פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

תואר ראשון
קורסי חובה לתלמידי שנה א'
סמסטר א'
סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
א' 0621.1219.01 מבוא לאירופה הקדם מודרנית 1600-400 ד"ר נעמה כהן-הנגבי
שיעור ג 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
-
 • יש לבחור קבוצה אחת מבין הקבוצות הבאות
 • א' 0621.1440.01 סדנת חשיבה היסטורית פרופ' אבשלום לניאדו
  שו"ת ב 12:00-08:00 497 גילמן מטלה
  א' 0621.1440.02 סדנת חשיבה היסטורית ד"ר מיכל שפירא
  שו"ת ב 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  א' 0621.1440.03 סדנת חשיבה היסטורית פרופ' חררדו לייבנר
  שו"ת א 18:00-14:00 261 גילמן מטלה
  א' 0621.1440.04 סדנת חשיבה היסטורית ד"ר אמיר טייכר
  שו"ת ה 12:00-08:00 262 גילמן מטלה
  -
  סדנה לדוברי ערבית.
 • יש ללמוד בסמסטר הראשון במקביל לסדנת חשיבה היסטורי
 • -
  שו"ת חובה ראשית העולם המודרני
 • יש לבחור קבוצה אחת מבין הקבוצות הבאות
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1685.01 ראשית העולם המודרני: בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ פרופ' איריס רחמימוב
  שו"ת ה 18:00-14:00 305 גילמן מטלה
  א' 0621.1685.02 ראשית העולם המודרני: בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ ד"ר ורה קפלן
  שו"ת ב 16:00-12:00 305 גילמן מטלה
  א' 0621.1685.03 ראשית העולם המודרני: בדגש על מערב אירופה ואמל"ט במאה ה-19 ד"ר אורי פרויס
  שו"ת ד 18:00-14:00 305 גילמן מטלה
  -
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1222.01 The View from the Periphery: Life in the Provinces of the Ro פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  -
  סדנת חשיבה היסטורית
 • יש לבחור קבוצה אחת מבין השתיים. לאלה שלא למדו בסמסטר א'
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1440.05 סדנת חשיבה היסטורית ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  שו"ת ד 12:00-08:00 262 גילמן מטלה
  ב' 0621.1440.06 סדנת חשיבה היסטורית ד"ר עודד רבינוביץ
  שו"ת ב 18:00-14:00 209 דן-דוד מטלה
  -
  ראשית העולם המודרני
 • לאלה שלא למדו בסמסטר א'
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1685.04 ראשית העולם המודרני: מהפכות, מעמדות ומכונות פרופ' מיכאל זכים
  שו"ת א 16:00-14:00 305 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 16:00-14:00 305 גילמן
  שיעורי בחירה (מסגרת 120)
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1092.01 חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכל פרופ' גדי אלגזי
  שיעור ג 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה ד"ר אמיר טייכר
  שיעור ג 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  -
  קורסי בחירה באנגלית
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1991.01 Academic Communication in the Global World ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
  שיעור א 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
 • היחידה להוראת שפות הם נותני השרות
 • ב' 0621.1222.01 The View from the Periphery: Life in the Provinces of the Ro פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  -
  שיעורי מגוון בחירה מחוגי בית הספר (מסגרת 555)
 • ניתן לבחור שיעור אחד משיעורי בית הספר במהלך התואר
 • סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר עידו בן-עמי
  שיעור ד 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1111.01 מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1113.01 מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר רעות הררי
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1115.01 מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0687.2512.01 מבוא לקוריאה המודרנית ד"ר ליאורה צרפתי
  שיעור ג 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  -
  שו"תים (מסגרת 121)
  העת העתיקה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1280.01 דת, מלחמה ותרבות בין ביזנטיון ופרס בשלהי העת העתיקה פרופ' דומניקו אגוסטיני
  שו"ת ד 14:00-10:00 305 גילמן מטלה
  א' 0621.1271.01 מחירות למלכות: תולדות רומא ממלחמות האזרחים עד הקיסרים הראשונ פרופ' יונתן פרייס
  שו"ת ב 16:00-12:00 306 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1262.01 האליטות, העם והנשים בערי המדינה היווניות העתיקות פרופ' סילבי הוניגמן
  שו"ת ד 18:00-16:00 307 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ה 18:00-16:00 307 גילמן
  ב' 0621.1270.01 הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה פרופ' אבשלום לניאדו
  שו"ת ב 12:00-08:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0621.1280.02 דת, מלחמה ותרבות בין ביזנטיון ופרס בשלהי העת העתיקה פרופ' דומניקו אגוסטיני
  שו"ת ד 14:00-10:00 306 גילמן מטלה
  -
  ימי הביניים
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1372.01 מדיוקלטיאנוס עד קרל הגדול פרופ' אבשלום לניאדו
  שו"ת ה 12:00-08:00 305 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1371.01 רוח וחומר בימי הביניים ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  שו"ת ג 16:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 16:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן
  ב' 0621.1370.01 אירופה אחרי המוות השחור פרופ' גדי אלגזי
  שו"ת ג 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 18:00-16:00 306 גילמן
  -
  העת החדשה המוקדמת
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1560.01 ממהפכת הדפוס למהפכה הצרפתית: העת החדשה המוקדמת ד"ר עודד רבינוביץ
  שו"ת א 12:00-10:00 306 גילמן מטלה
  א' שו"ת ב 12:00-10:00 306 גילמן
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1561.01 רנסנס ורפורמציה פרופ' תמר הרציג
  שו"ת ג 12:00-08:00 306 גילמן מטלה
  -
  העת החדשה
  -
  אירופה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1822.01 רוסיה במהפכה (1921-1815) פרופ' יגאל חלפין
  שו"ת ה 20:00-16:00 306 גילמן מטלה
  א' 0621.1821.01 אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים ד"ר שגיא שפר
  שו"ת ד 14:00-10:00 307 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1731.01 בין מזרח למערב, רוסיה במאה ה-19 ד"ר ורה קפלן
  שו"ת א 14:00-10:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0621.1823.01 לתהום ובחזרה: היסטוריה של אירופה במאה העשרים, 1989-1890 ד"ר מיכל שפירא
  שו"ת ג 20:00-16:00 307 גילמן מטלה
  ב' 0621.1824.01 דם, גזע ודמעות: שברי הטכנולוגיה ושקרי האידיאולוגיה באירופה, ד"ר אמיר טייכר
  שו"ת א 12:00-10:00 307 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 307 גילמן
  -
  ארצות הברית
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1972.01 חברה, משטר ותרבות באמריקה, 1877-1492 פרופ' מיכאל זכים
  שו"ת א 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 16:00-14:00 307 גילמן
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1971.01 תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492 ד"ר יעל שטרנהל
  שו"ת ב 12:00-10:00 307 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ה 12:00-10:00 307 גילמן
  ב' 0621.1974.01 וצדק לכל? ארה"ב במאות ה-19 וה-20 ד"ר נעמה מאור
  שו"ת ב 20:00-16:00 305 גילמן מטלה
  -
  אמריקה הלטינית
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.1941.01 אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה-20 פרופ' חררדו לייבנר
  שו"ת א 12:00-10:00 307 גילמן מטלה
  א' שו"ת ב 12:00-10:00 307 גילמן
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.1940.01 מערב אחר: אמריקה הלטינית במאה ה-19 ד"ר אורי פרויס
  שו"ת ה 14:00-10:00 306 גילמן מטלה
  -
  סמינרים (מסגרת 122)
  העת העתיקה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.2064.01 "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית פרופ' דומניקו אגוסטיני
  סמינר ד 20:00-16:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' 0672.3244.01 מפלצות, דרקונים וענקים בקיסרות רומא פרופ' אורי יפתח
  סמינר ב 18:00-16:00 261 גילמן מטלה
  א' סמינר ה 18:00-16:00 323 ע"ש אלקוב גילמן
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.2069.01 סיורים בעולם הבא מזרתוסטרא לדנטה פרופ' דומניקו אגוסטיני
  סמינר ד 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0621.2070.01 אופני סיפור העבר בעולם העתיק פרופ' סילבי הוניגמן
  סמינר ג 16:00-14:00 א317 גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 16:00-14:00 א361 גילמן
  ב' 0621.6042.01 מפרינקיפאס לבסילאוס: תפקיד הקיסר ברומא ובביזנטיון פרופ' אבשלום לניאדו
  סמינר ה 12:00-08:00 א361 גילמן מטלה
  -
  ימי הביניים
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.2427.01 מקומות ומסעות בארץ הקודש בימי הביניים ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  ד"ר ברטל רננה
  סמינר ג 12:00-08:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  -
  העת החדשה המוקדמת
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.2745.01 ספרות, אמנות וחברה בצרפת של המשטר הישן ד"ר עודד רבינוביץ
  סמינר ב 18:00-14:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0621.2737.01 היסטוריה וספרות ברנסנס הצרפתי פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.2744.01 סוגיות מגדריות בצרפת הטרום מודרנית פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  -
  העת החדישה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.3391.01 גרמניה המזרחית: נסיון להערכה מחודשת ד"ר שגיא שפר
  סמינר ב 14:00-10:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0621.3393.01 מיקרו-היסטוריה ואנתרופולוגיה פרופ' יגאל חלפין
  סמינר ג 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0621.8542.01 ספרות ומעורבות באמריקה הלטינית ובספרד במאה ה-20 דר' רוזלי סיטמן
  סמינר ב 10:00-08:00 215 ווב מטלה
  א' סמינר ד 10:00-08:00 215 ווב
  א' 0621.2693.01 מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה? ד"ר ורה קפלן
  סמינר ה 18:00-14:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0621.9065.01 היסטוריה של מגדר ושל המיניות ד"ר מיכל שפירא
  סמינר ג 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  א' 0621.9061.01 מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה -עולם המחנות במחצית ה פרופ' איריס רחמימוב
  סמינר ד 14:00-10:00 449 גילמן מטלה
  א' 0621.3383.01 תולדות הגוף פרופ' מיכאל זכים
  סמינר א 20:00-18:00 א362 גילמן מטלה
  א' סמינר ה 20:00-18:00 א362 גילמן
  א' 0680.4254.01 מלחמת האזרחים ספרות והיסטוריה פרופ' אורי ש. כהן
  ד"ר אורי פרויס
  סמינר ה 16:00-12:00 א317 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.3297.01 קארל מרקס פרופ' יגאל חלפין
  סמינר ג 20:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0621.3298.01 מלחמת העולם השנייה כמלחמה טוטאלית ד"ר מיכל שפירא
  סמינר ד 20:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0621.3299.01 גישות בחקר הנאציזם: קולוניאליזם, מודרניות וגזע ד"ר אמיר טייכר
  סמינר ב 12:00-08:00 449 גילמן מטלה
  ב' 0621.3394.01 החיים שאחרי: ההגליה וההגירה ברוסיה בתקופה המודרנית ד"ר ורה קפלן
  סמינר ה 18:00-14:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0621.3369.01 נוסעים-כותבים לטינו-אמריקאים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה ד"ר אורי פרויס
  סמינר ד 18:00-14:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0621.3500.01 היסטוריה מעשית ד"ר שגיא שפר
  סמינר ב 12:00-08:00 455 גילמן מטלה
 • מס' מקומות מוגבל, ההרשמה באישור המרצה
 • ב' 0621.3385.01 ניו יורק: היסטוריה גלובלית פרופ' מיכאל זכים
  סמינר א 20:00-18:00 א362 גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 20:00-18:00 א362 גילמן
  ב' 0621.3386.01 מהפכה ומהפכת נגד באמריקה הלטינית, 1990-1959 פרופ' חררדו לייבנר
  סמינר ב 20:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0626.3902.01 Legacies of American Slavery ד"ר יעל שטרנהל
  סמינר ב 20:00-16:00 101 ווב מטלה
  -
  חיבור אישי לתלמידי התכנית היסטוריה ותעודת הוראה
  -
  שיעורי בחירה מחוגים אחרים
 • ניתן לבחור שיעור אחד מהשיעורים מחוגים אחרים במהלך התו
 • שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0693.2022.01 מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל - קורס משלב תיאוריה עם התנסות פרופ' גליה צבר
  סדנה ד 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  ב' סדנה א 16:00-14:00 306 גילמן
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.6126.01 היסטוריה אינטלקטואלית א' פרופ' שאול קציר
  שיעור ב 12:00-10:00 326 גילמן מטלה
  א' 0659.5155.01 שאלות יסוד בהיסטוריה של מדעי החברה פרופ' עמוס מוריס- רייך
  שיעור ג 20:00-18:00 278 גילמן מטלה
  א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0659.2611.01 היסטוריה אינטלקטואלית ב' פרופ' ליאו קורי
  שיעור ב 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
  ב' 1880.0901.02 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  -
  -
  תואר שני
  הקורסים הבאים מיועדים לתלמידי המסלול המחקרי בלבד
  שנתי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0621.9500.01 סדנת כתיבה ד"ר שגיא שפר
  סדנה ג 18:00-16:00 212 רוזנברג מטלה
  מעבדות מחקר של בית הספר להיסטוריה
 • ההשתתפות מותנית באישור המרצה
 • יש לקבל את אישור יועץ החוג ומרצה המעבדה
 • ההשתתפות המלאה כולל הגשת הרפרט תחשב ל-4 ש"ס
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0645.4013.01 אמון ואמונה ברפואה פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  ד"ר עינת קלפטר
  סמינר ה 16:00-14:00 261 גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 16:00-14:00 א317 גילמן
  א' 0645.4014.01 המעבדה להיסטוריה של משבר האקלים פרופ' און ברק
  ד"ר אבנר וישניצר
  סמינר ב 14:00-12:00 א317 גילמן מטלה
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 א317 גילמן
  א' 0645.4015.01 יוצרות וכותבים מדע - כתב עת סטודנטיאלי של ביה"ס להיסטוריה פרופ' צבר גליה
  סמינר ד 12:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  ב' סמינר א 18:00-16:00 א317 גילמן
 • יש להגיש מועמדות לקבלה למעבדה. להציג רקורד לימודים לדוגמת
 • -
  הקורסים הבאים מיועדים לתלמידי המ"א בשני המסלולים: העיוני וה
  העת העתיקה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.6005.01 סמינר מחלקתי בעת העתיקה א' פרופ' יונתן פרייס
  סמינר ג 18:00-16:00 א317 גילמן מטלה
  א' 0621.2064.01 "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית פרופ' דומניקו אגוסטיני
  סמינר ד 20:00-16:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.6006.01 סמינר מחלקתי בעת העתיקה ב' פרופ' יונתן פרייס
  סמינר ג 18:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0621.2070.01 אופני סיפור העבר בעולם העתיק פרופ' סילבי הוניגמן
  סמינר ג 16:00-14:00 א317 גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 16:00-14:00 א361 גילמן
  ב' 0621.2069.01 סיורים בעולם הבא מזרתוסטרא לדנטה פרופ' דומניקו אגוסטיני
  סמינר ד 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0621.6042.01 מפרינקיפאס לבסילאוס: תפקיד הקיסר ברומא ובביזנטיון פרופ' אבשלום לניאדו
  סמינר ה 12:00-08:00 א361 גילמן מטלה
  -
  ימי הביניים
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.6540.01 בריאות ואמונה בימי הביניים המאוחרים ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  הדרכה אישית ג 12:00-10:00 304 גילמן מטלה
 • מס' המקומות מוגבל, הרישום באישור המרצה
 • ב' 0677.4144.01 לחקור עבדות מרומא לימי הביניים: סדנה בהיסטוריה חבר פרופ' יובל רוטמן
  סמינר ג 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.2427.01 מקומות ומסעות בארץ הקודש בימי הביניים ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  ד"ר ברטל רננה
  סמינר ג 12:00-08:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  -
  העת החדשה המוקדמת
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.2737.01 היסטוריה וספרות ברנסנס הצרפתי פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 20:00-16:00 304 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.7038.01 חיי מנזר בעת החדשה המוקדמת פרופ' תמר הרציג
  הדרכה אישית ג 18:00-16:00 362 גילמן מטלה
 • מס' המקומות מוגבל, הרישום באישור המרצה
 • ב' 0621.7054.01 ידע וחברה בעת החדשה המוקדמת ד"ר עודד רבינוביץ
  הדרכה אישית ג 12:00-10:00 497 גילמן מטלה
 • מס' המקומות מוגבל, הרישום באישור המרצה
 • ב' 0621.2744.01 סוגיות מגדריות בצרפת הטרום מודרנית פרופ' נדין קופרטי-צור
  סמינר ד 14:00-10:00 260 גילמן מטלה
  -
  אירופה בעת החדשה
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.3393.01 מיקרו-היסטוריה ואנתרופולוגיה פרופ' יגאל חלפין
  סמינר ג 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0621.9061.01 מחנות שבויים, מחנות ריכוז, מחנות עבודה -עולם המחנות במחצית ה פרופ' איריס רחמימוב
  סמינר ד 14:00-10:00 449 גילמן מטלה
  א' 0621.2693.01 מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה? ד"ר ורה קפלן
  סמינר ה 18:00-14:00 א361 גילמן מטלה
  א' 0621.9065.01 היסטוריה של מגדר ושל המיניות ד"ר מיכל שפירא
  סמינר ג 20:00-16:00 262 גילמן מטלה
  א' 0621.9074.01 נשאי מחלות: מחקר היסטוריה ותרבותי ד"ר אמיר טייכר
  הדרכה אישית ד 12:00-10:00 450 גילמן מטלה
 • מס' המקומות מוגבל, הרישום באישור המרצה
 • סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.3297.01 קארל מרקס פרופ' יגאל חלפין
  סמינר ג 20:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0621.3394.01 החיים שאחרי: ההגליה וההגירה ברוסיה בתקופה המודרנית ד"ר ורה קפלן
  סמינר ה 18:00-14:00 א362 גילמן מטלה
  ב' 0621.3298.01 מלחמת העולם השנייה כמלחמה טוטאלית ד"ר מיכל שפירא
  סמינר ד 20:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0621.3299.01 גישות בחקר הנאציזם: קולוניאליזם, מודרניות וגזע ד"ר אמיר טייכר
  סמינר ב 12:00-08:00 449 גילמן מטלה
  -
  התכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה
 • קורסי חובה בינאוניברסיטאים מיועדים לתלמידי התכנית בלבד
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0621.9701.01 סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה ד"ר דינה מויאל
  סמינר א 20:00-16:00 זום - מטלה
 • המפגשים מתקיימים אחת לחודש
 • סמסטר א': 17.10.21;14.11.21;12.12.21;2.1.22
 • סמסטר ב': 27.2.22;27.3.22;1.5.22;29.5.22
 • -
  ארצות הברית
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.3383.01 תולדות הגוף פרופ' מיכאל זכים
  סמינר א 20:00-18:00 א362 גילמן מטלה
  א' סמינר ה 20:00-18:00 א362 גילמן
  א' 0621.8032.01 כלואים: בין רווחה לבין ענישה בארצות הברית ד"ר נעמה מאור
  סמינר ב 20:00-16:00 260 גילמן מטלה
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.3385.01 ניו יורק: היסטוריה גלובלית פרופ' מיכאל זכים
  סמינר א 20:00-18:00 א362 גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 20:00-18:00 א362 גילמן
  ב' 0626.3902.01 Legacies of American Slavery ד"ר יעל שטרנהל
  סמינר ב 20:00-16:00 101 ווב מטלה
  ב' 0626.4260.01 Hollywood and Politics פרופ סטיבן רוס
  סמינר א 20:00-16:00 103 ווב מטלה
  ב' סמינר ד 20:00-16:00 212 רוזנברג
  *סמינר מרוכז שמתקיים 4 שבועות במהלך חודש מאי 2022
  * הסמינר יועבר בשפה האנגלית וייחשב כסמינר של 2 ש"ס
  אמריקה הלטינית
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0621.8542.01 ספרות ומעורבות באמריקה הלטינית ובספרד במאה ה-20 דר' רוזלי סיטמן
  סמינר ב 10:00-08:00 215 ווב מטלה
  א' סמינר ד 10:00-08:00 215 ווב
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0621.3386.01 מהפכה ומהפכת נגד באמריקה הלטינית, 1990-1959 פרופ' חררדו לייבנר
  סמינר ב 20:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  -
  סמינרים לבחירה מחוגים אחרים
 • ניתן לבחור קורס אחד מחוג אחר במהלך התואר
 • בסמינר מחוץ לחוג ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד
 • סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0659.2588.01 קונטיגננטיות היסטורית וcounterfactuals במאה העשרים פרופ' עמוס מוריס- רייך
  סמינר ב 16:00-12:00 449 גילמן מטלה
  א' 0659.8280.01 מהמכני לדיגיטלי: שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיים מהמאה ה פרופ' שאול קציר
  סמינר ג 14:00-10:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' 0687.4452.01 גישות לכתיבת ההיסטוריה של סין המודרנית פרופ' מרק גמזה
  סמינר ה 20:00-16:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>