• ראשי
 • לוח בחינות ועבודות

  • שימו לב:
   בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • לא ניתן ללמוד שני סמינרים בהנחיית אותו מרצה.
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

  סמסטר א'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0662101002   כתיבה אקדמית   ד"ר נועה גדי   עבודה   מועד א : 08/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, איו מועד נוסף.

  0662101003   כתיבה אקדמית   ד"ר טל קוגמן   עבודה   מועד א : 08/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, איו מועד נוסף.

  0662101004   כתיבה אקדמית   ד"ר גלית ולנר   עבודה   מועד א : 08/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, איו מועד נוסף.

  0662101005   כתיבה אקדמית   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 08/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, איו מועד נוסף.

  0662101101   מבוא למחשבה הומאניסטית   ד"ר יקותיאל שהם   בחינה   31/01/2020  09:00  01/03/2020  09:00 
  0662101301   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   ד"ר רימה שיכמנטר   בחינת בית   מועד א : 20/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.02.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  מועד ב : 26/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  0662118001   זהות בעולם המודרני   ד"ר נועה גדי   עבודה   מועד א : 04/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662125101   "הפגיעה השלישית"- דמות האדם בראי הפסיכואנליזה   ד"ר יוסף טריאסט   בחינת בית   מועד א : 11/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09.02.2020 שעת לקיחה 9:00 הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  מועד ב : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.03.2020 שעת לקיחה 9:00 הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  0662130801   לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות   ד"ר ירון כהן צמח ,ד"ר נועה גדי   עבודה   מועד א : 11/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662141801   החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו   ד"ר גד בן שפר   עבודה   מועד א : 11/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662145001   מבוא לרטוריקה   ד"ר ננה אריאל   בחינה   03/02/2020  13:00  08/03/2020  16:00 
  0662175601   תולדות מדינת הרווחה האירופית   ד"ר אפרים דוידי   עבודה   מועד א : 11/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה בעותק מודפס למזכירות התכנית בלבד, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

  0662196201   תרבות וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   בחינה   06/02/2020  09:00  06/03/2020  09:00 
  0662209401   מיתוסים בראי הפסיכואנליזה   ד"ר מעין מזור   עבודה   מועד א : 19/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662224501   ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים   ד"ר פפרמן טליה   עבודה   מועד א : 11/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662224601   הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם   ד"ר ירון כהן צמח   בחינת בית   מועד א : 18/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.02.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  מועד ב : 24/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  0662224701   כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי   ד"ר עופר נורדהיימר נור   עבודה   מועד א : 19/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662225401   רטוריקה ויזואלית   ד''ר שרון אביטל   בחינת בית   מועד א : 13/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11.02.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  מועד ב : 18/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  0662225501   סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 26/01/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662225901   העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווה   ד"ר יובל חרובי   בחינה   14/02/2020  09:00  22/04/2020  09:00 
  0662260701   משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה   ד"ר רנארד גלוזמן   עבודה   מועד א : 26/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662261301   יאנוש קורצ'אק ומהפיכת זכויות הילד   ד"ר אביב לבנת   עבודה   מועד א : 19/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה בעותק מודפס למזכירות התכנית בלבד, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

  0662261701   פרויד: אדם ללא נחת   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 25/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 23.02.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  מועד ב : 31/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  0662261901   עבודת צוות - סדנה   ד"ר תובל עתליה   עבודה   מועד א : 26/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662262001   ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבורי   ד"ר קרן סדון   עבודה   מועד א : 19/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662262101   אבות ובנות בספרות העברית העתיקה והחדשה   פרופ' דרור בורשטיין   עבודה   מועד א : 26/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662262301   לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנוע   ד"ר נדיה אליס   בחינת בית   מועד א : 05/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  מועד ב : 01/04/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  0662262401   מלנכוליה - מבט מהפסיכואנליזה   ד"ר אלון יפה   בחינת בית   מועד א : 27/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25.02.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  מועד ב : 02/04/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 31.03.2020 שעת לקיחה 9:00, הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן

  0662262501   דגמים של יזמות   ד"ר ירון כהן צמח   עבודה   מועד א : 26/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662262801   מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית   ד"ר אביב לבנת   עבודה   מועד א : 26/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה בעותק מודפס למזכירות התכנית בלבד, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

  0662263001   אתיקה עסקית ואחריות תאגידית   ד"ר מישורי דניאל   עבודה   מועד א : 19/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662296301   לקראת קליניקה במדעי הרוח*   ד"ר גל הרץ ,גב' טל יחזקאלי   עבודה   מועד א : 27/02/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662305401   סוגיות נבחרות בהיסטוריוגרפיה של הפסיכואנליזה   ד"ר ערן רולניק   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

  0662308601   שלשה מבטים על השיח: פרלמן, ויטגנשטיין ופוקו   פרופ' שי פרוגל   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

  0662310201   קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה   ד"ר ערן רולניק   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

  0662312101   העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה   מועד א : 29/03/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662312601   תרבות אלגוריתמית   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

  0662322901   סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה   ד"ר יקותיאל שהם   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

  סמסטר ב'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0662101006   כתיבה אקדמית   ד"ר רוני רצ'קובסקי   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף.

  0662101008   כתיבה אקדמית   ד"ר עידן שמעוני   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף.

  0662101009   כתיבה אקדמית   ד"ר יובל גוז'נסקי   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף.

  0662101010   כתיבה אקדמית   ד"ר גבע שרון   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף.

  0662103101   רטוריקה והמסר התקשורתי   ד"ר ירון כהן צמח   בחינת בית   מועד א : 07/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 05.07.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  מועד ב : 04/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 02.08.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  0662130501   ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגרים   ד"ר עידן שמעוני   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף.

  0662134001   יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות   ד"ר רונן סלמן צדקה   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662175501   קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע   ד"ר מישורי דניאל   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662175701   חשיבה ביקורתית   ד"ר איתי שניר   בחינת בית   מועד א : 09/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 07.07.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  מועד ב : 06/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 04.08.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  0662175801   אמריקה הלטינית במאה ה-20 והמערכה לצדק חברתי   ד"ר אפרים דוידי   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662196101   קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים   ד"ר חפץ שרון   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662196401   ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה   ד"ר יובל גוז'נסקי   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף.

  0662196501   פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים   ד"ר עופר נורדהיימר נור   עבודה   מועד א : 02/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662207401   יסודות בניתוח רטורי   ד"ר נדיה אליס   בחינת בית   מועד א : 14/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 12.07.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  מועד ב : 11/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 09.08.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  0662211901   הפילוסופיה של הטכנולוגיה   ד"ר גלית ולנר   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662212901   האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים   ד"ר משה אלחנתי   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662223101   תרבות זמננו: רעיון המודרניות   ד"ר נועה גדי   בחינת בית   מועד א : 16/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 14.07.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  מועד ב : 13/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 11.08.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  0662223501   רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים*   ד"ר ננה אריאל   עבודה   מועד א : 26/07/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662224101   פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית   ד"ר חיים דעואל לוסקי   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662224401   היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול   ד"ר אלי אילון   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662224901   ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזה   ד"ר גד בן שפר   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662260401   אתיקה יישומית   ד"ר ירון כהן צמח   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662260601   פסיכואנליזה ומושג האמת   ד"ר שלומית גדות   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662261001   הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה   ד"ר שולמית מילך-רייך   עבודה   מועד א : 16/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662261501   רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער   ד"ר חנה לבנת   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662261601   רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 02/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 30.06.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  מועד ב : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 03.08.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  0662261801   פסיכולוגיה יונגיאנית   ד"ר מעין מזור   עבודה   מועד א : 23/06/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662262201   סדנת פרוזה   מר יובל שמעוני   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662262601   לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה-21   ד"ר דורון אביטל   עבודה   מועד א : 09/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662262701   סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבד   מר דן להב   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662308501   היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו   ד"ר משה אלחנתי   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0662310301   שיח דיגיטלי   ד"ר וייסמן כרמל   עבודה   מועד א : 16/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  0662312001   תורת המחלוקות   ד"ר יקותיאל שהם   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0662312301   העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים   ד"ר תובל עתליה   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0662312501   עובדות ופרשנות   פרופ' שי פרוגל   בחינת בית   מועד א : 21/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 19.07.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  מועד ב : 18/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום 16.08.2020 שעת פרסום 9:00, הגשה במודל

  0662312701   קריאה בביון: הערות על זיכרון ותשוקה   ד"ר גד בן שפר   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  0662323301   חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפוליים   ד"ר אורנה ראובן   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, אין מועד נוסף

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive