• ראשי
 • שנה א'

   

   

  הקורס היקף שעות 
  מיומנויות יסוד - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי – קורס במיומנויות קריאה 2 ש"ס 

  מבוא לבלשנות שמית

  4 ש"ס

  הלשון העברית לתקופותיה (שיעור

  2 ש"ס

  קריאה בטקסטים מלשון המקרא עד לשון התנאים (תרגיל)  2 ש"ס

  קורס מגוון - מבוא למקרא (חלקים א'+ב') או מבוא לבלשנות: מבט פנורמי (ש'+ת')

  2 +2 ש"ס

  שיעורים תיאורטיים

  6-4 ש"ס

   
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive