• ראשי
 • מסלול מדעי הרוח - פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  קורסי מסלול רוח - מסגרת 600
  קורסי מבוא - מסגרת 600
 • על תלמידי תואר ראשון שהתחילו אחרי תשע"ט חלה חובת לימוד
 • קורס בשפה האנגלית באחד החוגים
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00
  א' 0622.9102.01 מבוא ללימודי אפריקה ד"ר אירית בק
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר נורית צפריר
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1013.01 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד ד"ר רימה שיכמנטר
  שיעור ג 18:00-14:00 280 גילמן מטלה
  א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1043.01 מבוא לפילוסופיה סינית פרופ' גליה פת-שמיר
  שיעור א 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • מומלץ לבחור באחד התרגילים לקורס זה
 • א' 0680.1006.01 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה מר עמרי לבנת
  תרגיל ד 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0680.1006.02 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה מר עמרי לבנת
  תרגיל ד 18:00-16:00 280 גילמן מטלה
  א' 0680.1006.03 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה גב' שני פוקר
  תרגיל ה 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 פרופ' מיכאל גלוזמן
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • מומלץ לבחור באחד התרגילים לקורס זה
 • א' 0680.1113.01 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 מר יונתן תדמור
  תרגיל ג 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  א' 0680.1113.02 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 גב' מאיה שבאלבו
  תרגיל ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0680.1113.03 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 מר גיא שרמן
  תרגיל ה 12:00-10:00 307 גילמן מטלה
  א' 0680.3219.01 מבוא לנרטולוגיה פוליטית ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.1111.01 מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1113.01 מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר ליאורה צרפתי
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1115.01 מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0677.1534.01 עליות, עדות ומזרחים: מבוא ל'ישראל השניה' ד"ר נח גרבר
  שו"ת א 16:00-12:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית ד"ר אמיר טייכר
  שיעור ג 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** דר' יובל גדות
  שיעור א 12:00-10:00 220 גילמן מטלה
  ב' 0622.2001.01 מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת פרופ' און ברק
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0662.1757.01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה ד"ר איתי שניר
  שיעור ב 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0631.1140.01 מבוא לספרות ערבית מודרנית גב' שיבי מייסון
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • נדרשת ידיעת השפה הערבית ברמה גבוהה
 • ב' 0680.1000.01 לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת פרופ' איריס מילנר
  שיעור ג 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
 • מומלץ לבחור באחד התרגילים לקורס זה
 • ב' 0680.1111.01 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' יערה אדלסבורג
  תרגיל ג 18:00-16:00 317 גילמן מטלה
  ב' 0680.1111.02 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' אור נוי פיינר
  תרגיל ד 14:00-12:00 209 רוזנברג מטלה
  ב' 0680.1111.03 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' נגה לביא
  תרגיל ה 12:00-10:00 104 רוזנברג מטלה
  ב' 1009.1103.01 Hope: Human Odyssey to Political Existentialism גב' רותם מיכל
  פרופ' אבולוף אוריאל
  שו"ת ג 18:00-16:00 אולם זאב סגל מטלה
 • הקורס יתקיים בשפה האנגלית
 • ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1016.01 מבוא לפילוסופיה של הדת ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.2434.01 שיעור יסוד: תיאוריה ביקורתית מאדורנו עד באטלר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
 • הקורס מיועד לשנה ב' ומעלה
 • ב' 0723.1201.01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי ד"ר גובני יובל
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הקורס יוכר כשיעור חובה בתעודת הוראה
 • ב' 0687.1112.01 מבוא סין ב'-מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.1114.01 מבוא יפן ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר ארז יוסקוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.1116.01 מבוא הודו ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  קורסי בחירה במסלול רוח - מסגרת 600
 • על תלמידי תואר ראשון שהתחילו אחרי תשע"ט חלה חובת לימוד
 • קורס בשפה האנגלית באחד החוגים
 • א' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית"
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי"
 • לא פתוח למי שלמדו קורס או סמינר "קוויר באופן פמיניסטי
 • א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 12:00-10:00 001 ווב מטלה
 • קורס לתואר שני הפתוח משנה ב' לתואר ראשון
 • אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  סדנה ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
 • אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
 • הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
 • הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות
 • א' 0608.3606.01 נשים בפוליטיקה - בין האישי לפוליטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • הקורס איננו מחייב ידיעת השפה הערבית
 • א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • א' 0612.6029.01 ייצוגי נשים במקרא ד"ר אשמן אהובה
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.2197.01 תרבות פופולרית במזה"ת ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 12:00-10:00 מקוון -
 • הקורס מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • א' 0662.2608.01 רטוריקה של הגוף ד''ר שרון אביטל
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1331.01 המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד ד"ר יוסף טריאסט
  שיעור ד 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2252.01 תחת גלגלי הצדק ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0677.2078.01 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשו בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ד"ר יובל שחר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0723.2013.01 אי שיוויון חברתי בראי החינוך גב' שהרבני טלי
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3198.01 האישה ברומן הנאורות בצרפת פרופ' מישל קאהן
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3161.01 אתיופיה ודימוייה ד"ר רן הכהן
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2127.01 על הזהות הפלסטינית בישראל ד"ר מנאר מח'ול
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2906.01 סופרים מזרחים בעברית עד שנות ה-50 ד"ר קרן דותן
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מטלה
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 0608.1166.01 היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 0607.5311.01 לב הבית, לב האור: ייצוג המשפחה בספרות פרופ' חנה נוה
  שיעור ה 10:00-08:00 280 גילמן מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח החל משנה ב' לתואר ראשון
 • לא פתוח למי למד/ה סמינר עם מספר קורס זהה
 • ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח החל משנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 103 ווב מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 002 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 106 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0680.2129.01 יונה וולך - השירה הישראלית לפניה ואחריה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0622.2030.01 מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה ד"ר משה מורד
  שיעור ג 14:00-12:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0662.2605.01 אגדות יהודיות על הורים וילדים פרופ' דרור בורשטיין
  שיעור ב 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0662.2231.01 תרבות זמננו: רעיון המודרניות ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0723.2017.01 חינוך מודע מגדר ד"ר נץ הדר
  שו"ת ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0680.3199.01 גברים, סופרז'יסטיות וזונות ד"ר עידית אלפנדרי
  שיעור א 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0680.3218.01 הסיפור האמריקאי הקצר ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור ב 18:00-16:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה ד"ר סמדר וינטר
  שיעור א 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  קורסי "חיבור אישי" - קורסי בחירה מסלול רוח 600
 • ניתן ללמוד עד 8 ש"ס לתואר
 • קורסי יזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות ד"ר טל קוגמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1884.0102.02 כלים ושיטות ביזמות מר נחום גל
  שיעור ד 19:00-17:00 מטלה
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה
  ב' 0723.2012.01 יזמות בחינוך ד"ר ימיני מירי
  שו"ת ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  קורסים שיוכרו כשיעורי חובה בתעודת הוראה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0769.1004.01 שילוב והכלה- לומדים בעלי צרכים מיוחדים ד"ר זיו אורית
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מטלה
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ד"ר גרוס-ספקטור מיכל
  שיעור מטלה
  ב' 0723.1201.01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי ד"ר גובני יובל
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ד 16:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0622.3222.01 דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת ד"ר מירה צורף
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
 • הסמינר מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • א' 0680.4901.01 מהי ספרות מזרחית? ד"ר אלמוג בהר
  סמינר ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00 מקוון -
 • הסמינר מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • אב 0621.2742.01 נזירות ונזירים, 1650-1350 פרופ' תמר הרציג
  סמינר ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0621.3389.01 מגדר ומעמד בהיסטוריה שבעל פה פרופ' חררדו לייבנר
  סמינר ה 20:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0677.2109.01 בין גברים לנשים: הלכה וחוק בתקופת המשנה והתלמוד ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ה 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0618.3032.01 מעמד, גזע, מגדר: פולמוסים על אי-שוויון חברתי ד"ר נוה פרומר
  סמינר ה 20:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0608.5308.01 אני המזרחית שאתם לא מכירים ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ג 20:00-16:00 455 גילמן מטלה
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "אני המזרחית" 06804250
 • ב' 0608.4404.01 מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0607.5321.01 מגדר ורגשות ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 18:00-14:00 105 ווב מטלה
 • סמינר לתואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0680.4124.01 אתה חברה שלי ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ד 14:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  א' 0626.3813.01 Women's Rights in America, 1920-2020 ד"ר עינב ברקוביץ פוקס
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • הסמינר ינתן באנגלית
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive