• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  לשון עברית - תואר ראשון
  לימודי חובה שנה א' (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
 • שיעור זה זהה לשיעור 'הלשון העברית לתקופותיה'
 • א' 0614.1403.01 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • שיעור זה הוא חלופה לתרגיל 'הלשון העברית לתקופותיה'
 • ב' 0614.1403.02 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור ד 14:00-12:00 002 רוזנברג מטלה
 • שיעור זה הוא חלופה לתרגיל 'הלשון העברית לתקופותיה'
 • שנה א' מיומנויות (מסגרת 121)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.1404.01 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית מר טל קיטנפלון
  שו"ת ד 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  א' 0614.1405.01 ניקוד עברי גב' עינב פלק
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 14:00-12:00 205 רוזנברג
  א' 0614.1407.01 תחביר עברי ד"ר עינת גונן
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  ב' 0614.1405.02 ניקוד עברי גב' עינב פלק
  שיעור ב 12:00-10:00 104 רוזנברג מטלה
  ב' שיעור ד 12:00-10:00 103 ווב
  ב' 0614.1407.02 תחביר עברי גב' עינב פלק
  שיעור ב 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שנים א' - ג'
 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף ואילך חייבים
 • להשלים לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט
 • להלן:
 • לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה (4 ש"ס)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.6003.01 Contemporary research1: Academic Reading in English פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
 • קורס בשפה האנגלית מומלץ החל משנה ב'. תלמיד שהשתתף בקורס
 • בשפה האנגלית בחוג לימודיו השני, יבחר קורס בחירה נוסף
 • בהיקף של 2 ש"ס.
 • ב' 0614.1409.01 תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית ד"ר אילת קמינצקי
  תרגיל א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
 • חובה בשנה א'
 • לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש"ס) מסגרת 444
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.1011.03 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' דניאלה מגדל
  תרגיל ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.1011.05 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' ענבל קופרוסר
  תרגיל ד 18:00-16:00 103 ווב מטלה
  שנה ב' שיעורי חובה (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.2433.01 לשון חז"ל ד"ר חנן אריאל
  שו"ת ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  אב 0614.2158.01 תורת ההגה והצורות ד"ר חנן אריאל
  שו"ת ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0614.2434.01 סמנטיקה ד"ר ורד סיידון
  שו"ת ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0614.2436.01 תחביר למתקדמים** ד"ר ורד סיידון
  שו"ת ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • דרישת קדם ל'תחביר למתקדמים': הקורס 'תחביר עברי'
 • שנים ב' ו-ג' שיעורי חובה (מסגרת 320)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.3001.01 ארמית מקראית** ד"ר עמנואל מסטיי
  שו"ת ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0624.3001.01 מבוא לארמית מדוברת פרופ' יחזקאל מוצפי
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 18:00-16:00 מקוון -
 • חובה להשתתף בשיעור אחד בלבד משני השיעורים לעיל:
 • או ארמית מקראית או מבוא לארמית מדוברת.
 • בשיעור שלא נבחר כשיעור חובה ניתן להשתתף כשיעור בחירה.
 • ב' 0614.3003.01 מדקדקי ימה"ב ד"ר חנן אריאל
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  שיעורי בחירה (מסגרת 225)
 • במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 8 ש"ס ממבחר השיעורים
 • להלן:
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.1408.01 מבוא לארמית בבלית פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  אב 0624.1001.01 השפות השמיות: מבט השוואתי ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • שיעור זה זהה לשיעור 'מבוא לבלשנות שמית'
 • א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0624.3001.01 מבוא לארמית מדוברת פרופ' יחזקאל מוצפי
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 18:00-16:00 מקוון -
  א' 0614.2159.01 הוראת הדקדוק ד"ר עינת גונן
  שיעור ב 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא (ב) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0624.3002.01 ארמית חדשה מדוברת וכתובה פרופ' יחזקאל מוצפי
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' שיעור ג 18:00-16:00 מקוון -
  ב' 0614.3013.01 התגבשות התקן בעברית הישראלית: הלכה ומעשה ד"ר עינת גונן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0614.2435.01 פרגמטיקה ד"ר ורד סיידון
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • דרישת קדם ל'פרגמטיקה': הקורס 'סמנטיקה'
 • שיעורי בחירה לתלמידי מ"א פתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0614.3013.01 התגבשות התקן בעברית הישראלית: הלכה ומעשה ד"ר עינת גונן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0614.6004.01 מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  ב' 0614.6007.01 קריאה בטקסטים: מלשון האמוראים עד לשון ההשכלה ד"ר אילת קמינצקי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0671.2567.01 אוגרית, תרבותה ושכניה** דר' שירלי נתן יולזרי
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  סמינריונים (מסגרת 360)
 • תלמידי החוג ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא
 • יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
 • שימו נא לב: היקף השעות של שני קורסים סמינריונים
 • הוא 8 ש"ס סה"כ. תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של
 • 2 ש"ס בלבד, ישלימו את השעות בקורס בחירה או
 • בקורס סמינריוני נוסף.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.4019.01 גניזת קהיר ולשונה ד"ר אילנה ורטנברג
  סמינר ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • אב 0614.3505.01 סוגיות בתורת ההגה והצורות של העברית הקלאסית ד"ר עמנואל מסטיי
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  אב 0614.4021.01 עיוני לשון ופרשנות במגילות מדבר יהודה ד"ר חנן אריאל
  סמינר ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים.
 • א' 0614.4020.01 עיוני תחביר, משמע ומילון בעברית בת ימינו ד"ר ורד סיידון
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים.
 • דרישת קדם הקורסים: תחביר וסמנטיקה.
 • אב 0614.4770.01 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות פרופ' יחזקאל מוצפי
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • ב' 0614.3603.01 העברית הישראלית במבט דיאכרוני ד"ר עינת גונן
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0614.4026.01 לשונו של ספר איוב ד"ר עמנואל מסטיי
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א
 • לשון עברית תואר שני (מסגרת 620)
  שיעורים לתלמידי תואר שני
 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
 • בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0699.4003.01 העברית הנורמטיבית בת-ימינו פרופ' חיים כהן
  שיעור ב 16:00-14:00 106 רוזנברג מטלה
  א' 0699.4010.01 הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו פרופ' חיים כהן
  שיעור ב 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0614.6004.01 מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  ב' 0614.6007.01 קריאה בטקסטים: מלשון האמוראים עד לשון ההשכלה ד"ר אילת קמינצקי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  סמינריונים לתלמידי תואר שני
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.4019.01 גניזת קהיר ולשונה ד"ר אילנה ורטנברג
  סמינר ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  אב 0614.4018.01 קבוצת מחקר: ההדרת קערות מאגיות מבבל** פרופ' משה מורגנשטרן
  הדרכה אישית מקוון - מטלה
 • הרישום מותנה בריאיון עם המרצה.
 • אב 0614.4023.01 קבוצת מחקר: מעבדה בעברית חדשה** ד"ר עינת גונן
  הדרכה אישית מקוון - מטלה
 • הרישום מותנה בריאיון עם המרצה.
 • א' 0614.4024.01 גלגולי מדרש: מרזי לשון המקרא ללשון האמוראים בבראשית רבה ד"ר חנן אריאל
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0614.4026.01 לשונו של ספר איוב ד"ר עמנואל מסטיי
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  שני הסמינריונים להלן הם סמינריונים מחלקתיים;
  חובה להשתתף בסמינריון מחלקתי אחד במהלך התואר.
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.4013.01 חקר שינויי לשון בעברית הישראלית** ד"ר עינת גונן
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • סמינר מחלקתי
 • אב 0614.4021.01 עיוני לשון ופרשנות במגילות מדבר יהודה ד"ר חנן אריאל
  סמינר ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  אב 0614.4025.01 לשון חז"ל: מוקדם ומאוחר, מזרח ומערב ד"ר עמנואל מסטיי
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
 • דרישת קדם לסמינר: הקורס 'לשון חז"ל'
 • א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר בין-תחומי המוצע לתלמידי החוגים של בית הספר
 • למדעי היהדות וארכיאולוגיה
 • א' 0614.4020.01 עיוני תחביר, משמע ומילון בעברית בת ימינו ד"ר ורד סיידון
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  אב 0614.4770.01 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות פרופ' יחזקאל מוצפי
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0624.4129.01 בלשנות אפרו-אסייתית משווה** ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • סמינר מחלקתי
 • בלשנות שמית
  שנה א' מיומנות (מסגרת 121)
 • תלמידים שלא למדו ערבית חייבים להשתתף בקורס:
 • ערבית א'+ב' על פי ייעוץ עם יועץ החוג.
 • 4 ש"ס מלימודי המיומנות ייחשבו כחלק ממניין השעות לתואר.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.1404.01 הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית מר טל קיטנפלון
  שו"ת ד 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  א' 0631.1210.01 ערבית א' מר יוסף הירש
  שו"ת ב 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  א' שו"ת ה 18:00-14:00 205 רוזנברג
  א' שו"ת א 16:00-12:00 205 רוזנברג
  ב' 0631.1214.01 ערבית ב' מר מאדי קבלאן
  שו"ת א 16:00-12:00 002 רוזנברג מטלה
  ב' שו"ת ג 18:00-16:00 103 ווב
  ב' שו"ת ה 14:00-12:00 002 רוזנברג
  ב' שו"ת ה 16:00-14:00 002 רוזנברג
  לימודי חובה שנה א' (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  א' 0614.1403.01 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0614.1403.02 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור ד 14:00-12:00 002 רוזנברג מטלה
  לימודים הומניסטיים (מסגרת 120) שנים א'-ג'
 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף ואילך חייבים
 • להשלים לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט
 • להלן:
 • לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה (4 ש"ס)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0614.1409.01 תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - מיומנויות קריאה וכתיבה אקדמית ד"ר אילת קמינצקי
  תרגיל א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
 • תרגיל חובה בשנה א'.
 • קורס ברמה נוספת באנגלית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.6003.01 Contemporary research1: Academic Reading in English פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
 • תלמיד שבחר קורס באנגלית בחוג לימודיו השני,
 • ילמד קורס בחירה נוסף במסגרת התוכנית לבלשנות שמית.
 • לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש"ס) מסגרת 444
 • לבחירה אחד משני המבואות להלן:
 • מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.1011.03 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' דניאלה מגדל
  תרגיל ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.1011.05 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' ענבל קופרוסר
  תרגיל ד 18:00-16:00 103 ווב מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא (ב) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0671.2567.01 אוגרית, תרבותה ושכניה** דר' שירלי נתן יולזרי
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  תלמידי שנה א' יכולים לבחור שיעור בהיקף
  של 6-4 ש"ס ממבחר השיעורים התיאורטיים להלן.
  שנים א'-ב'-ג'
  שיעורים תיאורטיים (מסגרת 220)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0624.1001.01 השפות השמיות: מבט השוואתי ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • שיעור זה זהה לשיעור 'מבוא לבלשנות שמית'
 • א' 0627.1120.01 פונטיקה ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ב 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 001 ווב
  א' 0624.2004.01 אתיופיה: שפה, תרבות וחברה ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.1022.01 פונולוגיה מתחילים פרופ' אותי בת-אל
  שיעור ב 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 001 ווב
 • דרישת קדם: הקורס פונטיקה.
 • ב' 0624.6001.01 שפות דרום ערב החדשות ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • שיעור לתלמידי מ"א הפתוח לתלמידי ב"א מתקדמים
 • ב' 0614.6004.01 מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  *תלמידי התוכנית לבלשנות שמית יכולים להשתתף בסמינריונים
  *כשיעורי בחירה. נא ראו להלן מסגרת " קורסים סמינריוניים".
  שפות (מסגרת 227)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0624.1108.01 געז למתחילים ד"ר אנבסה טפרה
  שו"ת א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  אב 0614.1408.01 מבוא לארמית בבלית פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0624.3003.01 אמהרית למתחילים ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0624.3004.01 אמהרית מדוברת ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' שיעור ג 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0624.3001.01 מבוא לארמית מדוברת פרופ' יחזקאל מוצפי
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 18:00-16:00 מקוון -
  ב' 0624.3002.01 ארמית חדשה מדוברת וכתובה פרופ' יחזקאל מוצפי
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' שיעור ג 18:00-16:00 מקוון -
  סמינריון מסגרת (360)(ב"א), (620)(מ"א)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0624.4130.01 שפה, מחשבה ותרבות ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  סמינר ד 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר בין-תחומי המוצע לתלמידי החוגים של בית הספר
 • למדעי היהדות וארכיאולוגיה
 • תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
 • להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
 • אב 0614.4770.01 דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות פרופ' יחזקאל מוצפי
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0624.3507.01 כתובות פיניקיות ופוניות מתקופת המקרא ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  סמינר ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ב 20:00-18:00 מקוון -
  ב' 0624.4126.01 המרקם הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה ד"ר אנבסה טפרה
  סמינר ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0624.4129.01 בלשנות אפרו-אסייתית משווה** ד"ר לטיציה צ'רקווליני
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • סמינר מחקרי לתלמידי מ"א
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive