• ראשי
 • הקבץ לימודי סביבה - פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  הקבץ לימודי סביבה (מסגרת 210)
  בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי
  רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים
  שיעורי חובה - 4 ש"ס
  שיעורים שלא נלמדו במסגרת זו יכולים להלמד כשיעורי ליבה/בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0349.1303.01 מבוא לתכנון עירוני ואזורי פרופ' טובי פנסטר
  שו"ת ג 14:00-12:00 120 יד אבנר מטלה
  ב' 0349.1407.01 מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה פרופ' יובל פורטוגלי
  שו"ת ב 14:00-12:00 120 יד אבנר מטלה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 120 יד אבנר
  ב' 0349.1503.01 מבוא לאקלים ובעיות הסובב פרופ' עודד פוצ'טר
  שו"ת ד 12:00-08:00 120 יד אבנר מטלה
  שיעורי ליבה - 6 ש"ס
  שיעורים שלא נלמדו במסגרת זו יכולים להלמד כשיעורי בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר מישורי דניאל
  שיעור ב 10:00-08:00 מטלה
  א' 0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי
  שיעור ב 18:00-16:00 101 פורטר מטלה
  א' 0910.1500.01 פרקים נבחרים באקולוגיה ד"ר גרונטמן מיכל
  שיעור ב 20:00-18:00 מטלה
  א' 0349.1303.01 מבוא לתכנון עירוני ואזורי פרופ' טובי פנסטר
  שו"ת ג 14:00-12:00 120 יד אבנר מטלה
  א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1880.0901.02 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  ב' 0662.1761.01 מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי ד"ר משה אלחנתי
  שיעור ד 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה
  מחוגי הפקולטה למדעי הרוח
  יש לשים לדרישות קדם לקורסים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.9102.01 מבוא ללימודי אפריקה ד"ר אירית בק
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.2063.01 יסודות הארכיאוזואולוגיה ד"ר ספיר-חן לידר
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן מר אריה קוץ
  שיעור ב 20:00-18:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0671.2509.01 ארכיאומטלורגיה** ד"ר בן-יוסף ארז
  שיעור ג 12:00-10:00 323 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
 • ד"ק יסודות הגיאוארכיאולוגיה או קורס דומה
 • ב' 0622.2306.01 חברה וסביבה בצפון אפריקה ד"ר דניאל זיסינויין
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0622.2039.01 תורכיה: מדינה, חברה, סביבה פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  מהחוג לגיאוגרפיה - יש לשים לב לדרישות קדם
  דרישות קדם בשיעורי גיאוגרפיה-מבוא בתחום שיעור הבחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0349.2287.01 גאוגרפיה של תיירות ופנאי ד"ר עמית בירנבוים
  שו"ת ב 14:00-12:00 מטלה
  א' 0349.2918.01 חישה מרחוק פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי
  שו"ת ב 16:00-14:00 232 יד אבנר מטלה
  א' 0349.2527.01 תכנון עירוני גב' צור הדס
  שו"ת ג 10:00-08:00 מטלה
 • ד"ק מרחב מקום וסביבה או מב' לגיאוג' חברתית-תרבותית
 • א' 0349.2264.01 עיור, ערים, עירוניות ד"ר אורנה צפריר-ראובן
  שו"ת ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0349.2266.01 טיפול בפסולת בישראל ד"ר ירון בלסלב
  שו"ת ג 14:00-12:00 מטלה
  א' 0349.2477.01 גאוגרפיה רפואית וסביבה פרופ' מיכה הופ
  שו"ת ד 16:00-14:00 מטלה
  ב' 0349.1407.01 מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה פרופ' יובל פורטוגלי
  שו"ת ב 14:00-12:00 120 יד אבנר מטלה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 120 יד אבנר
  א' 0349.2929.01 גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה ד"ר ירון בלסלב
  שו"ת ב 16:00-14:00 מטלה
  ב' 0349.2134.01 בריאות, מקום וחברה ד"ר עמית בירנבוים
  שו"ת ב 16:00-14:00 מטלה
 • ד"ק מבוא לאקלים
 • קורסי בחירה מפקולטות אחרות
  לתלמידי שנים ב'-ג' - ניתן לבחור קורס אחד בלבד
 • קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0881.3503.01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה ד"ר מטרני קרן
  שיעור א 14:00-12:00 מטלה
  ב' 1041.3592.01 הסוציולוגיה של האטמוספירה: משבר האקלים בראי מדעי החברה פרופ' רבינוביץ דני
  שו"ת ב 12:00-09:00 מטלה
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 14:00-12:00 01 קיקואין מטלה
  ב' 0881.3207.01 תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20 ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ב 10:00-08:00 א206 מכסיקו מטלה
  ב' שיעור ג 10:00-08:00 א206 מכסיקו
  קורסים משלבי עשייה כבחירה (ניתן לבחור קורס אחד בלבד)
  ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
  רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים של התכנית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות ד"ר טל קוגמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0101.01 אורח חיים בריא במאה ה-21 ד"ר רונית יעקובוביץ
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0302.01 המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים ופתרונות ד"ר ורד בלאס
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0401.01 האתגר הסביבתי - ידע מקדם פתרונות פרופ' אבלסון אביגדור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  סמינריונים
  לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים
  בגיאוגרפיה ניתן להרשם לסמינריון בתחום בו נלמד ש' המבוא
  בסמינר בגיאוגרפיה ניתן להגיש עבודה סמינריונית בלבד.
  סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה 2 ש"ס
  מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.3229.01 סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה ד"ר יקותיאל שהם
  סמינר ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0622.2317.01 התחממות גלובלית - מבט מהמזה"ת פרופ' און ברק
  סמינר ב 18:00-16:00 450 גילמן מטלה
  ב' 0659.8893.01 מחלוקות בביואתיקה ו"בריאות הציבור" בעידן הקורונה ד"ר דניאל חי מישורי
  סמינר ד 12:00-08:00 211 דן-דוד מטלה
  ב' 0622.2317.01 התחממות גלובלית - מבט מהמזה"ת פרופ' און ברק
  סמינר ב 18:00-16:00 450 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 18:00-16:00 450 גילמן
  ב' 0687.3456.01 מרחב, חברה וסביבה בסין העכשווית ד"ר דרור קוכן
  סמינר ה 14:00-10:00 211 רוזנברג מטלה
 • יש להתעדכן בדרישות קדם של החוג למזרח אסיה לפני הרישום
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive