לוח בחינות ועבודות • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
  יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת העבודות של קורסים מחוגים אחרים (שאינם מתחילים בקידומת 0621), מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • מועדי ג' יינתנו בהתאם לנוהלי האוניברסיטה (מילואים, לידה). לא יאושר מועד מיוחד בשל התנגשויות בין בחינות, למעט בין קורסי חובה בחוגים.
 • בעת בניית תכנית הלימודים והרישום לקורסים, יש לקחת בחשבון גם את מועדי הבחינות.
 • ניתן לערער על ציון בחינה תוך 5 ימים מיום פרסום הציון.

 • מועד הגשת הסמינרים:
  סמסטר א', יום ב' 1/5/2022, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18/09/2022

 • עבודה ברמת רפרט בסמסטר א' יש להגיש עד 27/03/2022
 • עבודה ברמת רפרט בסמסטר ב' יש להגיש עד 28/08/2022

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0621121901   מבוא לאירופה הקדם מודרנית 1600-400   ד"ר נעמה כהן-הנגבי   בחינת בית   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 21:00 ; מועד פרסום המטלה 11/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 10/02/2022 בשעה : 21:00 ; מועד פרסום המטלה 10/02/2022 שעה 09:00

0621127101   מחירות למלכות: תולדות רומא ממלחמות האזרחים עד הקיסרים הראשונ   פרופ' יונתן פרייס   בחינת בית   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 17/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 13/02/2022 שעה 09:00

0621128001   דת, מלחמה ותרבות בין ביזנטיון ופרס בשלהי העת העתיקה   פרופ' דומניקו אגוסטיני   בחינת בית   מועד א : 21/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 20/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 11/03/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 10/03/2022 שעה 09:00

0621137201   מדיוקלטיאנוס עד קרל הגדול   פרופ' אבשלום לניאדו   בחינת בית   מועד א : 14/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 13/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 08/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 07/02/2022 שעה 09:00

0621156001   ממהפכת הדפוס למהפכה הצרפתית: העת החדשה המוקדמת   ד"ר עודד רבינוביץ   בחינה   מועד א : 26/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה און ליין בזמן אמת 3 שעות,בזום

מועד ב : 20/02/2022 בשעה : 16:00 ;

0621168501   ראשית העולם המודרני: בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ   פרופ' איריס רחמימוב   בחינת בית   מועד א : 31/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 30/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 28/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 27/02/2022 שעה 09:00

0621168502   ראשית העולם המודרני: בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ   ד"ר ורה קפלן   בחינת בית   מועד א : 31/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 30/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 28/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 27/02/2022 שעה 09:00

0621168503   ראשית העולם המודרני: בדגש על לאומיות במרכז, מזרח ומערב אירופ   ד"ר אורי פרויס   בחינת בית   מועד א : 31/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 30/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 28/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 27/02/2022 שעה 09:00

0621182101   אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים   ד"ר שגיא שפר   בחינת בית   מועד א : 28/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 27.1.22 .שעת פרסום המטלה 9 בבוקר

מועד ב : 14/03/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 13.3.22 .שעת פרסום המטלה 9 בבוקר

0621182101   אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים   ד"ר שגיא שפר   בחינת בית   מועד א : 28/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 27/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 14/03/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרשום המטלה 13/03/2022 שעה 09:00

0621182201   רוסיה במהפכה (1921-1815)   פרופ' יגאל חלפין   בחינת בית   מועד א : 24/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 23/01/2022 שעה 09:00

מועד ב : 18/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 17/02/2022 שעה 09:00

0621194101   אמריקה הלטינית במאות ה-19 וה-20   פרופ' חררדו לייבנר   בחינת בית   מועד א : 02/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 01/02/2022 שעה 09:00

מועד ב : 21/03/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 20/03/2022 שעה 09:00

0621197201   חברה, משטר ותרבות באמריקה, 1877-1492   פרופ' מיכאל זכים   בחינת בית   מועד א : 04/02/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 2.2.2022 .שעת לקיחה 13:00

מועד ב : 08/03/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 6.3.2022 .שעת לקיחה 13:00

0621199101   Academic Communication in the Global World   ד"ר סוסמן אב-רון אביבה   עבודה   מועד א : 23/01/2022 בשעה : 10:00 ; מועד החזרת העבודה : 6.2.22

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0621109201   חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכל   פרופ' גדי אלגזי   בחינה   15/06/2022  09:00  19/07/2022  09:00 
0621121701   מבוא להיסטוריה של הרפואה   ד"ר אמיר טייכר   בחינה   19/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
0621122201   The View from the Periphery: Life in the Provinces of the Ro   פרופ' יונתן פרייס   בחינה   13/06/2022  09:00  14/07/2022  09:00 
0621126201   האליטות, העם והנשים בערי המדינה היווניות העתיקות   פרופ' סילבי הוניגמן   בחינה   21/06/2022  09:00  17/07/2022  09:00 
0621127001   הרפובליקה הרומית: מעיר מדינה לאימפריה   פרופ' אבשלום לניאדו   בחינה   23/06/2022  09:00  26/07/2022  09:00 
0621128002   דת, מלחמה ותרבות בין ביזנטיון ופרס בשלהי העת העתיקה   פרופ' דומניקו אגוסטיני   בחינת בית   מועד א : 24/06/2022 בשעה : 13:00 ; מועד פרסום המטלה 22/06/2022 שעה 09:00

מועד ב : 28/07/2022 בשעה : 13:00 ; מועד פרסום המטלה 26/07/2022 שעה 09:00

0621137001   אירופה אחרי המוות השחור   פרופ' גדי אלגזי   בחינת בית   מועד א : 08/07/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 6.7.2022 .שעת לקיחה 9 בבוקר

מועד ב : 11/08/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 9.8.2022. שעת לקיחה 9 בבוקר

0621137101   רוח וחומר בימי הביניים   ד"ר נעמה כהן-הנגבי   בחינה   05/07/2022  09:00  28/07/2022  09:00 
0621156101   רנסנס ורפורמציה   פרופ' תמר הרציג   בחינה   28/06/2022  09:00  14/08/2022  09:00 
0621168504   ראשית העולם המודרני: מהפכות, מעמדות ומכונות   פרופ' מיכאל זכים   בחינה   30/06/2022  09:00  16/08/2022  09:00 
0621173101   בין מזרח למערב, רוסיה במאה ה-19   ד"ר ורה קפלן   בחינת בית   מועד א : 04/07/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 03/07/2022 שעה 09:00

מועד ב : 01/08/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 31/07/2022 שעה 09:00

0621182301   לתהום ובחזרה: היסטוריה של אירופה במאה העשרים, 1989-1890   ד"ר מיכל שפירא   בחינת בית   מועד א : 13/07/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11.7.2022 שעת לקיחה 9 בבוקר

מועד ב : 03/08/2022 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 1.8.2022 שעת לקיחה 9 בבוקר

0621182401   דם, גזע ודמעות: שברי הטכנולוגיה ושקרי האידיאולוגיה באירופה,   ד"ר אמיר טייכר   בחינה   10/07/2022  09:00  05/08/2022  09:00 
0621194001   מערב אחר: אמריקה הלטינית במאה ה-19   ד"ר אורי פרויס   בחינה   17/06/2022  09:00  22/07/2022  09:00 
0621197101   תחנות יסוד בהיסטוריה של ארצות הברית, 1861-1492   ד"ר יעל שטרנהל   בחינה   26/06/2022  09:00  08/08/2022  09:00 
0621197401   וצדק לכל? ארה"ב במאות ה-19 וה-20   ד"ר נעמה מאור   בחינת בית   מועד א : 27/06/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 26/06/2022 שעה 09:00

מועד ב : 09/08/2022 בשעה : 09:00 ; מועד פרסום המטלה 08/08/2022 שעה 09:00


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>