• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  תואר ראשון
  סמסטר א+ב
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.3240.01 רכישה טיפוסית וא-טיפוסית של פסוקיות זיקה ד"ר אירנה בוטוויניק
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר א 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0627.4085.01 סמינר פסיכובלשנות: עיבוד מבני תלות תחבירית פרופ' איה מלצר-אשר
  סמינר א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר א 12:00-10:00 מקוון -
  סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.1011.02 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי מר אמיר מנו
  תרגיל ג 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' 0627.1011.03 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' דניאלה מגדל
  תרגיל ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.1011.05 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' ענבל קופרוסר
  תרגיל ד 18:00-16:00 103 ווב מטלה
  א' 0627.1011.06 תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי גב' מעיין ויסמן
  תרגיל ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.1120.01 פונטיקה ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ב 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 001 ווב
  א' 0627.2105.01 Academic skills: Readings in Linguistics ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.2130.01 תחביר מתחילים פרופ' טל סילוני
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0627.2130.02 תר' תחביר מתחילים מר זיו פלוטניק
  תרגיל א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.2130.03 תר' תחביר מתחילים מר דורי שהרבני
  תרגיל ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.2130.04 תר' תחביר מתחילים גב' מנדי קרטנר
  תרגיל ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.2166.01 פונולוגיה מתקדמים ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 18:00-16:00 מקוון -
  א' 0627.2166.02 תרגיל פונולוגיה מתקדמים מר פיטר בראוט
  תרגיל ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.2166.03 תרגיל פונולוגיה מתקדמים גב' אלונה גולובצ'יק
  תרגיל ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.2177.01 יסודות הסמנטיקה הפורמלית פרופ' אלפרד לנדמן
  פרו"ס ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' פרו"ס ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0627.2177.02 תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית מר איתמר ארב
  תרגיל ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.2177.03 תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית מר עמרי קיסרי
  תרגיל ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.2244.01 סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים גב' טל נס
  שיעור ב 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.3241.01 ממשק הפונולוגיה והמורפולוגיה ד"ר עזר ראסין
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0627.4018.01 Modern Syntax פרופ' ג'וליה הורבט
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0627.4028.01 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור א 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0627.4067.01 חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכיטקטורה פונולוגית ד"ר עזר ראסין
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 18:00-16:00 מקוון -
  א' 0627.4067.02 תרגיל חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכיטקטורה פונולוגית גב' רדן נוסראללה
  תרגיל ה 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.4072.01 רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות ד"ר עינת שיטרית
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 18:00-16:00 מקוון -
  א' 0627.4090.01 בלשנות חישובית מתקדמים ד"ר רוני קציר
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0627.4090.02 תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים גב' עלמה פרישוף
  תרגיל א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.4150.01 דמיון מבני ותפיסתי ד"ר אוון גרי כהן
  סמינר ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.4191.01 סמינר עיבוד ד"ר רוני קציר
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 16:00-14:00 מקוון -
  סמסטר ב
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0627.1060.01 מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ד 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0627.1060.02 תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה גב' מעיין ויסמן
  תרגיל א 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0627.1060.03 תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה גב' מאיה גביש
  תרגיל א 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0627.1060.04 תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריה גב' ניקי קוסטרייך
  תרגיל א 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  ב' 0627.1022.01 פונולוגיה מתחילים פרופ' אותי בת-אל
  שיעור ב 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 001 ווב
  ב' 0627.1021.02 תר' פונולוגיה מתחילים מר זיו פלוטניק
  תרגיל ג 10:00-08:00 103 ווב מטלה
  ב' 0627.1021.03 תר' פונולוגיה מתחילים גב' יוני הייליג
  שיעור ג 12:00-10:00 103 ווב מטלה
  ב' 0627.1023.01 סדנא מתקדמת בפונולוגיה גב' אלונה גולובצ'יק
  שיעור ג 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  ב' 0627.1142.01 מבוא לסמנטיקה מר אלון פישמן
  שיעור ג 14:00-12:00 001 ווב מטלה
  ב' שיעור ה 12:00-10:00 001 ווב
  ב' 0627.1142.02 תר' מבוא לסמנטיקה מר בצלאל שטראוס
  תרגיל א 18:00-16:00 277 גילמן מטלה
  ב' 0627.1142.03 תר' מבוא לסמנטיקה מר איתמר ארב
  תרגיל ב 12:00-10:00 103 ווב מטלה
  ב' 0627.1142.04 תר' מבוא לסמנטיקה מר עמרי קיסרי
  תרגיל ב 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  ב' 0627.2011.01 פונטיקה אקוסטית ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.2105.02 Academic skills: Readings in Linguistics ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.2105.03 Academic skills: Readings in Linguistics ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.2114.01 רכישת שפה במודל הגנרטיבי ד"ר אירנה בוטוויניק
  פרו"ס ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.2117.01 תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי פרופ' טל סילוני
  פרו"ס ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' פרו"ס ה 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0627.2101.01 סדנה מתקדמת בתחביר מר יובל כ"ץ
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.2102.01 תרגיל תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי גב' מנדי קרטנר
  תרגיל ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.2152.01 פונולוגיה של מילים שאולות ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.2222.01 בלשנות חישובית מתחילים ד"ר רוני קציר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' שיעור ה 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0627.2221.01 תרגיל בלשנות חישובית מתחילים גב' עלמה פרישוף
  תרגיל ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.2255.01 סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ד 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.3005.01 פונולוגיה ניסויית ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.3112.01 פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות שמיות פרופ' אותי בת-אל
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.3154.01 The Semantics of Comparison in Count nouns, Mass nouns and A פרופ' אלפרד לנדמן
  סמינר א 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.3280.01 דו לשוניות: התפתחות, ידע ושימוש ד"ר אירנה בוטוויניק
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4001.01 Advanced Semantics פרופ' אלפרד לנדמן
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0627.4029.01 פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4039.01 עברית: תופעות תחביריות, שינויים ווריאציות פרופ' טל סילוני
  סמינר ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4068.01 מעבר למילה: הפונולוגיה וממשקיה ד"ר אוון גרי כהן
  סמינר ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4077.01 נוירובלשנות: שפה ומוח ד"ר עינת שיטרית
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0627.4091.01 נושאים נבחרים בפסיכובלשנות ובנוירובלשנות ד"ר עינת שיטרית
  סמינר ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4095.01 סמינר למידה ד"ר רוני קציר
  סמינר ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ה 12:00-10:00 מקוון -
  קורסי מגוון
 • לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת תש"פ
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד
 • סמסטר א
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0618.1019.01 מבוא לפילוסופיה פוליטית פרופ' אסף שרון
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0618.1037.01 מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקה ד"ר ירון סנדרוביץ
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0671.1043.01 מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב פרופ' יורם כהן
  שיעור ג 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0687.1111.01 מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  סמסטר ב
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0612.2143.01 צדק חברתי בתנ"ך ובעולם העתיק פרופ' יונתן בן דב
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה המודרנית ד"ר אמיר טייכר
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0621.1221.01 הדת היוונית ושינויה עד ערב התנצרות האימפריה הרומית פרופ' סילבי הוניגמן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  תואר שני
  סמסטר א+ב
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.3240.01 רכישה טיפוסית וא-טיפוסית של פסוקיות זיקה ד"ר אירנה בוטוויניק
  סמינר א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר א 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0627.4085.01 סמינר פסיכובלשנות: עיבוד מבני תלות תחבירית פרופ' איה מלצר-אשר
  סמינר א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר א 12:00-10:00 מקוון -
  אב 0627.4143.01 קולוקוויום מחקרי פרופ' ג'וליה הורבט
  פרופ' טל סילוני
  קולוק' ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • התכנסות לאחר קולוקוויום בשעה 18-20
 • סמסטר א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0627.3241.01 ממשק הפונולוגיה והמורפולוגיה ד"ר עזר ראסין
  סמינר ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0627.4018.01 Modern Syntax פרופ' ג'וליה הורבט
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0627.4028.01 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור א 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0627.4067.01 חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכיטקטורה פונולוגית ד"ר עזר ראסין
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 18:00-16:00 מקוון -
  א' 0627.4067.02 תרגיל חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכיטקטורה פונולוגית גב' רדן נוסראללה
  תרגיל ה 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.4072.01 רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות ד"ר עינת שיטרית
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 18:00-16:00 מקוון -
  א' 0627.4090.01 בלשנות חישובית מתקדמים ד"ר רוני קציר
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ה 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0627.4090.02 תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים גב' עלמה פרישוף
  תרגיל א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.4150.01 דמיון מבני ותפיסתי ד"ר אוון גרי כהן
  סמינר ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0627.4191.01 סמינר עיבוד ד"ר רוני קציר
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ה 16:00-14:00 מקוון -
  סמסטר ב'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0627.3005.01 פונולוגיה ניסויית ד"ר אוון גרי כהן
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.3112.01 פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות שמיות פרופ' אותי בת-אל
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.3154.01 The Semantics of Comparison in Count nouns, Mass nouns and A פרופ' אלפרד לנדמן
  סמינר א 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4001.01 Advanced Semantics פרופ' אלפרד לנדמן
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0627.4029.01 פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטים פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4039.01 עברית: תופעות תחביריות, שינויים ווריאציות פרופ' טל סילוני
  סמינר ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4068.01 מעבר למילה: הפונולוגיה וממשקיה ד"ר אוון גרי כהן
  סמינר ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4077.01 נוירובלשנות: שפה ומוח ד"ר עינת שיטרית
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0627.4084.01 סדנא בפסיכובלשנות לתארים מתקדמים ד"ר עינת שיטרית
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4091.01 נושאים נבחרים בפסיכובלשנות ובנוירובלשנות ד"ר עינת שיטרית
  סמינר ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0627.4095.01 סמינר למידה ד"ר רוני קציר
  סמינר ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ה 12:00-10:00 מקוון -
  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive