• ראשי
 • בחינת גמר במסלול העיוני

  על התלמידים להגיש פרויקט גמר ולעמוד בבחינת גמר.

  פרויקט הגמר הנו פרויקט טקסטואלי-היסטוריוגרפי שייקבע בין התלמיד לבוחן, באישור ועדת לימודי התואר השני בחוג.

  בחינת גמר – מבחן בעל פה על מספר פריטים ביבליוגרפיים שיקבעו במשותף על ידי התלמיד והמנחה. 

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive