• ראשי
 • הקבץ לימודי ישראל - פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  הקבץ לימודי ישראל (מסגרת 110)
  בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי
  רשימת הקבוצות מופיעה בראש פרק פירוט הקורסים
  שיעורי חובה (בחר 4 ש"ס):
  מי שסיים את קורסי החובה, יכול ללמוד כליבה/בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.2054.01 העימות היהודי ערבי 1939-1905 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1307.01 ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל ד"ר אפרים דוידי
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1059.01 העולם היהודי בעת החדשה פרופ' חוי דרייפוס
  שו"ת א 14:00-10:00 מטלה
  שיעורי ליבה
  יש לבחור 4 ש"ס מהשיעורים הבאים:
  כל קורס שלא נבחר כליבה יכול להילמד כקורס בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • אינו מחייב ידיעת השפה הערבית
 • א' 0677.1058.01 ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל פרופ' דוד אסף
  שו"ת ג 20:00-16:00 103 ווב מטלה
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  שיעורי בחירה
  שיעורים מהחוג להיסטוריה של עם ישראל
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1533.01 יהודים-ערבים: לשון, היסטוריה וזהות חמקמקה ד"ר נח גרבר
  שיעור א 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1532.01 הציונות והיישוב 1917-1881 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.2054.01 העימות היהודי ערבי 1939-1905 פרופ' מאיר חזן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1297.01 האב המייסד, חיים וייצמן, 1948-1904 - בין ביוגרפיה להיסטוריה פרופ' מוטי גולני
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1534.01 עליות, עדות ומזרחים: מבוא ל'ישראל השניה' ד"ר נח גרבר
  שו"ת א 16:00-12:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0677.1131.01 המחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה הרביזיוניסטית פרופ' מאיר חזן
  שיעור ה 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0677.1187.01 "המדינה שבדרך": היישוב בין שתי מלחמות עולם פרופ' מאיר חזן
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • אינו מחייב את ידיעת השפה הערבית
 • א' 0622.2192.01 המאה הפלסטינית ד"ר הראל חורב
  שו"ת ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שו"ת ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0622.2218.01 הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית ד"ר עמוס נדן
  פרו"ס ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' פרו"ס ה 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  ב' 1662.1110.01 Israel Past and Present ד"ר רונה יונה
  שיעור ב 16:00-14:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 001 רוזנברג
  ב' 0622.2001.01 מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת פרופ' און ברק
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.2129.01 יונה וולך - השירה הישראלית לפניה ואחריה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0680.1001.01 צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד פרופ' אבנר הולצמן
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0602.6183.01 פצעי בגרות: חוויות ההתבגרות בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה הישרא ד"ר רימה שיכמנטר
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0607.5400.01 נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר ד"ר גבע שרון
  שיעור ה 12:00-10:00 103 ווב מטלה
  ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל ד"ר משעלי יעל
  שיעור ה 20:00-18:00 002 רוזנברג מטלה
 • שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
 • ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
  רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים של התכנית
  קורסים מפקולטות אחרות
  מיועד לתלמידים ממשיכים
  ניתן להרשם לקורס אחד בלבד החל מהשנה השניה ללימודים
  ממדעי החברה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.1002.01 פוליטיקה ומשטר בישראל פרופ' אמל ג'מאל
  שיעור ב 13:00-10:00 201 נפתלי מטלה
  א' 1031.1002.02 פוליטיקה ומשטר בישראל גב' משולם גילי
  תרגיל ב 14:00-13:00 208 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1002.06 פוליטיקה ומשטר בישראל ד"ר שומר יעל
  שיעור ב 14:00-11:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1002.09 פוליטיקה ומשטר בישראל גב' משולם גילי
  תרגיל ב 15:00-14:00 204 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3791.01 מחשבה פוליטית יהודית ד"ר קופר ג'ולי
  שיעור ג 19:00-16:00 מטלה
  א' 1031.3824.01 הישראליזציה של היהדות פרופ' שיין יוסף
  שיעור ג 16:00-13:00 מטלה
  ב' 1031.3699.01 "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל ד"ר חוברס איל
  שיעור ב 12:00-09:00 505 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3100.01 התנהגות פוליטית בישראל ד"ר מנדלקרן רונן
  שיעור ב 14:00-12:00 201 נפתלי מטלה
  ב' 1031.3791.01 מחשבה פוליטית יהודית ד"ר קופר ג'ולי
  שיעור ג 19:00-16:00 מטלה
  ב' 1041.3102.01 חברה בישראל** ד"ר הרפז יוסי
  שיעור ד 17:00-14:00 מטלה
  מאומנויות
  בקורסי קולנוע, שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0881.3503.01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה ד"ר מטרני קרן
  שיעור א 14:00-12:00 מטלה
 • ד"ק: מבוא לתיאטרון יהודי עברי 0811.2202.01
 • ב' 0821.1620.01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית ד"ר שבי אורלי
  שיעור ה 18:00-16:00 א206 מכסיקו מטלה
  ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 14:00-12:00 211 מכסיקו מטלה
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00-12:00 115 פאסטליכט מכסיקו מטלה
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00-10:00 200 מכסיקו מטלה
  סמינריונים
  השתתפות ב- 4 ש"ס לפחות משיעורי הבחירה מתוך אותו חוג בו
  ינתן הסמינריון
  מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
  אם הסמינריון הוא בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.3092.01 בשולי אירופה: מודרניזם יהודי בארצות האסלאם ובישראל ד"ר נח גרבר
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.4000.01 דור המדינה בסיפורת הישראלית פרופ' יוחאי אופנהיימר
  סמינר ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive