בלשנות חישובית

מסלול דו-חוגי ב"בלשנות חישובית"

שנה א' (26 ש"ס בלשנות, 33 ש"ס מדעי המחשב)

שם הקורס 

שיעור 

תרגיל 

סמסטר 

חוג 

מבוא לבלשנות

 2

2[1]

א

בלשנות 

פונטיקה

4

-

א'

בלשנות

תחביר מתחילים[2]

4

2

א'

בלשנות

אלגברה לינארית 1ב'

3

2

א'

מדעי המחשב

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

4

2

א'

מדעי המחשב

מתמטיקה בדידה

4

2

א'

מדעי המחשב

פונולוגיה מתחילים

4

2

ב'

בלשנות

תחביר מתקדמים

4

2

ב'

בלשנות

אלגברה לינארית 2ב'

3

1

ב'

מדעי המחשב

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

4

2

ב'

מדעי המחשב

מבוא מורחב למדעי המחשב

4

2

ב'

מדעי המחשב

הדרכה אישית[3]

 

 

-

א'+ב'

בלשנות

 

 

שנה ב' (22 ש"ס בלשנות, 22 ש"ס מדעי המחשב)

שם הקורס שיעור תרגיל סמסטר  חוג

יסודות הסמנטיקה הפורמלית

4

2

א'

בלשנות

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

א'

מדעי המחשב

תוכנה 1

3

1

א'

מדעי המחשב

מבני נתונים

3

1

א'

מדעי המחשב

קורסי בחירה בבלשנות

 6

 

א'/ב'

בלשנות

מודלים מתמטיים ומבנים לסמנטיקה[4]

 

4

 

א'

בלשנות

בלשנות חישובית מתקדמים 

4

2

א'

בלשנות

מבנה מחשבים

3

1

ב'

מדעי המחשב

אלגוריתמים

3

1

ב'

מדעי המחשב

פרויקט תוכנה

2

 

ב'

מדעי המחשב

מודלים חישוביים

3

1

ב'

מדעי המח

 

 שנה ג' ( 14ש"ס בלשנות, 21 ש"ס מדעי המחשב)

שם הקורס

שיעור

תרגיל

סמסטר

חוג

פונולוגיה מתקדמים

4

2

א'

בלשנות

סמינר יעודי: עיבוד

4

 

א'

בלשנות

סמינר בחירה[5]

4

 

א'/ב'

בלשנות

מערכות הפעלה

3

1

 ב'

מדעי המחשב

סדנה במדעי המחשב + מעבדה

3

2

 ב'

מדעי המחשב

קורסי בחירה

12

 

א'/ב'

מדעי המחשב

 

[1]  סטודנטים/ות שאינם מעוניינים להירשם לתרגיל בקורס "מבוא לבלשנות", רשאים לבחור להירשם לקורס בחירה בהיקף של 2 ש"ס.

[2] תלמידים/ות הבוחרים/ות לדחות את תחביר מתחילים לשנה ב' חייבים/ות ללמוד בשנה א' סמסטר ב' את הקורס יסודות הבלשנות התיאורטית: שפה ומוח.
[3] ההדרכה האישית אינה נחשבת במניין השעות לתואר.

[ 4] מומלץ לתלמידי שנה ב' ו-ג' בתוכנית. תלמידים שאינם לוקחים קורס זה, רשאים לבחור להירשם לקורס בחירה בהיקף של 4 ש"ס.

[5]  ללא הגשת עבודת סמינר (חובות הקורס ייקבעו ע"י המרצה).


 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive