• ראשי
 • ציון הגמר

  ציון הגמר במסלול העיוני ישוקלל כדלהלן:

  קורסים משקל
  ציוני העבודות הסמינריוניות (15% ציון כל עבודה סמינריונית) 30%
  ציוני עבודות הרפרט (5% כל עבודת רפרט) 35%
  ציון הסמינריון המחלקתי 10%
  ציון פרויקט הגמר 15%
  ציון בחינת הגמר 10%

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive