• ראשי
 • מסלולי הלימוד

  1. המסלול העיוני (ללא עבודת גמר - 36 ש"ס) 

  2. המסלול המחקרי (כולל עבודת גמר - 28 ש"ס )

  3. לימודי צבירה לתואר השני


   ​במסלול המחקרי (מסלול עם תזה) מספר השעות לתואר נמוך ממספר השעות במסלול העיוני

   על מנת שמספר השעות יהיה זהה בשני המסלולים ויעמוד על 36 ש"ס (לצורך תחשיבי שכר לימוד), מוזן קורס הנחיית תזה בהיקף של 8 ש"ס (בנוסף למכסת השעות במסלול המחקרי של 28 ש"ס).להלן קישור לעיקרי תקנות שכר לימוד לתואר שני  https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-7

    

   תנאי המעבר מן המסלול העיוני אל המסלול המחקרי

   לאחר שנת לימודים אחת יוכל תלמיד המסלול העיוני להגיש בקשה למעבר למסלול המחקרי אם עמד בתנאים אלה:

   א. נצברו קורסים בהיקף של 12 ש"ס לפחות מלימודי שנה א בציון ממוצע של 85 לפחות.

   ב. הגשת הצעה לכתיבת עבודת גמר מאושרת על ידי המנחה.

    

   לימודי צבירה

   כדי לאפשר לתלמידים ללמוד בקצב אטי יותר, מוצעת האפשרות לפרוש את הלימודים על פני ארבע שנים. תלמידים אלה יוכלו להרחיב דעת ולהעמיקה בלא שיהיו כבולים בסד הזמן המקובל ללומדים במסלולים הרגילים. החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה יאפשר לרשום תלמידים למסלול הצבירה למשך שנתיים בלבד (במעמד מיוחד ובסימול רישום 07). במהלך שנתיים אלה ישלימו התלמידים לפחות מחצית ממכסת השעות לתואר השני במסלול העיוני, כלומר 5 סמינריונים לפחות (18-16 ש"ס). לאחר שנתיים במעמד המיוחד יעברו התלמידים למעמד רגיל (מן המניין) ויידרשו להשלים את לימודיהם לתואר בתוך שנתיים נוספות לכל היותר. בנקודת הקבלה למעמד הרגיל ועל סמך הישגיהם, קצב התקדמותם, רצונם והתרשמות ראש הוועדה ללימודי התואר השני של החוג, יוחלט לאיזה מסלול ישויכו - המסלול המחקרי או המסלול העיוני.


   השלמת תזה

   תלמידים שסיימו תואר שני במסלול העיוני ומבקשים לכתוב עבודה שקילה לעבודת גמר לתואר שני, אך אינם מעוניינים להמשיך לתואר שלישי, מוצעת להם האפשרות להירשם למעמד השלמת תזה (תואר 75).
   הרישום מותנה במציאת וקבלת אישור ממנחה לכתיבת העבודה ורישום לקורסים הנדרשים עפ"י הנחיית המנחה והחוג, כמו גם השלמת שפה זרה שניה.
   הרישום אפשרי בדיסציפלינה בה סיימו תואר שני עיוני בלבד, בציון 85 ומעלה.
   ​משך הזמן במסלול זה הינו עד שנתיים.

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive