• ראשי
 • שנה א'

   

   

   

  הקורס החקף שעות
  מיומניות יסוד - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי  - קורס במיומנויות קריאה 2  ש"ס

  הלשון העברית לתקופותיה (שיעור)

  2 ש"ס

  קריאה בטקסטים מלשון המקרא עד לשון התנאים (תרגיל)  2 ש"ס

  ניקוד עברי [1]

  4 ש"ס

  תחביר עברי [1]

  2 ש"ס

  הדקדוק הערבי [2]

  4 ש"ס

  קורס מגוון - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי  (ש'+ת')

  2 +2 ש"ס

   

  עם תום שנת הלימודים הראשונה בחוג חייבים תלמידי הלשון העברית לעמוד בבחינת בקיאות בטקסטים מן המקרא

  [1] ציון "עובר" בקורס זה הוא 85 ומעלה. פטורים מן הקורס תלמידים שיעמדו בבחינה (בלא קורס) בציון זה.

  [2] פטורים מן הקורס תלמידים שלמדו ערבית בבית הספר התיכון, נבחנו בבחינת הבגרות ברמה של  3 יחידות או יותר וקיבלו 80 לפחות ברמת 3 יחידות ו-70 לפחות ברמה שמעל 3 יחידות. יועץ החוג רשאי להעניק פטור מן הקורס על יסוד ידיעת ערבית של התלמיד שלא מכוח המסגרת האמור

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive