ציון הגמר

ציון הגמר לתואר הראשון ישוקלל כדלהלן:

קורסים משקל
מבואות (12 ש"ס) 20%
שיעורי בחירה (34 ש"ס) 50%
סמינרים (8ש"ס) 30%

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive