• ראשי
 • תנאי הקבלה

  קבלה "מן המניין":
  יתקבלו כתלמידים/ות "מן המניין" מועמדים/ות שסיימו תואר ראשון בבלשנות בציון משוקלל של 80 לפחות, ואשר סיימו במהלך לימודיהם/ן  לתואר הראשון את כל ארבעת הקורסים המפורטים ברשימה להלן.


  רשימת קורסי הב.א המהווים דרישות קדם לקבלה ללימודי מ.א. "מן המניין":

  שם הקורס

  דרישות קדם   

  תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי

  תחביר מתחילים

  פונולוגיה מתקדמים

  פונולוגיה מתחילים

  יסודות הסמנטיקה הפורמלית

  מבוא לסמנטיקה

  ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני

  מבוא לפרגמטיקה, או יסודות הבלשנות התיאורטית, או מבוא לסמנטיקה

   


  הערה: תלמידים/ות שהשתתפו בקורסים בתחביר, פונולוגיה, סמנטיקה וממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני, המקבילים בתוכנם וברמתם לקורסים לעיל, מתבקשים לפנות ליועצת המ"א של החוג. פטור מהשתתפות בקורס יינתן ע"י היועצת בלבד על סמך התייעצות עם המרצים/ות הרלוונטיים/ות.


  ​קבלה "על תנאי":
  תלמידים/ות שאינם עומדים/ות בדרישות סעיף 1 יכולים להתקבל ללימודי תואר שני "על תנאי" בכפוף לתנאים הבאים:

  1. תלמידים/ות שאין בידם/ן תואר "בוגר אוניברסיטה" (ב.א.) חייבים/ות להשלים את התואר בציון משוקלל של 80 לפחות עד תום שני הסמסטרים הראשונים ללימודים.
  2. תלמידים/ות אשר לא השתתפו בקורסים המצוינים בסעיף 1 חייבים/ות בלימודי השלמות (ראו סעיף 3). את לימודי ההשלמות יש לסיים עד תום ארבעת הסמסטרים הראשונים לתחילת הלימודים בחוג.
  3. תלמידים/ות במעמד "על תנאי" אשר לא ימלאו את כל הדרישות לעיל, יאלצו להפסיק את לימודיהם/ן בחוג לבלשנות.

  השלמות
  כדי לעבור ממעמד של תלמיד/ה "על תנאי" למעמד של תלמיד/ה "מן המניין" יש להשתתף בלימודי השלמה הכוללים את ארבעת הקורסים שברשימה לעיל (סעיף 1) ולסיים בציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.
  אין אפשרות לחזור על יותר מקורס אחד מתוך קורסי ההשלמות. 8 ש"ס מתוך קורסים אלה יוכלו להיחשב למניין השעות לתואר השני – (ראו תחת "פירוט הקורסים").

  • יש לשים לב שלקורסים בסעיף 1 יש דרישות קדם. תלמידים/ות שאין להם/ן את הרקע הדרוש לקורסים המפורטים לעיל ישתתפו גם בקורסי הקדם. האחרונים לא יוכלו להיחשב למניין השעות לתואר השני – (ראו תחת "פירוט הקורסים").
  • פטור מקורס השלמה יינתן רק במקרים שהתלמיד/ה יכול/ה להראות שיש לו/לה את הידע והמיומנות הנדרשים. כדי לקבל פטור מאחד מהקורסים שברשימה (סעיף 1) או מדרישת-הקדם שלו נדרשים גם הסכמת מרצה הקורס שברשימה וגם אישור יועצת לימודי המ.א.
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive