• ראשי
 • הקבץ מדעי החברה - פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  הקבץ מדעי החברה (מסגרת 100)
  תלמידים שחוגם השני הינו ממדעי החברה
  לא יכולים ללמוד קורסים השייכים לחוג השני שלהם
  קורס בן 3 ש"ס ייחשב כ-2 ש"ס בהקבץ
  אלא אם יוצמד לו קורס נוסף בן 3 ש"ס
  בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי
  שיעורי מבוא כלל פקולטטיים
  במבואות עם תרגילים - התרגיל חובה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1009.1820.01 מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה** ד"ר פלייסיג דידה
  שו"ת ד 10:00-08:00 אולם זאב סגל מטלה
  קורסים מהחוג לסוציולוגיה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1041.1101.01 מבוא לאנתרופולוגיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שיעור ב 14:00-12:00 101 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.02 מבוא לאנתרופולוגיה ד"ר קרבאל-טובי מיכל
  שיעור ב 16:00-14:00 101 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.03 מבוא לאנתרופולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ב 16:00-14:00 204 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.04 מבוא לאנתרופולוגיה מר זלצר זוביידה אוהד
  תרגיל ב 18:00-16:00 204 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.05 מבוא לאנתרופולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ב 18:00-16:00 004 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.06 מבוא לאנתרופולוגיה מר זלצר זוביידה אוהד
  תרגיל ג 18:00-16:00 004 נפתלי מטלה
  א' 1041.1101.07 מבוא לאנתרופולוגיה גב' חאג' יחיא אלאא
  תרגיל ד 16:00-14:00 103 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.01 מבוא לסוציולוגיה פרופ' מזרחי ניסים
  שיעור ב 10:00-08:30 101 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.03 מבוא לסוציולוגיה גב' זלצברג ענת
  תרגיל ב 12:00-10:00 103 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.04 מבוא לסוציולוגיה גב' זלצברג ענת
  תרגיל ג 16:00-14:00 208 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.05 מבוא לסוציולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ד 16:00-14:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1041.1102.06 מבוא לסוציולוגיה מר תבל עופר
  תרגיל ד 18:00-16:00 103 נפתלי מטלה
  לתלמידי שנים ב'-ג'
  יש לשים לב לדרישות הקדם בקורסים השונים
  ולוודא שנלמד שיעור מבוא בתחום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1041.3100.01 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו ד"ר שרון סמדר
  שיעור ד 17:00-14:00 מטלה
  א' 1041.3100.04 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו גב' ציון רותם
  תרגיל ד 18:00-17:00 מטלה
  א' 1041.3100.05 תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו גב' שמש לירון
  תרגיל ד 18:00-17:00 מטלה
  ב' 1041.3590.01 מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה ד"ר הרפז יוסי
  שו"ת ד 12:00-09:00 מטלה
  ב' 1041.3596.01 חברה ותרבות ביפן פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרה
  שו"ת ג 19:00-16:00 מטלה
  ב' 1041.2618.01 אוכלוסייה וחברה ד"ר ששון יצחק
  שו"ת ג 19:00-16:00 מטלה
  ב' 1041.2614.01 רפואה וחברה פרופ' מזרחי ניסים
  שו"ת א 18:30-16:00 מטלה
  קורסים ממדעי המדינה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.1002.01 פוליטיקה ומשטר בישראל פרופ' אמל ג'מאל
  שיעור ב 13:00-10:00 201 נפתלי מטלה
  א' 1031.1002.02 פוליטיקה ומשטר בישראל גב' משולם גילי
  תרגיל ב 14:00-13:00 208 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1002.06 פוליטיקה ומשטר בישראל ד"ר שומר יעל
  שיעור ב 14:00-11:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1002.09 פוליטיקה ומשטר בישראל גב' משולם גילי
  תרגיל ב 15:00-14:00 204 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.01 מבוא למחשבה פוליטית פרופ' מייזלס תמר
  שיעור א 17:00-14:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1031.1400.04 מבוא למחשבה פוליטית מר חזוני הדר אחיעד
  תרגיל א 18:00-17:00 425 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1400.06 מבוא למחשבה פוליטית ד"ר להט גולן
  שיעור ב 19:00-16:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1400.07 מבוא למחשבה פוליטית מר בראל יותם
  תרגיל ב 20:00-19:00 110 נפתלי מטלה
  א' 1031.1800.01 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית ד"ר מנדלקרן רונן
  שיעור ד 19:00-16:00 101 נפתלי מטלה
  א' 1031.1800.04 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית מר בראל יותם
  תרגיל ד 15:00-14:00 206 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1800.06 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית ד"ר מנדלקרן רונן
  שיעור ד 19:00-16:00 110 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1800.08 מנהל ציבורי ומדיניות ציבורית מר בראל יותם
  תרגיל ד 16:00-15:00 201 נפתלי מטלה
  א' 1031.1900.01 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה ד"ר נבון עמנואל
  שיעור ג 20:00-17:00 201 נפתלי מטלה
  א' 1031.1900.04 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה מר פרנקו עידן
  תרגיל ב 16:00-15:00 מטלה
  ב' 1031.1900.06 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה ד"ר נבון עמנואל
  שיעור ג 19:00-16:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1031.1900.08 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה גב' גוזלן עדי
  תרגיל א 11:00-10:00 101 נפתלי מטלה
  א' 1031.2105.01 מחשבה מדינית בת זמננו ד"ר להט גולן
  שיעור א 14:00-12:00 מטלה
  א' 1031.2105.02 מחשבה מדינית בת זמננו גב' רותם מיכל
  תרגיל ב 19:00-18:00 מטלה
  ב' 1031.2105.07 מחשבה מדינית בת זמננו פרופ' מייזלס תמר
  שיעור ג 16:00-14:00 מטלה
  ב' 1031.2105.09 מחשבה מדינית בת זמננו מר חזוני הדר אחיעד
  תרגיל ג 14:00-13:00 מטלה
  א' 1031.2106.01 פוליטיקה השוואתית ד"ר קלאובר יבגני
  שיעור א 12:00-10:00 מטלה
  א' 1031.2106.02 פוליטיקה השוואתית גב' גוזלן עדי
  תרגיל ג 17:00-16:00 מטלה
  ב' 1031.2106.06 פוליטיקה השוואתית פרופ' שיין יוסף
  שיעור ג 12:00-10:00 201 נפתלי מטלה
  ב' 1031.2106.09 פוליטיקה השוואתית גב' גוזלן עדי
  תרגיל ג 13:00-12:00 מטלה
  ב' 1031.2103.01 כלכלה פוליטית ד"ר שדה טל
  שיעור ד 12:00-10:00 מטלה
  ב' 1031.2103.03 כלכלה פוליטית מר זהבי דניאל
  תרגיל ד 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1031.3674.01 הפרטה: שיקולים כלכליים ותהליך פוליטי ד"ר זהבי עמוס
  שיעור ג 18:00-15:00 מטלה
  א' 1041.1105.01 מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברה מר ותד לואי
  שיעור ה 13:00-10:00 201 נפתלי מטלה
  א' 1041.1105.02 מקורות היסטוריים ואינלקטואליים של מדעי-החברה גב' סארג'י מרח
  תרגיל ה 10:00-09:00 מטלה
  ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
  רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים של התכנית
  לתלמידי שנים ב'-ג'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1031.2108.01 אסטרטגיה בעידן המודרני פרופ' גת עזר
  שיעור ב 12:00-10:00 מטלה
  א' 1031.2108.04 אסטרטגיה בעידן המודרני מר פלדמן דורון
  תרגיל ג 15:00-14:00 מטלה
  ב' 1031.2108.06 אסטרטגיה בעידן המודרני פרופ' גת עזר
  שיעור ב 12:00-10:00 מטלה
  ב' 1031.2108.07 אסטרטגיה בעידן המודרני גב' אביאל שיר
  תרגיל ב 15:00-14:00 מטלה
  מהחוג לתקשורת
  יש לשים לב לדרישות הקדם בקורסים השונים
  קורסים מתקדמים .לוודא שנלמד שיעור מבוא בתחום
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1085.2203.01 תורות ההשפעה פרופ' דביר שירה
  שיעור ג 12:00-10:00 101 נפתלי מטלה
  א' 1085.2204.01 מפת התקשורת ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  שיעור ה 12:00-10:00 101 נפתלי מטלה
  ב' 1085.2229.01 אתיקה ומדיניות התקשורת ד"ר פלג ענת
  שיעור ב 18:00-16:00 מטלה
  מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0662.1962.01 תרבות וקוגניציה ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ב 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0662.2969.01 אתיקה מעשית מר דן להב
  מר סלע נבו
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1960.01 תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 16:00-14:00 מטלה
  א' 0662.2095.01 ילדים בעידן של כלכלה גלובלית ד"ר פפרמן טליה
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 1843.0621.01 סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית ד"ר אלחנתי משה
  שיעור ד 12:00-10:00 מטלה
  א' 0662.2252.01 תחת גלגלי הצדק ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0662.1137.01 סוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער ד"ר יובל גוז'נסקי
  שיעור ה 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.2603.01 מדע בדיוני ד"ר ענבר קמינסקי
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1307.01 ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל ד"ר אפרים דוידי
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0662.2235.01 רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים* ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
 • סגור בפני מי שלמדו את הקורס "ארגומנטציה בפעולה" בעבר
 • ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0662.2010.01 מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה ד"ר חנה לבנת
  שיעור ג 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0662.1151.01 ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים ד"ר עידן שמעוני
  שיעור ג 14:00-12:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0662.1031.01 רטוריקה והמסר התקשורתי ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 16:00-14:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.1304.01 רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים ויצירות ד"ר אלי אילון
  שיעור ג 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0662.2970.01 דת וכלכלה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 18:00-16:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2125.01 רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0662.2128.01 עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים ד"ר חפץ שרון
  שיעור ד 10:00-08:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.1761.01 מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי ד"ר משה אלחנתי
  שיעור ד 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2231.01 תרבות זמננו: רעיון המודרניות ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  ב' 0662.2623.01 לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנוע ד"ר נדיה אליס
  שיעור ה 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0662.2965.01 עלייתה של גלובליזציה ונפילתה (2020-1990) ד"ר אפרים דוידי
  שיעור ה 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה
  ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
  רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים של התכנית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0603.01 מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1883.0302.01 המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים ופתרונות ד"ר ורד בלאס
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות ד"ר טל קוגמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה ד"ר פוריאן רונית
  שיעור א 20:00-18:00 מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive