לוח בחינות ועבודות

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 26/04/2020, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 24/09/2020
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0693211901   גישות אפריקניות לשואה   ד"ר אירית בק   בחינה   13/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
0693300101   בימת אפריקה א'   ד"ר אירית בק   עבודה   מועד א : 09/02/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות תכנית אפריקה

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0693220101   גשר מעל הסהרה - ניגריה ועולם האסלאם   ד"ר אירית בק   עבודה סמינריונית   מועד א : 24/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות תכנית אפריקה עד השעה 13:00

0693300201   בימת אפריקה ב'   ד"ר אירית בק   עבודה   מועד א : 12/07/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות תכנית אפריקה עד השעה 13:00

סמסטר בא

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0693201601   אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש   ד"ר כהן רוית   עבודה   מועד א : 28/07/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות תכנית אפריקה עד השעה 13:00

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive