• ראשי
 • עבודת גמר במסלול המחקרי

  במסגרת הסמינריון המחלקתי יודרכו התלמידים בנושאים הקשורים להגדרת מחקר, בחירת מקורות והגשת הצעת מחקר. הצעות מחקר נשפטות על ידי המנחה ועל ידי שופט נוסף הנקבע בהתייעצות עם הוועדה ללימודי התואר השני של החוג. רצוי להגיש את הצעת המחקר בתום שנת הלימודים הראשונה ולא יאוחר מסוף הסמסטר הראשון בשנת הלימודים השנייה.

   

  עבודת הגמר לתואר השני היא חיבור במתכונת אקדמאית-מקצועית. מטרתה להוכיח את כושרם של הסטודנטים לבצע מחקר המושתת על מקורות ראשוניים לנושא שבחרו ואת יכולתם להבין את השיח המקצועי בתחומם, להציג ולבקר את העמדות השונות בשיח זה, לטעון טענות היסטוריוניות משכנעות על סמך המקורות שבדקו ולשלבן בשיח. היקפה של עבודת הגמר לא יעלה על שמונים עמודים.

   

  עבודת הגמר תוגש למזכירות החוג בשני עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי (דיסק און קי) שיועבר לספריה. על התלמיד למלא את טופס העלאת עבודת גמר לתואר שני למאגר העבודות הדיגיטלי ולהביאו למזכירות יחד עם עבודת הגמר.


  ​הנחיות לכתיבת עבודת גמר 

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive