• ראשי
 • מבנה תכנית הלימודים

  המסלול העיוני מיועד למעוניינים בהעמקת ידיעותיהם והשכלתם בתחום לימודי ההיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה.

  חובות הלימוד במסלול העיוני:

  1. הלימודים במסלול העיוני יהיו בהיקף של 36 ש"ס, ויש לסיימם בתוך שנתיים. על קורסי החובה נמנים:
   • סמינריון היסטוריוגרפי או מתודולוגי (4 ש"ס).
   • סמינריון קריאה במקורות (4 ש"ס).
   • סמינריון משותף לבית הספר להיסטוריה (4 ש"ס).
   • סמינריוני בחירה לתואר שני  (22 ש"ס).
   • סמינריון מחלקתי (2 ש"ס) – חובה לתלמידי שנה א'.
  2. כתיבת שתי עבודות סמינריוניות בשניים מקורסי הלימוד, אך לא בקורסים שנלמדים בחוגים אחרים. בשאר הקורסים נדרשים התלמידים להגיש עבודת רפראט או מטלות אחרות, כפי שייקבע.
  3. כתיבת פרוייקט גמר. 
  4. עמידה בבחינת גמר.

   

  הרכב הלימודים:

  סמינריון היסטוריוגרפי או מתודולוגי (4 ש"ס).
  סמינריון קריאה במקורות (4 ש"ס).
  סמינריון משותף לבית הספר להיסטוריה (4 ש"ס).
  סמינריוני בחירה לתואר שני (22 ש"ס).
  סמינריון מחלקתי (2 ש"ס) – חובה לתלמידי שנה א'.
  כתיבת פרוייקט גמר - במתכונת הצעת מחקר לעבודת גמר בתואר השני. 
  ​בחינת גמר - בבחינת הגמר במסלול העיוני ציון הבחינה הינו סופי ולא ניתן להבחן במועד נוסף לשיפור הציון. 

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive