• ראשי
 • מסלול מדעי החברה - פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  קורסי מסלול חברה - מסגרת 400
  קורסי מבוא - מסגרת 400
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה פרופ' מזרחי ניסים
  שיעור ב 10:00-08:30 101 נפתלי מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים הבאים לשיעור זה
 • א' 1041.1102.02 מבוא לסוציולוגיה גב' וננסיה דבורה
  תרגיל ב 12:00-10:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.03 מבוא לסוציולוגיה גב' זלצברג ענת
  תרגיל ב 12:00-10:00 103 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.04 מבוא לסוציולוגיה גב' זלצברג ענת
  תרגיל ג 16:00-14:00 208 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.05 מבוא לסוציולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ד 16:00-14:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.06 מבוא לסוציולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ד 18:00-16:00 103 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שיעור ב 14:00-12:00 101 נפתלי מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה
 • א' 1041.1101.02 מבוא לאנתרופולוגיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שיעור ב 16:00-14:00 101 נפתלי מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים לשיעור זה
 • א' 1041.1101.03 מבוא לאנתרופולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ב 16:00-14:00 204 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.04 מבוא לאנתרופולוגיה מר זלצר זוביידה אוהד
  תרגיל ב 18:00-16:00 204 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.05 מבוא לאנתרופולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ב 18:00-16:00 004 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.06 מבוא לאנתרופולוגיה מר זלצר זוביידה אוהד
  תרגיל ג 18:00-16:00 004 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.07 מבוא לאנתרופולוגיה גב' חאג' יחיא אלאא
  תרגיל ד 16:00-14:00 103 נפתלי מטלה
  א' 1009.1820.01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה** ד"ר פלייסיג דידה
  שו"ת ד 10:00-08:00 אולם זאב סגל מטלה
 • הקורס מורכב מ-2 ש"ס פרונטליות ו-2 ש"ס מקוונות. 4 ש"ס
 • א' 1031.1400.01 מבוא למחשבה פוליטית פרופ' מייזלס תמר
  שיעור א 17:00-14:00 110 נפתלי מטלה
 • ** נא לבחור באחד מהתרגילים הבאים לשיעור זה
 • א' 1031.1400.02 מבוא למחשבה פוליטית מר זהבי דניאל
  תרגיל ג 14:00-13:00 425 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.03 מבוא למחשבה פוליטית מר זהבי דניאל
  תרגיל ג 15:00-14:00 425 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.04 מבוא למחשבה פוליטית מר חזוני הדר אחיעד
  תרגיל א 18:00-17:00 425 נפתלי מטלה
  ב' 1009.1102.01 כלכלה למדעי החברה מר בן יהודה שלומי
  שו"ת ב 16:00-14:00 105 נפתלי מטלה
  ב' שו"ת ה 12:00-10:00 105 נפתלי
 • הקורס מתקיים פעמיים בשבוע. 4 ש"ס.
 • קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1155.01 מגדר וארגונים ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס בחירה או כקורס ליבה
 • א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  סדנה ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הקורס מורכב משיעורי כיתה ועבודה מעשית
 • אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
 • הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
 • הקורס מוכר כ- 6 נקודות זכות
 • א' 0608.3606.01 נשים בפוליטיקה - בין האישי לפוליטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי"
 • לא פתוח למי שלמדו קורס או סמינר "קוויר באופן פמיניסטי"
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית"
 • א' 1110.3742.01 ילדות בחברה הערבית גב' מסארוה מראם
  שיעור ד 14:00-12:00 מטלה
  א' 1041.2620.01 דת ואתנוגרפיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שו"ת ד 19:00-16:00 מטלה
  א' 1041.3100.01 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו ד"ר שרון סמדר
  שיעור ד 17:00-14:00 מטלה
 • נא לבחור באחד מהתרגילים הבאים לשיעור זה
 • א' 1041.3100.02 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו גב' שמש לירון
  תרגיל ד 13:00-12:00 מטלה
  א' 1041.3100.04 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו גב' ציון רותם
  תרגיל ד 18:00-17:00 מטלה
  א' 1041.3100.05 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו גב' שמש לירון
  תרגיל ד 18:00-17:00 מטלה
  א' 1041.2608.01 ארגונים וחברה פרופ' קלב אלכסנדרה
  שו"ת א 15:00-12:00 מטלה
 • דרישת קדם - קורס מבוא לסוציולוגיה
 • א' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte ד"ר זומר אודי
  שיעור ה 15:00-12:00 מטלה
 • הקורס יתקיים בשפה האנגלית
 • א' 1085.2647.01 צעירות 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  שיעור ה 10:00-08:00 מטלה
  א' 0608.1155.01 מגדר וארגונים ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או כקורס בחירה
 • ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 103 ווב מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ג 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס בחירה או כקורס ליבה
 • ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 002 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ב' 1110.3752.01 אלימות כלפי נשים במשפחה: פרספקטיבה אינטרדיסיפלינרית ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 18:00-16:00 128 שאפל מטלה
 • קורס תאורטי - דרישה מקבילה לקורס המעשי 11103757
 • ב' 1110.3757.01 אלימות כלפי נשים במשפחה - מיומנויות ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שיעור ד 20:00-18:00 128 שאפל מטלה
 • דרישה מקבילה -קורס 11103752 חובה במקביל לקורס זה
 • פתוח משנה ג'. הרישום במזכירות מגדר
 • ב' 1110.3744.01 משפחה בחברה הערבית גב' מסארוה מראם
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה
  ב' 1041.3102.01 חברה בישראל** ד"ר הרפז יוסי
  שיעור ד 17:00-14:00 מטלה
  ב' 1041.2618.01 אוכלוסייה וחברה ד"ר ששון יצחק
  שו"ת ג 19:00-16:00 מטלה
  ב' 1041.3596.01 חברה ותרבות ביפן פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  שו"ת ג 19:00-16:00 מטלה
  ב' 1041.3588.01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות ד"ר שרון סמדר
  גב' דלאשה מייסלון
  שו"ת ג 16:00-13:00 מטלה
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל ד"ר סימה זלצברג
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1071.2328.01 "כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר פרופ' יואל דפנה
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
 • ניתן ללמוד כקורס ליבה או בחירה. משנה ב'.
 • קורסי "חיבור אישי" - קורסי בחירה מסלול חברה 400
 • ניתן ללמוד עד 8 ש"ס לתואר
 • קורסי יזמות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1884.0201.01 מבוא ליזמות חברתית ד"ר אבו ענבל
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1884.0101.02 יסודות היזמות והניהול ד"ר ארבל איריס
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1884.0102.02 כלים ושיטות ביזמות מר נחום גל
  שיעור ד 19:00-17:00 מטלה
  ב' 1884.0202.01 ייזום והקמת עסקים חברתיים גב' גורן ג'קי
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה
  ב' 0723.2012.01 יזמות בחינוך ד"ר ימיני מירי
  שו"ת ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  קורסים משלבי עשיה חברתית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל ד"ר כהן רוית
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה ד"ר פוריאן רונית
  שיעור א 20:00-18:00 מטלה
  א' 1883.0902.01 אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית ד"ר מישורי דניאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מטלה
  ב' 1883.0101.01 אורח חיים בריא במאה ה-21 ד"ר רונית יעקובוביץ
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? מר מקדוסי עודד
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0401.01 האתגר הסביבתי - ידע מקדם פתרונות פרופ' אבלסון אביגדור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0302.01 המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים ופתרונות ד"ר ורד בלאס
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.1004.01 ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובלית ד"ר כהן רוית
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0603.01 מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1883.0902.02 אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית ד"ר מישורי דניאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מטלה
  קורסים שיוכרו כשיעורי חובה בתעודת הוראה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0769.1004.01 שילוב והכלה- לומדים בעלי צרכים מיוחדים ד"ר זיו אורית
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 0769.2052.01 משפט וחינוך (קורס מקוון) עו"ד כפרי יעל
  שיעור מטלה
  ב' 0769.1003.01 להתבגר במאה ה-21 - תפקידם של מחנכים ותרומת ההקשר הבית ספרי ד"ר גרוס-ספקטור מיכל
  שיעור מטלה
  ב' 0723.1201.01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי ד"ר גובני יובל
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410
 • בחלק מהסמינריונים במסלול זה ניתן להגיש סמינר בלבד(לא רפרט
 • א' 1041.4482.01 עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  סמינר ב 16:00-12:00 מטלה
  ב' 0608.4404.01 מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
  ב' 0607.5321.01 מגדר ורגשות ד"ר להד כנרת
  סמינר ב 18:00-14:00 105 ווב מטלה
 • סמינר תואר שני הפתוח לשנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 1041.3812.01 ארגונים ואי שוויון חברתי פרופ' קלב אלכסנדרה
  סמינר ב 16:00-12:00 מטלה
  ב' 1031.3965.01 אתגרים חברתיים ומדיניות ד"ר זהבי עמוס
  סמינר ג 14:00-10:00 מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive