פירוט הקורסים

main_inner_menu_div

לימודי התואר הראשון
שנה א'
לימודים הומניסטיים
קורס מיומניות יסוד
 • יש לבחור אחד מהקורסים הבאים
 • סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.1099.01 מיומנויות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית* ד"ר אבנר וישניצר
  תרגיל ה 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
 • קבוצה 01 לא מיועדת לתלמידים שמתחילים ללמוד בסמסטר א' תשפ"ב
 • ב' 0622.1099.02 מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית פרופ' און ברק
  תרגיל ג 14:00-12:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0622.1099.03 מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית ד"ר אבנר וישניצר
  תרגיל ה 10:00-08:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0622.1099.04 מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית פרופ' יואב אלון
  תרגיל ב 20:00-18:00 456 גילמן מטלה
  לימודי עומק
  מבואות מסגרת 120
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.1002.01 תולדות העמים המוסלמים 1500-600 פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר לאה קינברג
  שיעור ד 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.1001.01 מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה פרופ' מאיר ליטבק
  שיעור ה 14:00-12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0622.1004.01 מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ד 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  א' 0693.1001.01 מבוא ללימודי אפריקה א' ד"ר אירית בק
  שיעור א 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0693.1002.01 מבוא ללימודי אפריקה ב' ד"ר אירית בק
  שיעור א 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
 • מבואות ללימודי אפריקה מיועדים רק לתלמידי המסלול החד - חוג
 • תרגילים מסגרת 120
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.1013.01 תרגיל לדת ולתרבות האסלאם ד"ר נורית צפריר
  תרגיל ב 10:00-08:00 456 גילמן מטלה
  א' תרגיל ג 10:00-08:00 456 גילמן
  ב' 0622.1012.01 תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600 ד"ר עבד אלקאדר כנאענה
  תרגיל ב 14:00-12:00 456 גילמן מטלה
  ב' תרגיל ד 18:00-16:00 456 גילמן
  ב' 0622.1014.01 תרגיל לתולדות האימפריה העוסמאנית ד"ר אבנר וישניצר
  תרגיל ב 12:00-10:00 361 גילמן מטלה
  ב' תרגיל ה 12:00-10:00 361 גילמן
 • יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים:
 • א' 0622.1010.01 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת פרופ' יואב אלון
  תרגיל ב 14:00-12:00 362 גילמן מטלה
  א' תרגיל ד 18:00-16:00 362 גילמן
  א' 0622.1010.02 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת ד"ר מרים נסימוב
  תרגיל א 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
  א' תרגיל ד 12:00-10:00 455 גילמן
  ב' 0622.1010.03 סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת ד"ר מירה צורף
  תרגיל א 14:00-12:00 456 גילמן מטלה
  ב' תרגיל ד 14:00-12:00 456 גילמן
  שנה ב'
  קורסי חובה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0622.2001.01 מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת פרופ' און ברק
  שיעור ג 16:00-14:00 280 גילמן מטלה
  קורסי ביה"ס להיסטוריה/מגוון- מסגרת 555
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0687.2439.01 חיים בין תרבויות פרופ' מרק גמזה
  שיעור ד 12:00-10:00 281 גילמן מטלה
  א' 0687.2544.01 הודו המודרנית-מהחלוקה ועד עתה ד"ר רוני פרצ'ק
  שיעור ה 12:00-10:00 280 גילמן מטלה
  ב' 0687.2517.01 הלב של הודו: היסטוריה תרבותית של הדרום ד"ר לוי שחם אילנית
  שיעור ב 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  ב' 0687.2541.01 ההיסטוריה של המדעים והטכנולוגיה בסין: מתקופת הברונזה ועד לשמ ד"ר נועה הגש
  שיעור ד 14:00-12:00 280 גילמן מטלה
  א' 0687.1111.01 מבוא סין א'-מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.1112.01 מבוא סין ב'-מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אורי סלע
  שיעור א 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1113.01 מבוא יפן א' - מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר רעות הררי
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.1114.01 מבוא יפן ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר רעות הררי
  שיעור ב 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  א' 0687.1115.01 מבוא הודו א' -מהעת העתיקה ועד לעת החדשה המוקדמת ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0687.1116.01 מבוא הודו ב' -מהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו ד"ר אהוד הלפרין
  שיעור ג 16:00-14:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
 • רישום למבוא שלב ב' מותנה בהשלמת שלב א'
 • א' 0621.1219.01 מבוא לאירופה הקדם מודרנית 1600-400 ד"ר נעמה כהן-הנגבי
  שיעור ג 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
  ב' 0621.1222.01 The View from the Periphery: Life in the Provinces of the Ro פרופ' יונתן פרייס
  שיעור ג 16:00-14:00 282 גילמן מטלה
  ב' 0621.1092.01 חומר למחשבה: פרקים בהיסטוריה של האוכל פרופ' גדי אלגזי
  שיעור ג 12:00-10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  ב' 0621.1217.01 מבוא להיסטוריה של הרפואה ד"ר אמיר טייכר
  שיעור ג 18:00-16:00 223 (אולם ברגר) גילמן מטלה
 • ניתן לבחור קורסים נוספים מחוגי ביה"ס, בכפוף לאישור יועץ ול
 • פרו"סים-מסגרת 200
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.2203.01 משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן פרופ' יואב אלון
  פרו"ס ב 20:00-18:00 455 גילמן מטלה
  א' פרו"ס ד 20:00-18:00 455 גילמן
  א' 0622.2218.01 הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית ד"ר עמוס נדן
  פרו"ס ב 12:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  א' פרו"ס ה 12:00-10:00 א317 גילמן
 • למי שלמד קורס בנושא הפלסטינים הרישום לקורס באישור המרצה
 • ב' 0622.2207.01 איראן בעת החדישה ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור
  פרו"ס ג 12:00-10:00 455 גילמן מטלה
  ב' פרו"ס ה 12:00-10:00 455 גילמן
  שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.2039.01 תורכיה: מדינה, חברה, סביבה פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 12:00-10:00 361 גילמן מטלה
  א' 0622.2192.01 המאה הפלסטינית ד"ר הראל חורב
  שו"ת א 12:00-10:00 361 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 12:00-10:00 361 גילמן
  א' 0622.3234.01 האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי ד"ר מירה צורף
  שו"ת ב 14:00-12:00 א362 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 10:00-08:00 א362 גילמן
  א' 0622.2191.01 נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה ד"ר אירית בק
  שו"ת א 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 16:00-14:00
  א' 0622.2099.01 מבוא לחשיבה היסטורית לדוברי ערבית כשפת אם* ד"ר עבד אלקאדר כנאענה
  שיעור ד 14:00-12:00 362 גילמן מטלה
 • הקורס מיועד רק לדוברי ערבית כשפת אם
 • ומומלץ ללמוד אותו בסמסטר הראשון ללימודים
 • א' 0622.2036.01 מבוא למחשבה פוליטית שיעית במאה ה-20 ד"ר עבד אלקאדר כנאענה
  שיעור ב 18:00-16:00 307 גילמן מטלה
  א' 0622.2029.01 היסטוריה כלכלית של המזה"ת וצפון אפריקה ד"ר עמוס נדן
  שו"ת ב 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  א' שו"ת ה 14:00-12:00 277 גילמן
  א' 0622.2043.01 The Middle East in the Aftermath of the Arab Spring פרופ' עוזי רבי
  שיעור ב 16:00-14:00 362 גילמן מטלה
 • יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0622.2126.01 מוות בחברות מוסלמיות פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  שיעור ה 18:00-16:00 455 גילמן מטלה
  ב' 0622.2044.01 מרידות איכרים בלבנט: דימיון ושוני אל מול מקרי חקר מאפריקה ומ ד"ר עמוס נדן
  שיעור ה 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0622.2040.01 משבר האקלים והמזה"ת פרופ' און ברק
  שיעור ב 16:00-14:00 305 גילמן מטלה
  ב' 0622.2038.01 מצרים בסבך הזהויות- הפרעונית, הערבית, האסלאמית והאפריקאית ד"ר מירה צורף
  שיעור א 10:00-08:00 456 גילמן מטלה
 • מי שלמד את הקורס על מצרים עם ד"ר צורף בתשפ"א-לא יכול להרשם
 • ב' 0622.2019.01 זיכרון והיסטוריה - יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית ד"ר מרים נסימוב
  שו"ת א 18:00-16:00 104 רוזנברג מטלה
  ב' שו"ת ד 18:00-16:00 104 רוזנברג
  ב' 0622.2041.01 כשהעבר רודף את ההווה-עיראק במאה העשרים פרופ' יואב אלון
  שו"ת ב 14:00-12:00 307 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ה 14:00-12:00 307 גילמן
  ב' 0622.2037.01 לבנון: רעיון ומציאות ד"ר עבד אלקאדר כנאענה
  שו"ת ב 18:00-16:00 306 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 16:00-14:00 306 גילמן
  אב 0622.2042.01 איחוד האמירויות הערביות - פדרציה ערבית מול אתגרי המאה ה- 21. פרופ' עוזי רבי
  שיעור ב 14:00-12:00 317 גילמן מטלה
  אב 0622.2042.02 סיור לימודי לאמירויות פרופ' עוזי רבי
  סיור מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס מטלה
 • חובה להרשם לקורס ולסיור
 • א' 0693.2022.01 מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל - קורס משלב תיאוריה עם התנסות פרופ' גליה צבר
  סדנה ד 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  ב' סדנה א 16:00-14:00 306 גילמן
 • הקורס משלב התנסות מעשית
 • ב' 0693.2019.01 קרן אפריקה והמזה"ת: היסטוריה ואקטואליה ד"ר אירית בק
  שו"ת א 16:00-14:00 362 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 362 גילמן
  א' 2172.1711.01 ערבית מדוברת וחברה בתרבות הערבית מר אילן רובין
  שו"ת ג 18:00-16:00 207 דן-דוד מטלה
  ב' שו"ת ג 18:00-16:00
 • פרטים והרשמה לקורס בערבית ביחידה להוראת שפות
 • א' 0693.2018.01 ג'נוסייד ובניית לאום באפריקה ובמזה"ת-המקרה של רואנדה ד"ר אירית בק
  שו"ת ד 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 456 גילמן
 • הקורס יכלול סיור לימודי לרואנדה
 • לא ניתן להרשם לקורס ללא הסיור או להיפך
 • א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
  ב' 1880.0901.02 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
  שיעור מטלה
 • נחשב במסגרת חיבור אישי
 • קורסי טקסטים - מסגרת 127
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.6035.01 תרבות ופוליטיקה במזה"ת והשתקפותן בתקשורת הערבית ד"ר עבד אלקאדר כנאענה
  שו"ת ב 12:00-10:00 362 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 12:00-10:00 א361 גילמן
 • לא למי שהתחיל ללמוד עם פטור מערבית למתקדמים
 • ב' 0622.6034.01 אמצעי התקשורת בעולם הערבי מר יובל דגן
  שו"ת ב 16:00-14:00 307 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 16:00-14:00 307 גילמן
 • יתקיים במעבדת המחשבים חדר 264 בבניין
 • לא למי שהתחיל ללמוד עם פטור מערבית למתקדמים
 • קורסי טקסטים ברמת מתמחים - מסגרת 127
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0654.4203.01 כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית ד"ר נורית צפריר
  סמינר א 20:00-18:00 497 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 20:00-18:00 497 גילמן
 • הרישום באישור המרצה
 • שנה ג'
  סמינריונים- מסגרת 300
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.3222.01 צעירים ומחאה במזה"ת ד"ר מירה צורף
  סמינר א 14:00-12:00 455 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 14:00-12:00 455 גילמן
  ב' 0622.3241.01 הגירה והמזה"ת ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור
  סמינר ג 14:00-12:00 455 גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 14:00-12:00 455 גילמן
  ב' 0622.3242.01 רשתות של כוח במזרח התיכון: חברה, אליטות ושחקנים רדיקליים ד"ר הראל חורב
  סמינר א 12:00-10:00 455 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 12:00-10:00 455 גילמן
  קורסים לתלמידי המסלול החד-חוגי
  סמינר לשנה ג' - חובה
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0654.4215.01 לזכור ולשכוח- הנצחה וזכרון במרחבי המזה"ת ד"ר מירה צורף
  סמינר א 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 18:00-16:00 455 גילמן
  הדרכה אישית לתלמידי המסלול החד-חוגי
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0622.8248.01 אופני מחאה במרחבי המזרח-התיכון ד"ר מירה צורף
  הדרכה אישית ד 10:00-08:00 455 גילמן מטלה
  לימודי שפות
  ערבית חובה -מסגרת 124
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.1000.01 ערבית למתחילים גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
  שיעור ב 16:00-14:00 456 גילמן מטלה
  א' שיעור ג 16:00-14:00 456 גילמן
  א' שיעור ה 16:00-14:00 456 גילמן
  ב' שיעור ב 16:00-14:00 456 גילמן
  ב' שיעור ג 16:00-14:00 456 גילמן
  ב' שיעור ה 16:00-14:00 456 גילמן
  א' 0622.1000.02 ערבית למתחילים גב' עדנה דהרי - דוידוביץ
  שיעור ב 18:00-16:00 456 גילמן מטלה
  א' שיעור ג 18:00-16:00 456 גילמן
  א' שיעור ה 18:00-16:00 456 גילמן
  ב' שיעור ב 18:00-16:00 456 גילמן
  ב' שיעור ג 18:00-16:00 456 גילמן
  ב' שיעור ה 18:00-16:00 456 גילמן
  א' 0622.2000.01 ערבית למתקדמים מר אילן רובין
  שיעור א 14:00-12:00 317 גילמן מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 317 גילמן
  ב' שיעור א 14:00-12:00 305 גילמן
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 305 גילמן
  א' 0622.2000.02 ערבית למתקדמים ד"ר עירית גטרויר
  שיעור ג 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  א' שיעור ה 16:00-14:00 277 גילמן
  ב' שיעור ג 14:00-12:00 277 גילמן
  ב' שיעור ה 16:00-14:00 277 גילמן
  שפות -נוספות - מסגרת 124
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.3002.01 פרסית למתקדמים ד"ר מרים נסימוב
  שיעור א 16:00-14:00 301 ווב מטלה
  א' שיעור ד 16:00-14:00 301 ווב
  ב' שיעור א 16:00-14:00 301 ווב
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 301 ווב
  א' 0622.3001.01 פרסית למתחילים ד"ר מרים נסימוב
  שיעור א 14:00-12:00 301 ווב מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 301 ווב
  ב' שיעור א 14:00-12:00 301 ווב
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 301 ווב
  אב 2172.1800.01 תורכית מתחילים גב' דבורה שכטר
  שו"ת ד 14:00-12:00 202 דן-דוד מטלה
  אב שו"ת א 14:00-12:00 215 ווב
  ב' 2172.2830.01 תורכית מתקדמים גב' דבורה שכטר
  שו"ת א 16:00-14:00 מטלה
  א' שו"ת א 16:00-14:00 215 ווב
  פרטים על הקורסים בתורכית והרשמה ביחידה להוראת שפות
  לימודי התואר השני
  שיעורים היסטוריוגרפיים ומתודולוגיים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0654.4221.01 גישות חדשות בהיסטוריה חברתית-תרבותית של המזה"ת ד"ר אבנר וישניצר
  סמינר ב 16:00-14:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן מטלה
  א' סמינר ה 14:00-12:00 458 חדר עיון ע"ש גילמן
  ב' 0654.6510.01 מחלוקות בהיסטוריוגרפיה של איראן פרופ' מאיר ליטבק
  סמינר א 20:00-18:00 497 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 20:00-18:00 497 גילמן
  שיעורי קריאה במקורות או בתעודות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0654.4203.01 כופר נפש בשריעה ובחברה המוסלמית ד"ר נורית צפריר
  סמינר א 20:00-18:00 497 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 20:00-18:00 497 גילמן
  סמינרים
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0654.4213.01 ההיסטוריה הפוליטית של נשק גרעיני במזה"ת Dr. Brandon Friedman
  סמינר ג 18:00-16:00 260 גילמן מטלה
  א' סמינר ה 18:00-16:00 260 גילמן
  א' 0654.4215.01 לזכור ולשכוח- הנצחה וזכרון במרחבי המזה"ת ד"ר מירה צורף
  סמינר א 18:00-16:00 א362 גילמן מטלה
  א' סמינר ד 18:00-16:00 455 גילמן
  ב' 0654.4222.01 היסטוריה חברתית, כלכלית, ופוליטית של איכרים בלבנט ד"ר עמוס נדן
  סמינר ה 20:00-16:00 א361 גילמן מטלה
  ב' 0654.4223.01 סין והמזה"ת Dr. Brandon Friedman
  ד"ר אורי סלע
  סמינר ג 18:00-16:00 304 גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 18:00-16:00 304 גילמן
  ב' 0654.4210.01 הגות פאן אפריקאית ופאן אסלאמית - קריאה בכתבים ד"ר אירית בק
  סמינר א 18:00-16:00 497 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 16:00-14:00 497 גילמן
  א' 0654.0010.01 סמינר מחלקתי - מזה"ת פרופ' יואב אלון
  סמינר ב 18:00-16:00 455 גילמן מטלה
  ב' סמינר ב 18:00-16:00 455 גילמן
 • יתקיים אחת לשבועיים. נחשב לסטודנטים 2 ש"ס
 • א' 0654.4224.01 סמינר מרכז דיין: ישראל והמפרץ פרופ' עוזי רבי
  סמינר ב 18:00-16:00 133 מרכז דיין גילמן מטלה
  ב' סמינר ב 18:00-16:00 133 מרכז דיין גילמן
 • יתקיים אחת לשבועיים - נחשב לסטודנטים 2 ש"
 • א' 0693.3001.01 בימת אפריקה א'* פרופ' גליה צבר
  שיעור ד 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0693.3002.01 בימת אפריקה ב'* פרופ' גליה צבר
  שיעור ד 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
 • תאריכי המפגשים לבימת אפריקה יפורסמו בהמשך
 • מעבדות משותפות של ביה"ס
 • הרישום כפוף לאישור מנהלי המעבדות
 • א' 0645.4013.01 אמון ואמונה ברפואה פרופ' מירי שפר-מוסנזון
  ד"ר עינת קלפטר
  סמינר ה 16:00-14:00 261 גילמן מטלה
  ב' סמינר ה 16:00-14:00 א317 גילמן
  א' 0645.4014.01 המעבדה להיסטוריה של משבר האקלים פרופ' און ברק
  ד"ר אבנר וישניצר
  סמינר ב 14:00-12:00 א317 גילמן מטלה
  ב' סמינר ב 14:00-12:00 א317 גילמן
 • הרישום מותנה באישור המרצים
 • א' 0645.4015.01 יוצרות וכותבים מדע - כתב עת סטודנטיאלי של ביה"ס להיסטוריה פרופ' צבר גליה
  סמינר ד 12:00-10:00 א317 גילמן מטלה
  ב' סמינר א 18:00-16:00 א317 גילמן
 • הקבלה לסמינר בכפוף להגשת מועמדות. המועמדים.ות יתבקשו
 • להציג רקורד לימודים ודוגמת כתיבה
 • לימודי שפות
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.3002.01 פרסית למתקדמים ד"ר מרים נסימוב
  שיעור א 16:00-14:00 301 ווב מטלה
  א' שיעור ד 16:00-14:00 301 ווב
  ב' שיעור א 16:00-14:00 301 ווב
  ב' שיעור ד 16:00-14:00 301 ווב
  א' 0622.3001.01 פרסית למתחילים ד"ר מרים נסימוב
  שיעור א 14:00-12:00 301 ווב מטלה
  א' שיעור ד 14:00-12:00 301 ווב
  ב' שיעור א 14:00-12:00 301 ווב
  ב' שיעור ד 14:00-12:00 301 ווב
  אב 2172.1800.01 תורכית מתחילים גב' דבורה שכטר
  שו"ת ד 14:00-12:00 202 דן-דוד מטלה
  אב שו"ת א 14:00-12:00 215 ווב
  ב' 2172.2830.01 תורכית מתקדמים גב' דבורה שכטר
  שו"ת א 16:00-14:00 מטלה
  א' שו"ת א 16:00-14:00 215 ווב
  פרטים על הקורסים בתורכית והרשמה ביחידה להוראת שפות
  לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית
  מבואות - מסגרת 120
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0693.1001.01 מבוא ללימודי אפריקה א' ד"ר אירית בק
  שיעור א 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0693.1002.01 מבוא ללימודי אפריקה ב' ד"ר אירית בק
  שיעור א 14:00-12:00 279 גילמן מטלה
 • מי שלמד את מבוא לאפריקה בשנים קודמות לא יכול להרשם לקורסים
 • א' 0622.1003.01 מבוא לדת ולתרבות האסלאם ד"ר לאה קינברג
  שיעור ד 16:00-14:00 144 (אולם אתינגר) גילמן מטלה
  סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  ב' 0654.4210.01 הגות פאן אפריקאית ופאן אסלאמית - קריאה בכתבים ד"ר אירית בק
  סמינר א 18:00-16:00 497 גילמן מטלה
  ב' סמינר ד 16:00-14:00 497 גילמן
 • הרישום לקורס באישור המרצה
 • א' 0668.3008.01 יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות ד"ר טל סלע
  סמינר ב 20:00-16:00 301 ווב מטלה
 • סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג
 • שיעורי בחירה שנים ב'-ג'- מסגרת 124
  סמ.מס' קורסשם קורסמרציםאופן הוראהיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
  א' 0622.2191.01 נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה ד"ר אירית בק
  שו"ת א 16:00-14:00 306 גילמן מטלה
  א' שו"ת ד 16:00-14:00
  א' 0622.2029.01 היסטוריה כלכלית של המזה"ת וצפון אפריקה ד"ר עמוס נדן
  שו"ת ב 14:00-12:00 277 גילמן מטלה
  א' שו"ת ה 14:00-12:00 277 גילמן
  א' 0693.2023.01 כתיבה אקדמית בנושא אפריקה ד"ר אירית בק
  שיעור א 12:00-10:00 455 גילמן מטלה
 • מי שהחוג השני שלו מזה"ת צריך ללמוד את הקורס "איך לחשוב ול
 • ב' 0622.2044.01 מרידות איכרים בלבנט: דימיון ושוני אל מול מקרי חקר מאפריקה ומ ד"ר עמוס נדן
  שיעור ה 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
  ב' 0622.2038.01 מצרים בסבך הזהויות- הפרעונית, הערבית, האסלאמית והאפריקאית ד"ר מירה צורף
  שיעור א 10:00-08:00 456 גילמן מטלה
 • מי שלמד את הקורס על מצרים בתשפ"א-לא יכול להרשם
 • ב' 0693.2019.01 קרן אפריקה והמזה"ת: היסטוריה ואקטואליה ד"ר אירית בק
  שו"ת א 16:00-14:00 362 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 14:00-12:00 362 גילמן
  ב' 0693.2020.01 קוראים ספרות מאפריקה והמגרב מזווית סוציו-פוליטית פרופ' גליה צבר
  שיעור א 14:00-12:00 261 גילמן מטלה
  א' 0693.2022.01 מהגרים ופליטים מאפריקה בישראל - קורס משלב תיאוריה עם התנסות פרופ' גליה צבר
  סדנה ד 14:00-12:00 306 גילמן מטלה
  ב' סדנה א 16:00-14:00 306 גילמן
 • הקורס משלב התנסות מעשית
 • א' 0693.3001.01 בימת אפריקה א'* פרופ' גליה צבר
  שיעור ד 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
  ב' 0693.3002.01 בימת אפריקה ב'* פרופ' גליה צבר
  שיעור ד 18:00-16:00 279 גילמן מטלה
 • הרישום לבימות פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
 • תאריכי המפגשים של הבימות יפורסמו בהמשך
 • א' 0693.2018.01 ג'נוסייד ובניית לאום באפריקה ובמזה"ת-המקרה של רואנדה ד"ר אירית בק
  שו"ת ד 12:00-10:00 456 גילמן מטלה
  ב' שו"ת ד 12:00-10:00 456 גילמן
 • הקורס יכלול סיור לימודי לרואנדה
 • לא ניתן להרשם לקורס ללא הסיור או להיפך
 • אב 0624.3003.01 אמהרית למתחילים ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור ג 14:00-12:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  אב 0624.1108.01 געז למתחילים ד"ר אנבסה טפרה
  שו"ת א 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  אב 0624.3006.01 געז למתקדמים ד"ר אנבסה טפרה
  שו"ת ג 12:00-10:00 204 ספריה רוזנברג מטלה
  א' 0624.6003.01 אתיופיה: שפה, תרבות והיסטוריה ד"ר אנבסה טפרה
  שיעור א 14:00-12:00 105 רוזנברג מטלה
 • קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג ובאו"פ
 • ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט
 • אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
  שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>