• ראשי
 • לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
   יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים – תשפ"א:
   סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א.
   סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב.
   סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב.

  בהצלחה!!!

  סמסטר א'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0622100101   מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   פרופ' מאיר ליטבק   בחינה   מועד א : 24/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 22/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622100201   תולדות העמים המוסלמים 1500-600   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   בחינה אמריקאית   מועד א : 27/01/2021 בשעה : 14:15 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 28/02/2021 בשעה : 14:15 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת

  0622100301   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר   בחינה אמריקאית   מועד א : 01/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 07/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת

  0622101001   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   פרופ' יואב אלון   בחינה   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 14/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622101002   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר מרים נסימוב   בחינה   מועד א : 10/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 14/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622109901   מיומנויות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית**   ד"ר אבנר וישניצר   עבודה   17/01/2021  09:00     
  0622203101   טכנולוגיה ופוליטיקה במצרים המודרנית   פרופ' און ברק   בחינה   מועד א : 09/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 19/03/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622203201   תחנות חשובות באסלאם של ימי הביניים והשפעתן על האסלאם המודרני   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   בחינה   מועד א : 07/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 21/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622203501   תקשורת, תרבות ופוליטיקה במזה"ת   ד"ר עבד אלקאדר כנאענה   עבודה   31/01/2021  09:00     
  0622203601   מבוא למחשבה פוליטית שיעית במאה ה-20   ד"ר עבד אלקאדר כנאענה   עבודה   17/02/2021  09:00     
  0622209901   מבוא לחשיבה היסטורית לדוברי ערבית כשפת אם   ד"ר עבד אלקאדר כנאענה   עבודה   17/02/2021  09:00     
  0622219201   המאה הפלסטינית   ד"ר הראל חורב   בחינה   מועד א : 02/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 05/03/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622219701   תרבות פופולרית במזה"ת   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   בחינה   מועד א : 21/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 21/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622221801   הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית   ד"ר עמוס נדן   בחינה   מועד א : 29/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 28/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622222101   החטא הקדמון? - אתניות, שבטיות, לאומיות וקולוניאליזם בעיראק   פרופ' יואב אלון   בחינה   מועד א : 24/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622230401   מבוא לצופיות   ד"ר אירית בק   בחינה   מועד א : 20/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 18/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622230901   פתוות כמקור להיסטוריה חברתית   ד"ר נורית צפריר   בחינה   מועד א : 18/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 15/02/2021 בשעה : 14:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622323401   האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי   ד"ר מירה צורף   בחינה   מועד א : 31/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 01/03/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622602801   שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים   פרופ' נאסר בסל   בחינה   מועד א : 19/01/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 16/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622824601   סעודיה וחצי האי ערב   פרופ' עוזי רבי   עבודה   26/04/2021  09:00     
  0622910201   מבוא ללימודי אפריקה   ד"ר אירית בק   בחינה   מועד א : 04/02/2021 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  מועד ב : 11/04/2021 בשעה : 16:00 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

  0622910301   תרגיל בחקר אפריקה   ד"ר גיא רופא   עבודה   28/02/2021  09:00     

  סמסטר ב'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0622100001   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינה   22/06/2021  09:00  21/07/2021  09:00 
  0622100002   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינה   22/06/2021  09:00  21/07/2021  09:00 
  0622100401   מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   בחינה אמריקאית   מועד א : 14/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

  מועד ב : 15/08/2021 בשעה : 13:00 ; בחינה אמריקאית

  0622101003   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר מירה צורף   בחינה   07/07/2021  09:00  09/08/2021  09:00 
  0622101201   תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600   ד"ר עבד אלקאדר כנאענה   בחינה   28/06/2021  09:00  01/08/2021  09:00 
  0622101301   תרגיל לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר   בחינה   24/06/2021  09:00  26/07/2021  09:00 
  0622101401   תרגיל לתולדות האימפריה העוסמאנית   ד"ר אבנר וישניצר   בחינה   04/07/2021  09:00  05/08/2021  09:00 
  0622109902   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית   פרופ' און ברק   עבודה   17/06/2021  09:00     
  0622109903   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית   ד"ר אבנר וישניצר   עבודה   17/06/2021  09:00     
  0622109904   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית   פרופ' יואב אלון   עבודה   17/06/2021  09:00     
  0622200001   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין   בחינה   מועד א : 21/06/2021 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

  מועד ב : 21/07/2021 בשעה : 13:30 ; הבחינה בחדר מחשבים

  0622200002   ערבית למתקדמים   ד"ר עירית גטרויר   בחינה   מועד א : 21/06/2021 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

  מועד ב : 21/07/2021 בשעה : 13:30 ; הבחינה בחדר מחשבים

  0622200101   מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת   פרופ' און ברק   בחינה   04/07/2021  13:00  06/08/2021  09:00 
  0622202301   השיעה בעולם הערבי: מהשוליים להעצמה   פרופ' מאיר ליטבק   בחינה   09/07/2021  09:00  13/08/2021  09:00 
  0622202901   היסטוריה כלכלית של המזה"ת   ד"ר עמוס נדן   בחינה   06/07/2021  09:00  09/08/2021  09:00 
  0622203001   מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה   ד"ר משה מורד   עבודה   14/07/2021  09:00     
  0622203401   "מוהאג'רון ואנצאר": מלוכה האשמית, חברה שבטית ופליטים בירדן   פרופ' יואב אלון   בחינה   25/06/2021  09:00  30/07/2021  09:00 
  0622203701   לבנון: רעיון ומציאות   ד"ר עבד אלקאדר כנאענה   עבודה   15/07/2021  09:00     
  0622203801   מצרים- פוליטיקה, חברה, תרבות   ד"ר מירה צורף   בחינה   23/06/2021  09:00  25/07/2021  09:00 
  0622203901   תורכיה: מדינה, חברה, סביבה   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   בחינת בית   מועד א : 12/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 11.7.21 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 16/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 15.8.21 שעת לקיחה 09:00

  0622220701   איראן בעת החדישה   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   בחינה   08/07/2021  09:00  12/08/2021  09:00 
  0622230601   חברה וסביבה בצפון אפריקה   ד"ר דניאל זיסינויין   בחינת בית   מועד א : 01/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 29.06.21 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 04/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 02.08.21 שעת לקיחה 09:00

  0622231101   Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Indep   פרופ' ברוס מדי ויצמן   בחינת בית   מועד א : 08/07/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 05.07.21 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 19/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.08.21 שעת לקיחה 09:00

  0622231801   המאבק על סוריה   פרופ' אייל זיסר   בחינת בית   מועד א : 25/06/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 22.06.2021 שעת לקיחה 09:00

  מועד ב : 05/08/2021 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 02.08.2021 שעת לקיחה 09:00

  0622300101   פרסית למתחילים   ד"ר מרים נסימוב   בחינה   מועד א : 20/06/2021 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

  מועד ב : 23/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

  0622300201   פרסית למתקדמים   ד"ר מרים נסימוב   בחינה   20/06/2021  09:00  23/07/2021  09:00 
  0622603401   אמצעי התקשורת בעולם הערבי   מר יובל דגן   בחינה   מועד א : 20/06/2021 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

  מועד ב : 22/07/2021 בשעה : 09:00 ; הבחינה בחדר מחשבים

  0622824701   רק ביצות וכולרה? א"י/פלסטין בשלהי התקופה העוסמאנית   ד"ר אבנר וישניצר   עבודה   12/09/2021  09:00     

  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive