• ראשי
  • לימודי התואר השני

    החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה הוא חלק מבית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ. במסגרת ביה"ס נכללים גם החוגים להיסטוריה כללית ולימודי מזרח אסיה.

    לימודי התואר השני מכוונים להעמיק את הידע הכללי של התלמיד בתולדות המזרח התיכון ואפריקה. הלימודים מיועדים לפתח בתלמיד יכולת עצמאית להשתמש בכליה של הדיסציפלינה ההיסטורית לניתוח תהליכים ותמורות בארצות האיזור. לצורך זה יועמק הידע של התלמיד בכלים הלשוניים הדרושים לצורך לימוד תולדות המזה"ת ואפריקה. כמו כן תועמק ההיכרות עם גישות מחקר מתחומים אחרים (כגון מדע המדינה, כלכלה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה) ועם מערך ההיסטוריוגרפיה המודרנית של המזרח התיכון.

    אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
    UI/UX Basch_Interactive