• ראשי
 • הקבץ לימודי נשים ומגדר - פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  הקבץ לימודי נשים ומגדר (מסגרת 315)
  בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי
  קורסי חובה - בשנה א' יש לבחור 2 מהקורסים הבאים:
  כל קורס שלא נבחר כקורס חובה יכול להילמד כקורס בחירה.
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  קורסי בחירה
  מומלץ לקחת שעור מבוא בתחום שבו אתם מתכננים ללמוד סמינר
  מהתכנית ללימודי נשים ומגדר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  סדנה ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה
  א' 0608.3302.01 קוויר באופן פמיניסטי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית"
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי"
 • לא פתוח למי שלמדו קורס או סמינר "קוויר באופן פמיניסטי"
 • א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.1155.01 מגדר וארגונים ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  שיעור ג 18:00-16:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0608.3606.01 נשים בפוליטיקה - בין האישי לפוליטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ג 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית ד"ר פדבה גלעד
  שיעור ג 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפותח לשנה ב' ו ג' בלתואר ראשון
 • ב' 0608.1166.01 היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ג 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' 0607.5402.01 חיות בסרט ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 12:00-10:00 001 ווב מטלה
  ב' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ג 20:00-18:00 106 רוזנברג מטלה
 • שיעורים לתואר שני הפתוחים לשנה ב' ו ג' בלתואר ראשון
 • ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 103 ווב מטלה
 • שיעור לתואר שני הפותח לשנה ב' ו ג' בלתואר ראשון
 • ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 002 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפותח לשנה ב' ו ג' בלתואר ראשון
 • מהחוג להיסטוריה
  בחוג להיסטוריה המבואות הם תנאי מקדים לסמינר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1821.01 אירופה 1917-1989, קונפליקטים חברתיים ופוליטיים ד"ר שגיא שפר
  שו"ת ד 14:00-10:00 449 גילמן מטלה
  מחוגי הפקולטה למדעי הרוח
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.2608.01 רטוריקה של הגוף ד''ר שרון אביטל
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0612.6029.01 ייצוגי נשים במקרא ד"ר אשמן אהובה
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1013.01 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד ד"ר רימה שיכמנטר
  שיעור ג 18:00-14:00 280 גילמן מטלה
  א' 0662.1331.01 המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד ד"ר יוסף טריאסט
  שיעור ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0677.1288.01 ממבטחיה עד אנה: היסטוריה ממבטן של נשים א' - קורס מקוון פרופ' יובל רוטמן
  שו"ת ד 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0687.2204.01 נשים ומגדר ביפן המודרנית: מבט אנתרופולוגי פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  פרו"ס ב 18:00-14:00 101 דן-דוד מטלה
  ב' 0662.2605.01 אגדות יהודיות על הורים וילדים פרופ' דרור בורשטיין
  שיעור ב 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0622.2030.01 מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה ד"ר משה מורד
  שיעור ג 14:00-12:00 456 גילמן מטלה
 • מי שלמד את הקורס המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
 • (0622230201) לא יכול להרשם לקורס זה
 • ב' 0662.2231.01 תרבות זמננו: רעיון המודרניות ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0687.2420.02 נשים מגדר ומיניות בסין:בין היסטוריה לפילוסופיה ד"ר סמדר וינטר
  שיעור א 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
  רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים של התכנית
  קורסים מפקולטות אחרות
 • קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
 • שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0861.1585.01 אמת וייצוג באמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  שיעור א 12:00-10:00 מטלה
  ב' 1071.2328.01 "כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר פרופ' יואל דפנה
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0821.6659.01 גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנס ד"ר שרה בנינגה
  שיעור ה 12:00-10:00 מטלה
  ב' 0723.2017.01 חינוך מודע מגדר ד"ר נץ הדר
  שו"ת ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • יש לוודא דרישת קדם לקורס
 • אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר איתי שניר
  שיעור א 14:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  קורסים משלבי עשייה - לבחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות ד"ר טל קוגמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  אב 0607.5418.01 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  סדנה ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  אב 0607.5418.02 יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה ד"ר לרר זאב
  גב' בן אליהו הדס
  עבודה מעשית מטלה
 • הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
 • פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
 • הקבלה לקורס כפופה בראיון קבלה
 • סמינריונים
  מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
  לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים
  סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה 2 ש"ס
  בחוג להיסטוריה המבואות הם תנאי מקדים לסמינר
  בסמינרים מהסטוריה (0621) מועד הגשת עב' רפראט מוקדם
  ממועד הגשת עבודת הסמינר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.3605.01 מכשפות: היסטוריה פופולארית של אחרוּת ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.4103.01 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ד 16:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
 • לא פתוח למי שלמדו את הקורס קוויר באופן ביקורתי 06
 • ציטוט לקורס שאינו קיים **
 • ב' 0608.5308.01 אני המזרחית שאתם לא מכירים ד"ר רוני הלפרן
  סמינר ג 20:00-16:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0621.9040.01 היסטוריה קווירית וטרנסג'נדרית פרופ' איריס רחמימוב
  סמינר ד 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
 • סמינר לתואר שני הפותח לשנה ג' לתואר ראשון
 • ב' 0697.4108.01 "המורדות" (ואלו שלא): נשים ומגדר בעולם החרדי, הדתי-לאומי וה דר' שרה זלצברג
  סמינר ד 18:00-14:00 212 רוזנברג מטלה
 • סמינר תואר שני פתוח גם לתלמידי/ות שנה ג' בתואר ראשון
 • ב' 0677.2109.01 בין גברים לנשים: הלכה וחוק בתקופת המשנה והתלמוד ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ה 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  ב' 0608.4404.01 מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית ד"ר גור זיו חגית
  סמינר ה 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive