לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • להלן המועדים הכלל אוניברסיטאיים להגשת עבודות סמינריוניות בשנה"ל תשפ"ב:
  • סמסטר א': יום א', 1 במאי 2022 , ל' בניסן תשפ"ב
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 18 בספטמבר 2022 , כ"ב באלול תשפ"ב
  • סמסטר קיץ (התכניות החוץ תקציביות): יום א', 30 באוקטובר 2022 , ה' בחשוון תשפ"ג

בהצלחה!!!

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0622100001   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינה   11/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0622100002   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינה   11/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
0622100201   תולדות העמים המוסלמים 1500-600   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   בחינה אמריקאית   מועד א : 14/01/2022 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 13/02/2022 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית מקוונת בזמן אמת

0622100301   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר עידו בן-עמי   בחינה אמריקאית   מועד א : 18/01/2022 בשעה : 13:00 ; בחינה אמריקאית בזמן אמת

מועד ב : 20/02/2022 בשעה : 16:00 ;

0622101001   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   פרופ' יואב אלון   בחינה   מועד א : 31/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינת בית בזמן אמת

מועד ב : 20/03/2022 בשעה : 16:00 ;

0622101002   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר מרים נסימוב   בחינה   מועד א : 31/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינת בית בזמן אמת

מועד ב : 20/03/2022 בשעה : 16:00 ;

0622101301   תרגיל לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר   בחינה אמריקאית   מועד א : 25/01/2022 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 06/03/2022 בשעה : 16:00 ; בחינה אמריקאית

0622109901   מיומנויות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית*   ד"ר אבנר וישניצר   עבודה   09/01/2022  09:00     
0622200001   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין   בחינה   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 13:30 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 07/02/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

0622200002   ערבית למתקדמים   ד"ר עירית גטרויר   בחינה   מועד א : 11/01/2022 בשעה : 13:30 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 07/02/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

0622202901   היסטוריה כלכלית של המזה"ת וצפון אפריקה   ד"ר עמוס נדן   בחינה   מועד א : 30/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינה מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 13/03/2022 בשעה : 16:00 ;

0622203601   מבוא למחשבה פוליטית שיעית במאה ה-20   ד"ר עבד אלקאדר כנאענה   עבודה   09/02/2022  09:00     
0622203901   תורכיה: מדינה, חברה, סביבה   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   בחינת בית   מועד א : 18/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 17.01.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 23.02.2022 שעת לקיחה 09:00

0622204301   The Middle East in the Aftermath of the Arab Spring   פרופ' עוזי רבי   בחינת בית   מועד א : 01/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 31.01.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 21/03/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 20.03.2022 שעת לקיחה 09:00

0622219101   נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה   ד"ר אירית בק   בחינה   מועד א : 26/01/2022 בשעה : 09:00 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 25/03/2022 בשעה : 09:00 ;

0622219201   המאה הפלסטינית   ד"ר הראל חורב   בחינה   14/01/2022  09:00  14/02/2022  09:00 
0622220301   משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן   פרופ' יואב אלון   בחינה   מועד א : 16/01/2022 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

מועד ב : 17/02/2022 בשעה : 09:15 ; בחינת בית מקוונת בזמן אמת

0622221801   הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית   ד"ר עמוס נדן   בחינה   מועד א : 23/01/2022 בשעה : 09:00 ; בחינת בית בזמן אמת

מועד ב : 06/03/2022 בשעה : 16:00 ;

0622323401   האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי   ד"ר מירה צורף   בחינה   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 09:00 ; בחינת בית בזמן אמת

מועד ב : 11/03/2022 בשעה : 09:00 ;

0622603501   תקשורת, תרבות ופוליטיקה במזה"ת   ד"ר עבד אלקאדר כנאענה   בחינה   מועד א : 10/01/2022 בשעה : 13:30 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 27/02/2022 בשעה : 16:00 ; בחדר מחשבים

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0622100001   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינה   מועד א : 13/06/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 14/07/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

0622100002   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   בחינה   מועד א : 13/06/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 14/07/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

0622100101   מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   פרופ' מאיר ליטבק   בחינה   17/06/2022  09:00  22/07/2022  09:00 
0622100401   מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   בחינה אמריקאית   20/06/2022  09:00  19/07/2022  09:00 
0622101003   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר מירה צורף   בחינה   24/06/2022  09:00  29/07/2022  09:00 
0622101201   תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600   ד"ר עבד אלקאדר כנאענה   בחינה   03/07/2022  09:00  31/07/2022  09:00 
0622101401   תרגיל לתולדות האימפריה העוסמאנית   ד"ר אבנר וישניצר   בחינה   28/06/2022  09:00  02/08/2022  09:00 
0622109902   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית   פרופ' און ברק   עבודה   10/06/2022  09:00     
0622109903   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית   ד"ר אבנר וישניצר   עבודה   10/06/2022  09:00     
0622109904   מיומנות יסוד: איך לחשוב ולכתוב היסטורית   פרופ' יואב אלון   עבודה   10/06/2022  09:00     
0622200001   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין   בחינה   מועד א : 13/06/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 14/07/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

0622200002   ערבית למתקדמים   ד"ר עירית גטרויר   בחינה   מועד א : 13/06/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 14/07/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

0622200101   מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת   פרופ' און ברק   בחינה   29/06/2022  09:00  03/08/2022  09:00 
0622201901   זיכרון והיסטוריה - יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית   ד"ר מרים נסימוב   עבודה   06/07/2022  09:00     
0622203701   לבנון: רעיון ומציאות   ד"ר עבד אלקאדר כנאענה   עבודה   07/07/2022  09:00     
0622203801   מצרים בסבך הזהויות- הפרעונית, הערבית, האסלאמית והאפריקאית   ד"ר מירה צורף   בחינה   01/07/2022  09:00  12/08/2022  09:00 
0622204001   משבר האקלים והמזה"ת   פרופ' און ברק   בחינה   24/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
0622204101   כשהעבר רודף את ההווה-עיראק במאה העשרים   פרופ' יואב אלון   בחינה   27/06/2022  09:00  29/07/2022  09:00 
0622204401   מרידות איכרים בלבנט: דימיון ושוני אל מול מקרי חקר מאפריקה ומ   ד"ר עמוס נדן   בחינת בית   מועד א : 22/06/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 15.06.2022שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 18.07.2022 שעת לקיחה 09:00

0622204501   Economic policies and theories towards the Middle East   ד"ר עמוס נדן   בחינה   מועד א : 12/07/2022 בשעה : 09:00 ; בחינה בעל פה

מועד ב : 10/08/2022 בשעה : 09:00 ; בחינה בעל פה

0622212601   מוות בחברות מוסלמיות   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   בחינת בית   מועד א : 20/06/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 19.06.2022 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 28/07/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 27.07.2022 שעת לקיחה 09:00

0622220701   איראן בעת החדישה   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   בחינה   10/07/2022  09:00  08/08/2022  09:00 
0622232001   עדות, דתות ומיעוטים בישראל   ד"ר מירה צורף   עבודה   08/06/2022  09:00     
0622300101   פרסית למתחילים   ד"ר מרים נסימוב   בחינה   05/07/2022  09:00  04/08/2022  09:00 
0622300201   פרסית למתקדמים   ד"ר מרים נסימוב   בחינה   05/07/2022  09:00  04/08/2022  09:00 
0622603401   אמצעי התקשורת בעולם הערבי   מר יובל דגן   בחינה   מועד א : 12/06/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 17/07/2022 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

0622824801   אופני מחאה במרחבי המזרח-התיכון   ד"ר מירה צורף   עבודה   18/09/2022  09:00     

בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>