• ראשי
 • תוכנית אופקים חדשים בחוג להיסטוריה

  תוכנית "אופקים חדשים"

   תוכנית מלגות חדשה לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים בלימודי מקצועות היהדות והוראה.

  התוכנית תחל לפעול בתש"פ על בסיס הידע והנסיון שנצברו בתוכנית "אופקים" הוותיקה, ואשר בוגריה פועלים בהצלחה רבה כבר למעלה מעשור בשדה החינוכי, ממלאים תפקידי מפתח בבתי הספר וחלקם אף השתלבו בתפקידי ניהול ובעיצוב מדיניות חינוכית ופדגוגית במשרד החינוך.  

  תלמידי התוכנית ילמדו במסלול הכשרה ייחודי שנבנה במיוחד בעבורם, המדגיש במיוחד את המקצועות מחשבת ישראל ותנ"ך. שילוב החוגים המומלץ לצורך זה הוא של החוגים לפילוסופיה יהודית ומקרא (ותלמידי מסלול משולב זה גם יזכו בתמיכה כלכלית מורחבת). חוגים נוספים אפשריים לבחירה כחוג נוסף הם: לשון עברית, ספרות, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל, פילוסופיה והתוכנית הרב תחומית במדעי הרוח. לפרטים נוספים בנוגע למסלולי הלימוד המוצעים יש לפנות למזכירויות החוגים או למזכירות התוכנית.

   

  מטרות

   מטרת התוכנית להכשיר עתודה של מחנכים, אנשי רוח, בעלי כישורים גבוהים במיוחד, שיובילו ויקדמו את הוראת מקצועות היהדות בחטיבות הביניים ובבתי הספר התיכונים הממלכתיים, כמו גם פעילות חברתית קהילתית מתוך מחויבות לתפיסת היהדות כתרבות. התוכנית מדגישה את הוראת היהדות כמסורת אתית עמוקה, וכתרבותו ההיסטורית, הדינמית והעכשווית של העם היהודי.

  תוכנית "אופקים" תכשיר את בוגריה להוראת מקצועות היהדות ושאר המקצועות ההומניסטיים הנלמדים בבית הספר התיכון מתוך גישה ביקורתית ופלורליסטית ליצירה היהודית לדורותיה, בהתאם לרוחה  הייחודית של מערכת החינוך הממלכתית. זאת מתוך שאיפה ומחויבות לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית המקיימת סינתזה תרבותית אמיתית בין מקורות היהדות ההיסטוריים וערכי התרבות המודרנית, הדמוקרטיה והמדע. התוכנית תעודד את בוגריה להמשיך ללימודי תואר שני במדעי היהדות בתמיכת בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג. 

  התוכנית נתמכת על ידי אוניברסיטת תל אביב המכירה בחשיבות האקדמית, התרבותית והלאומית שלה ושואפת לחזקה ולפתחה בעתיד, בשיתוף עם אגף מורשת במשרד החינוך וצוותי החשיבה ופיתוח תוכניות הלימודים של המשרד.

   

  ​התחייבות

  בוגרי התוכנית יתחייבו ללמד לאחר תום לימודיהן/ם בתוכנית במערכת החינוך הממלכתית את תחום הדעת 'מחשבת ישראל' או 'תרבות יהודית ישראלית' ו/או מקרא או תחום המקצועי החילופי שלמדו מתחומי מדעי היהדות, בהיקף מחצית המשרה לפחות, למשך שלוש שנים לפחות. התוכנית תעודד את בוגריה להמשיך וללמד במערכת החינוך, לקבל על עצמם תפקידים משמעותיים במערכת, להתקדם בתוכה ולקדם אותה.

  לאתר התוכנית 

  תלמידי החוג להיסטוריה כללית אשר יתקבלו לתכנית "אופקים" יידרשו בלימודי המסלול הדו-חוגי בחוג, בהיקף לימודים של 50 ש"ס, אך יצטרכו לעמוד בשאר דרישות החוג במסלול הדו-חוגי וישתתפו במהלך לימודיהם לתואר הראשון במסגרות לימוד לפי הפרוט הבא:

  לימודים הומניסטיים

  סה"כ 4 ש"ס

  סדנת יסוד – חשיבה היסטורית (שנה א' סמסטר א')

  4 ש"ס

  לימודים דיסציפלינרים

  סה"כ 42 ש"ס

  שני שיעורי חובה מבואיים (שנה א', סמסטר א' + ב')

  4 ש"ס

  חמישה שות"ים:

  שו"ת חובה ראשית העידן המודרני (המאה ה-19) (שנה א' סמסטר א')

  לפחות שו"ת אחד מהתקופה הפרה מודרנית, או לפחות שו"ת אחד מהתקופה המודרנית.

  20 ש"ס

  שיעור בחירה בחוג

  2 ש"ס

  שלושה סמינריונים

  12 ש"ס

  שפה זרה שנייה ברמת מתחילים- (חובה)

  4 ש"ס

  לימודי הרחבה

   סה"כ 4 ש"ס

  סמינר רביעי או פרויקט היסטוריה מעשית                 

  או

  שפה זרה שנייה ברמת מתקדמים

  או

  לימודי עריכה או תרגום

  4 ש"ס

  סה"כ

  50 ש"ס

   
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive