ראשי חוגים ויחידות

תואר

שם פרטי

שם משפחה

חוג/תוכנית

פרופ'

יוחאי

אופנהיימר

התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

פרופ'

אדם

אפטרמן

פילוסופיה יהודית ותלמוד

ד"ר

אירית

בק

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה

פרופ'

יובל

גדות

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

פרופ'

יעל

דר

תכנית הלימודים לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער

פרופ'

זוליה

הורבט

בלשנות

פרופ'

דפנה

הקר

התוכנית לימודי נשים ומגדר

פרופ'

אורנה

הררי

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

פרופ'

חגי

כנען

פילוסופיה

פרופ'

מאיר

ליטבק

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

פרופ'

חררדו

לייבנר

היסטוריה כללית

פרופ'

חזי

מוצפי

לשון עברית ובלשנות שמית

פרופ'

משה

מורגנשטרן

לימודי תעודה בעריכה לשונית

פרופ'

נועם

מזרחי

מקרא

פרופ'

איריס

מילנר

ספרות

ד"ר

אורי

סלע

לימודי מזרח אסיה

פרופ'

רקפת

סלע-שפי

מחקר התרבות

פרופ'

אורנה

פלג

התוכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

פרופ'

נדין

קופרטי צור

התכנית לתרבות צרפת

פרופ'

שאול

קציר

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

ד"ר

נועם

רייזנר

אנגלית ולימודים אמריקניים

פרופ'

אוריה 

שביט

לימודי הערבית והאסלאם

פרופ'

אוריה

שביט

מדעי הדתות

פרופ'

יובל

שחר

היסטוריה של עם ישראל

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive