מטלה סילבוס
  א' 1041.3100.05 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו גב' שמש לירון
  תרגיל ד 18:00-17:00 מטלה סילבוס
  א' 1041.2608.01 ארגונים וחברה פרופ' קלב אלכסנדרה
  שו"ת א 15:00-12:00 מטלה סילבוס
 • דרישת קדם - קורס מבוא לסוציולוגיה
 • א' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte ד"ר זומר אודי
  שיעור ה 15:00-12:00 מטלה סילבוס
 • הקורס יתקיים בשפה האנגלית
 • א' 1085.2647.01 צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  שיעור ה 10:00-08:00 מטלה סילבוס
  א' 0608.1155.01 מגדר וארגונים ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה סילבוס
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 103 ווב מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ג 12:00-10:00 326 גילמן מטלה סילבוס
 • ניתן ללמוד כקורס בחירה או כקורס ליבה
 • ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 002 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 18:00-16:00 128 שאפל מטלה סילבוס
 • קורס תאורטי - דרישה מקבילה לקורס המעשי 11103757
 • ב' 1110.3757.01 אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויות ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 20:00-18:00 128 שאפל מטלה סילבוס
 • דרישה מקבילה -קורס 11103752 חובה במקביל לקורס זה
 • פתוח משנה ג'. הרישום במזכירות מגדר
 • ב' 1110.3744.01 משפחה בחברה הערבית גב' מסארוה מראם
  שיעור ד 10:00-08:00 152 שאפל מטלה סילבוס
  ב' 1041.3102.01 חברה בישראל** ד"ר הרפז יוסי
  שיעור ד 17:00-14:00 מטלה סילבוס
  ב' 1041.2618.01 אוכלוסייה וחברה ד"ר ששון יצחק
  שו"ת ג 19:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1041.3596.01 חברה ותרבות ביפן פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  שו"ת ג 19:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  שו"ת ג 16:00-13:00 מטלה סילבוס
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל ד"ר סימה זלצברג
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה סילבוס
  ב' 1071.2328.01 "כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר פרופ' יואל דפנה
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה סילבוס
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או בחירה. משנה ב'.
 • קורסי "חיבור אישי" - קורסי בחירה מסלול חברה 400
 • ניתן ללמוד עד 8 ש"ס לתואר
 • קורסי יזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה סילבוס
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1884.0102.02 כלים ושיטות ביזמות מר נחום גל
  שיעור ד 19:00-17:00 מטלה סילבוס
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 0723.2012.01 יזמות בחינוך ד"ר ימיני מירי
  שו"ת ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  קורסים משלבי עשיה חברתית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל ד"ר כהן רוית
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה ד"ר פוריאן רונית
  שיעור א 20:00-18:00 מטלה סילבוס
  א' 1883.0902.01 אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית ד"ר מישורי דניאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מטלה סילבוס
  ב' 1883.0101.01 אורח חיים בריא במאה ה-21 ד"ר רונית יעקובוביץ
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? מר מקדוסי עודד
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1883.0401.01 האתגר הסביבתי - ידע מקדם פתרונות פרופ' אבלסון אביגדור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1883.0302.01 המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים ופתרונות ד"ר ורד בלאס
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1883.1004.01 ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובלית ד"ר כהן רוית
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 1883.0603.01 מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה סילבוס
  ב' 1883.0902.02 אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית ד"ר מישורי דניאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מטלה סילבוס
  קורסים שיוכרו כשיעורי חובה בתעודת הוראה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0769.1004.01 שילוב והכלה- לומדים בעלי צרכים מיוחדים ד"ר זיו אורית
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מטלה סילבוס
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ד"ר גרוס-ספקטור מיכל
  שיעור מטלה סילבוס
  ב' 0723.1201.01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי ד"ר גובני יובל
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
  סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410
 • בחלק מהסמינריונים במסלול זה ניתן להגיש סמינר בלבד(לא רפרט
 • א' 1041.4482.01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  סמינר ב 16:00-12:00 מטלה סילבוס
  ב' 0608.4404.01 מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 0607.5321.01 מגדר ורגשות ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 18:00-14:00 105 ווב מטלה סילבוס
 • סמינר תואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 1041.3812.01 ארגונים ואי שוויון חברתי פרופ' קלב אלכסנדרה
  סמינר ב 16:00-12:00 מטלה סילבוס
  ב' 1031.3965.01 אתגרים חברתיים ומדיניות ד"ר זהבי עמוס
  סמינר ג 14:00-10:00 מטלה סילבוס
  קורסי מסלול אמנויות - מסגרת 800
 • שעות הקרנת סרטים בקורסים של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה
 • אינן נספרות במניין השעות.
 • קורסי מבוא - מסגרת 800
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00-10:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה סילבוס
  שיעור ג 16:00-14:00 115 פאסטליכט מכסיקו
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 18:00-16:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה סילבוס
  א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 14:00-10:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה סילבוס
  א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים פרופ' פינקוס אסף
  ד"ר אריה קפיטיקין
  ד"ר אילת זהר
  ד"ר ברטל רננה
  ד"ר ניב אלון
  שיעור א 18:00-16:00 א206 מכסיקו מטלה סילבוס
  א' 0861.1301.01 מבוא לשפת המוזיקה ד"ר אופנהיים רועי
  שיעור ד 14:00-10:00 א206 מכסיקו מטלה סילבוס
  א' 0861.1106.01 תיאטרון ומחול כשפה בימתית ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 16:00-14:00 א206 מכסיקו מטלה סילבוס
  א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ד 14:00-12:00 מטלה סילבוס
  ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00-10:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה סילבוס
  שיעור ג 16:00-14:00 115 פאסטליכט מכסיקו
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 14:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה סילבוס
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה סילבוס
  ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
  ד"ר לוריא-חיון עדי
  ד"ר מאיר תמר
  ד"ר צ'ולקמן תמר
  ד"ר דקל טל
  שיעור א 18:00-16:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה סילבוס
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00-16:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה סילבוס
  שיעור ג 20:00-18:00 א206 מכסיקו
  ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה, קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור א 16:00-14:00 212 מכסיקו מטלה סילבוס
  קורסי בחירה - מסגרת 800
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה סילבוס
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 12:00-10:00 001 ווב מטלה סילבוס
 • קורס לתואר שני הפתוח משנה ב' לתואר ראשון
 • א' 0851.6201.01 פריק באופן ביקורתי:קולנוע ומוגבלות ד"ר גרינברג סלבה
  שיעור א 20:00-18:00 211 מכסיקו מטלה סילבוס
  א' 0851.6734.01 טלוויזיה שחור לבן: טלוויזיה אמריקאית וגזע ד"ר לוי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 209 מכסיקו מטלה סילבוס
  א' 0821.6474.01 Made to be Seen: צילום וגזע באמריקה ד"ר איילת כרמי
  שיעור ג 12:00-10:00 213 מכסיקו מטלה סילבוס
  א' 0821.6659.01 גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנס ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ה 12:00-10:00 מטלה סילבוס
  א' 0821.6184.01 בצל האפרטהייד ולאחר נפילתו: אמנות וצילום בדרום אפריקה ד"ר סוניה נרונסקי לאדן
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה סילבוס
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 106 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • א' 0851.6203.01 נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית בקולנוע וטלוויזיה אמריקאיים ד"ר לוי יעל
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה סילבוס
  ב' 0821.6523.01 שורשי השנאה: גזע והאחר המפלצתי בימי הביניים ד"ר עינת קלפטר
  שיעור ד 14:00-12:00 01 קיקואין מטלה סילבוס
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00-10:00 200 מכסיקו מטלה סילבוס
  סמינריונים במסלול אמנות - מסגרת 810
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ד 16:00-12:00 001 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 0851.5129.01 קולנוע קווירי ד"ר ניר קדם
  סמינר ה 14:00-10:00 ג206 מכסיקו מטלה סילבוס
  קורסי מסלול מצומצם במשפטים - מסגרת 700 - קורסי בחירה
 • המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה
 • למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!
 • דרישת קדם למסלול - השלמת קורס ליבה
 • "פמיניזמים, משפט וחברה בישראל"
 • א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה סילבוס
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • א' 1411.9105.01 פוליטיקה, כלכלה, חברה ד"ר קריכלי כץ תמר
  שיעור ד 10:00-08:30 35 אולם כס המשפט טרובוביץ מטלה סילבוס
  א' 1411.9242.01 משפט, חברה ותרבות פרופ' גרוס אייל
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה סילבוס
  א' 1411.9227.01 צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי פרופ' מרגליות יורם
  שיעור ד 14:00-12:00 מטלה סילבוס
 • קורס מקוון בחלקו
 • ב' 1411.7491.01 זכויות אדם במבחן המציאות גב' אלכסנדר דנה
  שיעור ב 16:00-14:00 206 טרובוביץ מטלה סילבוס
  ב' 1411.9243.01 תיאוריות ביקורתיות של המשפט פרופ' בלנק ישי
  שיעור ד 10:00-08:30 100 - אולם קגן טרובוביץ מטלה סילבוס
  ב' 1411.9220.10 דיני משפחות פרופ' טריגר צבי חיים
  שיעור ב 12:00-10:00 301 טרובוביץ מטלה סילבוס
  שיעור ה 12:00-10:00 301 טרובוביץ
  ב' 1411.9225.10 דיני עבודה פרופ' מונדלק גיא
  שיעור ד 14:00-12:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ מטלה סילבוס
  שיעור א 14:00-12:00 308- אולם בן שמש טרובוביץ
  ב' 1411.9309.01 אפליה ד"ר קריכלי כץ תמר
  שיעור ה 10:00-08:30 100 - אולם קגן טרובוביץ מטלה סילבוס
  שיעור ב 10:00-08:30 100 - אולם קגן טרובוביץ
  ב' 1411.7493.01 מבוא לענייני מעמד אישי גב' אעלימי-קבהה נסרין
  שיעור ג 16:00-14:00 204 טרובוביץ מטלה סילבוס
 • הקורס ינתן בשפה הערבית
 • תואר שני
 • דרישות הקורס/ים כפי שהן מופיעות בסילבוס/ים עשויות להשתנות
 • בהתאם להחלטות האוניברסיטה באשר לאופי הלמידה בשנת תשפ"א
 • תואר שני-קורסי הכשרה (חובה) - מסגרות 620, 630
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0607.5423.01 סדנת קריאה וכתיבה מגדרית ד"ר גבע שרון
  סדנה ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
  ב' 0607.5423.02 סדנת קריאה וכתיבה מגדרית ד"ר גבע שרון
  סדנה ה 16:00-14:00 211 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 0607.5100.01 תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 262 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0607.5101.01 תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 305 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0607.5317.01 סדנה לכותבות תיזה* ד"ר להד כנרת
  סדנה ה 16:00-14:00 101 ווב מטלה סילבוס
 • *חובה למסלול המחקרי
 • נקודות זכות יחשבו רק למי שתגיש את עבודת התיזה
 • תואר שני-סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632
  תואר שני-קורסים וסמינרים של התוכנית למגדר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0607.5405.01 תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 18:00-14:00 211 רוזנברג מטלה סילבוס
  א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ד 16:00-12:00 001 רוזנברג מטלה סילבוס
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • א' 0607.5318.01 תנועות נשים ופמיניזמים במזה"ת ד"ר תגריד יחיא-יונס
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0607.5313.01 משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה ד"ר להד כנרת
  סמינר ה 20:00-16:00 280 גילמן מטלה סילבוס
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 12:00-10:00 001 ווב מטלה סילבוס
  אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  סדנה ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
 • אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה סילבוס
 • פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ב' ומעלה.
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
 • הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות
 • אב 0607.5553.01 מרחב משלנו פרופ' דפנה הקר
  סדנה ה 14:00-12:00 282 גילמן מטלה סילבוס
 • הקורס "מרחב משלנו" אינו מעניק נקודות זכות לתואר
 • ב' 0607.5321.01 מגדר ורגשות ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 18:00-14:00 105 ווב מטלה סילבוס
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5340.01 החברתי בפסיכואנליזה ד"ר אפי זיו
  סמינר ג 14:00-12:00 212 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 106 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0608.5308.01 אני המזרחית שאתם לא מכירים ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ג 20:00-16:00 455 גילמן מטלה סילבוס
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "אני המזרחית" 06804250
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב בקורס בחירה לתואר שני
 • ב' 0608.4404.01 מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה סילבוס
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 103 ווב מטלה סילבוס
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 002 רוזנברג מטלה סילבוס
 • שיעור לתאר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5311.01 לב הבית, לב האור: ייצוג המשפחה בספרות פרופ' חנה נוה
  שיעור ה 10:00-08:00 280 גילמן מטלה סילבוס
 • לא פתוח למי שלמד/ה סמינר עם מספר קורס זהה
 • קורסים וסמינרים מחוגים אחרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיוםסילבוס
  א' 0622.3222.01 דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת ד"ר מירה צורף
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
 • הסמינר מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • סמינר לתואר ראשון. ייחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • א' 1411.7586.01 יחסים כלכליים במשפחה פרופ' וסטרייך אלימלך
  סמינר א 19:00-16:00 מטלה סילבוס
  א' 0697.4101.01 ייסורים ואהבה: מבט משווה בין פילוסופיות דתיות פרופ' רון מרגולין
  ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ב 20:00-16:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 1051.3300.01 סוגיות בעולם העבודה: אי שוויון בשוק העבודה ד"ר גלבגיסר דפנה
  שיעור ד 12:00-09:00 מטלה סילבוס
 • דרישות קדם:סטטיסטיקה, שוק עבודה, שיטות מחקר כמותניות
 • א' 0677.4064.01 מעמדה של האשה היהודייה בימה"ב פרופ' שמחה גולדין
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה סילבוס
  סמינר ה 14:00-12:00 מקוון -
 • הסמינר מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • א' 0680.5183.01 סופרות צרפתיות עכשוויות פרופ' מישל קאהן
  סמינר ב 12:00-08:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • דרישת קדם - תואר ראשון בספרות
 • א' 0612.6029.01 ייצוגי נשים במקרא ד"ר אשמן אהובה
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 0680.5196.01 מעבר לסימפטום ד"ר דנה אולמרט
  פרופ' איריס מילנר
  סמינר ד 12:00-08:00 מקוון - מטלה סילבוס
  א' 1411.9227.01 צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי פרופ' מרגליות יורם
  שיעור ד 14:00-12:00 מטלה סילבוס
 • קורס מקוון בחלקו
 • א' 0810.5110.01 דימויים חזותיים ונרטיבים על סליחה וטינה בתרבות העולם דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ה 14:00-10:00 מטלה סילבוס
  אב 1411.7451.01 Human Trafficking: A Labor Approach פרופ' שמיר הילה
  סמינר ד 16:00-14:00 207 טרובוביץ מטלה סילבוס
 • סמינר יתקיים בשפה האנגלית
 • א' 1041.4552.01 עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקה פרופ' מזרחי ניסים
  סמינר ה 20:00-18:00 מטלה סילבוס
  סמינר ב 20:00-18:30
 • סמינר שנתי
 • א' 1071.3660.01 ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולת פרופ' בר ענן יואב
  סמינר ג 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  סמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
 • דרישת קדם-תואר ראשון בפסיכולוגיה או רקע משמעותי בתח
 • הרישום לסמינר יתבצע בפנייה למזכירות מגדר
 • סמינר שנתי לתואר ראשון - יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • ב' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 18:00-16:00 128 שאפל מטלה סילבוס
 • קורס תאורטי - דרישה מקבילה לקורס המעשי 11103757
 • ב' 1110.3757.01 אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויות ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 20:00-18:00 128 שאפל מטלה סילבוס
 • דרישה מקבילה -קורס 11103752 חובה במקביל לקורס זה
 • הרישום במזכירות מגדר
 • ב' 0851.9886.01 פמינזם וקוויר כאן ועכשיו פרופ' יוסף רז
  סמינר א 16:00-10:00 117 מכסיקו מטלה סילבוס
  ב' 0810.5104.01 מה יפה? מהפסיכיאטריה עד קלוד קהון ודיימיאן הירסט דר' אלפנדרי עידית
  סמינר א 18:00-16:00 מטלה סילבוס
  ב' 0697.4104.01 סובייקט וסובייקטיביות- בכתיבה פמינסטית יהודית, נוצרית ומוסלמ פרופ' ברברה מאייר
  סמינר ב 14:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה סילבוס
  ב' 1041.4263.01 תיאוריות למתקדמים: ריבוד ואי שוויון ד"ר ששון יצחק
  שו"ת ב 16:00-14:00 מטלה סילבוס
  ב' 1041.4224.01 דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות פרופ' הרצוג חנה
  שו"ת ב 12:00-10:00 מטלה סילבוס
  ב' 0810.5107.01 צו האופנה: הפוליטיקה של הלבוש בתרבות חזותית ד"ר מיכל קרייסברג
  סמינר ב 14:00-10:00 מטלה סילבוס
  ב' 1411.9309.01 אפליה ד"ר קריכלי כץ תמר
  שיעור ב 10:00-08:30 100 - אולם קגן טרובוביץ מטלה סילבוס
  שיעור ה 10:00-08:30 100 - אולם קגן טרובוביץ
  ב' 0677.4068.01 ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית פרופ' אורית רוזין
  סמינר ג 20:00-18:00 202 חדר מורים קרטר מטלה סילבוס
  א' 0626.3813.01 Women's Rights in America, 1920-2020 ד"ר עינב ברקוביץ פוקס
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה סילבוס
 • סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני
 • הסמינר ינתן באנגלית
 • ב' 0851.9807.01 הפוליטיקה של המבט ד"ר לובין אורלי
  סמינר ד 20:00-14:00 119 מכסיקו מטלה סילבוס
  ב' 0621.9040.01 היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית פרופ' איריס רחמימוב
  סמינר ד 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0621.9018.01 בעיניים מערביות: קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה 1950-1750 פרופ' בלהה מלמן
  סמינר ד 14:00-10:00 262 גילמן מטלה סילבוס
  ב' 0697.4108.01 "המורדות" (ואלו שלא): נשים ומגדר בעולם החרדי, הדתי-לאומי וה דר' שרה זלצברג
  סמינר ד 18:00-14:00 212 רוזנברג מטלה סילבוס
  ב' 1411.9243.01 תיאוריות ביקורתיות של המשפט פרופ' בלנק ישי
  שיעור ד 10:00-08:30 100 - אולם קגן טרובוביץ מטלה סילבוס
  ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
  סמינר ה 18:00-14:00 200 מכסיקו מטלה סילבוס
  ב' 0821.5025.01 בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרות ד"ר ברטל רננה
  סמינר ה 14:00-10:00 200 מכסיקו מטלה סילבוס
  ב' 1411.7542.30 מנגנונים היברידיים לניהול סכסוכים ד"ר ליברזון רוני
  שיעור ו 12:15-10:45 203 טרובוביץ מטלה סילבוס
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive