• ראשי
 • חובות במהלך הלימודים

  1. קורס חובה לתלמידי כל המסלולים הוא "מקצועו של ההיסטוריון" (4 ש"ס).
    
  2. עבודות:
   בסיומו של סמינריון התלמיד יבחר אם להגיש עבודה בהיקף מצומצם ("רפראט") או רחב ("עבודה סמינריונית"). התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית). העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתן הרשמי. התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה שמסרו. תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא. לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון. תלמידים רשאים להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.
    
  3. שפה זרה שנייה:
   תלמידי המסלול המחקרי (עם עבודת גמר) נדרשים לסיים ברמת פטור (רמת מתקדמים) קורס שפה זרה (8 ש"ס). לימודי השפה אינם נכללים במניין השעות לתואר. 
  4. בחינת גמר לתלמידי המסלול העיוני:
   לאחר השלמת החובות בקורסים, נדרשים תלמידי המסלול העיוני להבחן בבחינת גמר.
   על התלמיד לבחור אחד ממורי החוג ולאחר הידברות והתייעצות עם המורה יציע התלמיד שני נושאים ויגבש רשימה של מספר פריטים ביבליוגרפיים (ספרים, מאמרים וקובצי מקורות) לכל נושא. רשימת שני הנושאים תהיה בהיקף של ביבליוגרפיה לקורס. הנושאים לא יעסקו בסוגיית מחקר מצומצמת אלא יישאו ככל האפשר אופי של דיון מתודולוגי עקרוני בסוגיה בעלת משמעות היסטוריוגרפית.
   המורה ינסח שתיים או שלוש שאלות על היבטים מסוימים של נושא אחד שבו בחר כנושא הבחינה (בלא ליידע את התלמיד בנושא שבחר כנושא הבחינה).
   הבחינה תיערך כ"בחינת בית" אשר תתקיים לא יאוחר מסמסטר אחד לאחר סיום חובות השמיעה. מועד הבחינה והחזרתה לאחר 48 שעות יתואמו עם המורה ועם המזכירות.
   יש להירשם לבחינת הגמר במזכירות החוג לפני תום הסמסטר האחרון ללימודים.
    
  5. עבודת גמר לתלמידי המסלול המחקרי:
   במסגרת הסמינר מקצועו של ההיסטוריון יודרכו התלמידים בנושאים הקשורים להגדרת מחקר, בחירת מקורות והגשת הצעת מחקר. הצעות מחקר נשפטות על ידי המנחה ועל ידי שופט נוסף הנקבע בהתייעצות עם הוועדה ללימודי התואר השני של החוג. רצוי להגיש את הצעת המחקר בתום שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף הסמסטר הראשון בשנת הלימודים השנייה.
   היקפה של עבודת הגמר לא יעלה על שמונים עמודים. עבודת הגמר תוגש למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי שיועבר לספריה. על התלמיד למלא את טופס העלאת עבודת גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי ולהביאו למזכירות יחד עם עבודת הגמר. לפירוט בנושא עבודת גמר במסלול המחקרי לחץ כאן

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive