• ראשי
 • שנה ב' (לסטודנטים שהחלו לפני תש"ף)

  •  

  המסלול החד חוגי הינו 118 ש"ס החוג לבלשנות 94 ש"ס וחטיבת השלמה 24 ש"ס

  יש לעיין בפירוט הקורסים  ולהשלים  את קורסי שנה א'  החסרים . 

   
  קורסי חובה שנה ב' [1] תנאי קדם ש"ס סמסטר

  תחביר מתחילים

  מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה

  4+2

  א'

  [2]  Academic skills:Readings in Linguistics 

  מבוא לבלשנות: מבט פנורמי + פטור בשפה האנגלית

  2

  א' או ב'

   

  את יתר קורסי התכנית (62 ש"ס) יש להשלים בשנים ב' ו- ג' 

  קורסי התכנית שנים ב'וג'

  היקף שעות

  4 קורסי פרוסמינר (פרו"סים)

  18-36 ש"ס

  2  סמינרים (בתחומים שונים)

  4-8 ש"ס

  קורסי בחירה [1] 

   16-40 ש"ס (בהתאם ליתרת  השעות להשלמת המכסה)

  סה"כ 

  62 ש"ס

   
   
   
  חטיבת השלמה (24 ש"ס) - מידע נוסף:

  א. לימודי חטיבת ההשלמה חייבים לכלול 8 ש"ס קורסים מתקדמים שאינם קורסי שפה. קורס מתקדם מוגדר כקורס עם דרישות קדם.

  ב. קורסי חטיבת ההשלמה יכולים להיות מכמה חוגים שונים.

  ג. לחטיבת ההשלמה ייחשבו רק קורסים שיינתן בהם ציון (לא יתקבל ציון "עובר" 210).

   
   

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive