• ראשי
 • הקבץ לימודי דתות - פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  הקבץ לימודי דתות (מסגרת 697)
  בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי
  שיעורי חובה - 4 ש"ס
  שנה א' מתכנית הלימודים במדעי הדתות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0697.1002.01 מבוא למדעי הדתות א': אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת ד"ר אהרון אנגלברג
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.1010.01 מבוא למדעי הדתות ב': פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת** פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.1005.01 תרגיל במבוא למדעי הדתות פרופ' ברברה מאייר
  תרגיל ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • *ניתן לבחור בתרגיל במקום 2 ש"ס מלימודי הליבה
 • שיעורי ליבה - יש לבחור ב- 6 ש"ס
  קורס שלא יילמד בליבה מומלץ שיילמד כבחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.2486.01 מבוא לדתות סין פרופ' מאיר שחר
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר נורית צפריר
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1016.01 מבוא לפילוסופיה של הדת ד"ר נחמה ורבין
  שיעור ה 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  שיעורי בחירה
  ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
  רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים של התכנית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן
  א' 0671.1045.01 מבוא למצרים העתיקה ד"ר דבורה סוויני
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2237.01 מבוא לתיאוריות של מיתוסים ד"ר מעין מזור
  שיעור ד 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0662.2970.01 דת וכלכלה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  בחירה - אירופה ונצרות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1221.01 הדת היוונית ושינויה עד ערב התנצרות האימפריה הרומית פרופ' סילבי הוניגמן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  בחירה יהדות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0677.1293.01 ההיסטוריה של התפילה היהודית פרופ' שמחה גולדין
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0677.1058.01 ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל פרופ' דוד אסף
  שו"ת ג 20:00-16:00 103 ווב מטלה
  א' 0616.1022.01 מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית א פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  א' 0677.1061.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב) פרופ' ג'רמי כהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1295.01 השבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונות פרופ' מעוז כהנא
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0612.2004.01 לשון המקרא וסגנונו ד"ר טליה סוצקובר
  שו"ת א 12:00-10:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  ב' 0677.1059.01 העולם היהודי בעת החדשה פרופ' חוי דרייפוס
  שו"ת א 14:00-10:00 מטלה
  ב' 0677.1062.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - ב' (ממסעי הצלב ואילך) פרופ' ג'רמי כהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 0616.1023.01 מיהו יהודי ומהי יהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית ב פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' 0677.1062.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - ב' (ממסעי הצלב ואילך) פרופ' ג'רמי כהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  בחירה באיסלאם
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.2111.01 מבוא לתיאולוגיה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • מי שלמד את הסמינר בנושא זה לא יכול הרשם לקורס
 • דרישת קדם הקורס מושגי יסוד באסלאם
 • א' 0622.2304.01 מבוא לצופיות ד"ר אירית בק
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0631.1130.01 מושגי יסוד באסלאם ד"ר עליזה שניצר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00
  א' 0631.1330.01 מבוא להלכה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • יש לשים לדרישות הקדם בקורס
 • א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר נורית צפריר
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0622.3234.01 האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי ד"ר מירה צורף
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 10:00-08:00 מקוון -
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0631.2230.01 קוראן ופרשנות ד"ר עליזה שניצר
  שו"ת ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0631.2111.01 מבוא לתיאולוגיה אסלאמית פרופ' קמילה אדנג
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0622.2023.01 השיעה בעולם הערבי: מהשוליים להעצמה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0631.2006.01 האחים המוסלמים - עיון בהגותם מר ישראל שרנצל
  שיעור ג 16:00-12:00 מקוון - מטלה
  בחירה ממזרח אסיה
  קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה אינם מיועדים לתלמידי החוג
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.2510.01 דת, חברה, תיירות ואקולוגיה בהימלאיה ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2425.01 דת וחברה ביפן המודרנית ד"ר ארז יוסקוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.2473.01 בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה ד"ר רועי צהר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.2223.01 פילוסופיה הודית - שיעור המשך ד"ר רועי צהר
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0687.2515.01 הינדואיזם חי בהודו העכשווית : דת, חברה ופוליטיקה ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור א 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  ב' שיעור א 16:00-14:00 280 גילמן
  פרוסמינרים במזרח אסיה = קורסי בחירה
  לפני הרישום - יש לשים לב לדרישות קדם בחוג
  סמינרים במזרח אסיה מחייבים פרו"ס בתחום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.2213.01 סוגיות מרכזיות בבודהיזם ד"ר רועי צהר
  פרו"ס ג 12:00-10:00 260 גילמן מטלה
  סמינריונים
  מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
  סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה
  סמינרים ביהדות
  יש לשים לב לדרישות הקדם בחוג הרלוונטי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.3099.01 שנאת ישראל בנצרות הקתולית פרופ' ג'רמי כהן
  סמינר ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.3092.01 בשולי אירופה: מודרניזם יהודי בארצות האסלאם ובישראל ד"ר נח גרבר
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.2109.01 בין גברים לנשים: הלכה וחוק בתקופת המשנה והתלמוד ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ה 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  סמינרים בחוג ללימודי הערבם והאסלאם
  לפני הרישום יש לוודא דרישות קדם בחוג
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0631.3003.01 קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש ד"ר עליזה שניצר
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
  סמינרים במזרח אסיה
  סמינרים במזרח אסיה מחייבים פרו"ס בתחום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.3460.01 הראמאיינה עכשיו: תרבות, מגדר ופוליטיקה בראי האפוס ההודי ד"ר לוי שחם אילנית
  סמינר ב 12:00-10:00 455 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 א361 גילמן
  סמינרים בחוג להיסטוריה כללית
  לפני הרישום - יש לשים לב לדרישות קדם בחוג
  הרישום לסמינרים בהסטוריה מחייב שו"ת בהיסטוריה בתק' הרלוונטי
  בסמינרים מהסטוריה (0621) מועד הגשת עב' רפראט מוקדם
  ממועד הגשת עבודת הסמינר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.2043.01 ביזנטיון בין שתי תקופות: שלטונו של הקיסר הראקליוס (641-610). פרופ' אבשלום לניאדו
  סמינר ה 12:00-08:00 מקוון - מטלה
  סמינרים מהתכנית ללימודי דתות
  הסמינרים הינם לתואר שני הפתוחים לתלמידים התואר הראשון בהקבץ
  לפני הרישום, יש לודא דרישות קדם
  סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0697.4103.01 קירקגור על אמונה ומחאה ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.4109.01 הפולמוס היהודי-נוצרי-פגאני בעת העתיקה פרופ' גדעון בוהק
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0697.4101.01 ייסורים ואהבה: מבט משווה בין פילוסופיות דתיות פרופ' רון מרגולין
  ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ב 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0697.4127.01 על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות ד"ר עליזה בזק
  סמינר ד 14:00-12:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0697.4113.01 מבוא לדתות עולם- אף דת אינה אי פרופ' ברברה מאייר
  סמינר ד 14:00-12:00 260 גילמן מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive