• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
  לימודי התאר הראשון
  קורסים מבואיים לתלמידי התכנית חובה בשנה א' (מסגרת 666)
  יש לבחור בקורס אחד בלבד מהקורסים הבאים:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
 • או
 • א' 0662.3125.01 עובדות ופרשנות פרופ' שי פרוגל
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
 • #או
 • ב' 0662.1757.01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה ד"ר איתי שניר
  שיעור ב 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  תרגילי "כתיבה אקדמית" - חובה בשנה א'
  לבחור אחד מתרגילים אלה:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1010.01 כתיבה אקדמית ד"ר תומר ששונקין עפרון
  תרגיל ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1010.02 כתיבה אקדמית ד"ר עידן שמעוני
  תרגיל ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1010.03 כתיבה אקדמית ד"ר גלית ולנר
  תרגיל ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1010.04 כתיבה אקדמית ד"ר גבע שרון
  תרגיל ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1010.05 כתיבה אקדמית ד"ר יובל גוז'נסקי
  תרגיל ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0662.1010.06 כתיבה אקדמית ד"ר רוני רצ'קובסקי
  תרגיל א 16:00-14:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0662.1010.07 כתיבה אקדמית ד"ר פפרמן טליה
  תרגיל ג 16:00-14:00 210 דן-דוד מטלה
  ב' 0662.1010.08 כתיבה אקדמית ד"ר קרן סדון
  תרגיל ג 12:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0662.1010.09 כתיבה אקדמית ד"ר נועה גדי
  תרגיל ה 14:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  שיעורי בחירה/חובה בהקבצים
  להלן קורסי התכנית הרב תחומית בלבד
  קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים
  קישור לקורסי ההקבצים הרלונטיים מופיע בכל הקבץ בנפרד
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2251.01 פסיכואנליזה התייחסותית: תיאוריה וטכניקה ד"ר נוגה אריאל-גלור
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2608.01 רטוריקה של הגוף ד''ר שרון אביטל
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ב 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0662.2255.01 סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד ד"ר ננה אריאל
  סדנה ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2966.01 הפסיכולוגיה של השיגעון ד"ר יורם בן יעקב
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2090.01 מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע ד"ר אורנה ראובן
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.3125.01 עובדות ופרשנות פרופ' שי פרוגל
  שיעור ב 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2969.01 אתיקה מעשית מר דן להב
  מר סלע נבו
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1418.01 החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו ד"ר גד בן שפר
  שיעור ג 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2967.01 רטוריקה וספרות ילדים ד"ר קרן סדון
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1960.01 תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 16:00-14:00 מטלה
  א' 0662.1013.01 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד ד"ר רימה שיכמנטר
  שיעור ג 18:00-14:00 280 גילמן מטלה
  א' 0662.2968.01 לכתוב במאה ה-21: מבוא פרקטי לכתיבת בלוג ואינטרנט מר יונתן סיטבון
  סדנה ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2095.01 ילדים בעידן של כלכלה גלובלית ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית ד"ר יקותיאל שהם
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  א' 1843.0621.01 סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית ד"ר אלחנתי משה
  שיעור ד 12:00-10:00 מטלה
  א' 0662.2237.01 מבוא לתיאוריות של מיתוסים ד"ר מעין מזור
  שיעור ד 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1292.01 רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים פרופ' שי פרוגל
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1331.01 המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד ד"ר יוסף טריאסט
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0662.2252.01 תחת גלגלי הצדק ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0662.2619 עבודת צוות - סדנה= עתליה תובל סדנה ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1137.01 סוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער ד"ר יובל גוז'נסקי
  שיעור ה 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2074.01 יסודות בניתוח רטורי* ד"ר נדיה אליס
  תרגיל ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • על התרגיל להילמד במקביל או אחרי המבוא לרטוריקה בלבד
 • א' 0662.1307.01 ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל ד"ר אפרים דוידי
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2603.01 מדע בדיוני ד"ר ענבר קמינסקי
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  סמינריונים
  מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.3126.01 בינה מלאכותית כתופעה תרבותית* ד"ר וייסמן כרמל
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • זהה לסמינר תרבות אלגוריתמית וסגור בפני מי שלמדו בעבר
 • א' 0662.3128.01 הבניית סמכות ולגיטימיות בשיח הפוליטי ד"ר קרן סדון
  סמינר ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.3102.01 קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה ד"ר ערן רולניק
  סמינר ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.3229.01 סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה ד"ר יקותיאל שהם
  סמינר ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2963.01 לקראת קליניקה במדעי הרוח* ד"ר גל הרץ
  סדנה ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • הקורס מיועד תלמידי שנה ג'
 • סמסטר ב'
  שיעורי בחירה/חובה בהקבצים
  להלן קורסי התכנית הרב תחומית בלבד
  קישור לקורסי ההקבצים הרלונטיים מופיע בכל הקבץ בנפרד
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0662.2235.01 רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים* ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
 • סגור בפני מי שלמדו את הקורס "ארגומנטציה בפעולה" בעבר
 • ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0662.1303.01 דמויות ורגשות ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ב 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0662.2255.02 סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד ד"ר ננה אריאל
  סדנה ב 12:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0662.2096.01 מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית ד"ר שלומית גדות
  שיעור ב 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2964.01 על החיים ועל המוות: פגישה עם מלאני קליין ד"ר נוגה אריאל-גלור
  שיעור ב 16:00-14:00 278 גילמן מטלה
  ב' 0662.2241.01 פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית ד"ר חיים דעואל לוסקי
  שיעור ב 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2605.01 אגדות יהודיות על הורים וילדים פרופ' דרור בורשטיין
  שיעור ב 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0662.2627.01 סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבד מר דן להב
  סדנה ב 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0662.2618.01 הפסיכולוגיה של יונג בפרספקטיבה תרבותית ד"ר מעין מזור
  שיעור ג 12:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' 0662.2010.01 מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה ד"ר חנה לבנת
  שיעור ג 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0662.1151.01 ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים ד"ר עידן שמעוני
  שיעור ג 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0662.1304.01 רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים ויצירות ד"ר אלי אילון
  שיעור ג 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0662.1043.01 האני: מאני חושב פילוסופי לאני מרגיש פסיכואנליטי פרופ' שי פרוגל
  שיעור ג 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.1031.01 רטוריקה והמסר התקשורתי ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2970.01 דת וכלכלה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2125.01 רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0662.2119.01 הפילוסופיה של הטכנולוגיה ד"ר גלית ולנר
  שיעור ג 20:00-18:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2128.01 עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים ד"ר חפץ שרון
  שיעור ד 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2231.01 תרבות זמננו: רעיון המודרניות ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.1761.01 מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי ד"ר משה אלחנתי
  שיעור ד 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2628.01 מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית ד"ר אביב לבנת
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה
  ב' 0662.2622.01 סדנת פרוזה מר יובל שמעוני
  סדנה ד 18:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0662.1757.01 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה ד"ר איתי שניר
  שיעור ב 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0662.2965.01 עלייתה של גלובליזציה ונפילתה (2020-1990) ד"ר אפרים דוידי
  שיעור ה 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2623.01 לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנוע ד"ר נדיה אליס
  שיעור ה 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0662.2607.01 משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה ד"ר רנארד גלוזמן
  שיעור ה 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  סמינריונים
  מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
  סמינריון בהיקף 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0662.3127.01 קריאה בביון: הערות על זיכרון ותשוקה ד"ר גד בן שפר
  סמינר א 14:00-12:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0662.3123.01 העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים ד"ר תובל עתליה
  סמינר ג 12:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  ב' 0662.3085.01 היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו ד"ר משה אלחנתי
  סמינר ד 14:00-12:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0662.3120.01 תורת המחלוקות ד"ר יקותיאל שהם
  סמינר ה 16:00-14:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
 • זהה לקורס תורת המחלוקות וסגור במפני מי שלמדו בעבר
 • קורסים משלבי עשייה - מתחברים +
  ניתן ללמוד קורס אחד בלבד מהרשימה כקורס בחירה
  בכל ההקבצים הבין תחומיים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1883.0101.01 אורח חיים בריא במאה ה-21 ד"ר רונית יעקובוביץ
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה ד"ר פוריאן רונית
  שיעור א 20:00-18:00 מטלה
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0603.01 מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1883.0302.01 המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים ופתרונות ד"ר ורד בלאס
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0401.01 האתגר הסביבתי - ידע מקדם פתרונות פרופ' אבלסון אביגדור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות ד"ר טל קוגמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.1005.01 מניעים שינוי? יזמים חברתיים בישראל ד"ר כהן רוית
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל ד"ר סימה זלצברג
  שיעור ג 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1883.0701.01 שוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית? מר מקדוסי עודד
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.1004.01 ללא גבולות (?) תנועה והגירה במציאות גלובלית ד"ר כהן רוית
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.0902.01 אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית ד"ר מישורי דניאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מטלה
  ב' 1883.0902.02 אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית ד"ר מישורי דניאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מטלה
  קורסי בחירה נוספים בהקבצים הרב תחומיים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.2963.01 לקראת קליניקה במדעי הרוח* ד"ר גל הרץ
  סדנה ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • הקורס מיועד תלמידי שנה ג' כבחירה בהקבצים הבין-תחומיים
 • לפרטים יש לפנות למרצה הקורס
 • ב' 0662.2622.01 סדנת פרוזה מר יובל שמעוני
  סדנה ד 18:00-16:00 319א ע"ש אלקוב גילמן מטלה
 • ניתן ללמוד את הסדנה כבחירה בהקבצים הבין-תחומיים
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive