• ראשי
 • הקבץ צדק חברתי - פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  הקבץ צדק חברתי (מסגרת 400)
  בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" וקורס מבואי
  שיעור חובה (2 ש"ס)
  תלמידים שהשלימו את החובות יכולים
  ללמוד קורס זה כ"ליבה"/ "בחירה"
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.2252.01 תחת גלגלי הצדק ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  שיעורי ליבה
  לבחור 4 ש"ס מההצע שלהלן
  כל קורס שלא יבחר כליבה יכול להבחר כבחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.2969.01 אתיקה מעשית מר דן להב
  מר סלע נבו
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  או
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0662.1292.01 רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים פרופ' שי פרוגל
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1307.01 ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל ד"ר אפרים דוידי
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0612.2143.01 צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 104 רוזנברג מטלה
  ב' 0662.2965.01 עלייתה של גלובליזציה ונפילתה (2020-1990) ד"ר אפרים דוידי
  שיעור ה 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  שיעורי בחירה
  מחוגי הפקולטה למדעי הרוח
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.7585.01 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך ד"ר נוה פרומר
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  ב' 1880.0901.02 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  ב' 0621.1821.01 אירופה 1917-1989, קונפליקטים חברתיים ופוליטיים ד"ר שגיא שפר
  שו"ת ד 14:00-10:00 449 גילמן מטלה
  א' 0723.2013.01 אי שיוויון חברתי בראי החינוך גב' שהרבני טלי
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 1884.0203.01 דגמים של יזמות ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 20:00-18:00 326 גילמן מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0349.1407.01 מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה פרופ' יובל פורטוגלי
  שו"ת ב 14:00-12:00 120 יד אבנר מטלה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 120 יד אבנר
  ב' 0723.1201.01 חינוך ושינוי חברתי: היבטים סוצולוגיים, אידיולוגיים והיסטוריי ד"ר גובני יובל
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0687.2166.01 עולם העבודה ביפן הגלובאלית ד"ר בייקוביץ אביטל
  שיעור ה 12:00-10:00 277 גילמן מטלה
  קורסים משלבי עשייה - לבחירה אחד בלבד מהנ"ל
  ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה
  רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים של התכנית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 1883.0101.01 אורח חיים בריא במאה ה-21 ד"ר רונית יעקובוביץ
  שיעור א 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה ד"ר פוריאן רונית
  שיעור א 20:00-18:00 מטלה
  א' 1883.0602.01 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה ד"ר עופר נורדהיימר נור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  ב' 1883.0603.01 מעורבות אזרחית - ידע, עמדה והשפעה ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ד 20:00-18:00 מטלה
  ב' 1883.0401.01 האתגר הסביבתי - ידע מקדם פתרונות פרופ' אבלסון אביגדור
  שיעור ג 18:00-16:00 מטלה
  א' 1883.0604.01 ילדים ובעלי חיים: סוגיות היסטוריות, חברתיות וחינוכיות ד"ר טל קוגמן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  שיעורים מפקולטות אחרות - ניתן לבחור שיעור אחד בלבד
  לתלמידי שנים ב'-ג' , לאחר סיום החובות
  שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות
  שימו לב- קורס בהיקף 3 ש"ס ישוקלל כ-2 ש"ס, אלא אם יצורף אליו
  בהקבץ קורס נוסף בן 3 ש"ס (שניהם ישוקללו כ-6 ש"ס).
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 1041.2608.01 ארגונים וחברה פרופ' קלב אלכסנדרה
  שו"ת א 15:00-12:00 מטלה
  א' 0851.6201.01 פריק באופן ביקורתי:קולנוע ומוגבלות ד"ר גרינברג סלבה
  שיעור א 20:00-18:00 211 מכסיקו מטלה
  א' 1031.3688.01 Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afte ד"ר זומר אודי
  שיעור ה 15:00-12:00 מטלה
  א' 1085.2204.01 מפת התקשורת ד"ר ברק-ברנדס סיגל
  שיעור ה 12:00-10:00 101 נפתלי מטלה
  א' 0851.6741.01 אלימות בקולנוע דר פדלון דור
  שיעור ה 12:00-08:00 מטלה
  ב' 1041.3102.01 חברה בישראל** ד"ר הרפז יוסי
  שיעור ד 17:00-14:00 מטלה
  ב' 0851.6742.01 רב -תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראל ד"ר אלוש לברון מירב
  שיעור ד 20:00-18:00 120 מכסיקו מטלה
  סמינריונים
  מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666
  לפני הרישום יש לשים לב לתנאי הקדם
  ד"ק בחוג להיסטוריה - מבוא או שו"ת בתקופה של הסמינריון
  בחלק מהחוגים מועדי הגשת הרפראט שונה ממועד הגשת הסמינר
  סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.3222.01 דור שלם דורש שינוי-צעירים, מחאה וצדק חברתי במזה"ת ד"ר מירה צורף
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0662.3123.01 העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים ד"ר תובל עתליה
  סמינר ג 12:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  ב' 0662.3085.01 היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו ד"ר משה אלחנתי
  סמינר ד 14:00-12:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0621.9073.01 דיכוי, התנגדות ורפורמה מאחורי מסך הברזל ד"ר דינה מויאל
  סמינר ה 20:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive