• ראשי
 • פירוט הקורסים

  main_inner_menu_div

  החוג לספרות
  לימודי התואר הראשון
  לימודי ליבה (מסגרת 120)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.1005.01 מזשיר: מונחי יסוד בשירה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.1006.01 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה מר עמרי לבנת
  תרגיל ד 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0680.1006.02 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה מר עמרי לבנת
  תרגיל ד 18:00-16:00 280 גילמן מטלה
  א' 0680.1006.03 תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה גב' שני פוקר
  תרגיל ה 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0680.1112.01 התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 פרופ' מיכאל גלוזמן
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
 • א' 0680.1113.01 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 מר יונתן תדמור
  תרגיל ג 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  א' 0680.1113.02 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 גב' מאיה שבאלבו
  תרגיל ד 16:00-14:00 מטלה
  א' 0680.1113.03 תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20 מר גיא שרמן
  תרגיל ה 12:00-10:00 307 גילמן מטלה
  א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • ניתן לקחת בשנה ב'
 • ב' 0680.1116.01 יצירות מופת בשירת ימי הביניים ד"ר אריאל זינדר
  שיעור ג 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
 • ניתן לקחת בשנה ב'
 • ב' 0680.1000.01 לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת פרופ' איריס מילנר
  שיעור ג 14:00-12:00 282 גילמן מטלה
 • חובה לקחת תרגיל לקורס הנ"ל
 • ב' 0680.1111.01 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' יערה אדלסבורג
  תרגיל ג 18:00-16:00 449 גילמן מטלה
  ב' 0680.1111.02 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' אור נוי פיינר
  תרגיל ד 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0680.1111.03 תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת גב' נגה לביא
  תרגיל ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0680.1001.01 צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד פרופ' אבנר הולצמן
  שיעור ג 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
 • ניתן לקחת בשנה ב'
 • א' 0680.1445.01 מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית ד"ר דנה אולמרט
  סדנה ג 10:00-08:00 304 גילמן מטלה
  א' 0680.1445.02 מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית פרופ' איריס מילנר
  סדנה ד 14:00-12:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
  ב' 0680.1445.03 מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה אקדמית ד"ר מיכל ארבל
  סדנה ד 16:00-14:00 220 גילמן מטלה
 • קורס באנגלית (מסגרת 777)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0680.3195.01 Jewish American Literature ד"ר חנה פולין-גלאי
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • שיעורי בחירה בספרות עברית (מסגרת 131)
 • קורסי מבוא
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.3219.01 מבוא לנרטולוגיה פוליטית ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2801.01 מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית פרופ' גלילי שחר
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.1302.01 בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה פרופ' ישעיהו שן
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.1203.01 מבוא לספרות העממית ד"ר נגה ליבי כהן
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.7304.01 תולדות תרגומי המקרא ד"ר רן הכהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.8308.01 ספרות יידיש ד"ר חנה פולין-גלאי
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.1313.01 כוכב אחד לבד: קריאה בשירי אבן גבירול ד"ר אריאל זינדר
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.2149.01 ספרות וקפיטליזם ד"ר יחיל צבן
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3129.01 החוויה הנאראטיבית ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • קורסי קריאה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.2140.01 עגנון, "סיפורי אהבים" פרופ' איריס מילנר
  שיעור ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2142.01 הסיפור הקצר ודרכי פרשנותו פרופ' אבנר הולצמן
  שיעור ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.2129.01 יונה וולך - השירה הישראלית לפניה ואחריה ד"ר דנה אולמרט
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.2147.01 דמות האב בספרות העברית המודרנית ד"ר מיכל ארבל
  שיעור ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.2143.01 מדינת אשכנז פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • קורסים מתקדמים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.3155.01 שירה ותקווה ד"ר אריאל זינדר
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0680.3175.01 תן למוזיקה לדבר ד"ר אריאל זינדר
  מר שלומי פריג'
  סדנה א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3220.01 רטוריקה של כּנוּת ד"ר ננה אריאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2906.01 סופרים מזרחים בעברית עד שנות ה-50 ד"ר קרן דותן
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2145.01 גולדברג כמסאית ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3182.01 סודות ושקרים ד"ר איל בסן
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2127.01 על הזהות הפלסטינית בישראל ד"ר מנאר מח'ול
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3272.01 הפנטסטי בראי הקוגניציה פרופ' ישעיהו שן
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3282.01 מה זה ספר? ד"ר ננה אריאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • ב' 0680.3217.01 על מסורות התרגום בין ערבית לעברית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • ב' 0680.1448.01 סדנה: לכתוב משפט מדובר פרופ' גלילי שחר
  סדנה ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3271.01 קשב לספרות ד"ר אמיר חרש
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.2150.01 בריאה-טבע-סביבה מר שי עבדי
  שיעור ד 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0607.5311.01 לב הבית, לב האור: ייצוג המשפחה בספרות פרופ' חנה נוה
  שיעור ה 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.2146.01 הפואטיקה של הציטוט פרופ' מיכאל גלוזמן
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • שיעורי בחירה בספרות כללית (מסגרת 132)
 • קורסי מבוא
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.3219.01 מבוא לנרטולוגיה פוליטית ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2801.01 מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית פרופ' גלילי שחר
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3243.01 תיאוריה צרפתית במאה ה-20 ב פרופ' עירן דורפמן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הרישום לחלק ב' אינו מותנה בהשלמת חלק א'
 • א' 0680.1302.01 בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציה פרופ' ישעיהו שן
  שיעור ג 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.1203.01 מבוא לספרות העממית ד"ר נגה ליבי כהן
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3161.01 אתיופיה ודימוייה ד"ר רן הכהן
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.7304.01 תולדות תרגומי המקרא ד"ר רן הכהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.8308.01 ספרות יידיש ד"ר חנה פולין-גלאי
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3193.01 מבוא לספרות פרסית קלאסית פרופ' גלילי שחר
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • ב' 0680.3129.01 החוויה הנאראטיבית ד"ר רונן סלמן צדקה
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
 • קורסי קריאה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.3196.01 הסיפור הרוסי הקצר א' ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3195.01 Jewish American Literature ד"ר חנה פולין-גלאי
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הקורס יינתן בשפה האנגלית
 • ב' 0680.3218.01 הסיפור האמריקאי הקצר ד"ר חן אדלסבורג
  שיעור ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3197.01 הסיפור הרוסי הקצר ב' ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הרישום לחלק ב' אינו מותנה בהשלמת חלק א'
 • ב' 0680.2115.01 קריאה בברית החדשה ד"ר רן הכהן
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • קורסים מתקדמים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.3155.01 שירה ותקווה ד"ר אריאל זינדר
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ג 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0680.2118.01 ספרות האובססיה ד"ר אייל דותן
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0680.3175.01 תן למוזיקה לדבר ד"ר אריאל זינדר
  מר שלומי פריג'
  סדנה א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2124.01 הכתיבה החדשה באמריקה הלטינית ד"ר דניאל בלאושטיין
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3220.01 רטוריקה של כּנוּת ד"ר ננה אריאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3198.01 האישה ברומן הנאורות בצרפת פרופ' מישל קאהן
  שיעור ג 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3182.01 סודות ושקרים ד"ר איל בסן
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.2127.01 על הזהות הפלסטינית בישראל ד"ר מנאר מח'ול
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3272.01 הפנטסטי בראי הקוגניציה פרופ' ישעיהו שן
  שיעור ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3199.01 גברים, סופרז'יסטיות וזונות ד"ר עידית אלפנדרי
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3216.01 המפנה הפוסט-הומניסטי מר גיא פרחי
  שיעור א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.2119.01 קריאה במקיואן ד"ר אייל דותן
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3282.01 מה זה ספר? ד"ר ננה אריאל
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • ב' 0680.3217.01 על מסורות התרגום בין ערבית לעברית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א'
 • ב' 0680.1448.01 סדנה: לכתוב משפט מדובר פרופ' גלילי שחר
  סדנה ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.3271.01 קשב לספרות ד"ר אמיר חרש
  שיעור ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0607.5311.01 לב הבית, לב האור: ייצוג המשפחה בספרות פרופ' חנה נוה
  שיעור ה 10:00-08:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.1312.01 המצאת האדם המודרני (המשך) פרופ' אורי ש. כהן
  שיעור ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • הקורס פתוח לרישום גם לתלמידי שנה א', שלמדו את החלק הראשון
 • קורסי "חיבור אישי" (מסגרת 134)
  אינם מיועדים לתלמידי כתיבה יוצרת או תרגום ספרות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0662.2963.01 לקראת קליניקה במדעי הרוח* ד"ר גל הרץ
  סדנה ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • הקורס מיועד תלמידי שנה ג' מצטיינים
 • רישום ידני
 • ב' 0680.1448.01 סדנה: לכתוב משפט מדובר פרופ' גלילי שחר
  סדנה ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סמינרים בספרות עברית וספרות כללית (מסגרת 143)
  תלמידי ב.א. מתקדמים בעלי ממוצע 85 ומעלה
  יכולים לבחור בסמינרים מלימודי התואר השני באישור המורה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.4128.01 בעקבות הזמן האבוד פרופ' עירן דורפמן
  סמינר א 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.4901.01 מהי ספרות מזרחית? ד"ר אלמוג בהר
  סמינר ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 12:00-10:00 מקוון -
  א' 0680.4130.01 היסטוריה(ות) של הספרות ד"ר שאול סתר
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.4232.01 איטליה במאה ה-20 פרופ' אורי ש. כהן
  סמינר ב 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.4212.01 ביאליק, לפניו ואחריו פרופ' אבנר הולצמן
  סמינר ג 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.4127.01 על אמנים ואמנות ד"ר מיכל ארבל
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' סמינר ד 16:00-14:00 מקוון -
  א' 0680.4000.01 דור המדינה בסיפורת הישראלית פרופ' יוחאי אופנהיימר
  סמינר ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.4123.01 שרלוק הולמס מר דרור משעני
  סמינר א 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.4104.01 שירה לירית כפעילות סימבולית ד"ר אריאל זינדר
  סמינר א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ג 16:00-14:00 מקוון -
  ב' 0680.8310.01 ספרות שואה ושפה ד"ר חנה פולין-גלאי
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ה 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0680.4125.01 לאורך קו האופק ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
  סמינר ג 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.4124.01 אתה חברה שלי ד"ר דנה אולמרט
  סמינר ד 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.4129.01 כתיבה על כתיבה ד"ר איל בסן
  סמינר ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • התוכנית לכתיבה יוצרת ע"ש פולה ונח מוזס (מסגרת 150)
 • סדנאות שנה א' - פרוזה ושירה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.6002.01 סדנה בשירה (לשנה א') גב' ליאת קפלן
  סדנה ב 16:00-14:00 320 ע"ש אלקוב גילמן מטלה
 • הסדנה תתקיים באופן מלא בקמפוס
 • א' 0680.6000.01 סדנה בפרוזה (לשנה א') מר דרור משעני
  סדנה ה 16:00-14:00 304 גילמן מטלה
 • הסדנה תתקיים באופן מלא בקמפוס
 • ב' 0680.6002.02 סדנה בשירה (לשנה א') גב' ליאת קפלן
  סדנה ג 18:00-16:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0680.6000.02 סדנה בפרוזה (לשנה א') מר דרור משעני
  סדנה ה 14:00-12:00 278 גילמן מטלה
 • שנים ב' ו-ג'
 • סדנאות כתיבה שנים ב' ו-ג'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.6055.01 הסיפור הקצר: סדנת פרוזה מתקדמת גב' איילת צברי
  סדנה ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.6059.01 בין כתיבה לאמנות אקטיביסטית: סדנת שירה מתקדמת גב' עדי קיסר
  סדנה ד 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.6206.01 כתיבה ז'אנרית: סדנה פרוזה מתקדמת מר דרור משעני
  סדנה א 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.6053.01 כתיבת טבע: סדנת פרוזה מתקדמת פרופ' דרור בורשטיין
  סדנה ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.6207.01 מוולך ועד סאפפו: סדנת שירה מתקדמת גב' שרון אס
  סדנה ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • קורסי חובה למסלול
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.6058.01 סדנה: מילים כפעולה מר יונתן לוי
  סדנה א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.6019.01 סדנת ביקורת ד"ר שאול סתר
  סדנה ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • סדנאות ממסלול תרגום למסלול כתיבה יוצרת
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.7028.01 סדנה בעריכת תרגום ד"ר רן הכהן
  סדנה ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.6016.01 סדנה בתרגום פרוזה ד"ר רן הכהן
  סדנה ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • מומלץ לקחת קודם את הסדנה בעריכת תרגום
 • ב' 0680.7014.01 סדנה: התרגום כשער לכתיבה מר דרור משעני
  סדנה ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • קורסים מהחוג ללשון עברית
 • ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.1403.01 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  א' 0614.1407.01 תחביר עברי ד"ר עינת גונן
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0614.2434.01 סמנטיקה ד"ר ורד סיידון
  שו"ת ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0614.1407.02 תחביר עברי גב' עינב פלק
  שיעור ב 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  ב' 0614.1403.02 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור ד 14:00-12:00 002 רוזנברג מטלה
 • מסלול תרגום (מסגרת 154)
 • מבואות חובה - שנה א'
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.7304.01 תולדות תרגומי המקרא ד"ר רן הכהן
  שיעור ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • בתשפ"א הקורס "מבוא לתורת התרגום" לא יינתן
 • סדנאות חובה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.7028.01 סדנה בעריכת תרגום ד"ר רן הכהן
  סדנה ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.6016.01 סדנה בתרגום פרוזה ד"ר רן הכהן
  סדנה ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • מומלץ לקחת קודם את הסדנה בעריכת תרגום
 • סדנה בתרגום (ז'אנר נוסף)
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0668.2327.01 סדנת תרגום ועריכה 2 ד"ר דורית שילה
  שו"ת ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • ידע בסיסי בשפה הצרפתית
 • ב' 0680.7014.01 סדנה: התרגום כשער לכתיבה מר דרור משעני
  סדנה ה 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • קורסי בחירה בתרגום ותרגומיות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.2801.01 מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית פרופ' גלילי שחר
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.3243.01 תיאוריה צרפתית במאה ה-20 ב פרופ' עירן דורפמן
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.8310.01 ספרות שואה ושפה ד"ר חנה פולין-גלאי
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ה 14:00-12:00 מקוון -
 • מטלת הסיום במסגרת מסלול תרגום תהיה עבודת רפרט בלבד
 • ב' 0680.3217.01 על מסורות התרגום בין ערבית לעברית ד"ר אלמוג בהר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • קורסים מהחוג ללשון עברית
 • ניתן ללמוד קורסים אחרים מהחוג ללשון עברית באישור החוגים
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0614.1403.01 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור א 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  א' 0614.1407.01 תחביר עברי ד"ר עינת גונן
  שיעור ג 12:00-10:00 מטלה
  א' 0614.2434.01 סמנטיקה ד"ר ורד סיידון
  שו"ת ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • הקורס "פרגמטיקה" לא יינתן בתשפ"א
 • ב' 0614.1407.02 תחביר עברי גב' עינב פלק
  שיעור ב 14:00-12:00 103 ווב מטלה
  ב' 0614.2436.01 תחביר למתקדמים** ד"ר ורד סיידון
  שו"ת ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • דרישת קדם: השתתפות בקורס "תחביר עברי"
 • ב' 0614.1403.02 קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאים גב' עינב פלק
  שיעור ד 14:00-12:00 002 רוזנברג מטלה
 • קורסי מגוון (מסגרת 120)
 • בחירה בקורסים בהיקף 4 ש"ס לתלמידים שהחלו לימודיהם בתש"ף
 • לא ניתן ללמוד קורסי מגוון מחוגי האם
 • א' 0612.2005.01 קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום ד"ר אסנת ברתור
  שיעור א 12:00-10:00 001 רוזנברג מטלה
  א' 0612.1007.01 מבוא למקרא (א) ד"ר גיא דרשן
  שיעור א 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0662.1450.01 מבוא לרטוריקה ד"ר ננה אריאל
  שיעור א 14:00-12:00 326 גילמן מטלה
  א' 0668.1400.01 צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע ד"ר עילי ראונר
  שיעור א 16:00-14:00 103 ווב מטלה
  א' 0631.2220.01 קווים מאפיינים בספרות הקלאסית ד"ר אמיר לרנר
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0621.1180.01 אימפריות: "מערב", "מזרח", מודרניות וכוח 2020-1700 פרופ' בלהה מלמן
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0616.1311.01 מבוא למיסטיקה יהודית פרופ' אדם אפטרמן
  שיעור ב 14:00-12:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0672.1547.01 הדרמה היוונית והרומית פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 279 גילמן מטלה
  א' 0627.1010.01 מבוא לבלשנות: מבט פנורמי פרופ' איה מלצר-אשר
  שיעור ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0614.1402.01 העברית ממעוף הציפור ד"ר עמנואל מסטיי
  שיעור ב 18:00-16:00 001 ווב מטלה
  א' 0616.1022.01 מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא להגות יהודית מודרנית א פרופ' רון מרגולין
  שיעור ד 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר נורית צפריר
  שיעור ד 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר מירי רוזמרין
  שיעור ה 10:00-08:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
  שיעור ה 12:00-10:00 282 גילמן מטלה
  א' 0672.1545.01 השירה האפית ביוון וברומא פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
  שיעור ה 14:00-12:00 281 גילמן מטלה
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר טל דקל
  שיעור ה 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
  שיעור א 12:00-10:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0671.1001.02 ארכיאולוגיה מהי?** דר' יובל גדות
  שיעור א 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
  שיעור א 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.1283.01 מבוא לברית החדשה ד"ר יפעת מוניקנדם
  שיעור ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0616.1004.01 מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות פרופ' גדעון בוהק
  שיעור ב 16:00-14:00 281 גילמן מטלה
  ב' 0618.1032.02 מבוא לפילוסופיה חדשה פרופ' צבי טאובר
  שיעור ב 18:00-16:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1018.02 מבוא לפילוסופיה של המוסר ד"ר נוה פרומר
  שיעור ב 20:00-18:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0618.1042.01 מבוא לפילוסופיה הודית פרופ' דני רוה
  שיעור ד 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0677.1589.01 יהודי מזרח אירופה 1939-1600 ד"ר סקוט אורי
  שיעור ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • לימודי התואר השני
  סמינרים וסדנאות לתואר שני (מסגרת 620)
 • קורסי חובה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.5022.01 מפגשי מחקר פרופ' מיכאל גלוזמן
  סמינר ד 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5022.02 מפגשי מחקר פרופ' עירן דורפמן
  סמינר ב 12:00-10:00 מקוון - מטלה
  אב 0680.9001.01 סמינר החוג לספרות ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
  סמינר ג 18:00-16:00 מקוון - מטלה
 • הסמינר יינתן אחת לשבועיים
 • סמינרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  אב 0680.5906.01 מבואות לספרות השוואתית פרופ' גלילי שחר
  סמינר ב 16:00-14:00 מקוון - מטלה
 • לתלמידים מצטיינים בלבד. הרישום באופן ידני
 • א' 0680.5222.01 אוטוביוגרפיות בתרבות עולם ד"ר עידית אלפנדרי
  סמינר א 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.5183.01 סופרות צרפתיות עכשוויות פרופ' מישל קאהן
  סמינר ב 12:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.8314.01 שירת היידיש המודרנית ד"ר חנה פולין-גלאי
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
 • הקורס דורש יכולת קריאה ביידיש
 • א' 0680.8313.01 יצירות ספרות יידיש הנקראות מאות שנים ד"ר אורן רומן
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.5220.01 איסאק באבל ודורו ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
  סמינר ג 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.5216.01 הפואטיקה של השיבוץ המקראי ד"ר אריאל זינדר
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.5165.01 הסיפור הקצר בראי הקוגניציה פרופ' ישעיהו שן
  סמינר ג 20:00-18:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.5196.01 מעבר לסימפטום ד"ר דנה אולמרט
  פרופ' איריס מילנר
  סמינר ד 12:00-08:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.5221.01 פואטיקה של פרנויה פרופ' מיכאל גלוזמן
  סמינר ה 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5223.01 ז'אן-פול סארטר וסימון דה-בובואר: בין פילוסופיה וספרות פרופ' עירן דורפמן
  פרופ' חגי כנען
  סמינר א 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0677.4036.01 העיירה היהודית - היסטוריה, זיכרון ודימוי פרופ' דוד אסף
  פרופ' אבנר הולצמן
  סמינר ג 14:00-10:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5218.01 היברידים בראי הקוגניציה פרופ' ישעיהו שן
  סמינר ג 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5217.01 וינה, "קץ המאה" פרופ' איריס מילנר
  סמינר ד 12:00-08:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5907.01 סופרים ערבים כותבים בעברית פרופ' יוחאי אופנהיימר
  סמינר ד 20:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5905.01 Double Vision פרופ' אורי ש. כהן
  ד"ר מנאר מח'ול
  סמינר ה 14:00-12:00 מקוון - מטלה
 • קורס בשפה האנגלית
 • ב' 0680.5178.01 המטפורה - נקודת צומת בינתחומית פרופ' ישעיהו שן
  סמינר ה 18:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5169.01 סדנת כתיבת תזה פרופ' מיכאל גלוזמן
  סדנה ה 18:00-16:00 מטלה
 • סדנאות כתיבה
 • הרישום לסדנאות הכתיבה נעשה באופן ידני
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.5609.01 "לכל הרוחות" - מכתב עת למגזין אינטרנטי ד"ר דנה אולמרט
  פרופ' אורי ש. כהן
  סדנה ב 14:00-12:00 מטלה
  ב' סדנה ב 14:00-12:00 מקוון -
  א' 0680.5610.01 ההשראה החוזרת לתיקונה: סדנת שירה פרופ' דרור בורשטיין
  סדנה א 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  א' 0680.5611.01 סדנת כתיבה: מילים ורגש גב' גיל הראבן
  סדנה ה 16:00-14:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.5132.01 סדנה: בין ממואר לבדיון ד"ר מיכל בן-נפתלי
  סדנה ה 12:00-10:00 מקוון - מטלה
 • ניתן ללמוד סמינרים נוספים, לפי ההנחיות בידיעון החוג
 • המסלול בספרות יידיש (תואר שני)
 • רשימת הקורסים המלאה מופיעה בידיעון
 • "תואר שני" -> "מסלולי לימוד"
 • חטיבת קורסי ליבה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.8314.01 שירת היידיש המודרנית ד"ר חנה פולין-גלאי
  סמינר ב 16:00-12:00 מקוון - מטלה
 • הקורס דורש יכולת קריאה ביידיש
 • חטיבת קורסי מאגר
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0680.8313.01 יצירות ספרות יידיש הנקראות מאות שנים ד"ר אורן רומן
  סמינר ב 18:00-16:00 מקוון - מטלה
  ב' 0680.8310.01 ספרות שואה ושפה ד"ר חנה פולין-גלאי
  סמינר ב 14:00-12:00 מקוון - מטלה
  ב' סמינר ה 14:00-12:00 מקוון -
  ב' 0851.6726.01 מ"הדיבוק" ועד האחים כהן: מסורת ומודרנה בקולנוע היידי ד"ר זהבית שטרן
  שיעור ג 16:00-12:00 מטלה
 • המסלול בספרות רוסית ומזרח אירופה (תואר שני)
 • רשימת הקורסים המלאה מופיעה בידיעון
 • "תואר שני" -> "מסלולי לימוד"
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive