ועדות פקולטטיות

ועדת הוראה
פרופ' מלאת שמיר - יו"ר
פרופ' יוסי שורץ
פרופ' גליה פת-שמיר
פרופ' ורד נעם
פרופ' אבנר בן עמוס
פרופ' משל קאהן


ועדת מחקר 
פרופ' יורי כהן


ועדת מלגות
פרופ' מלאת שמיר


ועדת קתדרות 
פרופ' ליאו קורי - יו"ר
פרופ' בלהה מלמן
פרופ' מנחם פיש
פרופ' ג'רמי כהן


ועדת קבלה 
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ - יו"ר 
פרופ' מלאת שמיר
פרופ' אסף גולדשמידט

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive