• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  פילוסופיה יהודית - תואר ראשון
  לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.1019.01 הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית פרופ' ישי רוזן-צבי
  שיעור ב 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  מבואות חובה (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
 • לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
 • יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.
 • א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
  א' 0616.1022.01 מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית א פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0616.1023.01 מיהו יהודי ומהי יהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית ב פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 12:00-10:00 002 רוזנברג מטלה
 • לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
 • יחדיו את שיעור המבוא להגות יהודית מודרנית.
 • שיעורי חובה נלווים למבואות (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0616.1024.01 שפינוזה,מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית** ד"ר ג'רמי פוגל
  תרגיל ג 18:00-16:00 205 רוזנברג מטלה
 • ת"נ למבוא להגות יהודית מודרנית
 • א' 0616.1266.01 בבלי, ירושלמי ומדרשי האמוראים, ת"נ למבוא למחשבת חז"ל (ב') פרופ' ישי רוזן-צבי
  תרגיל ג 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.1264.01 קריאה בטקסטים פילוסופיים מן ההגות היהודית בימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  תרגיל ב 12:00-10:00 105 רוזנברג מטלה
 • ת"נ למבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב
 • ב' 0616.1265.01 קריאה בטקסטים קבליים מהמאות הי"ג והי"ד מר עידן פינטו
  תרגיל ב 14:00-12:00 102 רוזנברג מטלה
 • ת"נ למבוא למיסטיקה יהודית
 • מיומנויות (מסגרת 121)
  תלמידי החוג חייבים סה"כ 6 ש"ס משיעורי המיומנות שלהלן:
 • במסגרת המיומנויות יש לבחור מכינה אחת בתלמוד (2 ש"ס).
 • המכינות בתלמוד הן: הסדנה של ד"ר שי ווזנר והשיעור
 • של ד"ר יחזקאל דוד.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.1020.01 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים ד"ר שי ווזנר
  סדנה ב 20:00-18:00 מטלה
 • הסדנה מתקיימת במרכז צימבליסטה
 • א' 0618.1032.01 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1030.01 מבוא לפילוסופיה יוונית ד"ר שרון וייסר
  שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.1030.02 מבוא לפילוסופיה יוונית פרופ' אורנה הררי
  שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1032.02 מבוא לפילוסופיה חדשה ד"ר נועה נעמן צאודרר
  שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
  שיעורי בחירה מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד (מסגרת 225)
 • תלמידי החוג יבחרו את שיעורי הבחירה ממגוון התחומים שלהלן:
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0616.2005.01 קריאה במורה הנבוכים פרופ' מנחם לורברבוים
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.2371.01 חובות הלבבות לבחיי אבן פקודה ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.2012.01 קריאה בספר הזוהר פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.3302.01 שיבתם של היהודים לטבע: על מקומו של הטבע בדימיון ובמחשבה העבר ד"ר גובני יובל
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.2372.01 ניאופלטוניזם יהודי ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ב 16:00-14:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.3521.01 סמינר בספר הזוהר: שיר השירים פרופ' אדם אפטרמן
  סמינר ב 18:00-16:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
 • הסמינר פתוח גם כשיעור בחירה
 • ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
 • תלמידים שלא בחרו שיעור זה כמכינה, יכולים להשתתף בו
 • כשיעור בחירה.
 • ב' 0616.2015.01 "אבר מחזיק אבר": הגוף האנושי והגוף האלוהי בספרות הקבלה ד"ר אסף תמרי
  שיעור ג 20:00-18:00 105 רוזנברג מטלה
  לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שנים א'-ג'
 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
 • לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:
 • לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה (4 ש"ס)
 • לנרשמים החל משנה"ל תשע"ט חובה להשתתף בשיעור אחד
 • בשפה האנגלית בהיקף 2 ש"ס במהלך התואר. תלמידים שהשלימו
 • חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו שיעור בחירה נוסף
 • בהיקף של 2 ש"ס.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1262.01 מיומנות יסוד: קורס קריאה וכתיבה** פרופ' ישי רוזן-צבי
  שיעור ג 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
 • קורס מומלץ לתלמידי שנה א'.
 • ב' 0612.6023.01 Reading the Bible Through Other Eyes ד"ר דיאנה ליפטון
  שיעור ג 20:00-18:00 103 רוזנברג מטלה
  לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש""ס) מסגרת 444
 • מקטגוריה זו ניתן לבחור עד 4 ש"ס.
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0677.1293.01 ההיסטוריה של התפילה היהודית פרופ' שמחה גולדין
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 פרופ' מיכאל גלוזמן
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1295.01 השבתאות בהופעתה ובשנותיה הראשונות פרופ' מעוז כהנא
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1061.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב) פרופ' ג'רמי כהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0612.6031.01 מגילות מדבר יהודה והתגבשות היהדות פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 12:00-10:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0612.2143.01 צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 104 רוזנברג מטלה
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0677.1294.01 יהודים ומומרים לאורך ההיסטוריה פרופ' שמחה גולדין
  שיעור ב 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0680.1116.01 יצירות מופת בשירת ימי הביניים ד"ר אריאל זינדר
  שיעור ג 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0680.1000.01 לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת פרופ' איריס מילנר
  שיעור ג 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
  שיעור ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0677.1296.01 השבתאות באירופה במאה השמונה עשרה פרופ' מעוז כהנא
  שיעור ד 12:00-10:00 205 רוזנברג מטלה
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0677.1062.01 יהודים ונוצרים בימה"ב - ב' (ממסעי הצלב ואילך) פרופ' ג'רמי כהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מטלה
  שיעורים לתואר שני הפתוחים לתלמידי ב"א מתקדמים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.6011.01 הרמב"ם ובני שיחו ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ד 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.3303.01 הכופר שיכור האלהים: קריאה באתיקה של שפינוזה ד"ר גובני יובל
  שיעור ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.6006.01 חסידות ותנועת המוסר פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 10:00-08:00 103 רוזנברג מטלה
  סמינריונים (מסגרת 360)
 • התלמידים ישתתפו בשני סמינריונים, בהיקף של 8 ש"ס. האחד
 • יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט. עבודת הרפרט
 • ועבודת הסמינר ייכתבו אצל מרצים שונים ובתחומים שונים!
 • תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של 2 ש"ס בלבד, ישלימו את
 • השעות בקורס בחירה או בסמינריון נוסף.
 • תנאי קדם לרישום לקורס סמינריוני: השתתפות בקורס בחירה בתחום
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0616.3519.01 חלומות והזיות של קיצוני: קריאה בכתבי א.ד. גורדון ד"ר גובני יובל
  סמינר ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.3522.01 חוק ואזרחות בספרות התלמודית גב' אורית מלכה
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.3521.01 סמינר בספר הזוהר: שיר השירים פרופ' אדם אפטרמן
  סמינר ב 18:00-16:00 208 ספריה רוזנברג מטלה
  ב' 0616.3523.01 זיכרון ושכחה בהגות היהודית בימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  סמינר ג 14:00-12:00 206 (ספרייה לתלמוד) רוזנברג מטלה
  פילוסופיה יהודית תואר שני (מסגרת 620)
  שיעורים לתואר שני
 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף בשיעורים מתקדמים
 • בהיקף שלא יעלה על 12 ש"ס.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.6011.01 הרמב"ם ובני שיחו ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ד 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.3303.01 הכופר שיכור האלהים: קריאה באתיקה של שפינוזה ד"ר גובני יובל
  שיעור ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.6006.01 חסידות ותנועת המוסר פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 10:00-08:00 103 רוזנברג מטלה
  סמינריונים לתואר שני
 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף גם בסמינרים מהתואר הראשון
 • בהיקף שלא יעלה על 6 ש"ס.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0616.4008.01 אסטרולוגיה וגילוי עתידות ונסתרות ביהדות העתיקה פרופ' גדעון בוהק
  סמינר ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  אב 0616.4571.01 אהבה ומיסטיקה בזוהר ובקבלת המאה השש עשרה פרופ' אדם אפטרמן
  סמינר ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  אב 0616.4574.01 החזרה לתנ"ך אורות וצללים פרופ' רון מרגולין
  סמינר ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • סמינר מחקרי - חובה לתלמידי תואר שני בחוג
 • להשתתף בסמינר מחקרי אחד במהלך התואר.
 • אב 0616.4573.01 רמב"ם ורמב"ן על הקורבן פרופ' מנחם לורברבוים
  סמינר ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר בין-תחומי המוצע לתלמידי החוגים של בית הספר
 • למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
 • תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
 • להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
 • במסגרת סמינר זה ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד.
 • א' 0697.4101.01 ייסורים ואהבה: מבט משווה בין פילוסופיות דתיות פרופ' רון מרגולין
  ד"ר נחמה ורבין
  סמינר ב 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.4120.01 מושגי יסוד בהבנת החוויה המיסטית בקבלה פרופ' אדם אפטרמן
  סמינר מקוון - מטלה
 • הרישום בתיאום עם המרצה בלבד.
 • ב' 0616.4121.01 הגות, היסטוריה ומתודולוגיה: ויכוחים מחקריים ד"ר עומר מיכאליס
  סמינר מקוון - מטלה
 • הרישום בתיאום עם המרצה בלבד.
 • ב' 0616.4122.01 סוגיות במחשבת ישראל פרופ' אדם אפטרמן
  סמינר מקוון - מטלה
 • הרישום בתיאום עם המרצה בלבד.
 • ב' 0616.4575.01 Reading the Talmud in Iran: The Bavli in its Persian Context ד''ר שי סקונדה
  סמינר ג 20:00-18:00 מטלה
  תלמוד - תכנית הלימודים לתלמידי תואר ראשון
  לימודי חובה שנים א ו-ב (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.1019.01 הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית פרופ' ישי רוזן-צבי
  שיעור ב 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  מבואות חובה (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.1403.01 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • השעור 'העברית ממעוף הציפור' ו'קריאה בטקסטים מלשון המקרא'
 • מהווים יחדיו את שעור המבוא
 • א' 0616.1003.01 מבוא למחשבת חז"ל - היסטוריה וספרות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
 • השעור 'העברית ממעוף הציפור' ו'קריאה בטקסטים מלשון המקרא'
 • מהווים יחדיו את שעור המבוא
 • א' 0616.1266.01 בבלי, ירושלמי ומדרשי האמוראים, ת"נ למבוא למחשבת חז"ל (ב') פרופ' ישי רוזן-צבי
  תרגיל ג 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
 • לתלמידי החוג: שני השיעורים לעיל מהווים
 • יחדיו את שיעור המבוא למחשבת חז"ל.
 • ב' 0614.1403.02 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור ד 14:00-12:00 104 רוזנברג מטלה
 • השעור 'העברית ממעוף הציפור' ו'קריאה בטקסטים מלשון המקרא'
 • מהווים יחדיו את שעור המבוא
 • לבחירה אחד משני המבואות להלן:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0612.1008.01 מבוא למקרא (ב) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
 • שני החלקים (א)+(ב) מהווים יחדיו את שיעור המבוא.
 • א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0616.1005.01 מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים ד"ר עומר מיכאליס
  שיעור ג 16:00-14:00 001 ווב מטלה
 • שני החלקים:מבוא לפיל' של ימה"ב+מבוא למיסטיקה יהודית
 • מהווים יחדיו את שיעור המבוא.
 • שיעורי חובה (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0614.1408.01 מבוא לארמית בבלית פרופ' משה מורגנשטרן
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0618.1030.01 מבוא לפילוסופיה יוונית ד"ר שרון וייסר
  שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.1030.02 מבוא לפילוסופיה יוונית פרופ' אורנה הררי
  שיעור א 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  מכינות בתלמוד:
  יש להשתתף בשתי המכינות להלן:
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0616.1020.01 סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים ד"ר שי ווזנר
  סדנה ב 20:00-18:00 מטלה
 • הסדנה מתקיימת במרכז צימבליסטה
 • ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
  לימודים הומניסטיים (מסגרת 120): שנים א'-ג'
 • תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תש"ף חייבים להשלים
 • לימודים הומניסטיים בהיקף של 8 ש"ס בהתאם לפירוט להלן:
 • לימודים הומניסטיים: שיעורי חובה ( 4 ש"ס)
 • מומלץ לתלמידי שנה א'.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0618.1018.01 Introduction to Moral Philosophy ד"ר יאיר לוי
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1262.01 מיומנות יסוד: קורס קריאה וכתיבה** פרופ' ישי רוזן-צבי
  שיעור ג 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  ב' 0612.6023.01 Reading the Bible Through Other Eyes ד"ר דיאנה ליפטון
  שיעור ג 20:00-18:00 103 רוזנברג מטלה
 • לנרשמים החל משנה"ל תשע"ט חובה להשתתף בשיעור אחד
 • בשפה האנגלית בהיקף 2 ש"ס במהלך התואר. תלמידים שהשלימו
 • חובה זו במסגרת חוג הלימודים השני, יבחרו שיעור בחירה נוסף
 • בהיקף של 2 ש"ס.
 • לימודים הומניסטיים: קורסי מגוון (4 ש"ס) מסגרת 444
 • מקטגוריה זו ניתן לבחור עד 4 ש"ס.
 • לפירוט הקורסים נא ראו קורסי מגוון בחוג לפילוסופיה יהודית
  שיעורי בחירה מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד (מסגרת 225)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0616.2005.01 קריאה במורה הנבוכים פרופ' מנחם לורברבוים
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.2078.01 יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשו בארץ ישראל בתקופה הביזנטית ד"ר יובל שחר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1266.01 בבלי, ירושלמי ומדרשי האמוראים, ת"נ למבוא למחשבת חז"ל (ב') פרופ' ישי רוזן-צבי
  תרגיל ג 14:00-12:00 001 רוזנברג מטלה
 • תלמידים שלמדו את הת"נ בשנה"ל תש"ף יכולים להירשם
 • לשיעור זה כשיעור בחירה
 • א' 0616.3302.01 שיבתם של היהודים לטבע: על מקומו של הטבע בדימיון ובמחשבה העבר ד"ר גובני יובל
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.1298.01 הלכה, משפט וחברה בשלהי העת העתיקה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.3303.01 הכופר שיכור האלהים: קריאה באתיקה של שפינוזה ד"ר גובני יובל
  שיעור ג 14:00-12:00 106 רוזנברג מטלה
  ב' 0616.2009.01 השפעות גומלין בין היהדות לאסלאם בדיני נישואין, גירושין וירוש ד"ר יחזקאל דוד
  שיעור ג 18:00-16:00 106 רוזנברג מטלה
 • תלמידים שלא בחרו שיעור זה כמכינה, יכולים להשתתף בו כשיעור
 • סמינריונים (מסגרת 360)
 • התלמידים ישתתפו בשני קורסים סמינריונים בהיקף של 8 ש"ס.
 • האחד יחייב כתיבת עבודה סמינריונית והשני רפרט.
 • העבודות תיכתבנה אצל מרצים שונים. תלמידים הבוחרים
 • סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, ישלימו את השעות בקורס בחירה נוסף.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0616.3519.01 חלומות והזיות של קיצוני: קריאה בכתבי א.ד. גורדון ד"ר גובני יובל
  סמינר ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.3522.01 חוק ואזרחות בספרות התלמודית גב' אורית מלכה
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.2109.01 בין גברים לנשים: הלכה וחוק בתקופת המשנה והתלמוד ד"ר יפעת מוניקנדם
  סמינר ה 14:00-10:00 203 חדר מורים קרטר מטלה
  תלמוד- תכנית הלימודים לתלמידי תואר שני (מסגרת 620)
  שיעורים לתואר שני
  סמינריונים לתואר השני
 • במסגרת התואר השני ניתן להשתתף גם בסמינרים מהתואר הראשון
 • בהיקף שלא יעלה על 6 ש"ס.
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0616.4008.01 אסטרולוגיה וגילוי עתידות ונסתרות ביהדות העתיקה פרופ' גדעון בוהק
  סמינר ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  אב 0616.4571.01 אהבה ומיסטיקה בזוהר ובקבלת המאה השש עשרה פרופ' אדם אפטרמן
  סמינר ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  אב 0616.4573.01 רמב"ם ורמב"ן על הקורבן פרופ' מנחם לורברבוים
  סמינר ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0677.4133.01 בין הפטיש והסדן: אימפריות ומורדים במרחב הארצישראלי ד"ר יובל שחר
  ד"ר גיא שטיבל
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינר בין-תחומי המוצע לתלמידי החוגים של בית הספר
 • למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
 • א' 0677.4134.01 ההיסטוריה של ההלכה בעת החדשה המוקדמת פרופ' מעוז כהנא
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.4575.01 Reading the Talmud in Iran: The Bavli in its Persian Context ד''ר שי סקונדה
  סמינר ג 20:00-18:00 מטלה
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive